Migracja sieci — Konsolidowanie wielu sieci Yammer

Uwaga:  Staramy się udostępniać najnowszą zawartość Pomocy w Twoim języku tak szybko, jak to możliwe. Ta strona została przetłumaczona automatycznie i może zawierać błędy gramatyczne lub nieścisłości. Chcemy, aby ta zawartość była dla Ciebie przydatna. Prosimy o powiadomienie nas, czy te informacje były pomocne, u dołu tej strony. Oto angielskojęzyczny artykuł do wglądu.

Jeśli masz wiele domen poczty e-mail w dzierżawie usługi Office 365 i każda domena poczty e-mail ma własnej sieci Yammer, konsolidacja w jedną siecią usługi Yammer będzie wymagane od 16 października 2018.

Ten artykuł dotyczy tylko niezbędne, jeśli masz wiele sieci Yammer, na przykład jeśli firma ma wiele jednostek biznesowych lub przedstawicielstwami, każda z własnej sieci Yammer.

Konsolidacja do jednej sieci nadrzędnej ułatwia przygotowywanie wszystkich pracowników współpracy ściśle ze sobą, a upraszcza zarządzanie siecią Yammer.

Oto podstawowa procedura:

Krok   

Opis   

Krok 1: Planowanie

Identyfikowanie sieci Yammer do konsolidacji, zidentyfikować dane eksportowanie i przekazać, planowanie wszelkie potrzebne zmiany w strukturze grupy i członkostwo w sieci nadrzędnej i planowanie komunikację z użytkownikami.

Krok 2: Eksportowanie zawartości z podległej sieci

Eksportowanie całej zawartości z podległej sieci Yammer. Migracja powoduje przeniesienie tylko użytkownicy, a nie dane. Nikt dostęp do sieci podległej po rozpoczęciu migracji.

Krok 3: Komunikowanie się za pomocą wszystkich użytkowników przed migracją

Za pomocą poniższych komunikacji przykładowe umożliwić każdemu sieci podległej znali jej przeznaczenie zmiany, terminy, jakie informacje będą przechowywane i struktury grupy w sieci nadrzędnej. Zalecamy, aby użytkownicy zapisywanie informacji potrzebnych do zachowania przed rozpoczęciem migracji daty, takiej jak pliki i dane w konwersacjach. Poinformuj użytkowników sieci nadrzędnej dowiedzieć się więcej osób.

Krok 4: Przeprowadzanie migracji sieci

Uruchamianie narzędzia do migracji sieci raz dla każdej podległej sieci. Narzędzie migrację wszystkich użytkowników z podległej sieci Yammer do nadrzędnej sieci Yammer i wyłącza podległej sieci. Nie są migrowane konwersacji ani pliku danych.

Krok 5: Zmiany w sieci nadrzędnej tworzącej

Dostosować strukturę sieci Yammer nadrzędnej spełnia wymagań użytkowników, którzy będą dołączanie go do. Tworzenie grup, zaprosić do grup i przekazywać pliki, które zostały wyeksportowane.

Krok 6: Komunikowanie się za pomocą wszystkich użytkowników po migracji

Zezwalaj na Wszyscy ustalić, czy skonsolidowane sieci Yammer jest gotowy do użycia.

Krok 1: Planowanie

Oto główne pytania zwrócenie się o pomoc podczas planowania kroku:

 • Sieci Yammer, które muszą zostać skonsolidowane?

 • Sieć powinna być sieci nadrzędnej, i, które są zależne?

 • Dla każdej sieci podległej zawartości musi być wyeksportowane i załadowana do nadrzędnej sieci?

  Kto będzie wykonaj rzeczywistej migracji, wyeksportuj dane Konfigurowanie struktury grupy w sieci nadrzędnej, przekazywanie danych i komunikację z użytkownikami?

 • Jakie grupy są niezbędne w sieci nadrzędnej dla użytkowników, którzy są odbierane z podległej? Kto powinien być na te grupy? Osób, które powinny być administratorów?

 • Co to jest najlepszym sposobem na komunikację z użytkownikami, przed i po konsolidacji?

 • Jakie ról użytkowników ma w planowaniu konsolidacji? Warto rozważyć użycie grupy usługi Yammer w każdej sieci podległej ułatwiające planowanie zmiany.

 • Co to jest czas? Potrzeba przestoje? Jeśli tak, co to jest najlepszej godziny na planowanie to?

