Mapowanie kodu języka Microsoft Visual C++ 7.0 do języka UML — informacje

Uwaga:  Staramy się udostępniać najnowszą zawartość Pomocy w Twoim języku tak szybko, jak to możliwe. Ta strona została przetłumaczona automatycznie i może zawierać błędy gramatyczne lub nieścisłości. Chcemy, aby ta zawartość była dla Ciebie przydatna. Prosimy o powiadomienie nas, czy te informacje były pomocne, u dołu tej strony. Oto angielskojęzyczny artykuł do wglądu.

Następujące konstrukcje kodu języka Visual C++ odpowiadają elementom UML podczas odtwarzania:

Namespace

Obszar nazw języka C++ jest odtwarzany jako pakiet UML i ma następujące właściwości:

 • Nazwa

 • Składowe

Uwaga: Zmienne zdefiniowane poza klasą są dodawane do klasy ze stereotypem <<klasa narzędziowa>> w obrębie obszaru nazw.

Klasa

Klasa języka C++ jest odtwarzana jako klasa UML i ma następujące właściwości:

 • Nazwa

 • Klasy dziedziczone

 • Widoczność [public (publiczna), protected (chroniona) lub private (prywatna)]

 • IsAbstract

 • Operacje składowe

 • Zmienne składowe

Uwaga: Definicje klasy języka C++ umieszczone wewnątrz funkcji nie są odtwarzane.

Wyliczenia

Typu wyliczanego w języku C++ jest odtwarzany jako UML typ danych ze stereotypem << wyliczenia >> i zawiera:

 • Nazwa

 • Widoczność [public (publiczna), protected (chroniona) lub private (prywatna)]

 • IsLeaf

 • Składowe

Struktura

Struktura w języku C++ jest odtwarzany jako klasa UML ze stereotypem << struktury >> i zawiera:

 • Nazwa

 • Widoczność [public (publiczna), protected (chroniona) lub private (prywatna)]

 • IsAbstract

 • IsLeaf

 • Klasy podstawowe

 • Składowe

Unii

Związek w języku C++ jest odtwarzany jako klasa UML ze stereotypem <<związek>> i zawiera następujące właściwości:

 • Nazwa

 • Widoczność [public (publiczna), protected (chroniona) lub private (prywatna)]

 • IsLeaf

 • Składowe

Operacje składowe

Operacje składowe języka C++ są odtwarzane jako operacje UML i mają następujące:

 • Nazwa

 • Widoczność [public (publiczna), protected (chroniona) lub private (prywatna)]

 • Zakres (lokalny, statyczny lub wspólny)

 • IsPolymorphic

 • IsAbstract

 • Rodzaj operacji

Operacje są oznakowane za pomocą flag zgodnie z ich typem, na przykład konstruktor, destruktor, operator lub procedura. Flagi można przeglądać w modelu UML w oknie dialogowym Właściwości operacji UML na stronie Opcje generowania kodu.

 • Zwracany typ

 • Parametry

Zmienne składowe

Zmienne składowe języka C++ są odtwarzane jako atrybuty UML i obejmują:

 • Nazwa

 • Typ

 • Widoczność [public (publiczna), protected (chroniona) lub private (prywatna)]

 • Zakres (lokalny, statyczny lub wspólny)

 • Zmiany (zablokowane lub włączone)

 • Wartość początkowa

Parametry metody

Parametry metod języka C++ są odtwarzane jako parametry UML i obejmują:

 • Nazwa

 • Typ

 • Kierunek (wartość, wartość i wynik, wynik lub zwrot)

 • Wartość domyślna

 • Liczebność

Modyfikatory liczebności są dodawane do sufiksu typu parametru. Na przykład zapis:

void Func(int *p)

jest odtwarzany jako:

p: int*

TypeDef

Konstrukcja typedef języka C++ jest odtwarzana jako klasa UML i ma następujące właściwości:

 • Nazwa

 • Widoczność [public (publiczna), protected (chroniona) lub private (prywatna)]

 • Relacja powiązania z typem podstawowym

Definicje szablonów

Definicje szablonów języka C++ są odtwarzane jako klasy UML sparametryzowane i obejmują:

 • Nazwa

 • Parametry

 • Zmienne składowe

 • Operacje składowe

Inny kod C++ konstrukcji, że odtwarzane

 • Specyfikator funkcji (function-specifier): Inline

 • Kwalifikator cv (cv qualifier): Kwalifikator Const jest odtwarzany dla zmiennych składowych i funkcji składowych

 • Identyfikator funkcji konwersji (conversion-function id): identyfikator typu konwersji operatora (operator conversion-type-id)

 • Identyfikator funkcji operatora (operator-function-id): operator operatora (operator operator)

Konstrukcji kodu C++ nie są obsługiwane w języku UML

Następujące konstrukcje kodu języka C++ nie będą mapowane do elementów UML podczas odtwarzania kodu ze środowiska Visual Studio .NET do diagramu modelu UML programu Microsoft Office Visio:

 • Klasy  Definicje klas języka C++ umieszczone wewnątrz funkcji nie są odtwarzane.

 • Specyfikator deklaracji  Specyfikator relacji przyjaźni (Friend) nie jest odtwarzany.

 • Specyfikator klasy magazynowej  Specyfikatory Auto, Register, Extern i Mutable nie są odtwarzane.

 • Specyfikator funkcji  Specyfikator Explicit nie jest odtwarzany.

 • Dyrektywa użycia  Użycie obszaru nazw nie jest odtwarzane.

 • Definicja Asm  Definicja Asm nie jest odtwarzana.

 • Specyfikacja konsolidacji  Specyfikacja Extern nie jest odtwarzana.

 • Kwalifikator cv Volatile nie jest odtwarzany.

Rozwijaj umiejętności związane z pakietem Office
Poznaj szkolenia
Uzyskuj nowe funkcje w pierwszej kolejności
Dołącz do niejawnych testerów pakietu Office

Czy te informacje były pomocne?

Dziękujemy za opinię!

Dziękujemy za opinię! Wygląda na to, że połączenie Cię z jednym z naszych agentów pomocy technicznej pakietu Office może być pomocne.

×