Mapy w programie Power View

Funkcja map w programie Power View umożliwia wyświetlanie danych w kontekście geograficznym. W funkcji map w programie Power View są używane kafelki map usługi Bing, zatem można powiększać i kadrować te mapy tak jak każdą inną mapę usługi Bing. Aby funkcja map mogła działać, program Power View musi wysłać za pośrednictwem bezpiecznego połączenia sieci Web dane do usługi Bing w celu uzyskania geokodowania, więc wyświetla monit o włączenie zawartości. Dodawanie lokalizacji i pól powoduje umieszczanie kropek na mapie. Im większa wartość, tym większa kropka. Po dodaniu serii wielowartościowych na mapie zostaną wyświetlone wykresy kołowe, a rozmiar wykresu kołowego będzie odpowiadał rozmiarowi sumy wartości.

Przeglądarka nie obsługuje klipu wideo. Instalowanie dodatku Microsoft Silverlight, Adobe Flash Player lub programu Internet Explorer 9.

Tworzenie mapy

 1. Przeciągnij pole geograficzne, takie jak Kraj/region, Województwo lub Miasto, do arkusza lub widoku programu Power View, aby utworzyć tabelę.

  Porada:  Pole geograficzne może być oznaczone małą ikoną kuli ziemskiej. Ta ikona wskazuje, że dane pole jest polem geograficznym.

 2. Przeciągnij do tabeli pole liczbowe, takie jak Sprzedaż.

 3. Na karcie Projekt kliknij przycisk Mapa.

 4. Kliknij pozycję Włącz zawartość, aby wysłać dane do usługi Bing w celu geokodowania. Dane są wysyłane za pośrednictwem bezpiecznego połączenia sieci web.

Program Power View utworzy mapę, na której każdej wartości, takiej jak miasto, będzie odpowiadać kropka. Rozmiar kropki odpowiada wartości.

 1. Aby przekonwertować kropki na wykresy kołowe, dodaj pole kategorii do pola Kolor mapy.

  Mapa USA w programie Power View z wykresami kołowymi

Funkcja map filtruje pośrednio wykresy i inne wizualizacje programu Power View i odwrotnie. Na przykład kliknięcie punktu danych na mapie spowoduje przefiltrowanie innych wykresów według tego punktu danych. Podobnie kliknięcie słupka na wykresie słupkowym spowoduje przefiltrowanie mapy zgodnie z danymi powiązanymi z tym słupkiem.

Uwagi: 

 • W programie Power View nie można powiększać map tak bardzo, jak w usłudze Bing.

 • Usługa map w usłudze Bing zintegrowana z programem Power View nie jest obecnie dostępna dla niektórych ustawień regionalnych. W przypadku nieobsługiwanych ustawień regionalnych program Power View kreśli punkty danych na mapie ogólnej.

Usuwanie niejednoznaczności z danych mapyPower View

Mapa Europy w programie Power View z bąbelkami pokazującymi kwoty sprzedaży

Dane mapy mogą być niejednoznaczne. Na przykład istnieje miasto Paryż we Francji, ale istnieje także miasteczko Paryż w Teksasie w USA. Dane geograficzne najprawdopodobniej są przechowywane w osobnych kolumnach (np. w jednej kolumnie są przechowywane nazwy miast, w drugiej nazwy stanów lub prowincji itp.), więc usługa Bing może nie być w stanie określić, o który Paryż chodzi. Tę usterkę można wyeliminować, określając wartości geograficzne jako unikatowe.

Należy to jednak zrobić w modelu danych, a nie w programie Power View. Jeśli model danych znajduje się w pliku programu Excel (XLSX), a więc jest dostępny w dodatku Power Pivot, można utworzyć kolumnę obliczeniową łączącą wartości z dwóch kolumn w jedną unikatową wartość.

Przeglądarka nie obsługuje klipu wideo. Instalowanie dodatku Microsoft Silverlight, Adobe Flash Player lub programu Internet Explorer 9.
 1. W programie Excel kliknij kartę Power Pivot, a następnie kliknij pozycję Model danych > Zarządzaj.

Karta Power Pivot nie jest widoczna? Uruchom dodatek Power Pivot w programie Microsoft Excel 2013.

 1. Kliknij kartę tabeli zawierającej dane geograficzne.

 2. Kliknij pozycję Dodaj kolumnę w kolumnie po prawej stronie tabeli i na pasku formuły, który znajduje się powyżej arkusza, wpisz formułę podobną do przedstawionej poniżej:

  = [ StateProvinceName ] & ", " & [ Reg ionCountryName ]

 3. Naciśnij klawisz Enter.

Dodatek Power Pivot wypełni każdy wiersz kolumny sformatowanymi wartościami, które będą rozdzielone przecinkami:

NazwaStanuProwincji, NazwaRegionuKraju

 1. Kliknij prawym przyciskiem myszy tę kolumnę, aby zmienić jej nazwę.

 2. Wróć do arkusza programu Power View w programie Excel. Odśwież dane i zacznij używać nowej kolumny na mapach.

Użycie tej kolumny nie spowoduje zmiany danych źródłowych. Nowa kolumna obliczeniowa znajduje się w modelu danych, a nie w źródle danych.

Porada:  W tej formule jest używany język DAX (Data Analysis Expression). Dowiedz się więcej o języku DAX, czytając temat Szybki start: Nauka podstaw języka DAX w 30 minut .

Uwagi:  Prawa autorskie do klipu wideo:

 • Olympics Dataset © Guardian News & Media Ltd.

 • Obrazy flag dzięki uprzejmości CIA Factbook (cia.gov)

 • Dane populacji dzięki uprzejmości UNData (data.un.org ) w portalu Microsoft Azure Marketplace.

 • Piktogramy sportów olimpijskich autorstwa Thadius856 i Parutakupiu zostały rozpowszechnione zgodnie z licencją w serwisie Wikimedia Commons (creativecommons.org/licenses/by-sa/3.0/)

Początek strony

Zobacz też

Wykresy i inne wizualizacje w programie Power View.

Power View: eksplorowanie, wizualizowanie i prezentowanie danych

Klipy wideo na temat programu Power View i dodatku Power Pivot

Samouczek: analiza danych w tabeli przestawnej przy użyciu modelu danych w programie Excel 2013

Początek strony

Rozwijaj umiejętności związane z pakietem Office
Poznaj szkolenia
Uzyskuj nowe funkcje w pierwszej kolejności
Dołącz do niejawnych testerów pakietu Office

Czy te informacje były pomocne?

Dziękujemy za opinię!

Dziękujemy za opinię! Wygląda na to, że połączenie Cię z jednym z naszych agentów pomocy technicznej pakietu Office może być pomocne.

×