Materiały szkoleniowe na temat formularzy programu Access

Uwaga: Staramy się udostępniać najnowszą zawartość Pomocy w Twoim języku tak szybko, jak to możliwe. Ta strona została przetłumaczona automatycznie i może zawierać błędy gramatyczne lub nieścisłości. Chcemy, aby ta zawartość była dla Ciebie przydatna. Prosimy o powiadomienie nas, czy te informacje były pomocne, u dołu tej strony. Oto angielskojęzyczny artykuł do wglądu.

Formularze podstawowe obiektów w bazie danych i służyć jako systemu windows, przez które osoby Zobacz i uzyskiwanie danych. Jeśli masz, czego potrzebujesz uzyskać kompleksowy opis o podstawowe informacje o formularzach programu Microsoft Access, takie jak jakie typy formularzy są dostępne, jak tworzenie, dostosowywanie i zarządzać nimi, w tym artykule podano ZAOKR.góra zasobów, aby ułatwić zrozumienie tego obrazu.

W tym artykule

Omówienie

Typy formularzy

Dodatkowe sposoby tworzenia formularza

Przy użyciu różnych widoków dla formularzy

Zrobić więcej na temat formularzy

Praca z formularzy w bazie danych sieci Web

Możliwe dalsze kroki

Omówienie

Formularz to obiekt bazy danych, który umożliwia tworzenie interfejsu użytkownika, który umożliwia użytkownikom wprowadzanie i edytowanie danych. Formularze często zawierają kontrolek, które wykonywać różne zadania. Chociaż można utworzyć bazę danych bez korzystania z formularzy edytując danych w tabeli większość użytkowników woli używać formularzy do wyświetlania, wprowadzania i edytowania danych znajdujących się w tabelach. Formularze umożliwiają także kontrolowanie, jak inni użytkownicy interakcję z danymi w bazie danych. Można na przykład utworzyć formularz wyświetlający tylko wybrane pola i udostępniający tylko określone operacje do wykonania. Dzięki temu ochrona danych i zmniejszyć ewentualne błędy wprowadzania danych. Ten artykuł zawiera ZAOKR.góra zasobów od podstawy programu Access formularze do tworzenia i dostosowywania formularzy.

To doskonały sposób na opis roli i funkcji formularzy w bazie danych programu Microsoft Access ma zaczynać się omówiono różne części bazy danych i roli formularzy w bazie danych, aby dowiedzieć się więcej, Rozpocznij od widoku bazy danych — informacje podstawowe.

Następny, Przejdźmy skoncentrować się na formularzach o Wprowadzenie do formularzy.

Przed utworzeniem formularza potrwać przyjrzeć się bliżej kontrolki, podstawowych funkcji większość formularzy. Formanty umożliwiają użytkownikom wprowadzanie, edytowanie i wyświetlanie danych z bazy danych. Znajomość różnego rodzaju formantów dostępnych w programie Access może być pomocne podczas dostosowywania formularzy. Aby dowiedzieć się więcej o formantach, zobacz Wprowadzenie do formantów.

Typy formularzy

Access oferuje kilka sposobów tworzenia formularzy w zależności od tego, jakiego rodzaju formularza, którego chcesz utworzyć. Więcej informacji na temat niektóre typowe typy formularzy i jak je tworzyć:

Jakiego rodzaju formularza są potrzebne?

Dowiedz się więcej

Formularz Szczegóły: pusty formularz programu Access, której są wyświetlane informacje o pojedynczych rekordach w danej chwili.

Wprowadzenie do formularzy

Wiele elementów formularza: nazywanej również formularzem ciągłym Wyświetla informacje z więcej niż jednego rekordu w danej chwili. Wygląda jak arkusz danych, ale zapewnia większą kontrolę nad elementów takich jak tekst, formatowanie, dodawanie grafik, przycisków i innych kontrolek

Tworzenie formularza za pomocą narzędzia Wiele elementów (w języku angielskim)

Formularz dzielony: Jednoczesne wyświetla dane w widoku formularza i w widoku arkusza danych. Przydatne, gdy trzeba wyświetlić dużych ilości danych, ale tylko należy zmienić jeden rekord naraz.

