Microsoft Search Server 2008 — wymagania dotyczące sprzętu i oprogramowania

Uwaga:  Staramy się udostępniać najnowszą zawartość Pomocy w Twoim języku tak szybko, jak to możliwe. Ta strona została przetłumaczona automatycznie i może zawierać błędy gramatyczne lub nieścisłości. Chcemy, aby ta zawartość była dla Ciebie przydatna. Prosimy o powiadomienie nas, czy te informacje były pomocne, u dołu tej strony. Oto angielskojęzyczny artykuł do wglądu.

Ważne: O ile inaczej, informacje w tym artykule dotyczą zarówno Microsoft Search Server 2008, jak i Microsoft Search Server 2008 Express.

Konfiguracja Microsoft Search Server 2008 może mieć od prostej instalacji (autonomiczny konfigurację na jednym serwerze) do instalacji zaawansowanej, która korzysta z wielu serwerów (farmy serwerów). W tym artykule opisano minimalne i zalecane wymagania sprzętu i oprogramowania dla podstawowe i zaawansowane opcje instalacji. Wymagania dotyczące sprzętu i oprogramowania opisane w tym artykule dotyczą zarówno x86 (32-bitowa — podstawie) i x64 (64-bitowa) systemach. Search Server 2008 nie obsługuje systemów.

Uwaga: Poza minimalne wymagania opisane w tym artykule sprzęcie musi zależą od planów dla dostępności, możliwości i wydajności. W tym artykule nie umożliwiają uzyskanie informacji projektowania Topologia farmy lub wybieranie sprzętu na podstawie rozszerzonego wymagań dotyczących architektury. Aby dowiedzieć się, jak projektowanie rozwiązania zgodnie z potrzebami zobacz Planowanie i architektura Search Server 2008.

W tym artykule

Wymagania dotyczące oprogramowania

Wymagania dotyczące instalacji podstawowe (pojedynczy server)

Wymagania dotyczące instalacji Zaawansowane (farmy serwerów)

Wymagania programowe

Wymagania dotyczące składnika systemu operacyjnego i systemu Windows

Wymagania dotyczące składnika systemu operacyjnego i systemu Windows

Zaleca się zainstalowanie Search Server 2008 na komputerze, na którym zainstalowano nowej instalacji jednej z następujących czynności:

 • Dowolny z następujących Windows Server 2003 systemów operacyjnych (w wersji 32-bitowej lub 64-bitowa), z najnowszych dodatków service Pack lub ich odpowiedników R2:

  • System operacyjny Windows Server 2003 Standard Edition

  • System operacyjny Windows Server 2003 Enterprise Edition

  • System operacyjny Windows Server 2003 Centrum danych Edition

  • System operacyjny Windows Server 2003 Web Edition

 • Dowolny z następujących systemu Windows Server 2008 systemów operacyjnych (w wersji 32-bitowej lub 64-bitowa), przy użyciu najnowszych dodatków service Pack:

  • System operacyjny Windows Server 2008 Standard

  • System operacyjny Windows Server 2008 Enterprise

  • System operacyjny Windows Server 2008 w centrum danych

  • System operacyjny Windows Web Server 2008

Po uruchomieniu narzędzie przygotowywania serwera wyszukiwania na ekranie startowym instalacji narzędzia do pobrania, instaluje i udostępnia następujące elementy jako konieczne i właściwe w celu spełnienia wymagań Search Server 2008:

 • Windows Server 2003 z dodatkiem SP1 (tylko systemy operacyjne Windows Server 2003)

 • Jedną z następujących czynności:

  • Składniki środowisko uruchomieniowe Foundation przepływu pracy systemu Windows i Microsoft .NET Framework 2.0

  • Program Microsoft .NET Framework 3.0

 • Rola serwera aplikacji (IIS, ASP.NET)

 • IIS, rozszerzenia usługi sieci Web programu ASP.NET

Początek strony

Wymagania dotyczące przeglądarki sieci Web

Search Server 2008 Wymagania dotyczące przeglądarki sieci Web są następujące:

Użyj przeglądarki sieci Web

Systemu operacyjnego hosta

Przeglądarka sieci Web

Operacje klienckie programu Windows SharePoint Services, takich jak przeglądanie witryny programu SharePoint

Dowolny z następujących czynności:

