Przechowywanie i udostępnianie

Miejsce do przechowywania plików dla pracownika

Przeglądarka nie obsługuje klipu wideo. Zainstaluj program Microsoft Silverlight, Adobe Flash Player lub Internet Explorer 9.

Usługa OneDrive oferuje kilka sposobów zapisywania i udostępniania dokumentów. Najłatwiejszym sposobem rozpoczęcia korzystania z usługi OneDrive jest dodanie folderu usługi OneDrive do Eksploratora plików na komputerze i zapisanie na nim wyników pracy, aby automatycznie zsynchronizować go z przestrzenią dyskową w chmurze. Możesz też zapisywać pliki bezpośrednio w usłudze OneDrive z poziomu aplikacji pakietu Office. Gdy nie ma Cię przy komputerze, możesz zawsze uzyskiwać dostęp do plików w chmurze przez zalogowanie się w witrynie Office.com, w której możesz kontynuować wyświetlanie, przekazywanie i udostępnianie plików.

Synchronizowanie usługi OneDrive dla Firm z komputerem

 1. Na komputerze otwórz Eksplorator plików.

 2. Kliknij prawym przyciskiem myszy usługę OneDrive i wybierz pozycję Ustawienia

 3. Aby dodać usługę Office 365 dla firm, wybierz pozycję Dodaj konto.

 4. Wpisz służbowy adres e-mail, a następnie wybierz pozycję Zaloguj.

 5. Wpisz hasło, a następnie wybierz pozycję Zaloguj się

 6. Wybierz pozycję Dalej, wybierz pliki, które chcesz zsynchronizować z usługą OneDrive, a następnie wybierz ponownie pozycję Dalej.

 7. Wybierz pozycję Otwórz mój folder usługi OneDrive i postępuj zgodnie z instrukcjami w przewodniku.

 8. Wróć do Eksploratora plików.

 9. Aby przenieść pliki, przeciągnij i upuść je w folderze usługi OneDrive, tak jak w przypadku innych plików na komputerze.

  Gdy plik zostanie zsynchronizowany z usługą Office 365 w chmurze, ikona obok pliku zmieni się w zielony znacznik wyboru.

Udostępnianie plików z poziomu aplikacji pakietu Office

 1. W aplikacji pakietu Office, takiej jak Word lub Excel, kliknij kolejno pozycje Plik > Zapisz jako > OneDrive.

 2. Wprowadź nazwę pliku i wybierz pozycję Zapisz.

Udostępnianie plików z usługi OneDrive

 • Aby udostępnić pliki innym pracownikom pocztą e-mail, otwórz dokument, wybierz pozycję Udostępnij w górnej części aplikacji, wpisz nazwiska pracowników, którym chcesz udostępnić pliki, a następnie wybierz pozycję Wyślij.

 • Aby udostępnić pliki osobom spoza firmy, wybierz pozycję Udostępnij w górnej części aplikacji, wyczyść pole wyboru Zezwalaj na edytowanie, ustaw opcjonalnie datę wygaśnięcia przez wybranie pozycji Ustaw datę wygaśnięcia, a następnie wybierz pozycję Zastosuj. Wpisz adresy e-mail osób, którym chcesz udostępnić pliki, wprowadź wiadomość dotyczącą dokumentu i wybierz pozycję Wyślij.

Praca z plikami w chmurze

 1. Otwórz przeglądarkę internetową i zaloguj się w witrynie Office.com za pomocą służbowego adresu e-mail.

 2. Wybierz pozycję OneDrive w oknie uruchamiania aplikacji.

 3. Ta lokalizacja usługi OneDrive umożliwia pracę z istniejącymi plikami, tworzenie nowych plików i udostępnianie plików innym osobom.

  Teraz pliki są przechowywane w usłudze OneDrive, dzięki czemu możesz też pracować nad nimi na telefonie.

Rozwijaj umiejętności związane z pakietem Office
Poznaj szkolenia
Uzyskuj nowe funkcje w pierwszej kolejności
Dołącz do niejawnych testerów pakietu Office

Czy te informacje były pomocne?

Dziękujemy za opinię!

Dziękujemy za opinię! Wygląda na to, że połączenie Cię z jednym z naszych agentów pomocy technicznej pakietu Office może być pomocne.

×