Modyfikowanie wzorca slajdów

Uwaga: Staramy się udostępniać najnowszą zawartość Pomocy w Twoim języku tak szybko, jak to możliwe. Ta strona została przetłumaczona automatycznie i może zawierać błędy gramatyczne lub nieścisłości. Chcemy, aby ta zawartość była dla Ciebie przydatna. Prosimy o powiadomienie nas, czy te informacje były pomocne, u dołu tej strony. Oto angielskojęzyczny artykuł do wglądu.

Wzorzec slajdów definiuje formatowanie i pozycjonowanie typowych elementów, takich jak symbole zastępcze tytułu, symboli zastępczych zawartości i stopki — na odpowiednie układy slajdów. Zmiany wprowadzone we wzorcu slajdów są odzwierciedlane w układach slajdów skojarzone. Układy slajdów określają położenie i formatowanie tekstu i obiektów, które pojawiają się na slajdzie.

Elementy wzorca slajdów

Objaśnienie 1 Wzorzec slajdów

Objaśnienie 2 Układy slajdów

Objaśnienie 3  Element tytułu

Objaśnienie 4  Element treści

Objaśnienie 5 Stopki (zawierające datę i godzinę, tekst stopki oraz numer slajdu)

Układy slajdów może dziedziczyć formatowanie, położenia i typowe elementy wzorca slajdów lub można edytować poszczególnych układów, więc różnią się od wzorca slajdów całkowicie. Zaletą wzorzec slajdów to, że wystarczy wprowadzić jedną zmianę i powielić ją w kilku układach slajdów, zamiast zmieniać każdy układ lub slajd pojedynczo. Na poniższej ilustracji przedstawiono, jak zmiany we wzorcu slajdów, takie jak stosowanie koloru pomarańczowego wypełnienia do symbol zastępczy tytułu, są replikowane w powiązanych układów:

Układy slajdów dziedziczące formatowanie wzorca slajdów

Objaśnienie 1 Wzorzec slajdów zawierający sformatowany element tytułu

Objaśnienie 2 Układy slajdów zawierające formatowanie odziedziczone ze wzorca slajdów

Wzorzec slajdów i odpowiadające mu układy slajdów są częścią motywu stosowanego do prezentacji. Jeśli do różnych slajdów w prezentacji zastosowano kilka motywów, w widoku wzorca slajdów będzie widoczny wzorzec slajdów dla każdego z nich.

Porada:    Jest dobrym pomysłem jest wprowadź wszelkie zmiany do wzorca slajdów i układy slajdów, przed rozpoczęciem dodawania slajdów do tworzenia prezentacji. Jeśli po utworzeniu poszczególne slajdy, modyfikowanie wzorca slajdów i jego układów slajdów, niektóre elementy na slajdach nie będą zgodne z projektu wzorca slajdów.

Przeglądarka nie obsługuje klipu wideo. Instalowanie dodatku Microsoft Silverlight, Adobe Flash Player lub programu Internet Explorer 9.

Wykonaj dowolną z następujących czynności:

Modyfikowanie elementu tytułu

Zmiany formatowania elementu tytułu wprowadzone we wzorcu slajdów są powielane zarówno w pionowym symbolu zastępczym tytułu, jak i w standardowym, poziomym symbolu zastępczym tytułu w odpowiednich układach slajdów. Zmiany rozmiaru i położenia elementu tytułu są powielane tylko w podobnych, a nie we wszystkich układach.

Na każdym slajdzie może znajdować się tylko jeden „oficjalny” symbol zastępczy tytułu, ponieważ tekst dodany do niego w widoku normalnym staje się tytułem slajdu w konspekcie.

 1. W menu Widok wskaż polecenie Wzorzec, a następnie kliknij pozycję Wzorzec slajdów.

 2. W okienku nawigacji kliknij wzorzec slajdów. Wzorzec slajdów to pierwszy slajd w okienku nawigacji.

 3. Wykonaj dowolną z następujących czynności:

  Cel

  Czynność

  Zmiana rozmiaru

  Zaznacz element tytułu na slajdzie wzorcowym, a następnie przeciągnij uchwyt zmiany rozmiaru, aby zmienić rozmiar elementu tytułu.