Tworzenie formularza dzielonego

Formularza nawigacji: Formularz zawierający formant nawigacji. Formularze nawigacji są szczególnie istotne w przypadku nawigowanie bazy danych, jeśli Twój plan zawiera publikowanie bazy danych w sieci Web, ponieważ okienko nawigacji w programie Access nie jest dostępna w przeglądarce

Tworzenie formularza nawigacji

Dodatkowe sposoby tworzenia formularza

Karta Tworzenie i spróbuj opcje w grupie Formularze, aby szybko tworzyć nowe formularze. Można też zaznaczyć tabelę lub kwerendę w okienku nawigacji i szybko utworzyć nowy formularz oparty na ten obiekt przy użyciu polecenia formularza.

Zapoznaj się zasoby z poniższej tabeli, aby uzyskać informacje o niektóre typowe sposoby tworzenia formularzy:

Metody tworzenia formularzy

Dowiedz się, jak

Narzędzia formularz: Aby szybko utworzyć formularz pojedynczego elementu, który wyświetla informacje o pojedynczych rekordach w danej chwili.

Tworzenie formularza za pomocą narzędzia Formularz

Kreator formularzy: to narzędzie umożliwia tworzenie formularza po ma być bardziej selektywne o pola, które są wyświetlane w formularzu. Umożliwia także definiowanie sposobu zgrupowane i sortowania danych.

Tworzenie formularza za pomocą kreatora formularzy

Pusty formularz:narzędzia formularz lub kreatora nie odpowiadają Twoim potrzebom, narzędzia pusty formularz oferuje bardzo szybkim sposobem tworzenia formularza, zwłaszcza jeśli chcesz dodać tylko kilka pól na formularzu

Zobacz sekcję na tworzenie formularza za pomocą narzędzia pusty formularz w artykule Wprowadzenie do formularzy.

Przy użyciu różnych widoków dla formularzy

Jak już znasz z wymienionych w poprzednich sekcjach artykuły, formularze programu Access można wyświetlać w trzech różnych widoków, w widoku formularza, w widoku projektu i w widoku układu. Znajomość z nich do wykonania określonego zadania może być przydatne. Na przykład widoku projektu lub układu umożliwia dostosowywanie formularza. Widok formularza jest widok domyślny formularz i jest używana przede wszystkim, aby wyświetlić formularz zawierający dane, lub wprowadź dane. Ponieważ widoku układu i projekt są używane do wprowadzania zmian w projekcie do formularza, zobacz zasoby z poniższej tabeli, aby uzyskać więcej informacji na temat korzystania z tych widoków:

Typ widoku

Używane przez

Dowiedz się więcej

Widok Układ

Tworzenie większości typów zmian do formularza. Jak zmodyfikować projekt, co jest przydatne, gdy ustawianie rozmiaru formantów lub inne zmiany w projekcie, który ma wpływ na wygląd i użyteczności formularza, można wyświetlić dane.

Widok projektu

Wprowadzanie zmian, które wymagają bardziej szczegółowy widok formularza struktury, takich jak sekcji nagłówka, szczegóły i stopka. Nie widać danych źródłowych, podczas tworzenia projektu changes.in widok projektu.

Co to jest dobrym o korzystaniu z widoku projektu?

  • Możliwość dodać większą liczbę typów kontrolek, takich jak powiązane ramek obiektów, podziały stron i wykresy.

  • Edytowanie źródła bez korzystania z arkusza właściwości.

  • Zmienianie rozmiaru sekcji formularza.

Zmienianie niektórych właściwości formularza, których nie można zmienić w widoku układu

Którego widoku warto użyć? widoku układu czy widoku projektu?

