Przejdź do głównej zawartości

Mnożenie i dzielenie liczb w programie Excel

Uwaga: Staramy się udostępniać najnowszą zawartość Pomocy w Twoim języku tak szybko, jak to możliwe. Ta strona została przetłumaczona automatycznie i może zawierać błędy gramatyczne lub nieścisłości. Chcemy, aby ta zawartość była dla Ciebie przydatna. Prosimy o powiadomienie nas, czy te informacje były pomocne, u dołu tej strony. Oto angielskojęzyczny artykuł do wglądu.

Mnożenie i dzielenie w programie Excel jest łatwe, ale trzeba w tym celu utworzyć prostą formułę. Pamiętaj, że wszystkie formuły w programie Excel zaczynają się od znaku równości (=) i że można je tworzyć za pomocą paska formuły.

Mnożenie liczb

Załóżmy, że trzeba policzyć, ile butelek wody będzie potrzebnych na konferencję z klientami (łączna liczba uczestników × 4 dni × 3 butelki na dzień) albo ile wyniesie zwrot kosztów podróży służbowej (łączna liczba kilometrów × 0.46). Liczby można mnożyć na kilka sposobów.

Mnożenie liczb w komórce

Do wykonywania tego zadania służy operator arytmetyczny * (gwiazdka).

Na przykład po wpisaniu w komórce formuły =5*10 zostanie w niej wyświetlony wynik 50.

Mnożenie kolumny liczb przez stałą liczbową

Załóżmy, że każdą komórkę w kolumnie zawierającej siedem liczb należy pomnożyć przez liczbę zawartą w innej komórce. W tym przykładzie mnożnik znajduje się w komórce C2 i ma wartość 3.

Mnożenie liczb ze stałą
 1. Wpisz = a2 * $B $2 w nowej kolumnie w arkuszu kalkulacyjnym (w powyższym przykładzie użyto kolumny D). Pamiętaj, aby dodać symbol $ przed B i do 2 w formule, a następnie nacisnąć klawisz ENTER.

  Uwaga: Używanie symboli $ informuje program Excel, że odwołanie do komórki B2 jest "bezwzględne", co oznacza, że po skopiowaniu formuły do innej komórki odwołanie będzie zawsze w komórce B2. Jeśli w formule nie użyto symboli $ i przeciągnięty formułę w dół do komórki B3, program Excel zmieni formułę na = a3 * C3, co nie działa, ponieważ nie ma wartości w komórce B3.

 2. Przeciągnij formułę w dół do pozostałych komórek w kolumnie.

  Uwaga: W programie Excel 2016 dla systemu Windows komórki są wypełniane automatycznie.

Mnożenie liczb w różnych komórkach przy użyciu formuły

Za pomocą funkcji Product. iloczyn można mnożyć liczby, komórki i zakresy.

Mnożenie liczb przy użyciu funkcji iloczyn

W funkcji ILOCZYN można użyć dowolnej kombinacji maksymalnie 255 liczb lub odwołań do komórek. Na przykład formuła = Product (A2; A4: A15; 12; E3: E5; 150; G4; H4: J6) Mnoży dwie pojedyncze komórki (a2 i G4), dwie liczby (12 i 150) oraz trzy zakresy (A4: A15, E3: E5 i H4: J6).

Dzielenie liczb

Załóżmy, że chcemy dowiedzieć się, ile godzin zajęło sobie zakończenie projektu (Suma godzin pracy w projekcie ÷ całkowita liczba osób w programie Project) lub rzeczywistych kilometrów na stawkę galona w przypadku ostatniego rejsu krzyżowego (całkowita mila ÷ ogółem). Liczby można dzielić na kilka sposobów.

Dzielenie liczb w komórce

Aby wykonać to zadanie, użyj operatora arytmetycznego / (ukośnika).

Jeśli na przykład w komórce wpisano ciąg = 10/5 , w komórce zostanie wyświetlona wartość 2.

