Moje odpowiedzi zbierania danych nie są automatycznie przetwarzane

Uwaga:  Staramy się udostępniać najnowszą zawartość Pomocy w Twoim języku tak szybko, jak to możliwe. Ta strona została przetłumaczona automatycznie i może zawierać błędy gramatyczne lub nieścisłości. Chcemy, aby ta zawartość była dla Ciebie przydatna. Prosimy o powiadomienie nas, czy te informacje były pomocne, u dołu tej strony. Oto angielskojęzyczny artykuł do wglądu.

Objawy

Do generowania i wysyłania wiadomości e-mail zawierającej formularz wprowadzania danych są używane programy Microsoft Office Access 2007 i Microsoft Office Outlook 2007. Adresaci zgłaszają, że wypełnili formularze i odesłali je jako odpowiedzi. Nie widać jednak oczekiwanych wyników w programie Office Access 2007 lub Office Outlook 2007. Na przykład:

  • Nie widać danych w tabelach docelowych w programie Access. Nowe rekordy nie są dodawane lub istniejące rekordy nie są aktualizowane.

  • W kolumnie Stan zbierania danych dla wiadomości w programie Outlook jest wyświetlany komunikat o błędzie lub tekst „Wiadomość nieprzetworzona”. Ponadto w kolumnie Kategorie dla wiadomości jest wyświetlany czerwony kwadrat lub kolumna jest pusta.

    Porada: W kolumnach w programie Outlook o nazwach Flaga monitująca, Stan zbierania danych i Kategorie jest wyświetlany stan operacji przetwarzania. Aby dodać te kolumny do widoku, należy kliknąć nagłówek kolumny prawym przyciskiem myszy, a następnie w menu skrótów kliknąć polecenie Wybór pola. W oknie dialogowym Wybór pola należy przeciągnąć poszczególne pola i upuścić je z lewej lub prawej strony istniejącego nagłówka kolumny.

    Po pomyślnym przetworzeniu odpowiedzi kolumna Stan zbierania danych w programie Outlook jest pusta, a w kolumnie Kategorie jest wyświetlany zielony kwadrat. Ponadto w kolumnie Flaga monitująca jest wyświetlany komunikat Operacja zbierania danych powiodła się.

Rozwiązanie

Jeśli podejrzewasz, że odpowiedzi nie powiodło się automatycznie, Wypróbuj sugerowane rozwiązania w poniższej tabeli. Większość z tych rozwiązań wymaga najpierw rozwiązać problem, a następnie wyeksportuj odpowiedź ręcznie. Aby uzyskać więcej informacji o ręczne przetwarzanie odpowiedzi zobacz artykuł Ręczne przetwarzanie odpowiedzi zbierania danych.

Problem

Typu SE

Rozwiązanie

Odpowiedź istnieje w folderze programu Outlook, ale nie została przetworzona. W kolumnie Stan zbierania danych jest wyświetlana informacja Wiadomość nieprzetworzona.

Przejrzyj opcje wiadomości w oknie dialogowym Opcje wiadomości e-mail do zbierania danych. Możesz ręcznie przetwarzać odpowiedzi lub wybrać ustawienia, które zapobiegną automatycznemu przetwarzaniu określonych odpowiedzi.

Porada: Aby wyświetlić te opcje, na karcie Dane zewnętrzne w grupie Zbieranie danych kliknij przycisk Zarządzaj odpow. W oknie dialogowym wybierz odpowiednią wiadomość, a następnie kliknij przycisk Opcje wiadomości.

Ręcznie wyeksportuj odpowiedź.

Aby zapewnić automatyczne przetwarzanie odpowiedzi, które jeszcze nie zostały odebrane, Zmień ustawienia w oknie dialogowym Opcje. Aby uzyskać więcej informacji zobacz artykuł Opcje wiadomości E-mail do zbierania danych.

Wysyłam odpowiedź na jedną ze swoich wiadomości, ale nie jest ona przetwarzana.

Odpowiadanie na własne wiadomości wymaga skorzystania z odmiennej procedury.

Zamiast wypełniać formularz w otrzymanej wiadomości, należy wypełnić formularz znajdujący się w wysłanej wiadomości w folderze Elementy wysłane. Przejdź do folderu Elementy wysłane i otwórz tę wiadomość. Kliknij przycisk Odpowiedz, wypełnij formularz, a następnie kliknij przycisk Wyślij.

W kolumnie Stan zbierania danych jest wyświetlany następujący tekst:

Nie można odnaleźć bazy danych. Zlokalizuj bazę danych i ręcznie zaimportuj dane.

Baza danych została przeniesiona do innej lokalizacji, zmieniono jej nazwę, usunięto ją lub jest uszkodzona.

Przywróć bazę danych do oryginalnej lokalizacji i ręcznie wyeksportuj odpowiedź.

W kolumnie Stan zbierania danych jest wyświetlany następujący tekst:

Nie można otworzyć bazy danych w celu zaimportowania danych, ponieważ jest już ona używana. Ręcznie przetwórz odpowiedzi, gdy baza danych będzie dostępna.

Baza danych jest otwarta w trybie wyłączności i nie można wprowadzić w niej zmian, dopóki blokada wyłączności nie zostanie zwolniona.

