Najważniejsze wskazówki umożliwiające zwiększenie wydajności pozyskiwaniu zasobów

Uwaga:  Staramy się udostępniać najnowszą zawartość Pomocy w Twoim języku tak szybko, jak to możliwe. Ta strona została przetłumaczona automatycznie i może zawierać błędy gramatyczne lub nieścisłości. Chcemy, aby ta zawartość była dla Ciebie przydatna. Prosimy o powiadomienie nas, czy te informacje były pomocne, u dołu tej strony. Oto angielskojęzyczny artykuł do wglądu.

W usłudze Project Online menedżerowie zasobów i menedżerowie projektów mogą Wynegocjuj umowę, nazywaną Zaangażowania zasobów, aby upewnić się, że zasoby są używane odpowiednio i skutecznie w całej organizacji. W tym artykule opisano sposoby menedżerowie zasobów można poprawić wydajność, takich jak czasem ładowania strony ograniczona i mniej błędów przekroczenia limitu czasu podczas korzystania z pozyskiwaniu zasobów.

Dlaczego moje żąda zasobu strony trwa tak długo do wyświetlenia?

Po kliknięciu przycisku Żądanie zasobów na Wstążce Centrum zasobów go powoduje wyświetlenie żądania zasobu dla wszystkich zaznaczonych zasobów w Centrum zasobów. Zaznaczenie wszystkich zasobów w Centrum zasobów żądania zasobu dla wszystkich zasobów w dzierżawie usługi Project Online spróbuje załadować do strony żądania zasobów. W zależności od liczby zasobów i ich żądania może to powodować opóźnienia i limitów czasu ładowania danych do strony.

Więc co należy zrobić? Aby zwiększyć wydajność, należy wyświetlić zaproszenia zasobów dla zasobów interesuje Cię zamiast wszystkich zasobów w organizacji. W większości przypadków menedżerowie zasobów tylko chce wyświetlić żądań mały podzbiór zasoby, takie jak zasoby, które są przypisane do nich zasobów. W tym przypadku Menedżer zasobów może po prostu wybierz te poszczególnych zasobów w Centrum zasobów przed przejściem do strony żądania zasobów.

Wybrane zasoby w Centrum zasobów

Czy można utworzyć widok, aby zawierał jedynie zasoby, że jestem właścicielem?

Gdy użytkownik może ręcznie wybrać zasobów jak wspomniano powyżej, menedżerowie zasobów również łatwo można utworzyć widok Centrum zasobów, w którym są wyświetlane tylko te zasoby, które zarządzają. To samo uniknąć Znajdź i wybierz pozycję Zasoby zawsze, gdy przejdź do Centrum zasobów. Na przykład można utworzyć Centrum zasobów widoku niestandardowego ("zasoby własnego") wyświetlające wszystkie zasoby, którymi zarządzasz.

Aby utworzyć widok, który zawiera zasób, którego jesteś właścicielem

 1. W usłudze Project Online, w przewodniku Szybki Start, kliknij pozycję Ustawienia serwera.

 2. Na stronie Ustawienia serwera w sekcji wygląd i działanie kliknij pozycję Zarządzaj widokami.

 3. Na stronie Zarządzanie widokami kliknij Nowy widok.

 4. Na stronie nowy widok w sekcji Nazwa i typ:

  • W widoku listy rozwijanej zaznacz Centrum zasobów.

  • W polu Nazwa wprowadź nazwę widoku (na przykład zasobów własnego).

  • W polu Opis wpisz krótki opis tego widoku.

 5. W sekcji tabela i ukryte pola Wybierz pola, które mają być wyświetlane w widoku i Dodaj je do listy pola wyświetlane.

 6. W sekcji Format widoku umożliwia wybieranie sposobu wyświetlania widoku w elementów kontrolki grupowania.

 7. W sekcji Filtr kliknij Filtr, aby wyświetlić kontrolkę filtr niestandardowy.

  • W polu Nazwa pola listy rozwijanej, zaznacz Nazwę zasobu.

  • W Test listę rozwijaną wybierz opcję równa się.

  • W polu wartość wpisz dokładną nazwę zasobu, do którego przydzielono do użytkownika.

  • Kliknij pozycję lub.

  • Powtórz tę procedurę, aby dodać pozostałe zasoby przypisane do Ciebie.

  • Kliknij przycisk OK.

   Dodawanie przydzielone zasoby przez filtr.
 8. Na stronie nowy widok kliknij przycisk Zapisz.

Po utworzeniu widoku niestandardowego, możesz go wybrać z menu Widok na Wstążce zasobów w Centrum zasobów. Po wybraniu go, zasoby, wprowadzona w filtru niestandardowego podczas tworzenia widoku powinien być wyświetlany w Centrum zasobów.

