Najważniejsze wskazówki dotyczące przesyłania i tworzenia raportów o pracy rzeczywistej

Uwaga: Staramy się udostępniać najnowszą zawartość Pomocy w Twoim języku tak szybko, jak to możliwe. Ta strona została przetłumaczona automatycznie i może zawierać błędy gramatyczne lub nieścisłości. Chcemy, aby ta zawartość była dla Ciebie przydatna. Prosimy o powiadomienie nas, czy te informacje były pomocne, u dołu tej strony. Oto angielskojęzyczny artykuł do wglądu.

Organizacje wybierz umożliwia śledzenie pracy, która jest wykonaną przez wszystkie zasoby na różne sposoby. Microsoft Project Server 2010 obsługuje elastyczność na potrzeby śledzenia różnych organizacji. Niektóre organizacje wymagają pracy przesłane przez wszystkie zasoby mają być rejestrowane na codzienne, zwłaszcza jeśli praca rzeczywista jest używana dla rozliczeń, płac lub innych celów finansowych. Project Server 2010 służy do przechwytywania informacji o pracy rzeczywistej przesłane przez użytkowników. Niektóre organizacje wybierz, aby przenieść pracy rzeczywistej do innego zasobu przedsiębiorstwa (ERP) planowanie i raportowanie systemów. Na przykład wybrać organizacji za pomocą Project Server 2010 Przechwytywanie praca rzeczywista, ale następnie przenieść pracy rzeczywistej do narzędzia programu accounting do kierowania faktury dla klientów wewnętrznych i zewnętrznych.

Ponieważ program Project Server ułatwia zarządzanie projektami rzeczywistej pracy można przechwycić na różne sposoby, i jest ona wyświetlana w sposób, który pozwala najbardziej przydatna dla użytkownika, który jest dostępu do niego. Na przykład w grafiku fokus znajduje się na dane wprowadzone przez użytkownika na podstawie-dniowego (lub na okres), należy w kliencie programu Microsoft Project skoncentrować się na wartości zagregowanych lub skalarne, pracy ukończony i pozostałe zadania, co ułatwia planowanie.

W tym artykule omówiono zestaw najważniejsze wskazówki dotyczące przesyłania i tworzenia raportów o pracy rzeczywistej w Project Server 2010.

W tym artykule

1. tryb wprowadzania pojedynczego Użyj

2. Ochrona aktualizacji użytkowników

3. Użyj przesłanej rzeczywistej pracy z grafikami, zamiast planami programu project, aby okresowe raportowania

4. używać kategorie czasu administracyjnego do śledzenia pracy niezwiązanej z projektem

5. Zamknij zadania do aktualizacji, zamiast pola Publikuj i typ rezerwacji

Podsumowanie

Potwierdzenia

1. tryb wprowadzania pojedynczego Użyj

Za najbardziej skuteczne rozwiązanie ułatwiające, upewnij się, czy praca rzeczywista jest prawidłowo wypełnione całej Project Server 2010 jest tryb wprowadzania pojedynczego i zasobów tylko wprowadzić pracę rzeczywistą za pośrednictwem widoku grafik.

Aby włączyć tryb wprowadzania pojedynczego:

 1. Na pasku Szybkie uruchamianie w sekcji Ustawienia kliknij przycisk Ustawienia serwera.

 2. Na stronie Ustawienia serwera w sekcji Zarządzanie czasem i zadaniami kliknij przycisk Ustawienia grafiku i wartości domyślne.

 3. W sekcji Tryb wprowadzania pojedynczego zaznacz pole wyboru Tryb wprowadzania pojedynczego.

Jeśli w organizacji jest używany tryb wprowadzania pojedynczego, może to być zainteresowaniami zalecane do całkowicie ukryć widoku zadania, tak aby zasoby można wprowadzić pracę rzeczywistą tylko przy użyciu widoku grafik. Gdy dostępne są oba widoki, użytkownicy będą mogli wprowadzać rzeczywista praca w widoku albo i dane są zachowywane w obu widoków. Jeśli Twoja organizacja pobiera dane z grafików do rozliczenia dysku lub płac, na przykład najlepiej jest tylko zezwolić użytkownikom na wprowadzanie pracy rzeczywistej w widoku grafik. Zmniejsza możliwości pracy rzeczywistej zostaną zastąpione nieprawidłowo, jeśli użytkownik może też wprowadzić praca rzeczywista w widoku zadania.