Poproś użytkownika, który otworzył bazę danych w trybie wyłączności, aby zamknął bazę danych i otworzył ją ponownie w trybie normalnym. Następnie spróbuj ręcznie wyeksportować odpowiedź.

W kolumnie Stan zbierania danych jest wyświetlany następujący tekst:

Ta baza danych programu Access jest chroniona hasłem. Ręcznie wyeksportuj te dane do programu Microsoft Access.

Docelowa baza danych jest chroniona hasłem. Automatyczne przetwarzanie nie powiedzie się, jeśli baza danych wymaga hasła.

Wyeksportuj odpowiedź ręcznie. Aby umożliwić automatyczne przetwarzanie przyszłych odpowiedzi, usuń ochronę hasłem dla tej bazy danych.

W kolumnie Stan zbierania danych jest wyświetlany komunikat o brakującej tabeli lub kwerendzie albo o brakującym polu.

Usunięto docelową tabelę lub kwerendę, zmieniono jej nazwę albo zmodyfikowano strukturę w taki sposób, że nie można dodać zawartości formularza do tabel.

Utwórz ponownie tabele i kwerendy docelowe albo utwórz i wyślij nową wiadomość zbierania danych.

W kolumnie Stan zbierania danych jest wyświetlany następujący tekst:

Nie można przetworzyć tej wiadomości e-mail. Formularz w tej wiadomości e-mail jest uszkodzony lub został zmodyfikowany.

Formularz w odpowiedzi jest uszkodzony albo został zmodyfikowany (przez adresata lub nadawcę).

Jeśli adresat zmodyfikował formularz, poproś go o ponowne wysłanie formularza, a następnie ręcznie wyeksportuj odpowiedź.

Jeśli formularz w oryginalnej wiadomości jest uszkodzony lub nieprawidłowy, należy utworzyć i wysłać nową wiadomość.

W kolumnie Stan zbierania danych jest wyświetlany następujący tekst:

Nie można odnaleźć informacji wymaganych do ukończenia przetwarzania w określonej bazie danych.

Brak informacji potrzebnych przy mapowaniu odpowiedzi na istniejący rekord, który musi zostać zaktualizowany.

Należy zsynchronizować ustawienia wiadomości z programem Outlook. Przełącz się do programu Access, a następnie zaznacz wiadomość w oknie dialogowym Zarządzanie odpowiedziami. W obszarze Szczegóły wiadomości zostanie wyświetlone pole ostrzeżenia. Kliknij wiadomość w polu ostrzeżenia, aby zsynchronizować ustawienia, a następnie zamknij okno dialogowe. Przełącz się z powrotem do programu Outlook i ręcznie wyeksportuj odpowiedź.

W kolumnie Stan zbierania danych jest wyświetlany następujący tekst:

Nie można dodać lub zaktualizować danych, ponieważ spowodowałoby to zduplikowanie wartości w polu, w którym akceptowane są tylko unikatowe wartości.

Pole, którego właściwość Indeksowane ustawiono na wartość Tak (Bez duplikatów) nie może zawierać zduplikowanych wartości. Jeśli wartość przypisana do pola formularza istnieje już w odpowiadającym mu polu tabeli, operacja nie powiedzie się.

Poproś adresata o wysłanie kolejnej odpowiedzi, z inną wartością w tym polu formularza.

W kolumnie Stan zbierania danych jest wyświetlany następujący tekst:

Wprowadzona wartość nie jest elementem na liście pozycji do wyboru

Formularz zawiera wymagane pole odnoszące się do przechowywanych wartości, a użytkownik nie określił wartości pola, albo właściwość OgraniczDoListy pola jest ustawiona na wartość Tak, a użytkownik określił wartość spoza listy.

Poproś adresata o ponowne wysłanie odpowiedzi po wypełnieniu wszystkich pól albo wypełnij i zapisz formularz, a następnie ponownie wyeksportuj odpowiedź.

W kolumnie Stan zbierania danych jest wyświetlany komunikat informujący o nieprawidłowej wartości w polu formularza.

Adresat wprowadził nieprawidłowe dane w co najmniej jednym polu.

Poproś adresata o ponowne wysłanie odpowiedzi po wypełnieniu wszystkich pól albo wypełnij i zapisz formularz, a następnie ponownie wyeksportuj odpowiedź.

W kolumnie Stan zbierania danych jest wyświetlany następujący tekst:

Ta wiadomość zawiera formularz, który należy wypełnić. Po wypełnieniu formularza wyślij go do nadawcy tej wiadomości e-mail.

Adresat nie wypełnił formularza.

Poproś adresata o wysłanie kolejnej odpowiedzi po wypełnieniu formularza.

Początek strony

Rozwijaj umiejętności związane z pakietem Office
Poznaj szkolenia
Uzyskuj nowe funkcje w pierwszej kolejności
Dołącz do niejawnych testerów pakietu Office

Czy te informacje były pomocne?

Dziękujemy za opinię!

Dziękujemy za opinię! Wygląda na to, że połączenie Cię z jednym z naszych agentów pomocy technicznej pakietu Office może być pomocne.

×