Migrowanie zawartości do usługi SharePoint Online

Podczas planowania wdrożenia usługi Office 365 należy ocenić, która z funkcji programu SharePoint powinna zostać wdrożona w środowisku usługi Office 365.

Analiza istniejącego środowiska programu SharePoint

Przed wyborem strategii migracji należy koniecznie przeanalizować bieżące środowisko. Analiza powinna być skupiona na tych obciążeniach i zawartości programu SharePoint, które mają zostać przeniesione do usługi SharePoint Online.

Wynikiem analizy powinien być zrozumiały obraz zawartości i dostosowań istniejących w środowisku lokalnym.

Następnie należy utworzyć plan zawartości i dostosowań wskazujący, które z nich i w jaki sposób zostaną przeniesione do usługi SharePoint Online.

W przypadku każdego dostosowania trzeba zdecydować, czy dana funkcja powinna zostać udostępniona w środowisku usługi SharePoint Online. W następnym kroku należy sprawdzić, czy dostosowania można zaimplementować w postaci rozwiązań w trybie piaskownicy.

Migracja zawartości

Aby uzyskać informacje o przechowywaniu plików w usłudze SharePoint Online, zobacz Przenoszenie dokumentów i plików do witryny usługi SharePoint Online.

Jednym ze sposobów na ręczne przeniesienie zawartości do usługi SharePoint Online jest połączenie biblioteki programu SharePoint z programem SharePoint Workspace. Następnie można przekazać zawartość do programu SharePoint Workspace, który automatycznie zsynchronizuje te pliki z usługą SharePoint Online. Innym ręcznym rozwiązaniem jest skorzystanie z funkcji programu SharePoint umożliwiającej przekazywanie wielu plików. Umożliwia ona przekazywanie partii plików jednocześnie.

Uwaga: W razie użycia opisanych powyżej metod migracji ręcznej przekazane pliki będą wyświetlane jako utworzone przez użytkownika, który je przekazał. Także sygnatura czasowa pliku będzie odpowiadać czasowi przekazania, a nie pierwotnemu czasowi utworzenia.

Usługa Office 365 udostępnia następujące metody migrowania wielu plików do usługi SharePoint Online.

Metoda

Opis

Microsoft FastTrack

Usługa Fast Track firmy Microsoft zapewnia narzędzia i wskazówki umożliwiające migrowanie danych do chmury.

Narzędzie do migracji programu SharePoint

Narzędzie do migracji programu SharePoint (SPMT) może łatwo przeprowadzić migrację Twoich plików z lokalnych bibliotek dokumentów i list programu SharePoint lub zwykłych udziałów plików.

Klient synchronizacji OneDrive

Po zainstalowaniu klienta synchronizacji OneDrive możesz przeciągać i upuszczać pliki do folderu na komputerze, a zawartość będzie automatycznie synchronizowana z usługą OneDrive lub SharePoint Online.

Przekazywanie ręczne

Przekazuj pliki pojedynczo z dzierżawy usługi SharePoint Online.

Przed wybraniem narzędzia do zmigrowania zawartości programu SharePoint należy się upewnić, że narzędzie spełnia wymagania migracji i obsługuje wszystkie artefakty programu SharePoint, które będą migrowane. Skorzystaj z dokumentacji danego narzędzia innego producenta i oceń, jakie kroki przygotowawcze musi podjąć Twoja organizacja.

Pomoc dotyczącą migrowania zawartości programu SharePoint do usługi SharePoint Online za pomocą narzędzi innych producentów oferują też partnerzy firmy Microsoft. Także witryna Marketplace usługi Office 365 zawiera listę nazw polecanych partnerów w zakresie wdrażania, którzy mogą pomóc przy migrowaniu zawartości programu SharePoint.

Tematy pokrewne

Usługa importowania usługi Office 365

Rozwijaj swoje umiejętności
Poznaj szkolenia
Uzyskuj nowe funkcje w pierwszej kolejności
Dołącz do niejawnych testerów pakietu Office

Czy te informacje były pomocne?

Dziękujemy za opinię!

Dziękujemy za opinię! Wygląda na to, że połączenie Cię z jednym z naszych agentów pomocy technicznej pakietu Office może być pomocne.

×