Wyjątek tą wskazówką to, czy występują problemy z zasobów materiałowych. Właścicieli przydziałów dla zasobów materiałowych należy wprowadzić godzinę dla tych zasobów materiałowych przy użyciu widoku zadania. Jeśli Twoja organizacja ma właścicieli przydziałów w danym czasie rekord dla zasobów materiałowych, widoku zadania powinny być widoczne i użytkowników należy instrukcje tylko wprowadzić pracę rzeczywistą dla przydziałów w widoku grafik.

Aby ukryć widoku zadania:

 1. Na pasku Szybkie uruchamianie w sekcji Ustawienia kliknij przycisk Ustawienia serwera.

 2. Na stronie Ustawienia serwera w sekcji Wygląd i działanie kliknij przycisk Szybkie uruchamianie.

 3. W obszarze Ustawianie szczegółów elementów Menu kliknij widok zadania, w kolumnie Nazwa.

 4. Na liście Wyświetl łącze na pasku Szybkie uruchamianie kliknij pozycję nie, a następnie kliknij przycisk OK.

Istnieje kilka ważnych uwag brać pod uwagę podczas tryb wprowadzania pojedynczego jest włączona w Twojej organizacji. Załóżmy powiedz grafiku użytkownika zawiera jeden wiersz dla danego przypisania, a przypisanie zostanie usunięty. Przy następnym otwarciu tego grafiku linii skojarzone z przydziałem usunięte, mogą zostać usunięte, w zależności od następujących warunków:

 • Jeśli wiersz zawiera żadnych wpisów użytkownika, zostanie usunięty.

 • Jeśli aktualizacji użytkowników nie jest chroniony, a wiersz zawiera zatwierdzonych praca rzeczywista, zostanie usunięty.

 • Jeśli aktualizacji użytkowników są chronione, a wiersz zawiera zatwierdzonych praca rzeczywista, wiersz pozostanie w grafiku. Jednak jeśli przypomnieć zatwierdzonych grafiku, następnie wiersza zostanie usunięty.

 • Jeśli wiersz zawiera praca rzeczywista, która została wprowadzona do grafiku, ale jest nadal oczekujących na zatwierdzenie, wiersz zostanie usunięty, nawet wtedy, gdy są chronione aktualizacji użytkowników.

Menedżerowie projektów należy zachować ostrożność podczas usuwania lub zmiana przydziałów, należy upewnić się, że wszystkie przesłane i pracy rzeczywistej powoduje przejrzenie przed zmiana lub usunięcie. Dzięki temu prawidłowych danych wprowadzonych przez użytkownika nie zostaną utracone. Przydziały można jawnie lub niejawnie zmienić w dowolnym scenariuszy wymienionych poniżej:

 • Menedżer projektu usuwa jawnie przydziału, dla którego są dostępne aktualizacje oczekiwanie praca rzeczywista.

 • Plan projektu zawierający zadania zostanie przywrócony z jego archiwum.

 • Plan projektu zawierający zadania zostanie usunięty.

 • Plan projektu zawierający zadania są zastępowane w Microsoft Project 2010 przy użyciu funkcji Zapisz jako.

Początek strony

2. Ochrona aktualizacji użytkowników

Niektóre organizacje określić, aby uniemożliwić aktualizowanie pracy rzeczywistej członka zespołu w projekcie menedżera projektu.

Uwaga: Menedżerowie projektów to nie można zaktualizować zasobu pracy rzeczywistej został zapisany w grafiku.

Jeśli Twoja organizacja chce zachować wprowadzone zasobów wartości pracy rzeczywistej w grafików i upewnij się, że wartość jest odzwierciedlane w planie projektu, najlepiej jest włączenie funkcji w Project Server 2010 chroniącego aktualizacji użytkowników.

Ochrona aktualizacji użytkowników:

 1. Na pasku Szybkie uruchamianie w sekcji Ustawienia kliknij przycisk Ustawienia serwera.

 2. Na stronie Ustawienia serwera w sekcji Zarządzanie czasem i zadaniami kliknij przycisk Ustawienia i wyświetlanie zadania.

