Najważniejsze wskazówki dotyczące organizacji, w przypadku korzystania z kalendarza programu Outlook

Uwaga:  Staramy się udostępniać najnowszą zawartość Pomocy w Twoim języku tak szybko, jak to możliwe. Ta strona została przetłumaczona automatycznie i może zawierać błędy gramatyczne lub nieścisłości. Chcemy, aby ta zawartość była dla Ciebie przydatna. Prosimy o powiadomienie nas, czy te informacje były pomocne, u dołu tej strony. Oto angielskojęzyczny artykuł do wglądu.

Kalendarz programu Outlook jest w pełni zintegrowany z pocztą e-mail, kontaktami i innymi funkcjami. Dzięki temu kalendarz jest jedną z najbardziej popularnych funkcji programu Outlook. W tym artykule pokażemy, jak korzystać z różnych funkcji kalendarza. Oprócz tego przedstawimy udoskonalenia wprowadzone w kalendarzu w celu zapewnienia łatwiejszej obsługi.

Uwaga: Wiele rozszerzeń kalendarza zostały dodane do dodatki service Pack dla programu Outlook 2007. Z tego powodu firma Microsoft pierwszego zaleca, że należy upewnić się używać programu Outlook 2007 z dodatkiem Service Pack 3 (SP3) lub nowszym. Poniższe sekcje przyjęto założenie, że korzystasz z programu Outlook 2007 z dodatkiem SP3, Outlook 2010, Outlook 2013 lub Outlook 2016.

Korzystanie z aplikacji kalendarz programu Outlook

Przesyłanie dalej wezwań na spotkania

W programie Outlook 2007 nie należy przesyłać dalej wezwań na spotkania. Może to spowodować utratę lub pomieszanie informacji o spotkaniach. Zamiast tego lepiej poprosić organizatora spotkania o dodanie uczestnika do oryginalnego wezwania na spotkanie.

Jeśli używasz programu Outlook 2010 lub nowszego i masz uczestnik spotkania, możesz przesyłać spotkania dla innej osoby za pomocą funkcji powiadomień do przodu do spotkania przy użyciu programu Outlook 2010 lub nowszego. Podczas przesyłania dalej spotkania osoby, która nie została została zaproszona do spotkania za pomocą programu Outlook 2010 lub nowszego, program Outlook wyśle odbiorcy powiadomienie o przesłaniu dalej spotkania organizator spotkania. Gdy organizator otrzymuje powiadomienie o spotkaniu, nowy uczestnik jest dodawana do organizatora spotkania. Jeśli istniejące uczestników chcesz wiedzieć, że dodatkowe uczestnika, który został dodany do spotkania, organizator musi Otwórz spotkanie i Wyślij aktualizację spotkania do wszystkich uczestników.

Uwaga: Jeśli chcesz umożliwić komuś wiedzieć o spotkaniu, ale nie poproś, po prostu przeciągnij wezwanie na spotkanie z kalendarza na ikonę poczty na dole po lewej stronie program Outlook. Spowoduje to otwarcie wiadomości e-mail z informacjami o spotkanie, do którego zostaną wysłane. Należy zauważyć, że tej wiadomości e-mail adresatów nie są dodawane do spotkania i zawiera tylko informacje o spotkaniu, takie jak data, godzina, temat i planu.

Informacje dla użytkowników programu Microsoft Exchange

Microsoft Exchange Server 2007 również wprowadzone spotkania powiadomień o przesłaniu dalej jako część funkcji Attendant kalendarza. Jeśli używasz programu Outlook, aby nawiązać połączenie ze skrzynki pocztowej w organizacji programu Exchange Server, zachowanie powiadomienie o przesłaniu dalej spotkania mogą podlegać ustawienia serwera Exchange, jeśli skonfigurowane przez administratora serwera Exchange. Administrator programu Exchange można na przykład uniemożliwić powiadomienie o przesłaniu dalej spotkania, wysyłanie do domen zdalnych.

Jeśli uczestnik spotkania nie znajduje się w tej samej organizacji programu Exchange co jego organizator, raczej nie powinien przesyłać dalej spotkania, o ile nie są spełnione wszystkie poniższe warunki:

 • Uczestnik korzysta z programu Microsoft Outlook 2010 lub nowszego.