Oto, co należy wiedzieć o planowaniu i organizowanie konsolidacji Twojej sieci.

 • Tylko użytkownicy z rolą administratora globalnego w usłudze Office 365 mogą wykonywać konsolidacji sieci.

 • Po wyeksportowaniu danych z sieci podległej zostanie na końcu plików CSV zawierający grupy, użytkownika, administrator, plik i konwersacji informacji oraz folder, który zawiera wszystkie pliki z sieci. Jeśli zamierzasz użyć tych informacji do przekazania danych lub skonfigurować grupy w sieci, musisz osoby do mapowania informacje, co jest wymagane w sieci nadrzędnej i osoby, która umożliwia konfigurowanie skrypty środowiska Windows PowerShell, aby załadować dane to mapowanie.

 • Przedstawicielstwa firmy i nadrzędnej sieci usługi Yammer musi być zweryfikowanych domen w jednej dzierżawy usługi Office 365. Konsolidowanie wielu dzierżaw usługi Office 365 sieci usługi Yammer nie jest obsługiwane.

 • Można podległych sieci Yammer podstawowe lub usługi Yammer Enterprise, ale sieci nadrzędnej należy usługi Yammer Enterprise.

 • Nie można cofnąć migracja sieci.

 • Kolejne migracje sieci można uruchamiać jedne po drugich, nie czekając na ukończenie wcześniejszych migracji.

 • W czasie migracji aktywnej i oczekujących użytkowników, w tym informacje użytkowników, takie jak nazwa i profilu obrazu są migrowane.

 • Jeśli użytkownik istnieje w sieci podległej i nadrzędnej, konta użytkownika w sieci nadrzędnej pozostanie i w razie potrzeby rola zostanie podwyższona z konta gościa do zwykłego konta. Konto w sieci podległej zostanie usunięte.

 • Grupy, konwersacje i plików nie są migrowane.

 • Po zakończeniu migracji nikt dostęp do podległej sieci Yammer.

Przykładowa konsolidacja sieci

Oto przykład, w którym przedstawiono firmę Contoso, Ltd. z przedstawicielstwami, z których każde ma własną sieć Yammer:

 • Contoso.com    Sieć nadrzędna firmy Contoso, Ltd., w której użytkownicy mają adresy e-mail w domenie @contoso.com.

 • Contoso_Sub.com    Sieć podległa dla pracowników wydziału firmy Contoso, Ltd., w której użytkownicy mają adresy e-mail w domenie @contoso_sub.com.

 • ContosoPharmaceuticals.com    Sieć podległa dla pracowników wydziału farmaceutycznego, w której użytkownicy mają adresy e-mail w domenie @contosopharmaceuticals.com.

Firma Contoso, Ltd. chce, aby pracownicy wydziału farmaceutycznego mieli swoją własną sieć oraz chce przenieść pracowników z sieci Contoso_Sub.com do sieci Contoso.com. Firma Contoso, Ltd. przeprowadzi migrację użytkowników z przedstawicielstwa Contoso_Sub.com do sieci nadrzędnej Contoso.com.

Na poniższej ilustracji przedstawiono sieć podrzędną Contoso_Sub przed migrowaniem do sieci nadrzędnej Contoso.

Podległa sieć Yammer i nadrzędna sieć Yammer przed wykonaniem migracji w celu skonsolidowania użytkowników z podległej do nadrzędnej sieci

Na poniższej ilustracji przedstawiono stan po przeprowadzeniu migracji użytkowników oraz wszystkich sieci zewnętrznych z użytkownikami z sieci Contoso_Sub do sieci firmy Contoso, Ltd. Należy zauważyć, że sieć podległa i jej zawartość nie są dostępne po migracji.

Po przeprowadzeniu migracji sieci Yammer użytkownicy z sieci podległej zostali skonsolidowani z siecią nadrzędną. Wszystkie sieci zewnętrznej także zostały zmigrowane (z użytkownikami). Sieć podległa (łącznie z całą zawartością) nie jest już dostępna.

Krok 2: Eksportowanie zawartości z podległej sieci

Informacje na temat wyeksportować wszystkie dane usługi Yammer dla sieci podległej zobacz Eksportowanie danych z usługi Yammer Enterprise i Eksportowanie danych z usługi Yammer Basic.

 • Eksportowanych plików można przekazywać do sieci nadrzędnej. Musisz utworzyć mapowanie między nazwę pliku i lokalizację pliku w sieci nadrzędnej.

