Mapowanie modeli UML na proces opracowywania projektu — informacje

Program Microsoft Office Visio obsługuje tworzenie model UML, nie wyróżniając żadnego konkretnego procesu opracowywania. Aby jednak zaprezentować diagramy UML w kontekście, na poniższym rysunku przedstawiono elementy graficzne porządkujące typy diagramów w modele, które w przybliżeniu odpowiadają możliwym fazom projektu: faza modelu przypadków użycia, faza modelu dziedziny, faza modelu projektu i faza modelu implementacji.

Wygląda to tak, jak gdyby fazy następowały kolejno po sobie, najefektywniejszy jest jednak iteracyjny proces projektowania, w którym każda faza występuje wiele razy.

"Modeling a system can be broken down into four phases: use case model, domain model, design model, and implemenation model"

Faza modelu przypadków użycia

Przypadki użycia to opisowa prezentacja procesów tworzonych we wczesnych stadiach cyklu opracowywania projektu. Opisują one interakcję między aktorami zewnętrznymi i systemem użytkownika oraz pomagają w zrozumieniu wymagań systemowych i terminologii używanej w obszarze dziedziny. Podczas fazy przypadków użycia tworzone są diagramy przypadków użycia.

Faza modelu dziedziny

Podobnie jak faza modelu przypadków użycia faza modelu dziedziny dotyczy tworzenia opisu dziedziny, dla której opracowywany jest system. Jest to faza analityczna, w której użytkownik nadal operuje obiektami i relacjami ze świata rzeczywistego, a nie pojęciami programistycznymi.

Podczas fazy modelu dziedziny tworzone są koncepcyjne diagramy struktury statycznej, diagramy pakietów i diagramy sekwencji.

Faza modelu projektu

Podczas faz przypadków użycia i modelu dziedziny w centrum uwagi pozostaje analiza wymagań i pojęć związanych z opracowywanym systemem. W fazie projektowania na podstawie tej analizy opracowywane jest rozwiązanie programowe.

Aby opracować to rozwiązanie, należy użyć diagramów współpracy w celu określenia sposobu komunikacji między modelobiekt oraz diagramów struktury statycznej w celu zdefiniowania modelobiektklasa, które zostaną zaimplementowane w oprogramowaniu.

Aby przeprowadzić analizę cyklu istnienia obiektu, można również utworzyć diagram stanów lub modelobiektklasaaktywność w powiązaniu z określoną klasą lub modelobiektklasaaktywnośćprzypadek użycia.

Faza modelu implementacji

Faza modelu implementacji dotyczy struktury fizycznej i struktury składników środowiska opracowywania. Podczas fazy implementacji tworzone są diagramy składników i diagramy wdrożenia.

Rozwijaj umiejętności związane z pakietem Office
Poznaj szkolenia
Uzyskuj nowe funkcje w pierwszej kolejności
Dołącz do niejawnych testerów pakietu Office

Czy te informacje były pomocne?

Dziękujemy za opinię!

Dziękujemy za opinię! Wygląda na to, że połączenie Cię z jednym z naszych agentów pomocy technicznej pakietu Office może być pomocne.

×