Microsoft Planner dla administratorów

Ten artykuł zawiera informacje o tym, jak administratorzy usługi Office 365 mogą sterować i zarządzać dostępem do usługi Planner, oraz odpowiedzi na inne często zadawane pytania dotyczące zarządzania usługą Planner.

Ostatnia aktualizacja: 2018-02-04

Uwaga: Nie ma tu odpowiedzi na Twoje pytanie? Spróbuj poszukać w artykule Odpowiedzi na najczęściej zadawane pytania dotyczące usługi Microsoft Planner.

W tym artykule:

Jak wyłączyć usługę Planner dla mojej organizacji?

Gdy usługa Microsoft Planner jest zawarta w Twojej subskrypcji usługi Office 365, jest ona automatycznie włączona dla wszystkich osób w organizacji. Jeśli chcesz określić, które osoby w organizacji mają licencje na usługę Planner, na przykład gdy Twoja organizacja nie jest przygotowana do rozpoczęcia korzystania z usługi Planner, możesz odebrać lub przydzielić licencje usługi Planner za pomocą programu PowerShell dla usługi Office 365.

Aby określić, którzy użytkownicy mają licencje usługi Planner, wykonaj instrukcje w artykule Jak zarządzać licencjami usługi Microsoft Planner przy użyciu programu PowerShell dla usługi Office 365. Podczas uruchamiania skryptów w programie PowerShell dla usługi Office 365 wartość parametru DisabledPlans dla usługi Microsoft Planner to PROJECTWORKMANAGEMENT.

Uwaga: Usunięcie licencji usługi Planner użytkownika uniemożliwia mu tylko przejście do usługi Planner przy użyciu kafelka Planner. Użytkownicy w Twojej organizacji bez licencji na usługę Planner nadal mogą tworzyć i modyfikować plany pod bezpośrednim adresem URL usługi Planner: tasks.office.com. Możesz odebrać użytkownikom możliwość tworzenia planów w witrynie tasks.office.com (zobacz Jak zarządzać tym, kto może utworzyć plan?), ale obecnie nie możesz odebrać im możliwości wyświetlania i modyfikowania istniejących planów w witrynie tasks.office.com.

Jak zarządzać tym, kto może utworzyć plan?

Za każdym razem, gdy osoba w Twojej organizacji utworzy plan w usłudze Planner, lista członków planu automatycznie utworzy grupę usługi Office 365. Więc aby określić, kto tworzy plan, musisz określić, kto może tworzyć grupy usługi Office 365.

Administratorzy mogą kontrolować, kto może tworzyć grupy, za pomocą programu PowerShell usługi Azure Active Directory (AD). Postępuj zgodnie z instrukcjami w artykule Sterowanie tym, kto może tworzyć grupy usługi Office 365, aby:

 1. wyłączyć możliwość tworzenia grup dla wszystkich użytkowników w organizacji;

 2. zezwolić określonym użytkownikom (na przykład wszystkim użytkownikom usługi Planner) na tworzenie grup w przypadku, gdy możliwość tworzenia grup jest wyłączona.

Ważne: 

 • Wyłączenie możliwości tworzenia grup w organizacji będzie dotyczyć również użytkowników innych usług Office 365, na przykład Exchange Online, które wymagają tworzenia grup. Podczas konfigurowania tego ustawienia weź pod uwagę wszystkie osoby w organizacji potrzebujące możliwości tworzenia grup.

 • Kontrolowanie, kto może tworzyć grupy usługi Office 365, uniemożliwia użytkownikom tylko tworzenie nowych planów. Nadal będą oni mogli wyświetlać i modyfikować istniejące plany w witrynie tasks.office.com.

Jak zmienić domenę, z której pochodzą powiadomienia e-mail usługi Planner?

Jeśli chcesz, aby powiadomienia e-mail pochodziły z niestandardowej domeny poczty e-mail, wykonaj czynności opisane w artykule Obsługa wielu domen na potrzeby grup usługi Office 365 — Pomoc dla administratorów.

Czy osoby spoza mojej organizacji mogą zostać zaproszone do uczestnictwa w planie?

Tak. Dostęp dla gościa umożliwia zapraszanie osób, które nie należą do Twojej organizacji usługi Office 365 do uczestnictwa w planie. Użytkownicy będący gośćmi mają ograniczoną funkcjonalność, ale mogą wykonywać następujące zadania:

 • Tworzenie i usuwanie zadań oraz zasobników

 • Edytowanie pól zadań

 • Dołączanie pliku lub linku do zadania, jeśli otrzymają dodatkowe uprawnienie

 • Edytowanie nazwy planu

  Aby uzyskać więcej informacji, zobacz Dostęp dla gości w usłudze Microsoft Planner.