Wybierz widok niestandardowy do wyświetlania zasobów.

Kliknięcie przycisku żądanie zasobów na Wstążce zasobów następnie znajdują się żądania zasobu do tych określonych zasobów.

Project Online będzie domyślnie używane w widoku niestandardowym po przejdź z dala od komputera i powrócić do strony — nie musisz ponownie go zaznaczyć przy następnym powróć do Centrum zasobów.

Jak wyświetlić tylko zasób proponowany żądania dla moich zasobów

Po zapoznaniu się, że można zwiększyć wydajność, filtrując zasobów, których dotyczy, można je poprawić żąda jeszcze więcej, filtrując dla zasobu, trzeba adres.

Strony żądanie zasobów są domyślnie wyświetlane żądania zasobu w wszystkich Państw, łącznie z tymi, które już zostały zatwierdzone i zaakceptowane. Menedżer zasobów głównie warto wyświetlić żądania zasobów, które są w stanie proponowane. Jeśli jest to możliwe, możesz utworzyć widok żądania dla zasobu, w którym filtry dla tylko zasób proponowany żądania. To może pomóc w wydajności, ponieważ wyeliminuje konieczność ładowanie strony żądania zasobów żądaniami zasobów, które zostały już przerobione w przeszłości może stanowić wiele danych.

Aby utworzyć widok, w którym będzie wyświetlana tylko zasób proponowany żądania:

 1. W usłudze Project Online, w przewodniku Szybki Start, kliknij pozycję Ustawienia serwera.

 2. Na stronie Ustawienia serwera w sekcji wygląd i działanie kliknij pozycję Zarządzaj widokami.

 3. Na stronie Zarządzanie widokami kliknij Nowy widok.

 4. Na stronie nowy widok w sekcji Nazwa i typ:

  • W widoku listy rozwijanej zaznacz Żądania zasobu.

  • W polu Nazwa wprowadź nazwę widoku (na przykład proponowany).

  • W polu Opis wpisz krótki opis tego widoku.

 5. W sekcji tabela i ukryte pola Wybierz pola, które mają być wyświetlane w widoku i Dodaj je do listy pola wyświetlane.

 6. W sekcji Format widoku umożliwia wybieranie sposobu wyświetlania widoku w elementów kontrolki grupowania.

 7. W sekcji Filtr kliknij filtr, aby wyświetlić kontrolkę filtr niestandardowy.

  • Nazwa pola listy rozwijanej wybierz Stan.

  • W Test listę rozwijaną wybierz opcję równa się.

  • W polu wartość wprowadź proponowany.

  • Kliknij przycisk OK.

   Konfigurowanie filtr dla żądania zasób proponowany
 8. Na stronie nowy widok kliknij przycisk Zapisz.

Po utworzeniu widoku niestandardowego, możesz go wybrać z menu Widok na Wstążce pozyskiwaniu na stronie żądania zasobu. Po wybraniu go, do strony żądania zasobu należy wyświetlać tylko żądania zasobu w Państwie proponowana dla zasobów.

Naprawdę potrzebujesz danych okresowych widoku?

Jeśli naprawdę nie trzeba wyświetlić wezwaniach zasobów w widoku okresowymi, upewnij się, Dane okresowe nie jest zaznaczone w sekcji wyświetlanie wstążki pozyskiwaniu strony żądania zasobu.

Widok danych okresowych.

Ładowanie usługi pozyskiwaniu zasobów w widoku Arkusz zmniejszenie ilości danych, który należy załadować do strony, redukując ilość czas potrzebny do wyświetlania danych.

Dlaczego nie Moje pozyskiwaniu zasobów wyświetlanie?

Jeśli niektóre z pozyskiwaniu zasobów nie są wyświetlane na stronach żądania zasobów lub przydziałów zasobów, może to być spowodowane znajdują się poza zakresem Filtr zakresu dat stałe stron, który usuwa pozyskiwaniu zasobów że:

 • Kończy się co najmniej trzy miesiące w przeszłości.

 • Rozpoczyna się co najmniej rok w przyszłości.

Pozyskiwaniu zasobów będą wyświetlane tylko dla żądań zasobów, które się mieścić w tych okresów. Jedynym wyjątkiem którego będą żądania zasobów, które są w stanie proponowany.

Rozwijaj umiejętności związane z pakietem Office
Poznaj szkolenia
Uzyskuj nowe funkcje w pierwszej kolejności
Dołącz do niejawnych testerów pakietu Office

Czy te informacje były pomocne?

Dziękujemy za opinię!

Dziękujemy za opinię! Wygląda na to, że połączenie Cię z jednym z naszych agentów pomocy technicznej pakietu Office może być pomocne.

×