MIN.WARUNKÓW, funkcja

Funkcja MIN.WARUNKÓW zwraca wartość minimalną spośród komórek spełniających podany zestaw warunków lub kryteriów.

Uwaga: Ta funkcja nie jest dostępna w programie Excel 2016, chyba że posiadasz subskrypcję usługi Office 365. Jeśli masz subskrypcję usługi Office 365, upewnij się, że masz najnowszą wersję pakietu Office.

Składnia

MIN.WARUNKÓW(min_zakres;kryteria_zakres1;kryteria1;[kryteria_zakres2;kryteria2];...)

Argument

Opis

min_zakres
(wymagany)

Zakres komórek, w którym zostanie określona wartość minimalna.

kryteria_zakres1
(wymagany)

Zbiór komórek ocenianych na podstawie kryteriów.

kryteria1
(wymagany)

Kryteria w postaci liczby, wyrażenia lub tekstu, definiujące, które wartości zostaną określone jako minimalne. Takie same kryteria stosuje się w funkcjach MAKS.WARUNKÓW, SUMA.WARUNKÓW i ŚREDNIA.WARUNKÓW.

kryteria_zakres2;
kryteria2; ... (opcjonalny)

Dodatkowe zakresy i skojarzone z nimi kryteria. Maksymalnie można wprowadzić 126 par zakres/kryteria.

Spostrzeżenia

  • Argumenty min_zakres i kryteria_zakres muszą mieć taki sam rozmiar i kształt — w przeciwnym razie zostanie zwrócony błąd #ARG!.

Przykłady

Skopiuj przykładowe dane z poniższych tabel i wklej je w komórkach A1 nowych arkuszy programu Excel. Aby formuły wyświetlały wyniki, zaznacz je, naciśnij klawisz F2, a następnie naciśnij klawisz Enter. Jeśli zachodzi taka potrzeba, dostosuj szerokości kolumn tak, aby widoczne były wszystkie dane.

Przykład 1

Ocena

Waga

89

1

93

2

96

2

85

3

91

1

88

1

Formuła

Wynik

=MIN.WARUNKÓW(A2:A7;B2:B7;1)

88

W zakresie kryteria_zakres1 komórki B2, B6 i B7 spełniają warunek „1”. Spośród odpowiadających im komórek w zakresie min_zakres najniższą wartość zawiera komórka A7. Dlatego wynik to 88.

Przykład 2

Waga

Ocena

10

b

11

a

100

a

111

b

1

a

1

a

Formuła

Wynik

=MIN.WARUNKÓW(A2:A5;B3:B6;"a")

10

Uwaga: Zakresy kryteria_zakres i min_zakres nie leżą w jednej linii, ale mają taki sam rozmiar i kształt.

W zakresie kryteria_zakres1 warunek „a” spełniają komórki nr 1, 2 i 4. Spośród odpowiadających im komórek w zakresie min_zakres najniższą wartość zawiera komórka A2. Dlatego wynik to 10.

Przykład 3

Waga

Ocena

Klasa

Poziom

10

b

Biznesowa

100

11

a

Techniczna

100

12

a

Biznesowa

200

13

b

Techniczna

300

14

b

Techniczna

300

15

b

Biznesowa

400

Formuła

Wynik

=MIN.WARUNKÓW(A2:A7;B2:B7;"b";D2:D7;">100")

13

W zakresie kryteria_zakres1 komórki B2, B5, B6 i B7 spełniają warunek „b”. Spośród odpowiadających im komórek w zakresie kryteria_zakres2 warunek „>100” spełniają komórki D5, D6 i D7. Natomiast spośród odpowiadających im komórek w zakresie min_zakres najniższą wartość zawiera komórka D5. Dlatego wynik to 13.

Przykład 4

Waga

Ocena

Klasa

Poziom

10

b

Biznesowa

8

1

a

Techniczna

8

100

a

Biznesowa

8

11

b

Techniczna

0

1

a

Techniczna

8

1

b

Biznesowa

0

Formuła

Wynik

=MIN.WARUNKÓW(A2:A7;B2:B7;"b";D2:D7;A8)

1

Argument kryteria2 to A8. Ponieważ jednak komórka A8 jest pusta, przyjęta została wartość 0 (zero). W zakresie kryteria_zakres2 warunek „0” spełniają komórki D5 i D7. Natomiast spośród odpowiadających im komórek w zakresie min_zakres najniższą wartość zawiera komórka A7. Dlatego wynik to 1.

Przykład 5

Waga

Ocena

10

b

1

a

100

a

1

b

1

a

1

a

Formuła

Wynik

=MIN.WARUNKÓW(A2:A5;B2:C6;"a")

#ARG!

Ponieważ zakresy min_zakres i kryteria_zakres mają inny rozmiar i kształt, funkcja MIN.WARUNKÓW zwraca błąd #ARG!.

Przykład 6

Waga

Ocena

Klasa

Poziom

10

b

Biznesowa

100

1

a

Techniczna

100

100

a

Biznesowa

200

1

b

Techniczna

300

1

a

Techniczna

100

1

a

Biznesowa

400

Formuła

Wynik

=MIN.WARUNKÓW(A2:A6;B2:B6;"a";D2:D6;">200")

0

Brak komórek spełniających podane kryteria.

Potrzebujesz dodatkowej pomocy?

Zawsze możesz zadać pytanie ekspertowi w społeczności technicznej programu Excel, uzyskać pomoc techniczną w społeczności witryny Answers bądź zasugerować nową funkcję lub ulepszenie w witrynie UserVoice dotyczącej programu Excel.

Zobacz też

MAKS.WARUNKÓW

SUMA.WARUNKÓW

ŚREDNIA.WARUNKÓW

LICZ.WARUNKI

Rozwijaj umiejętności związane z pakietem Office
Poznaj szkolenia
Uzyskuj nowe funkcje w pierwszej kolejności
Dołącz do niejawnych testerów pakietu Office

Czy te informacje były pomocne?

Dziękujemy za opinię!

Dziękujemy za opinię! Wygląda na to, że połączenie Cię z jednym z naszych agentów pomocy technicznej pakietu Office może być pomocne.

×