 • Nazwy grup i członkostwa w grupach nie są migrowane. Za pomocą eksportowane listy grup i użytkowników ułatwiają tworzenie odpowiednich grup w sieci nadrzędnej.

 • Konwersacje nie są migrowane, więc użytkowników sieci podległej musisz zapisać wszelkie potrzebne dane z konwersacji przy użyciu.

Krok 3: Komunikowanie się za pomocą wszystkich użytkowników przed migracją

Za pomocą poniższych komunikacji przykładowe umożliwić każdemu sieci podległej znali jej przeznaczenie zmiany, terminy, jakie informacje będą przechowywane i struktury grupy w sieci nadrzędnej. Zalecamy, aby użytkownicy zapisywanie informacji potrzebnych do zachowania przed rozpoczęciem migracji daty, takiej jak pliki i dane w konwersacjach. Poinformuj użytkowników sieci nadrzędnej dowiedzieć się więcej osób.

Przykładowe przed migracją komunikacji do poszczególnych osób korzystających podległych sieci Yammer

[Contoso.com] jest konsolidowanie naszej sieci usługi Yammer tak, aby firma Microsoft może wszystkie łatwiej się ze sobą komunikować. Firma Microsoft rozpocznie tej migracji na [Data]. Po zakończeniu migracji, podczas uzyskiwania dostępu do usługi Yammer przy użyciu adresu e-mail Praca zwykła, przejdziesz bezpośrednio do nowego skonsolidowane sieci Yammer.

Ważne zadania, które należy zrobić przed [Data]   

 1. Konsolidacji nie zostanie przeniesione do usługi Yammer zawartości do sieci Yammer [Contoso.com]. Należy zapisać wszystkie pliki i konwersacji, które chcesz zachować.

 2. Zapisywanie plików

  1. Możnan usługi Yammer, kliknij ikonę ustawienia, a następnie kliknij pozycjępliki. UżyjMoje plikisekcji, aby znaleźć pliki.

  2. Obok każdego pliku, który chcesz zapisać kliknij strzałkę w dół, a następnie kliknij pozycję Pobierz.

  3. Wybierz lokalizację, a następnie kliknij pozycję Zapisywanie.

 3. Zapisywanie danych z konwersacji przy użyciu prywatnych

  1. W usłudze Yammer, kliknij pozycję skrzynki odbiorczej, a następnie kliknij pozycję Wiadomości prywatne.

  2. Kliknij wiadomość i przejrzyj zawartość konwersację, kopiowanie i wklejanie potrzebne informacje do pliku.

Przestoje

Nie używaj sieci Yammer [Contoso.com] [Data] do [Data]. Firma Microsoft będzie się dodawanie grupy i plików grupy z sieci [Contoso.sub]. Otrzymasz innej wiadomości e-mail od firmy Microsoft, gdy wszystko jest gotowe do użycia.

Przykładowa wiadomość dla osób korzystających nadrzędna sieć Yammer

Emocje poinformować że wszystkich użytkowników [Contoso] [Contoso_sub1] i [Contsoso_sub2] będzie teraz można nam dołączania do sieci Yammer [Contoso.com].

Uruchamianie [Data], można zauważyć, niektóre zmiany w naszym struktury grupy i niektórych nowych grup, a także więcej osób. [lista zawiera zmiany]

Pytania lub dotyczy lub po prostu chcesz Zapraszamy! [Contoso_sub1] i [Contoso_sub2] personelu? Dołączanie do grupy nowy "jedną firmy — jedną siecią usługi Yammer". Chcemy wprowadzone nawiązać naszej nowej sieci skonsolidowane pomocy wszystkich osób głosowej wysłuchanie.

Krok 4: Przeprowadzanie migracji sieci

Ważne: Zanim zaczniesz, upewnij się, masz wyeksportowane dane z podległej sieci i przekazywane użytkownikom!

