Microsoft Visual C++ 7.0 mapowanie kodu do informacje UML

Uwaga: Staramy się udostępniać najnowszą zawartość Pomocy w Twoim języku tak szybko, jak to możliwe. Ta strona została przetłumaczona automatycznie i może zawierać błędy gramatyczne lub nieścisłości. Chcemy, aby ta zawartość była dla Ciebie przydatna. Prosimy o powiadomienie nas, czy te informacje były pomocne, u dołu tej strony. Oto angielskojęzyczny artykuł do wglądu.

Podczas odtwarzania elementom UML odpowiadają poniższych konstrukcji kod w języku Visual C++:

Namespace

Namespace C++ jest odtwarzany jako UML pakiet i zawiera:

 • Name (Nazwa)

 • Przycisk Członkowie

Uwaga: Zmienne zdefiniowane poza klasą są dodawane do klasy ze stereotypem << narzędzie >> w obszarze nazw.

Klasa

Klasa języka C++ jest odtwarzany jako UML klasa i zawiera:

 • Name (Nazwa)

 • Klasy dziedziczone

 • Widoczność (publiczna, chroniony lub prywatnych)

 • IsAbstract

 • Operacje składowe

 • Zmienne składowe

Uwaga: W języku C++ definicje klas wewnątrz funkcji nie są odtwarzane.

Wyliczenia

Typu wyliczanego w języku C++ jest odtwarzany jako UML typ danych ze stereotypem << wyliczenia >> i zawiera:

 • Name (Nazwa)

 • Widoczność (publiczna, chroniony lub prywatnych)

 • IsLeaf

 • Przycisk Członkowie

Struktura

Struktura w języku C++ jest odtwarzany jako klasa UML ze stereotypem << struktury >> i zawiera:

 • Name (Nazwa)

 • Widoczność (publiczna, chroniony lub prywatnych)

 • IsAbstract

 • IsLeaf

 • Klasy podstawowe

 • Przycisk Członkowie

Unii

Związek w języku C++ jest odtwarzany jako klasa UML ze stereotypem << Unii >> i zawiera:

 • Name (Nazwa)

 • Widoczność (publiczna, chroniony lub prywatnych)

 • IsLeaf

 • Przycisk Członkowie

Operacje składowe

Operacje składowe języka C++ są odtwarzane jako operacje UML i mają następujące:

 • Name (Nazwa)

 • Widoczność (publiczna, chroniony lub prywatnych)

 • Zakres (lokalny, statyczny lub wspólny)

 • IsPolymorphic

 • IsAbstract

 • Rodzaj operacji

Operacje są oznaczane zgodnie z ich typ, na przykład konstruktora, destruktora, operator lub procedury. Flagi można przeglądać w modelu UML przy użyciu okna dialogowego Właściwości operacji UML na stronie Opcje generowania kodu.

 • Zwracany typ

 • Parametry

Zmienne składowe

Zmienne składowe języka C++ są odtwarzane jako atrybuty UML i obejmują:

 • Nazwa

 • Typ

 • Widoczność (publiczna, chroniony lub prywatnych)

 • Zakres (lokalny, statyczny lub wspólny)

 • Zmiany (zablokowane lub włączone)

 • Wartość początkowa

Parametry metody

Parametry metod języka C++ są odtwarzane jako parametry UML i obejmują:

 • Nazwa

 • Typ

 • Kierunek (wartość, wartość i wynik, out lub zwrotu)

 • Wartość domyślna

 • Liczebność

Modyfikatory liczebności zostaną dodane do sufiksu typu parametru. Na przykład:

void Func(int *p)

jest odtwarzany jako:

p: int*

TypeDef

Typedef języka C++ jest odtwarzana jako klasa UML i zawiera:

 • Name (Nazwa)

 • Widoczność (publiczna, chroniony lub prywatnych)

 • Relacja powiązania z typ bazowy

Definicje szablonów

Definicje szablonów języka C++ są odtwarzane jako klasy UML sparametryzowane i obejmują:

 • Name (Nazwa)

 • Parametry

 • Zmienne składowe

 • Operacje składowe

Inny kod C++ konstrukcji, że odtwarzane

 • Specyfikator funkcji: w tekście

 • OKS kwalifikator: stała jest odtwarzany dla zmiennych składowych i funkcji elementów członkowskich

 • Identyfikator funkcji konwersji: identyfikator typu konwersji operatora

 • Identyfikator funkcji operatora: operator operatora

Konstrukcji kodu C++ nie są obsługiwane w języku UML

Poniższych konstrukcji kodu C++ nie będą mapowane do elementów UML podczas odtwarzania z programu Visual Studio. NETTO do diagramu modelu UML programu Microsoft Office Visio.

 • Definicje klas klas wewnątrz funkcji nie są odtwarzane.

 • Specyfikator deklaracji znajomego nie jest odtwarzany.

 • Specyfikator klasy magazynowania automatycznie, rejestru, zewnętrzny, Mutable nie są odtwarzane.

 • Specyfikator funkcji jawne nie jest odtwarzany.

 • Za pomocą dyrektywy używanie nazw nie jest odtwarzany.

 • Definicja Asm Definicja Asm nie jest odtwarzana.

 • Specyfikacja konsolidacji zewnętrzny nie jest odtwarzany.

 • OKS kwalifikator Volatile nie jest odtwarzany.

Rozwijaj umiejętności związane z pakietem Office
Poznaj szkolenia
Uzyskuj nowe funkcje w pierwszej kolejności
Dołącz do niejawnych testerów pakietu Office

Czy te informacje były pomocne?

Dziękujemy za opinię!

Dziękujemy za opinię! Wygląda na to, że połączenie Cię z jednym z naszych agentów pomocy technicznej pakietu Office może być pomocne.

×