Migrowanie z pakietu Office 365 ProPlus do pakietu Office 365 Personal dla systemu Windows 10

W poniższych procedurach pokazano, jak migrować pliki, wiadomości e-mail, kontakty i elementy kalendarza z Twojej organizacji sponsorowanej Office 365 ProPlus na nowe konto Office 365 Personal dla Windows 10.

Wymagania wstępne i procedury migracji

W tych krokach przyjęto, że są następujące:

 • Konto Office 365 ProPlus

 • Konto Office 365 Personal

 • Urządzenie Windows 10 z wystarczającą ilością wolnego miejsca do magazynowania, aby umieścić wszystkie przenoszone pliki, wiadomości e-mail, kontakty i elementy kalendarza.

Przed rozpoczęciem procesu migracji należy zatrzymać istniejące OneDrive dla Firmaplikacja do synchronizacji i odinstalować je. Te kroki stanowią podzestaw przejść z poprzedniej aplikacji do synchronizacji usługi OneDrive dla firm.

Przed rozpoczęciem użytkownik powinien najpierw potwierdzić, że istniejące aplikacja do synchronizacjiOneDrive dla Firm nie będą aktywnie synchronizować plików. Jeśli tak jest, zaleca się, aby użytkownicy oczekują na zakończenie synchronizacji przed kontynuowaniem, aby wprowadzić zmiany w czasie propagacji na chmurę.

Aby zatrzymać synchronizację dowolnych witryn OneDrive, użytkownicy powinni wykonać następujące czynności i przygotować się do skonfigurowania nowej aplikacja do synchronizacji:

 1. Upewnij się, że wszystkie aktywne przekazanie plików lub edycje zostały zakończone i w pełni odzwierciedlone w witrynie sieci Web.

 2. W obszarze powiadomień paska zadań kliknij prawym przyciskiem myszy niebieską ikonę chmury usługi OneDrive dla firm .

  Stary klient komputerowy usługi OneDrive dla Firm

  (Może być konieczne kliknięcie strzałki Pokaż ukryte ikony obok obszaru powiadomień w celu wyświetlenia ikony usługi OneDrive dla firm ).

 3. Jeśli Zatrzymaj synchronizację folderu jest wyszarzony, przejdź do kroku 5.

  Zrzut ekranu przedstawiający polecenie Zatrzymaj synchronizację folderu po kliknięciu prawym przyciskiem myszy klienta synchronizacji usługi OneDrive dla Firm

 4. Jeśli przycisk Zatrzymaj synchronizację folderu jest dostępny, kliknij go i upewnij się, że folder OneDrive — [nazwa_organizacji] nie jest wyświetlany na tej liście. Jeśli jest widoczna, zaznacz ją i kliknij przycisk Zatrzymaj synchronizację . Po wykonaniu tych czynności folder na OneDrive dla Firm przestanie być widoczny na tej liście.

  Zrzut ekranu przedstawiający okno dialogowe Zatrzymywanie synchronizacji folderu

 5. Aby zamknąć program Groove. exe, kliknij prawym przyciskiem myszy niebieską ikonę chmury w obszarze powiadomień na pasku zadań i wybierz pozycję Zakończ.

 6. Otwórz Eksploratora Windows i Zmień nazwę folderu lokalnego, który był wcześniej wykorzystywany przez istniejące OneDrive dla Firmaplikacja do synchronizacji (na przykład OneDrive-contoso. old).

Uwaga: Oprócz zachowywania plików lokalnych ostatni krok ma dodatkowe korzyści, które w sposób niewłaściwy unieważnią wszystkie linki do dokumentów w tym folderze na dowolnej z ostatnich list w aplikacjach pakietu Office. W przeciwnym razie użytkownicy będą mogli korzystać z ryzyka aktualizowania tych plików, a oczekiwanie na synchronizację, a nie zapamiętywania, że odłączyły synchronizację dla tego folderu.

W tej części migracji użytkownik eksportuje informacje pocztą e-mail do pliku na urządzeniu. Upewnij się, że masz wystarczająco dużo miejsca na urządzeniu, aby umieścić wszystkie wiadomości e-mail, kontakty i elementy kalendarza w skrzynce pocztowej.

Tak wygląda wstążka programu Outlook 2016.
 • Jeśli w lewym górnym rogu wstążki jest dostępna opcja pliku , oznacza to, że korzystasz z klasycznej wersji programu Outlook i jesteś w odpowiednim miejscu!

 • Jeśli w lewym górnym rogu wstążki nie ma opcji "plik", zobacz która wersja programu Outlook jest zainstalowana na komputerze? aby ustalić wersję programu Outlook i przejść do właściwych instrukcji eksportowania.