Migracja sieci składa się a trzech kroków, przez które użytkownik jest przeprowadzany. Kolejne migracje sieci można uruchamiać jedne po drugich, nie czekając na ukończenie wcześniejszych migracji. Pierwszy krok jest wykonywany w sieci nadrzędnej (jest to sieć, do której ma być migrowana inna sieć):

Uruchamianie narzędzia do migracji sieci

 1. W nadrzędna sieć Yammer, przejdź do pozycji Ustawienia > Administratora sieci.

 2. Wybierz pozycję Migracja sieci.

  Zrzut ekranu przedstawiający element menu Migracja sieci dla administratorów usługi Yammer

  Proces rozpoczyna się na stronie z tytułem Krok 1 z 3 — Sprawdzanie/dodawanie zweryfikowanych domen. Ta strona zawiera listę zweryfikowanych domen, które już zostały dodane do dzierżawy usługi Office 365 dla tej sieci Yammer. Jeśli nie widzisz żądanej sieci, skorzystaj z linku do usługi Office 365, aby dodać kolejne zweryfikowane domeny, a następnie powróć do tej strony.

  Zrzut ekranu przedstawiający krok 1 z 3 — sprawdzanie/dodawanie zweryfikowanych domen przed migrowaniem sieci Yammer
 3. Po dodaniu wszystkich żądanych zweryfikowanych domen wybierz przycisk Dalej.

  Zostanie wyświetlona strona Krok 2 z 3 — Wybieranie sieci Yammer do migracji. Ta strona zawiera listę wszystkich sieci, które można poddać migracji. Pamiętaj, że wszystkie domeny sieci Yammer, której migrację chcesz przeprowadzić, muszą być dodane jako zweryfikowane domeny w usłudze Office 365. Na tej stronie znajdują się tylko zweryfikowane domeny sieci Yammer. Jeśli nie widzisz sieci, której szukasz, wybierz przycisk Wstecz i dodaj zweryfikowane domeny.

  Zrzut ekranu przedstawiający krok 2 z 3 — wybieranie sieci Yammer do migracji
 4. Na stronie Krok 2 z 3 — Wybieranie sieci Yammer do migracji wybierz sieć Yammer, którą chcesz zmigrować do tej sieci, a następnie wybierz przycisk Dalej.

 5. Zostanie wyświetlona strona z tytułem Krok 3 z 3 — eksportowanie danych i rozpoczynanie migracji. Ta strona umożliwia informacji o sieci, że masz zamiar przeprowadzić migrację, takie jak nazwa sieciowa i liczba wiadomości tak, aby można upewnij się, jeśli jest prawo sieci. Należy zauważyć, że tylko aktywne i Oczekujący użytkownicy będą podlegać migracji. Inną zawartość zostanie trwale usunięta. Ponadto profile użytkowników gości usunięcie w procesie.

  Zrzut ekranu przedstawiający krok 3 z 3 — eksportowanie danych i rozpoczynanie migracji
 6. Po wyeksportowaniu danych, które mają zostać zachowane, i przygotowaniu się do rozpoczęcia migracji wybierz pozycję Rozpocznij migrację.

  Zostanie wyświetlone okno dialogowe potwierdzenia.

  Zrzut ekranu przedstawiający okno dialogowe z potwierdzeniem zamiaru przeprowadzenia migracji sieci Yammer
 7. W oknie Czy na pewno chcesz przeprowadzić migrację sieci? w obszarze Potwierdzam migrację sieci Network Name wprowadź nazwę sieci, którą chcesz zmigrować, aby potwierdzić swój zamiar, a następnie wybierz przycisk Migruj.

  Przestroga: 

  • Migracji nie można zatrzymać ani odwrócić. Dlatego przed wybraniem przycisku Migruj należy się absolutnie upewnić, że wyeksportowano wszystkie potrzebne dane oraz że wybrano prawidłową sieć do zmigrowania. W razie wątpliwości, wybierz przycisk Anuluj i wróć, aby wyeksportować dane lub sprawdzić nazwę sieciową.

  • Należy pamiętać po migracji sieci, wszystkich typów zawartości i dane w sieci podległej zostaną utracone. Upewnij się wyeksportować wszystkie pliki i dokumenty, które chcesz zachować, przed rozpoczęciem migracji. 

 8. Na stronie Stan migracji sieci możesz sprawdzić stan migracji. Jest tu wyświetlana lista domen skojarzonych z migrowanymi sieciami, osoba, która zainicjowała migrację, daty i godziny rozpoczęcia oraz zakończenia migracji, a także stan migracji. Można również wyświetlić szczegółowe informacje o sieci, takie jak liczba aktywnych użytkowników, liczba wiadomości i sieci zewnętrzne.

  Zrzut ekranu przedstawiający stan migracji sieci — migracja sieci Yammer jest uruchomiona
 9. Pamiętaj, że kolejne migracje sieci można uruchamiać jedne po drugich, nie czekając na ukończenie wcześniejszych migracji. Następną migrację można więc rozpocząć natychmiast, przechodząc ponownie przez kroki kreatora.

