Narzędzie do rozwiązywania problemów z usługą OneDrive dla firm

Uwaga: Staramy się udostępniać najnowszą zawartość Pomocy w Twoim języku tak szybko, jak to możliwe. Ta strona została przetłumaczona automatycznie i może zawierać błędy gramatyczne lub nieścisłości. Chcemy, aby ta zawartość była dla Ciebie przydatna. Prosimy o powiadomienie nas, czy te informacje były pomocne, u dołu tej strony. Oto angielskojęzyczny artykuł do wglądu.

Uwaga: Ten artykuł dotyczy tylko poprzedniego klienta synchronizacji OneDrive dla Firm (groove.exe). W większości przypadków zalecamy używanie zamiast niego nowszego klienta synchronizacji OneDrive (onedrive.exe). Która aplikacja usługi OneDrive?

Problem


Diagnostyka usługi OneDrive dla firm (SPOneDriveForBusiness) wykrywa pewne problemy z problemami i zbiera informacje w celu rozwiązywania problemów z usługą Microsoft OneDrive dla firm. Ten test obsługuje zarówno usługę OneDrive dla firm 2013, jak i usługę OneDrive dla firm 2015.

Rozwiązanie

Ten artykuł zawiera opis informacji, które mogą być zbierane z komputera, który próbuje połączyć się z usługą OneDrive dla firm.

Wymagane uprawnienia

Reguły w pakiecie diagnostycznym używają lokalnego konta administratora komputera klienckiego.

Wyniki manifestu

Poniższa tabela zawiera listę plików, które są zbierane po uruchomieniu programu SPOneDriveForBusiness, oraz opisują informacje zawarte w poszczególnych plikach.

Opis

Nazwa pliku

Zawiera stan każdej wykonywanej reguły, w tym wszelkie wykryte problemy.

ResultReport. XML

To jest transformacja XLST, która formatuje wyniki w pliku ResultReport. XML. Nie zawiera danych klientów.

Element results. xsl

Zawiera informacje dotyczące debugowania, które są generowane podczas wykonywania manifestu. Zawiera również chronometraż dla każdej uruchomionej reguły. Mogą zawierać dane klientów. Jednak każda próba zmniejszenia kwoty.

SPOneDriveForBusiness. 0. debugreport. XML

Zawiera dodatkowe informacje debugowania dotyczące wykonania manifestu. Mogą zawierać dane klientów. Jednak każda próba zmniejszenia kwoty.

Stdout. log

Skanowanie spisów zainstalowanych aplikacji pakietu Office.

<NazwaKomputera>_ROIScan. log i

<NazwaKomputera>_ROIScan. XML

Plik cab śledzenia usługi OneDrive dla firm.

<NazwaKomputera>_SPO_<locales>_OneDriveTrace. cab

Pliki dziennika śledzenia zdarzeń usługi OneDrive dla firm (dzienniki dzwonienia).

<NazwaKomputera>_SPO_<locales>_OneDriveSpwLogs. cab

Zawiera dzienniki zdarzeń aplikacji

<NazwaKomputera>_evtx_<locales>_EventLogs. cab

Raport w ramach usługi OneDrive dla firm — raportowanie AppCrash

<NazwaKomputera>_cab_<locales>_OneDriveWerReport. cab

Zawiera plik dziennika programu Groove. exe. log

<NazwaKomputera>_log_<locales>_OneDriveGrooveExeLog. cab

Zawiera plik dziennika MSOSYNC. exe. log

<NazwaKomputera>_log_<locales>_OneDriveMsosyncExeLog. cab

Zawiera dzienniki MSO

<NazwaKomputera>_log_<locales>_OneDriveMsoLogs. cab

Zawiera raport AppCrash usługi Raportowanie błędów usługi Windows Explorer

<NazwaKomputera>_cab_<locales>_ExplorerWerReport. cab

Zawiera raport AppCrash usługi MSOSync WER

<NazwaKomputera>_cab_<locales>_MSOSyncWerReport. cab

Zawiera informacje dotyczące rozwiązywania problemów z zduplikowanym dokumentem

<NazwaKomputera>_cfg_<locales>_OneDriveDuplicateDocumentError. txt

Zawiera produkt i wersję pliku dla każdego

proces uruchomiony

<NazwaKomputera>_cfg_<locales>_ProcessListReport. txt

Reguły usługi OneDrive dla firm

Wymagania wstępne

Aby można było zainstalować ten pakiet, na komputerze musi być zainstalowany program Windows PowerShell 2,0. Aby uzyskać więcej informacji, przejdź do usługi Windows Management Framework (Windows PowerShell 2,0, WinRM 2,0 i BITS 4,0).