  Przeniesienie elementu w inne miejsce

  Kliknij obramowanie elementu tytułu, a następnie przeciągnij go w odpowiednie miejsce.

  Zmiana formatowania tekstu

  Zaznacz tekst w elemencie tytułu, a następnie na karcie Narzędzia główne w obszarze Czcionka zmień odpowiednie opcje formatowania.

  Aby zmienić typ czcionki na inny w elementach na wszystkich slajdach, zmień czcionkę motywu. Kliknij kartę Wzorzec slajdów, a następnie w obszarze Motywy kliknij pozycję Czcionki i wybierz inną czcionkę motywu.

 4. Po zakończeniu wprowadzania zmian w widoku wzorca slajdów kliknij przycisk Zamknij wzorzec na pasku komunikatów, aby wrócić do widoku normalnego.

  Porada:    Zmiany we wzorcu slajdów i odpowiednie układy slajdów tymczasowe są dodawane do motywu zastosowanego do prezentacji. Jednak jeśli zastosowanie innego motywu zostaną odrzucone zmiany wzorca slajdów. Jeśli chcesz zachować zmiany do użycia w przyszłości, na karcie motywy w obszarze motywy kliknij pozycję Zapisz motyw.

Modyfikowanie elementu treści

We wzorcu slajdów można wprowadzić zmiany dotyczące formatowania elementu treści, które będą powielane w symbolach zastępczych zawartości na odpowiednich układach slajdów. Zmiany rozmiaru i położenia elementu treści wprowadzone we wzorcu slajdów są powielane w symbolach zastępczych zawartości w podobnych, a nie we wszystkich układach.

 1. W menu Widok wskaż polecenie Wzorzec, a następnie kliknij pozycję Wzorzec slajdów.

 2. W okienku nawigacji kliknij wzorzec slajdów. Wzorzec slajdów to pierwszy slajd w okienku nawigacji.

 3. Wykonaj dowolną z następujących czynności:

  Cel

  Czynność

  Zmiana rozmiaru

  Zaznacz element treści na slajdzie wzorcowym, a następnie przeciągnij uchwyt zmiany rozmiaru, aby zmienić rozmiar elementu treści.

  Przeniesienie elementu w inne miejsce

  Kliknij obramowanie elementu treści, a następnie przeciągnij go w odpowiednie miejsce.

  Zmiana formatowania tekstu

  Zaznacz tekst w elemencie treści, a następnie na karcie Narzędzia główne w obszarze Czcionka zmień odpowiednie opcje formatowania.

  Aby zmienić typ czcionki na inny w elementach na wszystkich slajdach, zmień czcionkę motywu. Kliknij kartę Wzorzec slajdów, a następnie w obszarze Motywy kliknij pozycję Czcionki i wybierz inną czcionkę motywu.

  Zmiana formatowania akapitu dla list numerowanych lub punktowanych

  W elemencie treści zaznacz tekst na poziomie listy, a następnie na karcie Narzędzia główne w obszarze Akapit wybierz odpowiednie opcje akapitu.

  Porada:    Można zmienić style punktorów lub zamiany listy punktowanej na listę numerowaną.

 4. Po zakończeniu wprowadzania zmian w widoku wzorca slajdów kliknij przycisk Zamknij wzorzec na pasku komunikatów, aby wrócić do widoku normalnego.

  Porada:    Zmiany we wzorcu slajdów i odpowiednie układy slajdów tymczasowe są dodawane do motywu zastosowanego do prezentacji. Jednak jeśli zastosowanie innego motywu zostaną odrzucone zmiany wzorca slajdów. Jeśli chcesz zachować zmiany do użycia w przyszłości, na karcie motywy w obszarze motywy kliknij pozycję Zapisz motyw.

Modyfikowanie elementów stopki

Stopka składa się z trzech elementów: daty i godziny, tekstu stopki i numeru slajdu. Możesz zmienić położenie, rozmiar i format elementów stopki, a zmiany te zostaną odzwierciedlone w odpowiednich układach slajdów.

