Monitorowanie aplikacji w środowisku usługi SharePoint Online

Monitorowanie aplikacji w środowisku usługi SharePoint Online

Uwaga:  Staramy się udostępniać najnowszą zawartość Pomocy w Twoim języku tak szybko, jak to możliwe. Ta strona została przetłumaczona automatycznie i może zawierać błędy gramatyczne lub nieścisłości. Chcemy, aby ta zawartość była dla Ciebie przydatna. Prosimy o powiadomienie nas, czy te informacje były pomocne, u dołu tej strony. Oto angielskojęzyczny artykuł do wglądu.

Jako administrator usługi SharePoint Online można monitorować informacje, takie jak informacje użycia i błędów aplikacji dla aplikacji, które są używane w środowisku usługi SharePoint Online. Aby można było monitorować informacji na temat aplikacji, musisz ją dodać do listy aplikacje, które chcesz monitorować.

Wybierz pozycję aplikacje do monitorowania

 1. Zaloguj się do usługi Office 365 jako administrator globalny lub administrator programu SharePoint.

 2. Wybierz ikonę Uruchamianie aplikacji Ikona uruchamianie aplikacji w usłudze Office 365 w lewym górnym rogu i wybierz polecenie Administrator w celu otwarcia centrum administracyjnego usługi Office 365. (Jeśli nie widzisz kafelka Administrator, oznacza to, że nie masz uprawnień administratora usługi Office 365 w organizacji).

 3. Wybierz pozycję aplikacje po lewej stronie, a następnie wybierz pozycję Monitorowanie aplikacji.

 4. Aby dodać aplikacje do listy, wybierz pozycję Dodaj aplikację.

 5. Wyszukaj app(s), który chcesz dodać, lub wybierz z listy dostępnych aplikacji, a następnie wybierz pozycję Dodaj.

Wyświetlanie szczegółów aplikacji lub błędów

 1. Zaloguj się do usługi Office 365 jako administrator globalny lub administrator programu SharePoint.

 2. Wybierz ikonę Uruchamianie aplikacji Ikona uruchamianie aplikacji w usłudze Office 365 w lewym górnym rogu i wybierz polecenie Administrator w celu otwarcia centrum administracyjnego usługi Office 365. (Jeśli nie widzisz kafelka Administrator, oznacza to, że nie masz uprawnień administratora usługi Office 365 w organizacji).

 3. Wybierz pozycję aplikacje po lewej stronie, a następnie wybierz pozycję Monitorowanie aplikacji.

 4. Wskaż aplikację, dla której chcesz wyświetlić informacje, zaznacz pole wyboru, które zostanie wyświetlone, a następnie wykonaj jedną z następujących czynności

Aby to zrobić:

Czynność

Wyświetlić szczegółowe informacje dotyczące aplikacji, takich jak:

 • Liczba licencji zakupu lub używane

 • liczby błędów i instalacji

 • informacje dotyczące użycia

 1. Na Wstążce wybierz pozycję Wyświetl szczegóły.

 2. W sekcji zastosowania wybierz dni, miesięcy lub lat, aby zmienić okres dla zastosowania informacje wyświetlane na wykresie.

Wyświetlanie informacji o błędzie dla aplikacji

 1. Wybierz pozycję Wyświetl błędy na Wstążce.

 2. Identyfikator korelacji umożliwia znajdowanie błędów w dzienniku błędów.

 3. Zaznacz adres URL w kolumnie Lokalizacja, aby wyświetlić więcej szczegółów błędu dla tej aplikacji.

Warto wiedzieć:   

 • Chcesz już monitorować aplikacji, można go zaznaczyć na stronie monitorowanie aplikacji i wybierz Aplikację Usuń na Wstążce.

 • Aplikacja użycia i błędów szczegółowych informacji jest przetwarzana przez czasomierz różnych zadań, które są wstępnie skonfigurowane, aby ustawić godziny dla usługi SharePoint Online. Te zadania czasomierza wybierz zdarzeń do poprzedniego dnia. Z tego powodu danych widoczne na stronie monitorowanie aplikacji może być opóźniona do 29 godzin.

Rozwijaj umiejętności związane z pakietem Office
Poznaj szkolenia
Uzyskuj nowe funkcje w pierwszej kolejności
Dołącz do niejawnych testerów pakietu Office

Czy te informacje były pomocne?

Dziękujemy za opinię!

Dziękujemy za opinię! Wygląda na to, że połączenie Cię z jednym z naszych agentów pomocy technicznej pakietu Office może być pomocne.

×