Miejsce projektu w ogólnej strategii

Uwaga: Staramy się udostępniać najnowszą zawartość Pomocy w Twoim języku tak szybko, jak to możliwe. Ta strona została przetłumaczona automatycznie i może zawierać błędy gramatyczne lub nieścisłości. Chcemy, aby ta zawartość była dla Ciebie przydatna. Prosimy o powiadomienie nas, czy te informacje były pomocne, u dołu tej strony. Oto angielskojęzyczny artykuł do wglądu.

Można się spodziewać zarządzania projektem jest bardzo prosta procesu: Identyfikowanie zadań projektu, przypisywanie niektóre osoby wykonujące pracę, wiadomo, gdy trzeba wykonać czynności i znajdź miejsce, w którym pieniądze pochodzi płatności dla wszystkich. Proste, prawy?

Ale co zrobić, możesz powiedz gdy przełożonego poprosi celów biznesowych są dla portfel zawierające projektu oraz czy projektu element dostarczany produktu lub wyniku? Yikes.

Zamiast tego wygląd jelenie w główne pochodzić przez Ciebie, w tym artykule może ułatwić Poznaj tych terminów, więc możesz mieć kilka odpowiedzi szałowe pod ręką. I w procesie, można odpowiedzieć na to pytanie spopielanie: projektu, co to jest mimo to?

W tym artykule

Podstawowe pojęcia: fazy, procesy, portfele i produkty

Wynik: elementy dostarczane projektu

Miejsce w systemie zarządzania projektami używanym programu Project 2007?

Podstawowe pojęcia: fazy, procesy, portfele i produkty

Projekt jest po prostu zestawu działań, które występować zgodnie z harmonogramem, która da niektórych rodzajów danych wyjściowych. Niektóre projekty autonomiczne, bez związków do innych prac prowadzonych w organizacji. Z drugiej strony niektóre projekty są częścią większych działań, takich jak fazy, procesy, programów i portfelami.

Fazy

Projekty mogą być planowane fazy, tak aby kilku projektów odnoszących się do tego samego celu odbywa się współpraca. Na przykład organizacji charytatywnej ma funkcji win każdego roku. Aby zarządzać wszystkich projektów skojarzonych z funkcją, one grupować projektów na trzy części: Planowanie, dzień imprezy i monitorowania. W każdej z faz zawiera wiele projektów.

Faza

Projekty

Wynik fazy

Planowanie

 • Rezerwacja pomieszczenia

 • Wybór i zaproszenie prelegentów

 • Zaproszenie uczestników

Ukończony dokument z planem imprezy

Dzień imprezy

 • Przygotowanie pomieszczenia

 • Obsługa zaproszonych prelegentów

 • Obsługa uczestników

Przebieg imprezy zgodnie z planem

Podsumowanie

 • Ankieta wśród uczestników

 • Posumowanie informacji uzyskanych po imprezie

Ukończony dokument z podsumowaniem końcowym

Procesy

Działania realizowane w ramach dwóch różnych projektów mogą być ze sobą powiązane i tworzyć proces. Na przykład jeden z dwóch projektów może obejmować działania niezbędne do utworzenia systemu śledzenia biletów dla biura obsługi, a drugi może obejmować działania niezbędne do zatrudnienia i przeszkolenia pracowników pomocy technicznej w biurze obsługi.

Projekt 1

Projek ct 2

Działania:

 • Opracowanie systemu śledzenia biletów

 • Przetestowanie systemu śledzenia biletów

 • Wdrożenie systemu śledzenia biletów

Działania:

 • Rozmowy kwalifikacyjne z kandydatami na pracowników pomocy technicznej

 • Zatrudnienie pracowników pomocy technicznej

 • Przeszkolenie pracowników pomocy technicznej

Wynik:
System śledzenia biletów dla biura obsługi

Wynik:
Zespół pomocy technicznej w biurze obsługi

Zestaw połączonych działań z tych dwóch projektów stanowi proces organizacji biura obsługi. Wynikiem procesu jest w pełni działające biuro obsługi.

Proces

Działania projektu 1:

 • Opracowanie systemu śledzenia biletów

 • Przetestowanie systemu śledzenia biletów

 • Wdrożenie systemu śledzenia biletów

Działania projektu 2:

 • Rozmowy kwalifikacyjne z kandydatami na pracowników pomocy technicznej

 • Zatrudnienie pracowników pomocy technicznej

 • Przeszkolenie pracowników pomocy technicznej

Wynik procesu:
W pełni działające biuro obsługi

Programy

Program to grupa projektów zarządzanych wspólnie w celu najlepszego wykorzystania ich wzajemnych powiązań. Na przykład firma deweloperska budująca nowe osiedle może zarządzać każdym budynkiem jako osobnym projektem. Dzięki zgrupowaniu tych projektów w ramach programu dla całego osiedla firma może łatwo śledzić postęp budowy całego osiedla i planować wykorzystanie usług innych przedsiębiorstw, takich jak przewóz betonu czy projektowanie terenów zieleni.