 • System operacyjny Windows 98

 • System operacyjny Windows Millennium Edition

 • System operacyjny Windows 2000 Professional

 • System operacyjny Windows XP

 • System operacyjny Windows Server 2003

 • System operacyjny Windows Vista

 • System operacyjny Windows Server 2008

Dowolny z następujących czynności:

 • Internet Explorer 6 lub nowszy z najnowszych dodatków service pack

 • Mozilla Firefox 1.5 lub nowszym

 • Netscape 8.1 lub nowszy

Dostęp do Internetu, Administracja witryną Windows SharePoint Services lub przechowywanie formularza

Dowolny z następujących czynności:

 • System operacyjny Windows 98

 • System operacyjny Windows Millennium Edition

 • System operacyjny Windows 2000 Professional

 • System operacyjny Windows XP

 • System operacyjny Windows Server 2003

 • System operacyjny Windows Vista

 • System operacyjny Windows Server 2008

Dowolny z następujących czynności:

 • Internet Explorer 6 lub nowszy z najnowszych dodatków service pack

 • Firefox 1.5 lub nowszym

 • Netscape 8.1 lub nowszy

UNIX/Linux

Jedną z następujących czynności:

 • Firefox 1.5 lub nowszym

 • Netscape 7,2 lub nowszy

Mac OS-X

Jedną z następujących czynności:

 • Firefox 1.5 lub nowszym

 • Safari 2.0 lub nowszy

Początek strony

Wymagania dotyczące instalacji podstawowe (pojedynczy server)

Search Server 2008 opcji instalacji podstawowe umożliwia tworzenie konfiguracji autonomicznej na jednym komputerze. Instalacja podstawowa automatycznie instaluje i używa programu SQL Server 2005 Express Edition do przechowywania danych.

Wymagania sprzętowe (Instalacja podstawowe)

W poniższej tabeli przedstawiono wymagania minimalne i zalecane wymagania dotyczące sprzętu dla wdrażania Search Server 2008 i SQL Server 2005 Express Edition w instalacji Basic (pojedynczy server).

Składnik

Minimum

Zalecane

Procesor

2,5 gigaherca (GHz)

Procesory, które są każdego 3 GHz lub szybszy

Pamięć RAM

2 gigabajty (GB)

4 GB

Dysku

Plików NTFS formacie system partition z co najmniej 3 GB wolnego miejsca

Plików NTFS formacie system partition z 3 GB wolnego miejsca oraz odpowiednia ilość wolnego miejsca dla witryn programu SharePoint

Połączeń sieciowych

56 kilobitów na drugim połączenie (KB/s) między komputerami klienta i serwera

Stacja dysków

Stacja dysków DVD lub dysków lokalnych lub dostępne w sieci, do którego zostały skopiowane całą zawartość instalacyjny dysk CD Search Server 2008

Ekran

1024 x 768 lub wyższej rozdzielczości

Wymagania dotyczące bazy danych (Instalacja podstawowe)

Jeśli korzystasz z systemu Windows Server 2003 Web Edition w środowisku pojedynczego serwera, możesz zainstalować Search Server 2008 za pomocą opcji instalacji podstawowej (autonomiczny) tylko. Jest to, ponieważ instalacja zaawansowana wymaga istniejącej bazy danych programu SQL Server, ale program SQL Server nie można zainstalować w systemie Windows Server 2003 Web Edition z powodu ograniczeń licencji systemu Windows.

Początek strony

Wymagania dotyczące instalacji Zaawansowane (farmy serwerów)

Podstawowa różnica pomiędzy instalacji na jednym serwerze i topologii farmy serwerów jest, że w tym przypadku umożliwia jednym lub kilku komputerach hosta każdego z następującymi rolami serwera:

 • Serwer aplikacji

 • Serwer frontonu sieci Web

 • Serwer bazy danych

W tej sekcji opisano wymagania systemowe minimalne i zalecane dla roli serwera aplikacji i rola serwera frontonu sieci Web. Po zainstalowaniu więcej niż jedna rola na jednym komputerze, upewnij się, że komputer spełnia minimalne wymagania dotyczące poszczególnych roli został zainstalowany.