 1. Otwórz swoją Office 365 ProPlus ową skrzynkę pocztową w Outlook i wyeksportuj pocztę e-mail, kontakty i kalendarz, postępując zgodnie z Outlook 2013 i 2016: Eksportowanie elementów programu Outlook do pliku PST lub tworzenie kopii zapasowej wiadomości e-mail, kontaktów i kalendarza do pliku pst programu Outlook. Upewnij się, że wybrano folder najwyższego poziomu, z którego chcesz eksportować.

Po zakończeniu migracji i użyciu Office 365 Personal skrzynki pocztowej Twoja szkolna Skrzynka pocztowa nadal będzie mogła odbierać pocztę. Aby upewnić się, że po przeprowadzeniu migracji wszystkie wiadomości e-mail zostaną wysłane do szkolnej skrzynki pocztowej, należy utworzyć regułę przesyłania dalej. Reguła przesyłania dalej wyśle wiadomość e-mail do nowej skrzynki pocztowej Office 365 Personal, a następnie usunie ją ze swojej szkolnej skrzynki pocztowej.

Skonfiguruj regułę w następujący sposób:

 • Stosowanie tej reguły po nadejściu wiadomości

 • z moim imieniem i nazwiskiem w polu "do" lub "DW"

 • Prześlij ją dalej, aby <Office 365 Personal adres e-mail>

 • i usuń go

 1. W Outlook kliknij kartę plik .

 2. W okienku po prawej stronie kliknij pozycję Zarządzaj regułami i alertami.

 3. W oknie reguły i alerty na karcie reguły wiadomości E-mail kliknij pozycję Nowa reguła.

 4. W obszarze krok 1: wybierz szablon, wybierz pozycję Zastosuj regułę do odbieranych wiadomości z listy szablonach Rozpocznij od pustej reguły. Kliknij przycisk Dalej.

 5. W obszarze krok 1: wybierz warunkiwybierz pozycję gdzie mam nazwę w polu do lub DW , a następnie kliknij przycisk dalej.

 6. W kroku 1: Wybierz akcje wybierz pozycję Prześlij ją do osób lub grupy publicznej , a następnie Usuń..

 7. W obszarze krok 2: Edytuj opis reguły (kliknij podkreśloną wartość), kliknij łącze osoby lub Grupa publiczna , a następnie wpisz adres e-mail w Office 365 Personal w polu do-Office 365 Personal . Kliknij przycisk OK i dalej.

 8. Nadaj regule nazwę, na przykład Prześlij całą pocztę do konta osobistego. i wybierz pozycję Włącz tę regułę

 9. Kliknij przycisk Zakończ, a następnie kliknij polecenie Zastosuji przycisk OK .

Najprostszy sposób na informowanie osób wysyłających wiadomość e-mail z informacją o tym, że masz nowy adres e-mail, jest korzystanie z wiadomości automatycznych odpowiedzi (poza biurem) . Pamiętaj, aby wybrać następujące opcje:

 • Wyślij odpowiedzi automatyczne

 • Umieść wiadomość, którą mają otrzymywać wszyscy nadawcy, zarówno w organizacji , jak i poza kartami organizacji .

 • Na zewnętrznej karcie Moja organizacja zaznacz opcję Autoodpowiedź do osób spoza mojej organizacji , a każda osoba spoza mojej organizacji , aby upewnić się, że wszyscy otrzymają nowy adres e-mail, jeśli chcesz.

 1. Skonfiguruj odpowiedzi automatyczne (poza biurem) na szkolnym koncie e-mail, aby powiadomić wszystkich nadawców o nowym adresie e-mail, wykonując czynności opisane w artykule Wysyłanie automatycznych odpowiedzi "poza biurem" z programu Outlook dla systemu Windows.

 2. W Outlook Wyloguj się z Office 365 ProPlus, klikając pozycję plik, konto pakietu Officei pozycję Wyloguj.

 3. Zamknij Outlook i wszystkie inne aplikacje Office.

Teraz, gdy masz wszystkie elementy poczty e-mail, kontaktów i kalendarza w Outlook pliku PST i folderu szkolnego OneDrive dla Firm folderów, możesz przygotować komputer do tworzenia nowych aplikacji i usług Office 365 Personal.

