Narzędzia do zarządzania kontami usługi Office 365

Użytkownikami usługi Office 365 można zarządzać na kilka różnych sposobów w zależności od konfiguracji. Zarządzanie użytkownikami umożliwiają: centrum administracyjne usługi Office 365, program Windows PowerShell, katalog lokalny oraz portal administracyjny usługi Azure Active Directory. Po zakupie usługi Office 365 można od razu zarządzać użytkownikami za pomocą centrum administracyjnego i programu Windows PowerShell. Na potrzeby zarządzania tożsamością w chmurze każda osoba w organizacji ma własny identyfikator użytkownika i hasło do usługi Office 365. Jeśli chcesz przeprowadzić integrację z infrastrukturą lokalną i masz konta użytkowników, które będą synchronizowane z usługą Office 365, możesz skorzystać z programu Azure Active Directory Connect w celu obsługi synchronizacji tożsamości i, opcjonalnie, synchronizacji haseł. Możesz też w pełni wdrożyć funkcję logowania jednokrotnego.

Planowanie miejsca i sposobu zarządzania kontami użytkowników

Możliwości zarządzania kontami użytkowników zależą od modelu tożsamości, który chcesz stosować w usłudze Office 365. Możliwe są następujące modele:

 • Tożsamość w chmurze — tworzenie użytkowników i zarządzanie nimi będzie obsługiwać centrum administracyjne usługi Office 365. Możesz również zarządzać użytkownikami za pomocą programu Windows PowerShell lub usługi Azure Active Directory.

 • Tożsamość synchronizowana — tworzenie kont i zarządzanie nimi będzie odbywać się w katalogu lokalnym. Konta będą synchronizowane z usługą Office 365, a opcjonalnie można synchronizować z chmurą także hasła.

 • Tożsamość federacyjna (logowanie jednokrotne) — tworzenie kont i zarządzanie nimi będzie odbywać się w katalogu lokalnym. Konta będą synchronizowane z usługą Office 365, a hasła użytkowników będą weryfikowane przez lokalnego dostawcę tożsamości.

Wybierając sposób tworzenia kont i zarządzania nimi w organizacji, należy rozważyć następujące kwestie:

 • Aby połączyć tożsamości w usłudze Office 365 z katalogiem lokalnym, należy zainstalować na serwerach w środowisku lokalnym oprogramowanie do synchronizacji katalogów.

 • W przypadku wszystkich opcji z synchronizacją katalogów, w tym logowania jednokrotnego, atrybuty katalogu lokalnego muszą być zgodne z odpowiednimi normami. Szczegółowe informacje na temat atrybutów używanych w katalogu i czynności związanych z ich ewentualnym oczyszczaniem znajdują się w temacie Przygotowywanie do zapewniania obsługi użytkowników za pomocą funkcji synchronizacji katalogów z usługą Office 365. Zobacz Instalowanie i uruchamianie narzędzia IdFix usługi Office 365, aby uzyskać instrukcje korzystania z narzędzia IdFix do automatycznego oczyszczania katalogu.

 • Należy zaplanować sposób tworzenia kont usługi Office 365.

  W poniższych tabelach wymieniono różne narzędzia do zarządzania kontami.

  Opcja

  Uwagi

  centrum administracyjne usługi Office 365

  Pojedyncze dodawanie użytkowników do usługi Office 365 — Pomoc dla administratorów

  • Prosty interfejs sieci Web umożliwiający dodawanie i modyfikowanie kont użytkowników.

  • Za jego pomocą nie można modyfikować użytkowników, jeśli włączono synchronizację katalogów (można ustawiać lokalizację i przypisanie licencji).

  • Nie można używać w przypadku opcji logowania jednokrotnego.

  Windows PowerShell

  Zarządzanie usługą Office 365 za pomocą programu Windows PowerShell

  • Umożliwia zbiorcze dodawanie użytkowników za pomocą skryptu programu Windows PowerShell.

  • Umożliwia przypisywanie lokalizacji i licencji do kont niezależnie od sposobu ich tworzenia.

  Import zbiorczy

  Dodawanie kilku użytkowników jednocześnie do usługi Office 365 — Pomoc dla administratorów

  • Umożliwia zaimportowanie pliku CSV w celu dodania użytkowników do usługi Office 365.

  • Nie można używać w przypadku opcji logowania jednokrotnego.

  Azure Active Directory

  Subskrypcja usługi Office 365 obejmuje bezpłatną wersję usługi Azure Active Directory. Bezpłatna wersja udostępnia funkcje takie jak samodzielne resetowanie hasła dla użytkowników w chmurze oraz dostosowywanie stron logowania i panelu dostępu. Aby uzyskać rozszerzone funkcje, można uaktualnić usługę do wersji podstawowej lub premium. Aby zapoznać się z listą obsługiwanych funkcji, zobacz Wersje usługi Azure Active Directory.

  Synchronizacja katalogów

  Integrowanie tożsamości lokalnych z usługą Azure Active Directory

  W przypadku korzystania z synchronizacji katalogów z synchronizacją haseł lub bez zobacz Korzystanie z programu Azure AD Connect z ustawieniami ekspresowymi.

  W przypadku korzystania z wielu lasów i opcji logowania jednokrotnego zobacz Niestandardowa instalacja programu Azure AD Connect.

  • Udostępnia infrastrukturę niezbędną do wdrożenia funkcji logowania jednokrotnego.

  • Wymagana w wielu scenariuszach hybrydowych:

   • Migracja etapowa

   • Wdrożenie hybrydowe programu Exchange

  • Synchronizuje grupy zabezpieczeń i grupy z obsługą poczty z katalogu lokalnego.

 • Niezależnie od planowanego sposobu dodawania kont użytkowników do usługi Office 365 konieczne będzie zarządzanie różnymi funkcjami kont, na przykład przypisywanie licencji, określanie lokalizacji itp. Długoterminowe zarządzanie tymi funkcjami umożliwia centrum administracyjne usługi Office 365. Można także utworzyć konta użytkowników za pomocą programu PowerShell dla usługi Office 365.

  Jeśli wybrano dodawanie użytkowników i zarządzanie nimi przez centrum administracyjne usługi Office 365, określenie lokalizacji i przypisanie licencji nastąpi podczas tworzenia konta usługi Office 365. Dlatego nie jest wymagane dodatkowe planowanie.

  Ważne: Utworzenie kont usługi Office 365 bez przypisania licencji (na przykład licencji usługi SharePoint Online) oznacza, że właściciel konta będzie mógł wyświetlać portal usługi Office 365, ale nie będzie miał dostępu do żadnych usług oferowanych w ramach subskrypcji firmowej. Po przypisaniu lokalizacji i licencji konto zostanie powielone w przypisanych usługach. Użytkownik będzie mógł zalogować się na swoim koncie i korzystać z przypisanych do niego usług.

Następne kroki

Integracja usługi Office 365 ze środowiskami lokalnymi

Zobacz też

Zarządzanie kontami użytkowników w usłudze Office 365

Rozwijaj umiejętności związane z pakietem Office
Poznaj szkolenia
Uzyskuj nowe funkcje w pierwszej kolejności
Dołącz do niejawnych testerów pakietu Office

Czy te informacje były pomocne?

Dziękujemy za opinię!

Dziękujemy za opinię! Wygląda na to, że połączenie Cię z jednym z naszych agentów pomocy technicznej pakietu Office może być pomocne.

×