Międzynarodowe (Power Query)

Uwaga:  Staramy się udostępniać najnowszą zawartość Pomocy w Twoim języku tak szybko, jak to możliwe. Ta strona została przetłumaczona automatycznie i może zawierać błędy gramatyczne lub nieścisłości. Chcemy, aby ta zawartość była dla Ciebie przydatna. Prosimy o powiadomienie nas, czy te informacje były pomocne, u dołu tej strony. Oto angielskojęzyczny artykuł do wglądu.

Uwaga:  Dodatek Power Query w programie Excel 2016 ma nazwę Pobieranie i przekształcanie. Podane tutaj informacje dotyczą obu tych funkcji. Aby dowiedzieć się więcej, zobacz Pobieranie i przekształcanie w programie Excel 2016.

Dodatek Power Query zapewnia różne możliwości międzynarodowe wizualizowanie danych dla ustawień regionalnych użytkownika. W systemach operacyjnych Windows ustawienia regionalne są zestawem preferencji użytkownika związane z użytkownika języka, środowiska i/lub konwencje kultury.

W tym artykule

Wizualizacja danych w formacie zlokalizowanym

Importowanie pliku CSV lub pliku tekstowego z różnych miejsc pochodzenia pliku

Definiowanie domyślnych ustawień regionalnych

Używanie innych niż domyślne ustawień regionalnych w ramach operacji zmiany typu

Wizualizacja danych w formacie zlokalizowanym

Dodatku Power Query używa ustawień regionalnych systemu operacyjnego i ustawienia regionalne, aby wyświetlić podgląd danych w edytorze zapytań za pomocą oczekiwanego formatu dla ustawień regionalnych użytkownika. Na przykład wyświetlania dat w "MM-DD-YYYY" w porównaniu z formatu "MM-DD-YYYY" w edytorze zapytań Power.

Importowanie pliku CSV lub pliku tekstowego z różnych miejsc pochodzenia pliku

Korzystając z dodatku Power Query, można dostosować Pochodzenie pliku — zaimportowanego pliku CSV lub pliku tekstowego.

Aby zaimportować pliki tekstowe lub pliki CSV z różnych miejsc pochodzenia

 1. Zaimportuj plik CSV lub plik tekstowy.

 2. Kliknij ikonę koła zębatego ( Ikona Ustawienia ) obok źródła.

 3. W oknie dialogowym Wartości rozdzielane przecinkami wybierz ustawienia regionalne.

 4. Kliknij przycisk OK.

Definiowanie domyślnych ustawień regionalnych

Gdy tworzysz nowy skoroszyt programu Excel zawierający zapytania dodatku Power Query, dodatek Power Query domyślnie korzysta z bieżących ustawień regionalnych systemu operacyjnego. To ustawienie określa, jak dodatek Power Query interpretuje dane zaimportowane ze źródeł tekstowych, wartości liczbowe oraz datę i godzinę. W przypadku wysyłania do innego użytkownika skoroszytu programu Excel, który zawiera zapytania dodatku Power Query, opcja Ustawienia regionalne przyjmuje wartość określoną przez autora (lub osobę, która zapisała dokument jako ostatnia). W ten sposób można zagwarantować spójność wyników działania dodatku Power Query niezależnie od ustawień regionalnych danego systemu operacyjnego.

Aby zmodyfikować wartość Ustawienia regionalne zapytania

 1. W grupie Ustawienia skoroszytu na wstążce wybierz pozycję z listy rozwijanej Ustawienia regionalne.

Ustawienia regionalne

Używanie innych niż domyślne ustawień regionalnych w ramach operacji zmiany typu

Oprócz określenia domyślnej wartości pozycji Ustawienia regionalne w skoroszycie można wybrać inne niż domyślne ustawienia regionalne, które mają być używane podczas wykonywania określonej operacji Zmień typ (na jednej lub wielu kolumnach w tabeli). Jest to przydatne w przypadku importowania danych z różnymi ustawieniami regionalnymi w obrębie wielu zapytań, jeśli istnieje sugerowane ustawienie domyślne sterujące działaniem wszystkich zapytań w skoroszycie.

W przypadku operacji Zmień typ można określić typ danych docelowych, a także ustawienia regionalne używane w ramach konwersji.

Aby ustawić ustawienia regionalne inne niż domyślne

 1. Kliknij prawym przyciskiem myszy kolumnę zapytania.

 2. Kliknij pozycję Zmień typ > Używając ustawień regionalnych.

 3. W oknie dialogowym Zmienianie typu za pomocą ustawień regionalnych:

  • Aby zmienić docelowy typ danych, wybierz pozycję Typ danych.

  • Aby zmienić ustawienia regionalne, wybierz pozycję Kultura.

 4. Kliknij przycisk OK.

Rozwijaj umiejętności związane z pakietem Office
Poznaj szkolenia
Uzyskuj nowe funkcje w pierwszej kolejności
Dołącz do niejawnych testerów pakietu Office

Czy te informacje były pomocne?

Dziękujemy za opinię!

Dziękujemy za opinię! Wygląda na to, że połączenie Cię z jednym z naszych agentów pomocy technicznej pakietu Office może być pomocne.

×