 1. Usuń wszystkieOffice 365 ProPlus aplikacje z komputera, wykonując czynności opisane w artykule odinstalowywanie pakietu office 2013, pakietu office 2016 lub pakietu office 365 z komputera

 2. Uruchom ponownie komputer.

Aplikacja do synchronizacji usługi OneDrive zastępuje aplikacjeOneDrive i OneDrive dla Firm synchronizowania oraz umożliwia dodanie konta osobistego i konta firmowego. W tym kroku zainstalujesz Aplikacja do synchronizacji usługi OneDrive i nawiążesz połączenie z kontem Office 365 Personal. Jeśli masz foldery udostępnione w szkole Office 365 ProPlusOneDrive i istnieje możliwość, że zostały one zaktualizowane przez kogoś po zsynchronizowaniu i zmianie nazwy folderu szkoły Office 365 ProPlusOneDrive w kroku 2: Oczyść folder lokalny z istniejącej aplikacji OneDrive_for_Business i Odinstaluj OneDrive_for_Business, możesz połączyć się z oboma kontami i zsynchronizować bieżące wersje plików.

 1. Zainstaluj nową Aplikacja do synchronizacji usługi OneDrive na komputerze, wykonując czynności instalacyjne w artykule synchronizowanie plików z usługą OneDrive w systemie Windows za pośrednictwem metody 1: Jeśli nie masz konta zalogowanego w usłudze OneDrive. Zaloguj się przy użyciu nowego konta Office 365 Personal.

 2. W Eksploratorze plików skopiuj i wklej zawartość folderu szkoły Office 365 ProPlus do struktury folderów Office 365 PersonalOneDrive.

Musisz ponownie zainstalować aplikacje Microsoft Office, które są dostarczane z subskrypcją Office 365 Personal.

 1. Zainstaluj Office 2016 na komputerze Windows 10, wykonując czynności opisane w artykule: Instalowanie pakietu Office na komputerze PC lub Mac.

Ostatnim krokiem migracji z Twojej szkoły, Office 365 ProPlus kontem na własny Office 365 Personal, jest skonfigurowanie profilu Outlook 2016, a następnie zaimportowanie poczty e-mail, kontaktów i elementów kalendarza z pliku pst utworzonego w programie

 1. W Panelu sterowania kliknij lub kliknij dwukrotnie pozycję Poczta.

  Poczta jest wyświetlana w różnych lokalizacjach panelu sterowania w zależności od używanej wersji systemu operacyjnego Microsoft Windows, wybranego widoku panelu sterowania oraz od zainstalowanego programu Microsoft Outlook w 32 lub 64.

  Najłatwiejszym sposobem odnalezienia elementu Poczta jest otwarcie Panelu sterowania w systemie Windows, a następnie wpisanie tekstu Poczta w polu Szukaj u góry okna. W przypadku Panelu sterowania systemu Windows XP tekst Poczta należy wpisać w polu Adres.

  Uwaga:  Ikona Poczta jest wyświetlana po pierwszym uruchomieniu programu Outlook.

  Na pasku tytułu okna dialogowego Ustawienia poczty jest wyświetlana nazwa bieżącego profilu. Aby wybrać inny istniejący profil, kliknij przycisk Pokaż profile, zaznacz nazwę profilu, a następnie kliknij przycisk Właściwości.

 2. Twój stary szkolny profil e-mail jest nadal widoczny na liście, zaznacz go i kliknij przycisk Usuń.

 3. Kliknij Dodaj.

 4. Wpisz nazwę profilu, a następnie kliknij przycisk OK.

 5. Wpisz nazwę profilu (na przykład usługa O365 Personal), a następnie kliknij przycisk OK .

 6. Wpisz swoje imię i nazwisko.

 7. Wpisz swój Office 365 Personal adres e-mail, a następnie kliknij przycisk dalej .

 8. Jeśli zostanie wyświetlony monit, wprowadź hasło.

 9. Kliknij przycisk Zakończ i Zastosuj i OK.

 10. Postępuj zgodnie z instrukcjami w programach Outlook 2013 i 2016: Importowanie elementów programu Outlook z pliku pst w sekcji Importowanie wiadomości e-mail, kontaktów i kalendarza z pliku pst programu Outlook . Zaimportuj plik PST zapisany w kroku 2: Eksportuj swoją szkolną skrzynkę pocztową.

Uwaga:  Ta strona została przetłumaczona automatycznie i może zawierać błędy gramatyczne lub nieścisłości. Chcemy, aby ta zawartość była dla Ciebie przydatna. Czy możesz dać nam znać, czy te informacje były pomocne? Oto angielskojęzyczny artykuł do wglądu.

Rozwijaj umiejętności związane z pakietem Office
Poznaj szkolenia
Uzyskuj nowe funkcje w pierwszej kolejności
Dołącz do niejawnych testerów pakietu Office

Czy te informacje były pomocne?

Dziękujemy za opinię!

Dziękujemy za opinię! Wygląda na to, że połączenie Cię z jednym z naszych agentów pomocy technicznej pakietu Office może być pomocne.

×