Czy osoby w mojej organizacji mogą korzystać z usługi Planner, jeśli nie mają skrzynek pocztowych usługi Exchange Online?

Jeśli korzystasz z usługi Microsoft Planner w środowisku hybrydowym, w którym użytkownicy mogą korzystać ze skrzynek pocztowych usługi Exchange Online lub skrzynek lokalnych, miej na uwadze następujące kwestie:

 • Usługa Planner ma pełną funkcjonalność, gdy użytkownik ma licencję produktu, która zawiera usługę Exchange Online.

 • U użytkowników usługi Planner bez usługi Exchange Online mogą wystąpić następujące problemy:

  • Problemy z wyświetlaniem lub dodawaniem przez użytkowników komentarzy do zadania.

  • Problemy z wyświetlaniem przez użytkowników ulubionych planów w usłudze Planner.

Aby uzyskać więcej informacji, zobacz artykuł z bazy wiedzy numer 3169632.

Jak zapewnić, że wszyscy moi użytkownicy mogą otrzymywać wiadomości e-mail dla usługi Planner?

W usłudze Planner użytkownicy mogą wybrać otrzymywanie wiadomości e-mail, gdy są do nich przydzielane zadania, lub gdy wkrótce przypada termin ukończenia zadania albo jest ono opóźnione (zobacz Wybieranie, czy wiadomości e-mail mają być wysyłane bezpośrednio do Ciebie). Jednak poczta e-mail będzie wysyłana tylko do użytkowników mających licencję produktu, która obejmuje usługę Exchange Online. Użytkownicy w organizacjach korzystających z lokalnego programu Exchange Server lub konfiguracji hybrydowych mogą nie otrzymywać wszystkich wiadomości e-mail z usługi Planner.

Jak wyłączyć synchronizowanie kalendarza programu Outlook w usłudze Planner dla mojej organizacji?

Synchronizowanie kalendarza programu Outlook w usłudze Microsoft Planner pozwala użytkownikom wyświetlać ich harmonogram usługi Planner w programie Outlook. Ta funkcja jest automatycznie włączona w usłudze Planner. Jeśli chcesz wyłączyć tę funkcję dla swojej organizacji, wykonaj kroki opisane w artykule Wyłączanie synchronizacji kalendarza programu Outlook w usłudze Planner dla organizacji.

Jak zainstalować lub aktywować usługę Planner dla mojej organizacji?

Usługa Planner jest udostępniana razem z tymi subskrypcjami usługi Office 365:

 • Office 365 Business Essentials

 • Office 365 Business Premium

 • Office 365 Enterprise E1

 • Office 365 Enterprise E3

 • Office 365 Enterprise E5

 • Office 365 Education

Aby uzyskać więcej informacji o tych subskrypcjach, zobacz plany dla firm, plany dla przedsiębiorstw lub plany dla instytucji edukacyjnych. Jeśli Twoja bieżąca subskrypcja nie zawiera usługi Planner, jedyną metodą uzyskania usługi Planner jest przełączenie się do subskrypcji, która ją zawiera.

Czy mogę zobaczyć, kto już korzysta z usługi Planner, albo wyświetlić listę wszystkich witryn usługi Planner?

Listę wszystkich grup można wyświetlić w centrum administracyjnym platformy Microsoft 365 w sekcji Grupy. Aby uzyskać bardziej szczegółowe informacje o tych grupach, zobacz Raporty usługi Office 365 w centrum administracyjnym — Grupy usługi Office 365. Każda grupa zawiera plan, ale obecnie te raporty nie obejmują listy planów ani aktywnego użycia planów.

Jak mogę zastosować zasady certyfikacji do aplikacji Planner w systemach iOS i Android?

Aby zastosować zasady certyfikacji do aplikacji Planner w systemach iOS i Android, upewnij się, że zasady certyfikacji są włączone dla programów Exchange i SharePoint w usłudze Microsoft Intune w portalu Azure. Włączanie zasad certyfikacji dla samej usługi Planner (bez zasad włączonych dla programów Exchange i SharePoint) nie powoduje zastosowania zasad do aplikacji Planner dla systemów iOS i Android.

Rozwijaj umiejętności związane z pakietem Office
Poznaj szkolenia
Uzyskuj nowe funkcje w pierwszej kolejności
Dołącz do niejawnych testerów pakietu Office

Czy te informacje były pomocne?

Dziękujemy za opinię!

Dziękujemy za opinię! Wygląda na to, że połączenie Cię z jednym z naszych agentów pomocy technicznej pakietu Office może być pomocne.

×