Moje odpowiedzi zbierania danych nie są automatycznie przetwarzane

Uwaga: Staramy się udostępniać najnowszą zawartość Pomocy w Twoim języku tak szybko, jak to możliwe. Ta strona została przetłumaczona automatycznie i może zawierać błędy gramatyczne lub nieścisłości. Chcemy, aby ta zawartość była dla Ciebie przydatna. Prosimy o powiadomienie nas, czy te informacje były pomocne, u dołu tej strony. Oto angielskojęzyczny artykuł do wglądu.

Objaw

Używanie programu Access 2007 a programem Access 2010 z programem Outlook 2007 lub Outlook 2010 do generowania i wysyłania wiadomości e-mail, który zawiera formularz wprowadzania danych. Adresaci zgłosić, że wypełniać formularze i ich wysłane jako odpowiedzi. Jednak nie widać oczekiwanych wyników w programie Access lub Outlook. Na przykład:

  • Dane w tabelach docelowych w programie Access nie jest wyświetlane. Nowe rekordy nie są dodawane lub istniejące rekordy nie są aktualizowane.

  • W kolumnie Stan zbierania danych dla wiadomości w programie Outlook wyświetlany jest komunikat o błędzie lub ciąg "Komunikat nieprzetworzonych." Ponadto kolumna Kategorie wiadomości jest wyświetlany czerwony kwadrat albo jest pusta.

    Porada: Kolumny w programie Outlook o nazwie Flaga monitująca, Stan zbierania danych i kategorii wyświetlany stan operacji przetwarzania. Aby dodać te kolumny do widoku, kliknij prawym przyciskiem myszy nagłówek kolumny, a następnie w menu skrótów kliknij polecenie Wybór pola. W oknie dialogowym Wybór pola każdego pola, przeciągnij i upuść go w prawo lub z lewej strony istniejącego nagłówka kolumny.

    Po pomyślnym przetworzeniu odpowiedzi kolumna Stan zbierania danych w programie Outlook jest pusta, a kolumna Kategorie jest wyświetlany zielony kwadrat. Ponadto kolumna Flaga monitująca zostanie wyświetlony komunikat Operacja zbierania danych zakończyło się pomyślnie.

Rozdzielczość

Jeśli podejrzewasz, że odpowiedzi nie powiodło się automatycznie, Wypróbuj sugerowane rozwiązania w poniższej tabeli. Większość z tych rozwiązań wymaga najpierw rozwiązać problem, a następnie wyeksportuj odpowiedź ręcznie. Aby uzyskać więcej informacji o ręczne przetwarzanie odpowiedzi zobacz artykuł Ręczne przetwarzanie odpowiedzi zbierania danych.

Problem

Przyczyna

Rozwiązanie

Odpowiedź istnieje w folderze programu Outlook, ale nie została przetworzona. W kolumnie Stan zbierania danych jest wyświetlana nieprzetworzonych wiadomości.

Przejrzyj opcje wiadomości w oknie dialogowym Opcje wiadomości E-mail do zbierania danych. Możesz wybrać ręcznie przetwarzania odpowiedzi albo wybrane ustawienia, które uniemożliwiają niektóre odpowiedzi automatycznie przetwarzane.

Porada: Aby wyświetlić opcje, na karcie Dane zewnętrzne w grupie Zbieranie danych, kliknij przycisk Zarządzaj odpowiedziami. W oknie dialogowym zaznacz wiadomość i kliknij pozycję Opcje wiadomości.

Ręcznie wyeksportuj odpowiedź.

Aby zapewnić automatyczne przetwarzanie odpowiedzi, które jeszcze nie zostały odebrane, Zmień ustawienia w oknie dialogowym Opcje. Aby uzyskać więcej informacji zobacz artykuł Opcje wiadomości E-mail do zbierania danych.

Została wysłana odpowiedź do jednej wiadomości, ale nie jest wyświetlany przetwarzana.

Odpowiadanie na własną wiadomość wymaga nieco inną procedurę.

Zamiast wypełniać formularz w otrzymanej wiadomości, wypełnij formularz, który znajduje się w wysłanej wiadomości w folderze Elementy wysłane. Przejdź do folderu Elementy wysłane i Otwórz wiadomość. Kliknij przycisk Odpowiedz, wypełnij formularz, a następnie kliknij przycisk Wyślij.

W kolumnie Stan zbierania danych jest wyświetlany następujący ciąg:

Nie można odnaleźć bazy danych. Zlokalizuj bazę danych i ręcznie zaimportuj dane.

Baza danych została przeniesiona do innej lokalizacji, masz zmiany nazwy lub usunięcia lub jest uszkodzony.

Przywracanie bazy danych do jego oryginalnej lokalizacji i ręcznie wyeksportuj odpowiedź.

W kolumnie Stan zbierania danych jest wyświetlany następujący ciąg:

Nie można otworzyć bazy danych w celu zaimportowania danych, ponieważ baza danych jest już używana. Ręczne przetwarzanie odpowiedzi, po udostępnieniu bazy danych.

Baza danych jest otwarta w trybie wyłączności, a nie można wprowadzić zmian do bazy danych, dopóki nie został wydany w trybie wyłączności.