Zrobić więcej na temat formularzy

Teraz, gdy zaprojektowaniem struktury formularza, jeśli jest formularz związany może być potrzebna że podłączone do źródła danych. Źródła danych można tabeli, kwerendy lub instrukcji SQL, która zawiera dane wyświetlane w formularzu. Formularz "niepowiązany" nie zawiera łączy bezpośrednio ze źródłem danych, ale zawiera przyciski poleceń, etykiety lub innych kontrolek, które są potrzebne do działania aplikacji. Aby dowiedzieć się, jak pracować ze źródłami rekordów, obejrzyj ten klip wideo: Ustawianie źródła rekordów dla formularza lub raportu.

Formularz atrakcyjny wizualnie ułatwia pracę z bazą danych bardziej przyjemne i zwiększyć jego wydajność, a także pomaga zapobiec wprowadzaniu nieprawidłowych danych. Jeśli chcesz, możesz wyjść poza tworzenia podstawowej formularza do dodawania niektóre niestandardowe poprawek i własnych jednoznacznie dostępu oferuje kilka sposobów osiągnąć ten cel. Niektóre opcje mogą wymagać ćwiczeń, zanim zostanie wyświetlony projekt wyglądała tak, jak mają, ale jeśli projekt nie jest zadowalający, zmieniając jego zawsze jest możliwe.

W poniższej tabeli przedstawiono zasoby do robienia formularza do następnego kroku dodawania pól i dostosowywanie:

Co chcesz zrobić?

Dowiedz się, jak Aby

Szybkie dodawanie pola do formularza

Dodawanie pola do formularza lub raportu

Tworzenie formularza są wyświetlane lepiej zorganizowane, poprawa czytelności i ułatwianie pracy z.

Tworzenie formularza z kartami

Określ odpowiednią kolejność, w którym kontrolek w formularzu odpowiedzieć klawisz TAB. W postaci atrakcyjnego kontrolek odpowiedzieć klawisza TAB w logicznej kolejności — na przykład od góry do dołu i od lewej do prawej — tak, aby formularz jest łatwiejsze w użyciu.

Ustawianie kolejności dostępu do formantów

Tworzenie podformularza lub formularza zagnieżdżona w formularzu głównym.

Podformularze są przydatne do wyświetlania danych z wielu powiązanych tabel lub kwerend w tym samym formularzu.

Tworzenie formularza zawierającego podformularz (formularz jeden-do-wielu)

Wprowadź niektórych pól i danych w formularzu lepiej widoczne.

Klip wideo: korzystanie z formatowania warunkowego w raportach

Ustawianie opcji projektu dla wszystkich formularzy w bazie danych.

Dostosowywanie ustawień projektu dla obiektów w bazie danych

Dodawanie formantu pola tekstowego, w którym jest wyświetlana wartość z innym formularzu.

Umożliwia wyświetlenie wyników z podformularza, która zawiera obliczeniowego pola tekstowego w formularzu głównym.

Tworzenie formantu odwołującego się do formantu w innym formularzu

Praca z formularzy w bazie danych sieci Web

Opcje formularza bazy danych sieci Web

Dowiedz się, jak

Formularz nawigacji to formularz zawierający kontrolkę nawigacji. Formularze nawigacji mogą być przydatne w każdej bazie danych, jednak utworzenie takiego formularza jest szczególnie ważne, gdy baza danych ma zostać opublikowana w sieci Web, ponieważ okienko nawigacji programu Access nie jest wyświetlane w przeglądarce.

Tworzenie formularza nawigacji

Program Access 2010 zawiera kontrolki przeglądarki sieci Web, który służy do wyświetlania stron sieci Web w formularzu

Dodawanie funkcji przeglądania sieci Web do formularza

Możliwe dalsze kroki

Spróbuj skorzystać z tych funkcji na formularzy:

Rozwijaj umiejętności związane z pakietem Office
Poznaj szkolenia
Uzyskuj nowe funkcje w pierwszej kolejności
Dołącz do niejawnych testerów pakietu Office

Czy te informacje były pomocne?

Dziękujemy za opinię!

Dziękujemy za opinię! Wygląda na to, że połączenie Cię z jednym z naszych agentów pomocy technicznej pakietu Office może być pomocne.

×