Uwaga: Microsoft Search Server 2008 Express można zainstalować w konfiguracji, która zawiera nie więcej niż jeden serwer aplikacji. (Serwer aplikacji jest używany do obsługi kwerend wyszukiwania i przeszukiwania zawartości). Istnieje żadne ograniczenie liczby serwerach frontonu sieci Web, których można używać z serwerem aplikacji Search Server 2008 Express.

Wymagania sprzętowe serwera aplikacji (Instalacja zaawansowane)

W poniższej tabeli przedstawiono wymagania sprzętowe minimalne i zalecane do wdrażania serwera aplikacji Search Server 2008.

Składnik

Minimum

Zalecane

Procesor

2,5 GHz

Procesory, które są każdego 3 GHz lub szybszy

Pamięć RAM

2 GB

4 GB dla serwera aplikacji i hostów programu SQL Server

Dysku

NTFS — sformatowane partycją z 3 GB wolnego miejsca

Sformatowanych jako NTFS partycją z 3 GB wolnego miejsca oraz odpowiednia ilość wolnego miejsca do magazynowania danych

Połączeń sieciowych

Klienta do serwera: 56 Kb/s

Klienta do serwera: 56 Kb/s lub szybszy

Serwer serwer: 100 MB na sekundę (MB/s)

Serwer serwer: 1 gigabita na sekundę

Stacja dysków

Stacja dysków DVD lub dysków lokalnych lub dostępne w sieci, do którego zostały skopiowane całą zawartość instalacyjny dysk CD Search Server 2008

Ekran

1024 x 768 lub wyższej rozdzielczości

Wymagania sprzętowe serwera frontonu sieci Web (Instalacja zaawansowane)

W poniższej tabeli przedstawiono wymagania sprzętowe minimalne i zalecane do wdrażania Search Server 2008 serwerze frontonu sieci Web.

Składnik

Minimum

Zalecane

Procesor

2,5 GHz

Procesory, które są każdego 3 GHz lub szybszy

Pamięć RAM

2 GB

Więcej niż 2 GB

Dysku

NTFS — sformatowane partycją z co najmniej 3 GB wolnego miejsca

NTFS — sformatowane partycją z 3 GB wolnego miejsca oraz odpowiednia ilość wolnego miejsca do magazynowania danych

Połączeń sieciowych

 • 56 Kb/s połączenie między komputerami klienta i serwera

 • W przypadku połączeń między komputerami w przypadku farmy serwerów 100 MB/s

 • 56 Kb/s lub szybszy połączenie między komputerami klienta i serwera

 • W przypadku połączeń między komputerami w przypadku farmy serwerów 1 gigabita na sekundę

Stacja dysków

Stacja dysków DVD lub dysków lokalnych lub dostępne w sieci, do którego zostały skopiowane całą zawartość instalacyjny dysk CD Search Server 2008

Ekran

1024 x 768 lub wyższej rozdzielczości

Wymagania dotyczące oprogramowania serwera frontonu sieci Web (Instalacja zaawansowane)

Rola serwera frontonu sieci Web jest podzbiór rola serwera aplikacji. Wszystkie funkcje na serwerze frontonu sieci Web są dostępne na serwerze aplikacji. Wymagania dotyczące oprogramowania dla serwera frontonu sieci Web są takie same jak dla serwera aplikacji, przed dodaniem zasoby, aby spełniać wymaga dane wydajność.

Wymagania dotyczące oprogramowania serwera bazy danych (Instalacja zaawansowane)

Serwer bazy danych musi mieć SQL Server 2000 z dodatkiem SP3a lub później lub SQL Server 2005 z dodatkiem SP2 lub nowszym. Niektóre funkcje zaawansowane wymagają programu SQL Server 2005 Analysis Services z dodatkiem SP2 lub nowszym. Aby uzyskać informacje o wymagania dotyczące sprzętu i oprogramowania do wdrożenia na serwerze bazy danych z programem SQL Server 2005 zobacz Wymagania systemowe dotyczące programu SQL Server 2005.

Początek strony

Rozwijaj umiejętności związane z pakietem Office
Poznaj szkolenia
Uzyskuj nowe funkcje w pierwszej kolejności
Dołącz do niejawnych testerów pakietu Office

Czy te informacje były pomocne?

Dziękujemy za opinię!

Dziękujemy za opinię! Wygląda na to, że połączenie Cię z jednym z naszych agentów pomocy technicznej pakietu Office może być pomocne.

×