Mnożenie liczb

Uwaga:  Staramy się udostępniać najnowszą zawartość Pomocy w Twoim języku tak szybko, jak to możliwe. Ta strona została przetłumaczona automatycznie i może zawierać błędy gramatyczne lub nieścisłości. Chcemy, aby ta zawartość była dla Ciebie przydatna. Prosimy o powiadomienie nas, czy te informacje były pomocne, u dołu tej strony. Oto angielskojęzyczny artykuł do wglądu.

Załóżmy, że trzeba policzyć, ile butelek wody będzie potrzebnych na konferencję z klientami (łączna liczba uczestników × 4 dni × 3 butelki na dzień) albo ile wyniesie zwrot kosztów podróży służbowej (łączna liczba kilometrów × 0,46). Liczby można mnożyć na kilka sposobów.

Mnożenie liczb w komórce

Do wykonywania tego zadania służy operator arytmetyczny * (gwiazdka).

Na przykład po wpisaniu formuły = 5 * 10 w komórce, w komórce zostanie wyświetlony wynik 50.

Mnożenie kolumny liczb przez stałą liczbową

Załóżmy, że każdą komórkę w kolumnie zawierającej siedem liczb należy pomnożyć przez liczbę w innej komórce. W tym przykładzie mnożnik jest w komórce C2 i ma wartość 3.

1

2

3

4

5

6

7

8

A

B

C

Dane

Formuła

Stała

15000

=A2*$C$2

3

12

=A3*$C$2

48

=A4*$C$2

729

=A5*$C$2

1534

=A6*$C$2

288

=A7*$C$2

4306

=A8*$C$2

  1. Wpisz formułę =A2*$C$2 w komórce B2. Upewnij się, że przed literą C i cyfrą 2 w formule znajduje się symbol $.

    Wskutek użycia symbolu $ odwołanie do komórki C2 staje się „bezwzględne”, co oznacza, że będzie ono zawsze dotyczyć komórki C2 w przypadku skopiowania formuły do innej komórki. Gdyby formuła nie zawierała symboli $, przeciągnięcie jej w dół do komórki B3 spowodowałoby zmianę formuły przez aplikację Excel Online na =A3*C3, która nie działałaby prawidłowo, ponieważ komórka C3 nie zawiera żadnej wartości.

  2. Przeciągnij formułę z komórki B2 w dół do innych komórek w kolumnie B.

Mnożenie liczb w różnych komórkach przy użyciu formuły

Do tego służy operator gwiazdki (*) lub funkcja ILOCZYN.

Przykład

1

2

3

4

5

6

7

8

A

B

Dane

5

15

30

Formuła

Opis (wynik)

=A2*A3

Mnoży liczby znajdujące się w pierwszych dwóch komórkach (75)

=ILOCZYN(A2:A4)

Mnoży wszystkie liczby w zakresie (2250)

=ILOCZYN(A2:A4;2)

Mnoży wszystkie liczby w zakresie przez 2 (4500)

Za pomocą dowolną kombinację do 255 liczb lub odwołań do komórek w funkcji ILOCZYN. Na przykład formuła =PRODUCT(A2,A4:A15,12,E3:E5,150,G4,H4:J6) mnoży wartości w dwóch pojedynczej komórki (A2 i G4) dwóch liczb (12 i 150) i wartości w trzech zakresów (A4:A15, E3:E5 i H4:J6).

Rozwijaj umiejętności związane z pakietem Office
Poznaj szkolenia
Uzyskuj nowe funkcje w pierwszej kolejności
Dołącz do niejawnych testerów pakietu Office

Czy te informacje były pomocne?

Dziękujemy za opinię!

Dziękujemy za opinię! Wygląda na to, że połączenie Cię z jednym z naszych agentów pomocy technicznej pakietu Office może być pomocne.

×