Naprawianie błędu #ZERO!

Ten błąd jest wyświetlany w przypadku użycia nieprawidłowego operatora zakresu w formule lub użycia operatora przecięcia (znak spacji) między odwołaniami do zakresu w celu określenia przecięcia dwóch nieprzecinających się zakresów. Punkt przecięcia to punkt w arkuszu, w którym przecinają się co najmniej dwa zakresy.

Jeśli użyto nieprawidłowego operatora zakresu, użyj następujących znaków:

  • Użyj dwukropka (:) do oddzielenia odwołania do pierwszej komórki zakresu od odwołania do ostatniej komórki zakresu, aby odwołać się do ciągłego zakresu komórek. Na przykład formuła SUMA(A1:A10) odwołuje się do zakresu zawierającego komórki od A1 do A10.

  • Użyj średnika (;) jako operatora połączenia, aby odwołać się do dwóch obszarów, które się nie przecinają. Jeśli na przykład formuła sumuje dwa zakresy, upewnij się, że te dwa zakresy są oddzielone średnikiem (SUMA(A1:A10;C1:C10)).

Jeśli ten błąd został wyświetlony, ponieważ użyto znaku spacji między nieprzecinającymi się zakresami, zmień odwołania, aby odpowiednie zakresy się przecinały.

Na przykład w formule =KOMÓRKA("adres";(A1:A5 C1:C3)), zakresy A1:A5 i C1:C3 nie przecinają się, a formuła zwraca błąd #ZERO!. Jeśli formuła zostanie zmieniona na =KOMÓRKA("adres";(A1:A5 A3:C3)), funkcja KOMÓRKA zwróci adres komórki, w której przecinają się dwa zakresy (A3).

Porada: Jeśli w programie Excel jest włączone sprawdzanie błędów, kliknij przycisk Obraz przycisku obok komórki z wyświetlonym błędem. Kliknij polecenie Pokaż kroki obliczania, jeśli jest dostępne, a następnie wybierz rozwiązanie odpowiednie dla używanych danych.

Rozwijaj umiejętności związane z pakietem Office
Poznaj szkolenia
Uzyskuj nowe funkcje w pierwszej kolejności
Dołącz do niejawnych testerów pakietu Office

Czy te informacje były pomocne?

Dziękujemy za opinię!

Dziękujemy za opinię! Wygląda na to, że połączenie Cię z jednym z naszych agentów pomocy technicznej pakietu Office może być pomocne.

×