 3. W sekcji Ochrona aktualizacji użytkowników zaznacz pole wyboru Zezwalaj tylko na aktualizacje zadań za pomocą stron zadania i grafiki.

Ochrona aktualizacji użytkowników grafików zawsze utrzymują dokładnie co użytkownika wprowadzane okresowa ilość pracy, a wartości skalarne między grafików i planu projektu zawsze są zgodne. Jednak rozkład okresową wartość skalarną może być nieco inaczej w planie projektu, że jest on skierowaną do przyszłe zadania planowania i nie konserwacji historycznych wartości pracy rzeczywistej. Aparat planowania może dostosować niektóre okresowa praca rzeczywista, aby zachować spójność planu.

Początek strony

3. Użyj przesłanej rzeczywistej pracy z grafikami, zamiast planami programu project, aby okresowe raportowania

Praca rzeczywista można przechwycić przy użyciu klienta Project 2010 (project plan) lub grafików. Jednak wielu użytkowników tylko rejestrowania pracy rzeczywistej bezpośrednio z ich zasobów za pomocą grafiki, zwłaszcza jeśli również są one ochrona bieżących aktualizacji opisanych wcześniej. Podczas korzystania z grafików do śledzenia przesyłania wartości rzeczywistych na podstawie dziennie lub tygodniowo najlepiej jest zgłaszać bezpośrednio zadania Praca rzeczywista przechwytywane w grafikach, gdy synchronizację z zewnętrznych ERP i raportowania systemów. Dane grafik specjalnie jest renderowany zapewnienie dokładności na podstawie historyczne i na okres dokładnie wprowadzoną użytkownika, nawet wtedy, gdy warunki w planie projektu zostały zmienione.

Gdy wiele obliczeń zostały wprowadzone w planie projektu, takie jak koszt według stawek kosztów, te można łatwo replikować z danymi grafiku. Plan projektu z drugiej strony są renderowane za pomocą danych praca rzeczywista (i innych danych harmonogramu) z uwydatnieniem przyszłe zadania planowania (analizy i obliczania wartości wypracowanej). W związku z tym czasami może występować okoliczności miejsce, w którym wartość wprowadzonych przez użytkownika w grafiku nie odpowiada tej samej wartości w planie projektu w określonym dniu. Jednak całkowita lub skalarnej, wartość dla przydziału jest zgodne między planu projektu i grafik po włączeniu chronionych wartości rzeczywistych.

Jeśli chcesz zgłosić na przesłanej rzeczywistej pracy z grafikami ważne jest poproszony zasobów nie chcesz, aby przypisać lub przydzielanie zadania. Wszystkich przydziałów należy przejść przez menedżera projektu lub Menedżer zasobów. Dzięki temu pisane z wielkiej litery przetwarzania danych praca rzeczywista.

Centrum analiz biznesowych w Microsoft Project Web App zawiera szablony raportów, które korzystają z bazy danych raportowania (T-SQL) i Analysis Services (OLAP). Szablony te mogą pomóc tworzenia raportów przed magazynu danych grafiku.

Początek strony

4. używać kategorie czasu administracyjnego do śledzenia pracy niezwiązanej z projektem

Niektóre organizacje wymagają śledzenia działań administracyjnych lub pracy niezwiązanej z projektem. Przykłady czynności administracyjne zwolnienie lekarskie, urlop i związanych z pracą powtarzające się działań, takich jak dział obsługi klienta, konserwacja systemu spotkania. Firma Microsoft zaleca śledzone działalności za pomocą kategorii czasu administracyjnego. Tych kategorii wymagają obsługi minimalnego i czas, który jest rejestrowany w tych kategorii umożliwia generowanie raportów analizy danych z odpowiednich modułu OLAP.

Aby uzyskać więcej informacji na temat sposobu konfigurowania kategorie czasu administracyjnego zobacz Czas administracyjny.

Jeśli kategorie czasu administracyjnego odpowiada potrzebom Twojej organizacji i zechcesz użyć projektów do śledzenia działań administracyjnych, właściciel projektu należy przestrzegaj następujących wytycznych dotyczących efektywniejsze projektów:

 • Ogranicz liczbę zasobów przydzielonych do planu projektu w celu mniej niż 100 zasobów.