 • Administrator programu Exchange uczestnika zezwolił na wysyłanie do domen zdalnych powiadomień o przesłaniu dalej wezwania na spotkanie.

 • Organizator korzysta z klienta programu Microsoft Outlook.

Jeśli uczestnik, który korzysta z systemu obsługi poczty innego niż Exchange zasadniczo zalecamy nie przesyłania dalej spotkania, o ile nie są spełnione wszystkie poniższe warunki:

 • Uczestnik korzysta z programu Microsoft Outlook 2010 lub nowszego.

 • Organizator korzysta z klienta programu Microsoft Outlook.

Jeśli z jakiegoś powodu organizatora nie odbiera powiadomienie o przesłaniu dalej spotkania, uczestników spotkania nie są dodawane do organizatora spotkania. Jeśli organizator następnie zmieni spotkania i wysyła aktualizację, aktualizacji jest wysyłane tylko do oryginalnej zaproszonych osób. Uczestników, którzy otrzymali wcześniej kopię przesłanych dalej spotkania nie będziesz otrzymywać aktualizacji.

Jeśli powyższe ograniczenia uniemożliwiają pomyślnie i spójne przekazywanie zaproszenia na spotkanie, najlepiej po prostu poproś organizatora spotkania, aby dodać odpowiednie uczestników. Ważne jest, aby poprosić organizator spotkania, aby dodać odpowiednie uczestników, jeśli nie masz pewność, że zarówno usługi i środowiskach uczestników odpowiedniej spełniają warunki powyżej.

Uwaga:  Pełnomocnicy programu Outlook nie otrzymują powiadomień o przesłaniu dalej wezwania na spotkanie.

Przetwarzanie wszystkich wezwań na spotkania i anulowań spotkań

Wezwanie na spotkanie można usuwać bezpośrednio z poziomu skrzynki odbiorczej, należy poprawnie procesu wezwanie na spotkanie przez akceptować lub odrzucać go. Zawsze używaj Usuń z polecenie Kalendarz przetwarzania anulowania spotkania z poziomu skrzynki odbiorczej. Unikaj spotkań przetwarzanie bezpośrednio z modułu kalendarza.

Praca ze spotkaniami cyklicznymi

Ustawianie dat zakończenia i ograniczanie liczby wystąpień

Program Outlook ułatwia planowanie spotkania z wieloma wystąpieniami zwykła. Zalecamy zawsze Ustawianie daty zakończenia i ograniczanie cyklicznych do określonej liczby wystąpień. Spotkań cyklicznych, najprawdopodobniej będzie wymagało zmiany w pewnym momencie. Na przykład uczestników zostaną dodane do lub usunięte z jednego wystąpienia lub miejsca spotkania lub godziny zmieni się ze względu na urlop dat lub nieprzewidzianych okoliczności. Program Outlook zapisze każdej z tych zmian unikatowe wyjątek spotkania. Spotkania z bardzo dużej liczby wyjątków powodują trudne do zarządzania serii spotkań. Ponadto dostosowanie wprowadza nieoczekiwane działanie. Zawsze możesz utworzyć nowej serii spotkań, po zakończeniu bieżącym wierszem. Jeśli zastanawiająca się, ile razy, warto rozważyć częstotliwości. Do tego okresu roku dwa razy cotygodniowe spotkanie ma około 90 wystąpień niż miesięczny spotkania w tym samym okresie.

Kończenie spotkania cyklicznego przed pierwotną datą zakończenia

Spotkanie cykliczne można wprawdzie anulować, ale lepszym rozwiązaniem jest zmiana daty zakończenia serii. Dzięki temu uczestnicy spotkania zachowują dostęp do informacji o spotkaniach, które już się odbyły. Anulowanie spotkania cyklicznego powoduje natomiast usunięcie tej historii. Najlepszym rozwiązaniem jest ustawienie nowej daty zakończenia i rozesłanie aktualizacji do wszystkich uczestników. W ten sposób seria spotkań zakończy się wcześniej, a dane dotyczące wcześniejszych spotkań zostaną zachowane.

Uwaga: Jeśli wcześniej zakończy się serię spotkań wyjątki skojarzone z spotkania cyklicznego zostają utracone. Aby dowiedzieć się więcej na temat wyjątków, zobacz "Ustaw koniec daty i ograniczanie liczby wystąpień" powyżej.