Wyświetl stan migracji sieci

Proces migracji sieci działa w sposób pokazany na poniższej ilustracji.

Schemat blokowy przedstawiający kolejność działań w procesie migracji: najpierw jest przeprowadzana migracja domen z podległej sieci Yammer i następuje likwidacja tej sieci, a następnie jest przeprowadzana równoległa migracja użytkowników i sieci zewnętrznych.

W kroku 1 są migrowane domen z podległej sieci i sieci podległej jest zlikwidować. Następnie w kroku 2, aktywności i oczekujących użytkowników i zewnętrznych sieci są migrowane równolegle. Nawet jeśli nie są migrowane podzbiór użytkowników i sieci zewnętrznych, migracji samej będą nadal i zakończenia, a więcej szczegółów i błędów można znaleźć na stronie Stan.

Na stronie stanu migracji mogą być wyświetlane następujące komunikaty o błędach.

Komunikat o błędzie

Znaczenie

Nie można przeprowadzić migracji elementu source network name

Migracja sieci podległej nie powiodła się.

Nie można przeprowadzić migracji elementu user email

Jeśli nie można przeprowadzić migrację jednego lub kilku użytkowników, będzie można jeden lub więcej komunikatów o błędach w tym celu. Na tym etapie można zdecydować ręcznie dodać użytkownika do sieci nadrzędnej. Należy zauważyć, że w tym momencie przeniesiono podległej sieci.

Nie można przeprowadzić migracji elementu external network name

Jeśli co najmniej jeden sieciami zewnętrznymi nie można przeprowadzić migrację, będzie można jeden lub więcej komunikatów o błędach w tym celu. Należy zauważyć, że w tym momencie przeniesiono podległej sieci.

Rozwiązywania problemów z jeszcze bardziej, skontaktuj się z usługi Yammer pomocy technicznej.

Krok 5: Zmiany w sieci nadrzędnej tworzącej

Tworzenie grup

Za pomocą danych z groups.csv i users.csv do identyfikowania grup, które mogą być potrzebne w sieci nadrzędnej i zapraszanie nowych użytkowników do tych grup. Można to zrobić ręcznie lub tworząc skrypt programu Windows PowerShell.

Przekazywanie plików

W wyeksportowanie danych pliki są nazywane przy użyciu swojego Identyfikatora usługi Yammer, zamiast ich nazwy pliku. Ich nazwę i lokalizację pliku znajduje się w pliku Files.csv, więc musisz utworzyć skrypt programu Windows PowerShell, aby zmienić nazwę eksportowanego pliku i załadować je do odpowiednich lokalizacji w sieci nadrzędnej.

Krok 6: Komunikowanie się za pomocą wszystkich użytkowników po migracji

Utrwalanie, jak umożliwić użytkownikom korzystanie z usługi Yammer za pomocą tej komunikacji.

Przykładowe komunikacji po migracji

Firma Microsoft już zacząć wydajniejsza współpraca! Zarejestruj się w usłudze Yammer dzisiaj, przy użyciu adresu e-mail [Contoso.com] i zwykłe hasła dla tego konta. W razie potrzeby resetowania hasła dla tego konta, skontaktuj się [działu informatycznego]. Firma Microsoft została restrukturyzacji grupy tak, aby zawartość działa dla wszystkich osób, więc Poświęć trochę czasu, aby przejrzeć grupy i dołączanie do nich, które miały znaczenie dla Ciebie.

Pytania lub problemy? Dołączanie do grupy nowy "jedną firmy — jedną siecią usługi Yammer". Chcemy wprowadzone nawiązać naszej nowej sieci skonsolidowane pomocy głosu wysłuchanie.

Zobacz też

Zarządzanie usługi Office 365 przy użyciu programu PowerShell usługi Office 365

EAdd eternal uczestników wiadomości do konwersacji usługi Yammer

Sieci zewnętrzne

Rozwijaj umiejętności związane z pakietem Office
Poznaj szkolenia
Uzyskuj nowe funkcje w pierwszej kolejności
Dołącz do niejawnych testerów pakietu Office

Czy te informacje były pomocne?

Dziękujemy za opinię!

Dziękujemy za opinię! Wygląda na to, że połączenie Cię z jednym z naszych agentów pomocy technicznej pakietu Office może być pomocne.

×