 • Ograniczyć czas trwania planami programu project do śledzenia działań administracyjnych na podstawie kwartalnych lub półroczny.

 • Przechowywać zadania w planie projektu zaplanowane automatycznie, z typem zadania o stałej liczbie jednostek.

 • Zachowaj harmonogram planu projektu równo z okresów raportowania.

Początek strony

5. Zamknij zadania do aktualizacji, zamiast pola Publikuj i typ rezerwacji

Menedżerowie projektów znajdują się pola Publikuj i Typ rezerwacji przydatne dla zadań kontrolnych i widoczność zasobów. Pole Publikuj może służyć do sterowania zadania, które są widoczne w Project Web App, a pola Typ rezerwacji można kontrolować zasoby, które są widoczne podczas planowania procesów zasobów. Należy jednak pamiętać, że te pola są wcześniejsze procesu planowania. Nie są przeznaczone do ograniczania użytkownikom śledzenie czasu nad określonym zadaniem w dalszym ciągu. Jeśli pola Publikuj i Typ rezerwacji używane są nieprawidłowe, może spowodować usunięcie wpisów zadania z grafiku użytkownika lub o stanie zadań. Jest to krytyczne, ponieważ usunięcie wpisów zadań może oznaczać straty przesłanych czasu.

Aby uzyskać więcej informacji o polach Publikuj i Typ rezerwacji zobacz następujące artykuły pomocy:

Jeśli chcesz zamknąć określonego zadania, tak aby nie dodatkowy czas będą mogły być przesyłane, możesz użyć opcji Zamknij zadania do aktualizacji w Project Server 2010.

Aby uzyskać więcej informacji na temat Zamknij zadania do aktualizacji, zobacz Zamknij zadania do aktualizacji.

Początek strony

Podsumowanie

Jeśli organizacja korzysta z pracy rzeczywistej przechwytywane Project Server 2010 razem z innych ERP lub systemów raportowania, znajduje się w zainteresowaniami zalecane do wytycznych opisane w tym artykule:

 • Tryb wprowadzania pojedynczego

 • Ochrona aktualizacji użytkowników

 • Użyj przesłanej rzeczywistej pracy z grafikami, zamiast planami programu project, aby Raportowanie okresowe

 • Śledzenie pracy niezwiązanej z projektem za pomocą kategorie czasu administracyjnego

 • Zamykanie zadań do aktualizacji, zamiast pola Publikuj i Typ rezerwacji

Wykonując poniższe najważniejsze wskazówki, w przypadku pracy w celu zachowania dokładności danych praca rzeczywista, wprowadzone w grafikach przez wszystkie zasoby organizacji.

Aby zachować dane pracy rzeczywistej w projekcie, która została wykonana lub jest już aktywna, postępuj zgodnie z zawartymi w archiwum ukończonego projektu.

Początek strony

Potwierdzenia

Project Server zespołu Publikowanie treści dzięki następujące współautorzy w tym artykule:

 • Wojciech oparzenia, II Menedżera programu Project i programu Project Server

 • Pracownikiem eskalacji pomocy technicznej AIK Chen, wyższych, Project i programu Project Server

 • Christophe Fiessinger, kierownik techniczne wyższych, Project i Project Server

 • Podmokłym O'Cull, główny Program Menedżer potencjalnego klienta programu Project i Project Server

 • Keshav Puttaswamy, kierownik Program grupy kapitału, Project i Project Server

 • Matt ikra, Menedżer programu Project i programu Project Server

 • Saurabh Sanghvi, Menedżer programu Project i programu Project Server

 • Eli Sheldon, Menedżer programu Project i Project Server

 • Pracownika eskalacji pomocy technicznej Michała Kit, wyższych, Project i programu Project Server

 • Marek Zenz wyprzedzenia główny Program Menedżer projektu i programu Project Server

Początek strony

Rozwijaj umiejętności związane z pakietem Office
Poznaj szkolenia
Uzyskuj nowe funkcje w pierwszej kolejności
Dołącz do niejawnych testerów pakietu Office

Czy te informacje były pomocne?

Dziękujemy za opinię!

Dziękujemy za opinię! Wygląda na to, że połączenie Cię z jednym z naszych agentów pomocy technicznej pakietu Office może być pomocne.

×