Aby uzyskać więcej informacji o anulowaniu wszystkich przyszłych spotkań w ramach serii, zobacz Anulowanie wszystkich przyszłych spotkań w serii.

Zmienianie organizatora

Program Outlook nie umożliwia zmiany organizatora spotkania. Aby zmienić organizatora spotkania cyklicznego, po prostu zakończ to spotkanie. W tym celu ustaw wcześniejszą datę zakończenia i wyślij aktualizację wszystkim uczestnikom. Następnie nowy organizator powinien utworzyć nowe spotkanie cykliczne.

Aby uzyskać więcej informacji o ustawianiu wcześniejszej daty zakończenia zobacz Anulowanie spotkania.

Unikanie udostępniania załączników za pośrednictwem spotkania cyklicznego

Załączniki powodują zwiększenie złożoności wyjątków dotyczących spotkań cyklicznych. Każdy wyjątek zawiera własną kopię załączników. Dodawanie wyjątków do spotkań cyklicznych powoduje tworzenie nowych kopii załączników. Zmiany wprowadzone w jednym zestawie załączników nie są propagowane w pozostałych wyjątkach. Jeśli wszyscy uczestnicy mają mieć najnowszą kopię zmian dotyczących danego spotkania, udostępnij dokumenty za pośrednictwem usługi udostępniania, takiej jak OneDrive. Użytkownicy w przedsiębiorstwach mogą w tym celu korzystać z programu SharePoint lub innego serwera plików udostępnianych w sieci.

Unikanie kopiowania spotkań

Zgodnie z projektem programu Outlook spowoduje usunięcie wszystkich łączy między kopii spotkania i oryginalnym. Dzięki temu zapobieganie występowaniu niespójności. Nowsze wersje programu Outlook Dodaj ciąg tekstowy "Kopiuj:" do tematu. Ułatwia ustalenie kopii spotkania.

Akcje dotyczące spotkań skopiowany rentowność nieoczekiwane wyniki, zaleca się unikanie kopiowania spotkań. Dotyczy to zarówno spotkań kopiowane z kalendarza innego użytkownika, a także te skopiowane z innego folderu kalendarza, że jesteś właścicielem.

Aby uzyskać więcej informacji na temat przenoszenia spotkań, których jesteś organizatorem, do innego folderu kalendarza, zobacz:

Jak przenosić spotkania programu Outlook bez utraty opcji "Wyślij aktualizację"

Obsługa urządzeń łączących się z kalendarzem

Upewnij się, że dowolnego urządzenia, który łączy do kalendarza zainstalowane wszystkie najnowsze aktualizacje zainstalowany. Niektóre urządzenia umożliwia synchronizowanie kalendarza i innych folderów programu Exchange ActiveSync. Tych urządzeń należą Windows Phone, Windows RT, Apple iOS i urządzeń z systemem Android. Urządzenia BlackBerry Research In Motion (RIM) i inni użytkownicy mogą także synchronizować z kalendarza.

Aby uzyskać więcej informacji o niektórych znanych problemach, zobacz: bieżące problemy dotyczące programu Microsoft Exchange ActiveSync i urządzeń innych firm.

Uwaga: W niektórych przypadkach połączenia wielu urządzeń i klientów programu Outlook może zmodyfikować elementy w tym samym czasie, które można wprowadzać konflikty. Aby zminimalizować prawdopodobieństwo, nie mogą przetwarzać tego samego elementu na dwa lub więcej klientami lub urządzeń w stosunkowo krótkim czasu.

Obsługa dodatków integrujących się z programem Outlook

Większość, jeśli nie wszystkie dodatki programu Outlook dostęp do danych programu Outlook. Dodatek może się zmienić elementu programu Outlook, który jest do edycji w tym samym czasie, czy w programie Outlook lub na innym urządzeniu. Może to powodować konflikty. Aby zminimalizować prawdopodobieństwo, upewnij się zainstalować najnowsze aktualizacje dla wszelkie dodatki lub programy, które Integracja z programem Outlook. Odinstaluj lub wyłącz dowolnego z tych programów i dodatki, które nie jest używany lub nie wymagają Integracja z programem Outlook.