Poniższe testy są wykonywane przez pakiet narzędzi do rozwiązywania problemów z usługą OneDrive dla firm.

Identyfikator reguły

Tytuł

Opis

7D4149B9-6008-4DBA-B92C-FEF148D0E9F9

Problemy z synchronizacją w usłudze SharePoint Online w folderze usługi OneDrive dla firm (dawniej SkyDrive Pro) są blokowane rozszerzenia nazw plików

Ograniczenia i ograniczenia dotyczące synchronizowania bibliotek programu SharePoint z komputerem za pośrednictwem usługi OneDrive dla firm

4686124A-193E-443D-8E76-C1BED8A24AAB

Problemy z synchronizacją w usłudze SharePoint Online, gdy folder usługi OneDrive dla firm zawiera zablokowane znaki plików

Nieprawidłowe nazwy plików i typy plików w usłudze OneDrive, OneDrive dla firm i programie SharePoint

387DEB3A-BE31-4DA2-BAC3-F0F2496FE527

Usługa OneDrive dla firm nie jest zainstalowana na komputerze klienckim

Instalowanie wersji systemu Windows nowego klienta synchronizacji usługi OneDrive

62628571-A7EA-49DC-B4CB-0DC5C0F7F189

Nazwy plików nie mogą zawierać więcej niż 128 znaków dla pliku, który ma zostać dodany do synchronizowanego folderu biblioteki w celu przekazania do usługi SharePoint Online

Ograniczenia i ograniczenia dotyczące synchronizowania bibliotek programu SharePoint z komputerem za pośrednictwem usługi OneDrive dla firm

FE1F4C70-4216-4733-8929-82999283DD42

Nazwy folderów nie mogą zawierać więcej niż 250 znaków dla folderu, który ma zostać dodany do synchronizowanego folderu biblioteki w celu przekazania do usługi SharePoint Online

Ograniczenia i ograniczenia dotyczące synchronizowania bibliotek programu SharePoint z komputerem za pośrednictwem usługi OneDrive dla firm

01E1B0C3-2DE2-44DD-8B37-2AF88877E959

Niezgodna ścieżka między typami instalacji pakietu Office i usługi OneDrive.

9F79AEEC-11AB-4B95-B7FF-991622F619DA

Niezgodna wersja między typami instalacji pakietu Office i usługi OneDrive.

123FB748-D778-467A-8625-FD95FAA4502D

Błędy synchronizacji z usługą OneDrive po skonfigurowaniu usługi Zarządzanie prawami do informacji (IRM) w bibliotece

DBFE72C4-06D7-4AD1-8BE3-B72D97494AFF

Błędy synchronizacji usługi OneDrive dotyczące zmiany nazwy pliku podczas przekazywania plików do usługi SharePoint Online.

F8B30197-7AE8-4BAC-BBBD-15850D46B7C1

Błędy synchronizacji białego miejsca w usłudze OneDrive podczas próby zsynchronizowania biblioteki dokumentów.

EADB7E2E-7182-49F0-BC7C-16C467BE878E

Błędy początkowej synchronizacji usługi OneDrive, gdy użytkownik usiłuje zsynchronizować bibliotekę dokumentów z usługą Zarządzanie prawami do informacji (IRM).

03F360C5-1A49-44EB-AE88-FA42FBE09028

Nie można zsynchronizować pliku z usługą SharePoint Online, ponieważ na początku nazwy pliku znajduje się Tylda (~).

Ograniczenia i ograniczenia dotyczące synchronizowania bibliotek programu SharePoint z komputerem za pośrednictwem usługi OneDrive dla firm

B6BF491C-86B2-4BEC-A8DE-E6DA6907120D

Zwraca numer wersji usługi OneDrive dla firm.