Ważne: Pamiętaj, aby przed wpisaniem numerów i operatorem wpisać znak równości (=). w przeciwnym razie program Excel zinterpretuje wpis jako datę. Jeśli na przykład wpiszesz 7/30, program Excel może wyświetlić w komórce 30-lip. Jeśli wpiszesz 12/36, program Excel najpierw przekonwertuje tę wartość na 12/1/1936 i wyświetli od 1 do gru w komórce.

Uwaga:  W programie Excel nie ma funkcji dzielenia .

Dzielenie liczb za pomocą odwołań do komórek

Zamiast wpisywać liczby bezpośrednio w formule, można użyć odwołań do komórek, takich jak a2 i A3, w celu odwołania się do liczb, które mają zostać podzielone i podzielone.

Przykład:

Przykład będzie bardziej zrozumiały po skopiowaniu go do pustego arkusza.

Jak skopiować przykład

 1. Utwórz pusty skoroszyt lub arkusz.

 2. Zaznacz przykład w tym temacie Pomocy.

  Uwaga: Nie należy zaznaczać nagłówków wierszy ani kolumn.

  Zaznaczanie przykładu w Pomocy

  Zaznaczanie przykładu w Pomocy

 3. Naciśnij klawisze CTRL+C.

 4. W arkuszu zaznacz komórkę A1 i naciśnij klawisze CTRL+V.

 5. Aby przełączać się między wyświetlaniem wyników i wyświetlaniem formuł zwracających wyniki, naciśnij klawisze CTRL + ' (akcent słaby) lub na karcie formuły kliknij przycisk Pokaż formuły .

A

B

C

1

Dane

Formuła

Opis (wynik)

2

15000

=A2/A3

Dzieli 15000 przez 12 (1250)

3

12

Dzielenie kolumny liczb przez stałą liczbową

Załóżmy, że chcemy podzielić każdą komórkę w kolumnie o siedmiu liczbach przez liczbę znajdującą się w innej komórce. W tym przykładzie liczba, którą chcesz podzielić na 3, znajduje się w komórce C2.

A

B

C

1

Dane

Formuła

Stała

2

15000

= A2/$C $2

3

3

12

= A3/$C $2

4

48

= A4/$C $2

5

729

= A5/$C $2

6

1534

= A6/$C $2

7

288

= NR. $C $2

8

4306

= A8/$C $2

 1. Wpisz = a2/$C $2 w komórce B2. Pamiętaj, aby umieścić symbol $ przed znakiem C i przed 2 w formule.

 2. Przeciągnij formułę z komórki B2 w dół do innych komórek w kolumnie B.

Uwaga:  Używanie symboli $ informuje program Excel, że odwołanie do komórki C2 jest "bezwzględne", co oznacza, że po skopiowaniu formuły do innej komórki odwołanie będzie zawsze w komórce C2. Jeśli w formule nie użyto symboli $, a formuła jest przeciągana w dół do komórki B3, program Excel zmieni formułę na = a3/C3, która nie może działać, ponieważ nie ma wartości w komórce C3.

Potrzebujesz dodatkowej pomocy?

Zawsze możesz zadać pytanie ekspertowi w społeczności technicznej programu Excel, uzyskać pomoc techniczną w społeczności witryny Answers bądź zasugerować nową funkcję lub ulepszenie w witrynie UserVoice dotyczącej programu Excel.

Zobacz też

Mnożenie kolumny liczb przy użyciu tego samego numeru

Mnożenie przez wartość procentową

Tworzenie tabeli mnożenia

Operatory obliczeń i kolejność operacji

Rozwijaj umiejętności związane z pakietem Office
Poznaj szkolenia
Uzyskuj nowe funkcje w pierwszej kolejności
Dołącz do niejawnych testerów pakietu Office

Czy te informacje były pomocne?

Dziękujemy za opinię!

Dziękujemy za opinię! Wygląda na to, że połączenie Cię z jednym z naszych agentów pomocy technicznej pakietu Office może być pomocne.

×