Uwaga: W niektórych przypadkach połączenia wielu urządzeń i klientów programu Outlook może zmodyfikować elementy w tym samym czasie, które można wprowadzać konflikty. Aby zminimalizować prawdopodobieństwo, nie mogą przetwarzać tego samego elementu na dwa lub więcej klientami lub urządzeń w stosunkowo krótkim czasu.

Dodatkowe zalecenia dla użytkowników programu Microsoft Exchange

Praca w scenariuszu z uwzględnieniem menedżera/pełnomocnika

Jeśli dana organizacja to umożliwia, skonfiguruj program Outlook tak, aby łączył się ze skrzynką pocztową programu Exchange przy użyciu trybu buforowanej wymiany. Zapewni to najlepszą wydajność.

Nowsze wersje programów Microsoft Outlook, Microsoft Entourage i Microsoft Outlook dla komputerów Mac zawierają wiele usprawnień dotyczących funkcji pełnomocnictwa. Aby uzyskać więcej informacji o tych wersjach, zobacz:

Funkcja pełnomocnictwa programu Outlook w mieszanych wersjach programów Microsoft Outlook i programu Entourage

Ograniczanie liczby pełnomocników

Program Outlook umożliwia dodanie dowolnej liczby pełnomocników. Jednak zalecamy, aby uprawnienia Edytor nadać tylko jednemu (1) pełnomocnikowi. Dzięki temu można śledzić czas i sposób przetwarzania spotkania. Pełnomocnik może uzyskiwać dostęp do Twoich danych za pośrednictwem wielu urządzeń, więc istnienie wielu pełnomocników z uprawnieniami Edytor znacznie utrudnia sprawdzanie, dlaczego brakuje określonych spotkań lub są one nieaktualne.

Nawet wtedy, gdy tylko nadać uprawnienia Edytor jednego pełnomocnika, Unikaj dodawania dużej liczby pełnomocników z uprawnieniami recenzenta lub współautorów . Jest to spowodowane dodawania dużej liczby pełnomocników mogą spalin inne zasoby. Na przykład może osiągnięto limit rozmiaru dla danych reguły. Po dodaniu pełnomocnika różne zmiany miejsce:

 • Program Outlook nadaje uprawnienia do odpowiednich folderów.

 • Atrybut PublicDelegates usługi Active Directory zostaje zaktualizowany w celu nadania pełnomocnikowi uprawnień „Wyślij w imieniu”.

 • Program Outlook dodaje pełnomocnika do reguły przesyłania dalej w skrzynce pocztowej menedżera. Dzięki temu wezwania na spotkania są przesyłane dalej do pełnomocnika.

 • Program Outlook zapisuje dodatkowe informacje o pełnomocniku w skrzynce pocztowej menedżera.

Poszczególne obszary składowe mogą mieć różne ograniczenia. Osiągnięcie wartości bliskich granicznym może mieć wpływ na wydajność i stabilność działania.

Uwagi: 

 • Podczas opracowywania i testowania tego produktu firma Microsoft używała konfiguracji z najwyżej czterema (4) pełnomocnikami. Pełnomocnicy korzystali tylko z programu Outlook. Podczas testowania nie uwzględniano urządzeń.

 • Jeśli pełnomocnik z uprawnieniami Edytor musi zostać zamieniony (tymczasowo lub trwale), należy zmienić uprawnienie Edytor na uprawnienie Przeglądający lub brak. Następnie należy nadać uprawnienia Edytor nowemu pełnomocnikowi lub zastępcy dotychczasowego pełnomocnika.

Zobacz też

Pomoc techniczna firmy Microsoft i Asystent odzyskiwania (Beaty)

Informacje o kalendarzy narzędzia do sprawdzania dla programu Outlook (CalCheck)

Rozwijaj umiejętności związane z pakietem Office
Poznaj szkolenia
Uzyskuj nowe funkcje w pierwszej kolejności
Dołącz do niejawnych testerów pakietu Office

Czy te informacje były pomocne?

Dziękujemy za opinię!

Dziękujemy za opinię! Wygląda na to, że połączenie Cię z jednym z naszych agentów pomocy technicznej pakietu Office może być pomocne.

×