Poproś użytkownika, który otworzył bazę danych w trybie wyłączności, aby zamknąć, a następnie otwórz bazę danych w trybie normalnym. Następnie spróbuj ręcznie wyeksportować odpowiedź.

W kolumnie Stan zbierania danych jest wyświetlany następujący ciąg:

Ta baza danych programu Access jest chroniony hasłem. Ręcznie wyeksportuj te dane do programu Microsoft Access.

Docelowa baza danych jest chroniony hasłem. Automatyczne przetwarzanie zakończy się niepowodzeniem, jeśli bazy danych wymaga podania hasła.

Ręcznie wyeksportuj odpowiedź. Jeśli chcesz przyszłe odpowiedzi automatyczne przetwarzanie Usuwanie hasła z bazy danych.

W kolumnie Stan zbioru danych zostanie wyświetlony komunikat informujący, że tabeli, kwerendy lub pola brakuje.

Miejsce docelowe tabeli lub kwerendy albo został usunięty lub zmieniono jego nazwę lub zmodyfikowano strukturę w taki sposób, że zawartość formularza nie można dodać do tabel.

Ponowne tworzenie miejsca docelowego tabel i kwerend lub tworzenie i wysyłanie nowej wiadomości do zbierania danych.

W kolumnie Stan zbierania danych jest wyświetlany następujący ciąg:

Nie może przetworzyć tej wiadomości e-mail. Formularz w tej wiadomości e-mail jest uszkodzony lub został zmodyfikowany.

Formularz w odpowiedzi jest uszkodzony albo osoby (adresata lub nadawcy) zmodyfikował formularz.

Jeśli adresat zmodyfikował formularz, poproś go o ponowne wysłanie formularza, a następnie ręcznie wyeksportuj odpowiedź.

Jeśli formularz w oryginalnej wiadomości jest uszkodzony lub nieprawidłowy, należy utworzyć i wysłać nową wiadomość.

W kolumnie Stan zbierania danych jest wyświetlany następujący ciąg:

Nie można odnaleźć informacji wymaganych do ukończenia przetwarzania w określonej bazie danych.

Brakuje informacji potrzebnych do zamapować odpowiedzi do istniejącego rekordu, który musi zostać zaktualizowany.

Ustawienia wiadomości muszą zostać zsynchronizowane z programem Outlook. Przełącz się do programu Access, a następnie w oknie dialogowym Zarządzaj odpowiedziami, zaznacz wiadomość. W obszarze Szczegóły wiadomości zostanie wyświetlone ostrzeżenie. Kliknij wiadomość w polu ostrzeżenia, aby zsynchronizować ustawienia, a następnie zamknij okno dialogowe. Przejdź z powrotem do programu Outlook i ręcznie wyeksportuj odpowiedź.

W kolumnie Stan zbierania danych jest wyświetlany następujący ciąg:

Nie można dodać lub zaktualizować danych, ponieważ dane doprowadziłaby zduplikowanych wartości w polu, które akceptuje tylko wartości unikatowe.

Pole, którego właściwość indeksowane jest ustawiona na Tak (bez duplikatów) nie może zawierać zduplikowane wartości. Jeśli wartość przypisana do pola formularza już istnieje w odpowiednich pól w tabeli, operacja nie powiedzie się.

Poproś adresata o wysłanie kolejnej odpowiedzi, podając inną wartość w polu formularza.

W kolumnie Stan zbierania danych jest wyświetlany następujący ciąg:

Wprowadzona wartość nie jest odpowiedni element na liście opcji

Formularz zawiera pole wymagane wyszukuje wartości, ale użytkownika nie określono wartości dla pola, właściwość LimitToList pola jest ustawiona na Tak i użytkownik określona wartość, która nie znajduje się na liście.

Albo poproś adresata, aby wysłać odpowiedź ponownie po wypełnieniu wszystkich pól lub kończenie i Zapisz formularz i ponownie wyeksportuj.

W kolumnie Stan zbioru danych zostanie wyświetlony komunikat informujący, że wartości określonej w polu formularza jest nieprawidłowa.

Adresat wprowadził nieprawidłowe dane w jedno lub więcej pól.

Albo poproś adresata, aby wysłać odpowiedź ponownie po wypełnieniu wszystkich pól lub kończenie i Zapisz formularz i ponownie wyeksportuj.

W kolumnie Stan zbierania danych jest wyświetlany następujący ciąg:

Ta wiadomość zawiera formularz, który chcesz wypełnić. Po wykonaniu tych czynności, wyślij go do nadawcy tej wiadomości e-mail.

Adresat nie została ukończona formularz.

Poproś adresata o wysłanie kolejnej odpowiedzi po wypełnieniu formularza.

Początek strony

Rozwijaj umiejętności związane z pakietem Office
Poznaj szkolenia
Uzyskuj nowe funkcje w pierwszej kolejności
Dołącz do niejawnych testerów pakietu Office

Czy te informacje były pomocne?

Dziękujemy za opinię!

Dziękujemy za opinię! Wygląda na to, że połączenie Cię z jednym z naszych agentów pomocy technicznej pakietu Office może być pomocne.

×