Nawet jeśli elementy stopki są przedstawione we wzorcu slajdów i na układach slajdów w widoku wzorca slajdów, należy je włączyć w celu wyświetlania ich na slajdach w prezentacji. Aby włączyć nagłówki i stopki, kliknij menu Wstaw, a następnie kliknij polecenie Nagłówek i stopka.

 1. W menu Widok wskaż polecenie Wzorzec, a następnie kliknij pozycję Wzorzec slajdów.

 2. W widoku wzorca slajdów wybierz wzorzec slajdów w okienku nawigacji.

 3. Wykonaj dowolną z następujących czynności:

  Cel

  Czynność

  Zmiana rozmiaru

  Zaznacz element stopki na slajdzie wzorcowym, a następnie przeciągnij uchwyt zmiany rozmiaru, aby zmienić jego rozmiar.

  Przeniesienie elementu w inne miejsce

  Kliknij obramowanie elementu stopki, a następnie przeciągnij go w odpowiednie miejsce.

  Zmiana formatowania tekstu

  Zaznacz tekst w elemencie stopki, a następnie na karcie Narzędzia główne w obszarze Czcionka zmień odpowiednie opcje formatowania.

 4. Po zakończeniu wprowadzania zmian w widoku wzorca slajdów kliknij przycisk Zamknij wzorzec na pasku komunikatów, aby wrócić do widoku normalnego.

  Porada:    Zmiany we wzorcu slajdów i odpowiednie układy slajdów tymczasowe są dodawane do motywu zastosowanego do prezentacji. Jednak jeśli zastosowanie innego motywu zostaną odrzucone zmiany wzorca slajdów. Jeśli chcesz zachować zmiany do użycia w przyszłości, na karcie motywy w obszarze motywy kliknij pozycję Zapisz motyw.

Ponowne dodawanie elementów do wzorca slajdów

Wszystkie elementy znajdujące się we wzorcu slajdów powinny być domyślnie uwzględniane. Jeśli element został usunięty ze wzorca slajdów, zawsze można dodać go ponownie później.

 1. W menu Widok wskaż polecenie Wzorzec, a następnie kliknij pozycję Wzorzec slajdów.

 2. W okienku nawigacji kliknij wzorzec slajdów. Wzorzec slajdów to pierwszy slajd w okienku nawigacji.

 3. Kliknij kartę Wzorzec slajdów, a następnie w obszarze Edytowanie wzorca kliknij przycisk Elementy wzorca i wybierz element, który chcesz dodać.

  Karta Wzorzec slajdów, grupa Edytowanie wzorca
  • Jeśli przycisk Elementy wzorca jest niedostępny, może to oznaczać, że został wybrany układ slajdów, a nie wzorzec slajdów.

  • Jeśli elementy w menu Elementy wzorca są niedostępne, oznacza to, że zostały już dodane do wzorca slajdów i nie można dodać kolejnych.

 4. Po zakończeniu wprowadzania zmian w widoku wzorca slajdów kliknij przycisk Zamknij wzorzec na pasku komunikatów, aby wrócić do widoku normalnego.

  Porada:    Zmiany we wzorcu slajdów i odpowiednie układy slajdów tymczasowe są dodawane do motywu zastosowanego do prezentacji. Jednak jeśli zastosowanie innego motywu zostaną odrzucone zmiany wzorca slajdów. Jeśli chcesz zachować zmiany do użycia w przyszłości, na karcie motywy w obszarze motywy kliknij pozycję Zapisz motyw.

Zobacz też

Stosowanie układu do slajdu lub jego zmienianie

Dodawanie i usuwanie symboli zastępczych w układzie slajdu

Dodawanie tego samego obrazu i znaku wodnego do wszystkich slajdów

Rozwijaj umiejętności związane z pakietem Office
Poznaj szkolenia
Uzyskuj nowe funkcje w pierwszej kolejności
Dołącz do niejawnych testerów pakietu Office

Czy te informacje były pomocne?

Dziękujemy za opinię!

Dziękujemy za opinię! Wygląda na to, że połączenie Cię z jednym z naszych agentów pomocy technicznej pakietu Office może być pomocne.

×