63A7735F-A47D-447F-B342-78AA0FBEBCF1

Sprawdzanie katalogu usługi OneDrive dla firm w poszukiwaniu nieobsługiwanych folderów

Ograniczenia i ograniczenia dotyczące synchronizowania bibliotek programu SharePoint z komputerem za pośrednictwem usługi OneDrive dla firm

2F3D6F96-7241-49E8-9432-545340D72438

Sprawdzanie limitu rozmiaru pliku w katalogu usługi OneDrive dla firm

Ograniczenia i ograniczenia dotyczące synchronizowania bibliotek programu SharePoint z komputerem za pośrednictwem usługi OneDrive dla firm

2DH4806D-6F1C-4FE9-BE5A-9BA354BC801D

Sprawdzanie katalogu usługi OneDrive dla firm w celu uzyskania limitu maksymalnej liczby elementów

Ograniczenia i ograniczenia dotyczące synchronizowania bibliotek programu SharePoint z komputerem za pośrednictwem usługi OneDrive dla firm

2DG4AF0B-4974-488C-8DC2-C679CA7BF65F

Sprawdź zsynchronizowane listy i biblioteki programu SharePoint dla limitu maksymalnej liczby elementów

Ograniczenia i ograniczenia dotyczące synchronizowania bibliotek programu SharePoint z komputerem za pośrednictwem usługi OneDrive dla firm

17C9D0C9-96FA-4014-986E-1C4B0448FAC7

Sprawdzanie, czy SignInOptions jest ustawiona na wartość domyślną

Funkcja synchronizacji usługi OneDrive dla firm zwraca błąd "nie można nawiązać połączenia z określoną witryną programu SharePoint"

68B34491-0A2D-4637-A224-076FBA61FA1B

Sprawdzanie, czy UseOnlineContent jest ustawiona na wartość domyślną

Błąd "Ta funkcja została wyłączona przez administratora" w pakiecie Office 2013 i 2016

70AD3F4C-07C8-4BB2-8086-D30D6C3EEFDC

Sprawdzanie wolnego miejsca na dysku komputera lokalnego i całkowitej pojemności

CD4D025-549F-4528-A682-31BBD246D472

Sprawdzanie mieszanej instalacji MSI i ClickToRun

Jak przełączyć się z instalacji MSI usługi OneDrive dla firm (dawniej SkyDrive Pro) na instalację Szybka instalacja usługi OneDrive dla firm (dawniej SkyDrive Pro)

6CE5FC56-B975-4E2C-8149-304296F75974

Sprawdzanie śledzenia ETL błędu znaku Unicode

A919A6D5-0401-4700-B7D6-C78920DB4EEB

Statystyka katalogów dla folderu usługi OneDrive

6622756F-4577-4243-BF65-36A91A78CDC2

Sprawdzanie, czy w przypadku plików programu Excel jest dopuszczalny limit znaków nazwy pliku

Komunikat o błędzie podczas otwierania lub zapisywania pliku w programie Microsoft Excel: "nazwa pliku jest nieprawidłowa"

7B683A8C-238F-4D61-BCEF-88088AA18E93

Sprawdzanie, czy rozmiar pliku tabeli centralnej przekracza 2 GB

BE218D37-62A5-4C42-80B7-18129D702EB0

Kolejność identyfikatorów nakładania ikony powłoki

Brak nakładek ikony synchronizacji w usłudze OneDrive i usłudze OneDrive dla firm

Więcej informacji

Aby uzyskać więcej informacji na temat systemów operacyjnych, w których mogą być uruchamiane pakiety diagnostyczne pomocy technicznej firmy Microsoft, zobacz informacje na temat usług automatycznego rozwiązywania problemów firmy Microsoft i platformy diagnostycznej pomocy technicznej.


Nadal potrzebujesz pomocy? Przejdź do społeczności Microsoft.

Rozwijaj umiejętności związane z pakietem Office
Poznaj szkolenia
Uzyskuj nowe funkcje w pierwszej kolejności
Dołącz do niejawnych testerów pakietu Office

Czy te informacje były pomocne?

Dziękujemy za opinię!

Dziękujemy za opinię! Wygląda na to, że połączenie Cię z jednym z naszych agentów pomocy technicznej pakietu Office może być pomocne.

×