Mapowanie kodu języka Microsoft Visual Basic .NET do języka UML — informacje

Uwaga:  Staramy się udostępniać najnowszą zawartość Pomocy w Twoim języku tak szybko, jak to możliwe. Ta strona została przetłumaczona automatycznie i może zawierać błędy gramatyczne lub nieścisłości. Chcemy, aby ta zawartość była dla Ciebie przydatna. Prosimy o powiadomienie nas, czy te informacje były pomocne, u dołu tej strony. Oto angielskojęzyczny artykuł do wglądu.

Podczas odtwarzania elementom UML odpowiadają następujące konstrukcje kodu języka Visual Basic .NET:

Namespace

Obszar nazw w języku Visual Basic jest odtwarzany jako pakiet UML o następujących właściwościach:

 • Nazwa

 • Składowe

Klasa

Klasa języka Visual Basic jest odtwarzana jako klasa UML o następujących właściwościach:

 • Nazwa

 • Dziedziczone klasy i implementowane interfejsy

 • Widoczność [public (publiczna), protected (chroniona) lub private (prywatna)]

 • IsAbstract

 • IsLeaf

 • Operacje/funkcje składowe (zmienne składowe)

Podane niżej konstrukcje klas języka Visual Basic nie są obsługiwane przez język UML programu Microsoft Office Visio:

 • Friend

 • Shadows

Interfejs

Interfejs języka Visual Basic jest odtwarzany jako interfejs UML o następujących właściwościach:

 • Nazwa

 • Widoczność [public (publiczna), protected (chroniona) lub private (prywatna)]

 • IsLeaf

 • Interfejsy bazowe

 • Operacje składowe

Typ wyliczenia

Typu wyliczanego w języku Visual Basic jest odtwarzany jako UML typ danych ze stereotypem << wyliczenia >> i zawiera:

 • Nazwa

 • Widoczność [public (publiczna), protected (chroniona) lub private (prywatna)]

 • IsLeaf

 • Klasy podstawowe

 • Elementy

Uwaga: Typy zintegrowane języka Visual Basic nie są odtwarzane.

Struktura

Struktura w języku Visual Basic jest odtwarzany jako klasa UML ze stereotypem << struktury >> i zawiera:

 • Nazwa

 • Widoczność [public (publiczna), protected (chroniona) lub private (prywatna)]

 • IsAbstract

 • IsLeaf

 • Klasy podstawowe i implementowane interfejsy

 • Składowe

Właściwości

Właściwości języka Visual Basic są odtwarzane jako operacje UML i mają następujące:

 • Nazwa

 • Widoczność [public (publiczna), protected (chroniona) lub private (prywatna)]

 • Typ

 • Właściwości getter i setter

Uwaga: W języku Visual Basic nie jest obsługiwana właściwość domyślna.

Pełnomocnicy

Delegacje języka Visual Basic są odtwarzane jako klasy UML ze stereotypem <<delegate>> o następujących właściwościach:

 • Nazwa

 • Widoczność [public (publiczna), protected (chroniona) lub private (prywatna)]

 • Sygnatura (dodawana do klasy jako operacja)

Operacje składowe

Operacje składowe języka Visual Basic są dodawane do modelu UML jako operacje UML o następujących właściwościach:

 • Nazwa

 • Widoczność [public (publiczna), protected (chroniona) lub private (prywatna)]

 • Zasięg (statyczny lub wspólny)

 • IsPolymorphic

 • IsAbstract

 • Rodzaj operacji

Operacje są oznakowane za pomocą flag zgodnie z ich typem, na przykład konstruktor, destruktor, operator lub procedura. Flagi można przeglądać w modelu UML w oknie dialogowym Właściwości operacji UML na stronie Opcje generowania kodu.

 • Zwracany typ

 • Parametry

 • mustOverride

Uwaga: Podane niżej operacje składowe języka Visual Basic nie są obsługiwane przez język UML programu Microsoft Office Visio:

 • NotOverridable — nieobsługiwana bezpośrednio, mapowana do elementu UML: operacja::IsLeaf

 • Overloads — nieobsługiwana

 • Handles — nieobsługiwana

Zdarzenia

Zdarzenia języka Visual Basic są dodawane do modelu jako operacje o następujących właściwościach:

 • Widoczność [public (publiczna), protected (chroniona) lub private (prywatna)]

 • Parametry

Stałe

Stałe w języku Visual Basic są odtwarzane jako atrybuty UML i obejmują:

 • Widoczność [public (publiczna) lub private (prywatna)]

 • Typ

 • Wartość początkowa

Stałe są dodawane do modelu jako atrybuty z zablokowanym polem zmienianym.

Na przykład wiersz języka Visual Basic:

Const str As String = "some text"

otrzyma wartość początkową:

"some text"

jeśli wyrażenie

Const x As Integer = 1

otrzyma wartość początkową 1.

Uwaga: Zawarte w kodzie elementy tylko do odczytu są odtwarzane jako stałe.

Zmienne składowe

Zmienne składowe języka Visual Basic są dodawane do modelu UML jako atrybuty UML o następujących właściwościach:

 • Nazwa

 • Typ

 • Widoczność [public (publiczna), protected (chroniona) lub private (prywatna)]

 • Zasięg (statyczny lub wspólny)

 • Zmiany (zablokowane lub włączone)

 • Wartość początkowa

Parametry metody

Parametry metody języka Visual Basic są dodawane do modelu UML jako parametry UML i obejmują:

 • Nazwa

 • Typ

 • Kierunek (wartość, wartość i wynik, wynik lub zwrot)

 • Wartość domyślna

Uwaga: Podane niżej konstrukcje parametrów języka Visual Basic nie są obsługiwane przez język UML programu Microsoft Office Visio:

 • Optional

 • ParamArray

Konstrukcji kod języka Visual Basic nie są obsługiwane w języku UML

Następujące konstrukcje kodu języka Visual Basic nie będą mapowane do elementów UML podczas odtwarzania kodu ze środowiska Visual Studio .NET do programu Microsoft Office Visio:

 • Klasy: Friend, Protected Friend, Shadows.

 • Zmienne składowe: Dim, New, WithEvents.

 • Typy wyliczane: nie są odtwarzane typy zintegrowane.

 • Operacje składowe: Overloads, Handles, NotOverridable (mapowane do elementu UML: operacja::IsLeaf).

 • Parametry: optional, paramArray.

 • Właściwość: default.

Rozwijaj umiejętności związane z pakietem Office
Poznaj szkolenia
Uzyskuj nowe funkcje w pierwszej kolejności
Dołącz do niejawnych testerów pakietu Office

Czy te informacje były pomocne?

Dziękujemy za opinię!

Dziękujemy za opinię! Wygląda na to, że połączenie Cię z jednym z naszych agentów pomocy technicznej pakietu Office może być pomocne.

×