Program

Projekty

Osiedle Contoso

 • Ulica Contoso 30

 • Ulica Contoso 31

 • Ulica Contoso 32

 • Ulica Contoso 33

Portfele

Niektórzy menedżerowie projektów mogą stosować portfele do łączenia projektów i programów z odpowiadającymi im strategicznymi celami biznesowymi. Na przykład firma tworząca oprogramowanie może mieć trzy strategiczne cele biznesowe: „Innowacyjność”, „Tworzenie bezpiecznego oprogramowania” i „Zapewnianie najwyższej jakości obsługi klienta”. Firma może ustanowić portfel dla każdego z tych celów (Innowacyjność, Bezpieczeństwo, Obsługa) oraz skoordynować bieżące projekty i programy w ramach tych portfeli.

Portfel

Projekty i programy

Innowacyjność

 • Projekt: Analiza konkurencyjności

 • Program: Szkolenia branżowe
  (obejmuje trzy projekty: „Identyfikacja zasobów zewnętrznych”, „Szkolenie menedżerów produktów” i „Uczestnictwo w konferencjach”).

Bezpieczeństwo

 • Projekt: Testowanie zabezpieczeń

 • Program: Wdrożenie serwerowego systemu rejestracji
  (obejmuje dwa projekty: „Utworzenie farmy serwerów” i „Opracowanie kodu rejestracji”).

Obsługa

 • Projekt: Wdrożenie systemu śledzenia biletów dla biura obsługi

 • Projekt: Zatrudnienie i przeszkolenie personelu biura obsługi

 • Program: Zasoby w trybie online dla klientów
  (obejmuje dwa projekty: „Utworzenie interfejsu dla klientów w systemie śledzenia biletów” oraz „Opracowanie i wdrożenie elektronicznych materiałów do nauki”).

Początek strony

Wynik: elementy dostarczane projektu

Projekty, fazy i procesy dają wyniki tego samego typu, nazywane elementami dostarczanymi. Zazwyczaj element dostarczany jest elementem materialnym, takim jak dokument lub ukończony produkt. Elementy dostarczane mogą być produktami lub towarami, ale również rezultatami lub usługami. Poniższa tabela zawiera przykłady takich elementów dostarczanych.

Typ elementu dostarczanego

Opis

Przykłady

Produkt

Element materialny, który jest wynikiem projektu, fazy lub procesu. Produkty mogą być autonomicznymi elementami dostarczanymi lub składnikami większych elementów dostarczanych.

Dokument, oprogramowanie, budynek

Rezultat

Wynik ukończonego projektu, fazy lub procesu.

Poprawiony proces śledzenia błędów, nowa struktura organizacyjna, wskazówki dotyczące budownictwa ekologicznego

Usługa

Wynik projektu, fazy lub procesu, który umożliwia organizacji realizację funkcji biznesowej.

W pełni działające biuro obsługi, skompletowanie uczestników konferencji, radiowa usługa dyspozytorska

Początek strony

Miejsce w systemie zarządzania projektami używanym programu Project 2007?

Przechodzenie wstecz jeszcze bardziej, zarządzania projektami "system" odwołuje się do zintegrowany zestaw procesów, technik metodologii i narzędzi, które służą do planowania i śledzenia projektów. Microsoft Office Project 2007 to narzędzie w większym systemie zarządzania projektu. Projektów, nazywany planami programu project zostaną zapisane jako osobne pliki w ramach Project 2007 a można grupować w większym działań, takich jak fazy, procesy, programów i portfelami.

Porada: Uzyskać więcej informacji w projektach grupowania razem do większych działań, na przykład, zobacz Plany wewnątrz planów: projekty główne i podprojekty.

Początek strony

Rozwijaj umiejętności związane z pakietem Office
Poznaj szkolenia
Uzyskuj nowe funkcje w pierwszej kolejności
Dołącz do niejawnych testerów pakietu Office

Czy te informacje były pomocne?

Dziękujemy za opinię!

Dziękujemy za opinię! Wygląda na to, że połączenie Cię z jednym z naszych agentów pomocy technicznej pakietu Office może być pomocne.

×