Mapowanie kodu języka Microsoft Visual C# .NET do języka UML — informacje

Uwaga:  Staramy się udostępniać najnowszą zawartość Pomocy w Twoim języku tak szybko, jak to możliwe. Ta strona została przetłumaczona automatycznie i może zawierać błędy gramatyczne lub nieścisłości. Chcemy, aby ta zawartość była dla Ciebie przydatna. Prosimy o powiadomienie nas, czy te informacje były pomocne, u dołu tej strony. Oto angielskojęzyczny artykuł do wglądu.

Podczas odtwarzania elementom UML odpowiadają następujące konstrukcje kodu języka Visual C#.

Namespace

Obszar nazw języka C# jest odtwarzany jako pakiet UML o następujących właściwościach:

 • Nazwa

 • Składowe

Klasy

Klasy języka C# są odtwarzane jako klasy UML i obejmują:

 • Nazwa

 • Dziedziczone klasy i implementowane interfejsy

 • Widoczność [public (publiczna), protected (chroniona) lub private (prywatna)]

 • IsAbstract

 • IsLeaf

 • Klasy podstawowe i implementowane interfejsy

 • Operacje/funkcje składowe

 • Zmienne składowe

Uwaga: Następujące konstrukcje klas języka C# nie są obsługiwane przez język UML programu Microsoft Office Visio:

 • New

 • Internal

Interfejsy

Interfejsy języka C# są odtwarzane jako interfejs języka UML o następujących właściwościach:

 • Nazwa

 • Widoczność [public (publiczna), protected (chroniona) lub private (prywatna)]

 • IsLeaf

 • Interfejsy bazowe

 • Operacje składowe

Typ wyliczenia

Typ wyliczane C# jest odtwarzany jako UML typ danych ze stereotypem << wyliczenia >> i zawiera:

 • Nazwa

 • Widoczność [public (publiczna), protected (chroniona) lub private (prywatna)]

 • IsLeaf

 • Składowe

Uwaga: Informacje udostępniane przez typ bazowy języka C# nie są obsługiwane w języku UML programu Microsoft Office Visio.

Struktura

Struktura języka C# jest odtwarzana jako klasa UML ze stereotypem << struktury >> i zawiera:

 • Nazwa

 • Widoczność [public (publiczna), protected (chroniona) lub private (prywatna)]

 • IsAbstract

 • IsLeaf

 • Klasy podstawowe i implementowane interfejsy

 • Składowe

Właściwości

Właściwości języka C# są odtwarzane jako operacje UML i obejmują:

 • Nazwa

 • Widoczność [public (publiczna), protected (chroniona) lub private (prywatna)]

 • Typ

 • Metody Get i Set (dodawane jako opcje generowania kodu)

Uwaga: Następujące właściwości języka C# nie są obsługiwane przez język UML programu Microsoft Office Visio:

 • New

 • Internal

 • Override

Pełnomocnicy

 • Delegacje języka C# są odtwarzane jako klasy UML ze stereotypem <<delegate>> o następujących właściwościach:

 • Nazwa

 • Widoczność [public (publiczna), protected (chroniona) lub private (prywatna)]

 • Sygnatura (dodawana do klasy jako operacja)

Operacje składowe

Operacje składowe języka C# są odtwarzane jako operacje UML i obejmują:

 • Nazwa

 • Widoczność [public (publiczna), protected (chroniona) lub private (prywatna)]

 • Zasięg (statyczny lub wspólny)

 • IsPolymorphic

 • IsAbstract

 • Rodzaj operacji

Operacje są oznakowywane zgodnie z typem, np. konstruktor, destruktor, właściwość, zdarzenie, indeksator lub procedura. Wartości oznakowane można przeglądać w modelu UML w oknie dialogowym Właściwości operacji UML na stronie Opcje generowania kodu.

 • Zwracany typ

 • Parametry

Uwaga: Następujące operacje składowe języka C# nie są obsługiwane przez język UML programu Microsoft Office Visio:

 • New

 • Internal

 • Extern

 • Override

Stałe

Stałe języka C# są odtwarzane jako atrybuty UML i obejmują:

 • Widoczność [public (publiczna) lub private (prywatna)]

 • Typ

 • Wartość początkowa

Stałe są dodawane do modelu jako atrybuty z zablokowanym polem zmienianym.

Uwaga: Zawarte w kodzie elementy tylko do odczytu są odtwarzane jako stałe.

Zmienne składowe

Zmienne składowe języka C# są odtwarzane jako atrybuty UML i obejmują:

 • Nazwa

 • Typ

 • Widoczność [public (publiczna), protected (chroniona) lub private (prywatna)]

 • Zasięg (statyczny lub wspólny)

 • Zmiany (zablokowane lub włączone)

 • Wartość początkowa

Parametry metody

Parametry metody języka C# są odtwarzane jako parametry UML i obejmują:

 • Nazwa

 • Typ

 • Kierunek (wartość, wartość i wynik, wynik lub zwrot)

 • Wartość domyślna

Kod konstrukcji C# nie są obsługiwane w języku UML

Następujące konstrukcje kodu języka C# nie będą mapowane do elementów UML podczas odtwarzania kodu ze środowiska Visual Studio .NET do programu Microsoft Office Visio:

 • Klasy: new, internal, konstruktory statyczne

 • Zmienne składowe: new, internal

 • Typ wyliczeniowy: typ bazowy

 • Zdarzenia: new, internal

 • Wyjątki

 • Parametr: paramArray

 • Właściwości: new, internal, override, sealed

Rozwijaj umiejętności związane z pakietem Office
Poznaj szkolenia
Uzyskuj nowe funkcje w pierwszej kolejności
Dołącz do niejawnych testerów pakietu Office

Czy te informacje były pomocne?

Dziękujemy za opinię!

Dziękujemy za opinię! Wygląda na to, że połączenie Cię z jednym z naszych agentów pomocy technicznej pakietu Office może być pomocne.

×