Mapa projektu — plan zarządzania projektem

Uwaga:  Staramy się udostępniać najnowszą zawartość Pomocy w Twoim języku tak szybko, jak to możliwe. Ta strona została przetłumaczona automatycznie i może zawierać błędy gramatyczne lub nieścisłości. Chcemy, aby ta zawartość była dla Ciebie przydatna. Prosimy o powiadomienie nas, czy te informacje były pomocne, u dołu tej strony. Oto angielskojęzyczny artykuł do wglądu.

Grafika perspektywy przeglądania scenariusza

Mapa projektu może ułatwić wykonywanie założonych celów projektu przez nauczania możesz jak pracować z standardy i wskazówki stosowana metodologia zarządzania projektami, jak używać programu Project 2010.

Mapa projektu obejmuje fazy cyklu życia projektu:

 • Rozpoczęcie tworzenia projektu.

 • Planowanie projektu zawierający zadania, budżety i zasobów.

 • Śledzenie i monitorowanie projektu.

 • Zamykanie projektu.

Kliknij łącza, aby przejść do "Zarządzanie celów projektu," zapewniających szczegółowe informacje na temat wykonywania ten cel.

Krok 1: Zainicjowanie projektu

Fazy inicjowania planu projektu ułatwia przygotowanie do tworzenia harmonogramu w programie Microsoft Project. Działania, które występują w to między innymi czasu:

 • Przygotowywanie karty, którą przedstawiono zakresem projektu na wysokim poziomie.

 • Opis, które są udziałowców.

 • Pobieranie zapoznać się z komunikacji i planowanie narzędzia potrzebne do zarządzania projektem.

CEL

OPIS

Wprowadzenie do zarządzania projektami

Informacje podstawowe informacje o zarządzaniu projektami, aby jak najlepiej wykorzystać program Microsoft Project i pomyślnie ukończona projektu.

Microsoft Project — informacje podstawowe

Jesteś nowym użytkownikiem programu Microsoft Project? Nauka podstaw programu oraz jak wprowadzenie do korzystania z niego prostych zadań w projekcie zarządzania.

Poznawanie programu Project 2010

Program Project 2010 ma wydajne nowe funkcje planowania, widok osi czasu, a terminarz zespołu, a także nowego interfejsu wstążki.

Zainicjowanie projektu

Najlepsze projektów działać, warto planowania przed utworzeniem harmonogramu. Dowiedz się, co się stanie, zanim harmonogramu się nie dzieje, takie jak interesariuszy wymaga projektów ustawienie oczekiwania, ograniczeń firmy i portfela i przygotowywania karty.

Krok 2: Planowanie i tworzenie harmonogramu

Po ukończeniu zatwierdzony i zainicjowana projektu, nadszedł czas na umieszczanie go współpraca przy użyciu oprogramowania do planowania. Działania, które występują w to między innymi czasu:

 • Dodawanie zadań do harmonogramu.

 • Tworzenie relacji między zadań przy użyciu konspektu i łączenie zadań.

 • Przydzielanie osób i inne zasoby do zadań.

CEL

OPIS

Konfigurowanie projektu

Po zakończeniu początkowej planowania umożliwia programu Project 2010 utworzyć i skonfigurować planu projektu.

Dodawanie zadań

Większości projektów zaczynają się od listy zadań, które muszą zostać ukończone. Tworzenie lub importowanie listy zadań, można zdefiniować relacje między nimi.

Wyświetlanie projektu

Menedżerowie projektów, udziałowców i członków zespołu muszą różnego rodzaju informacje o projekcie. Program Project 2010 udostępnia wiele możliwości dostosowywania sposobów wyświetlania najważniejszych elementów projektu.

Zarządzanie zasobami

Zasoby są zwykle osób przydzielonych do zadań w planie projektu. Można również zawierają wszystkie elementy, które służą do ukończenia projektu, takich jak sprzęt i materiały.

Zarządzanie ryzykiem

Najlepszym sposobem zapobiegnięcia ryzyka dla przyszłych projektów jest wyciąganie wniosków z ryzyka, które pojawiły się w poprzednich projektów.

Krok 3: Śledzenie i monitorowanie projektu

Gdy trwa projektu, należy wiedzieć, co się dzieje w celu na śledzenie wydatków. Działania, które występują w to między innymi czasu:

 • Omówienie widoków w programie Project pomagają identyfikować problemy w harmonogramie.

 • Sporządzanie działań naprawczych na problem z zadaniami, które mają wpływ na datę zakończenia projektu.

 • Komunikowanie się problemów i możliwych rozwiązań swojego zespołu i uczestnikom.

CEL

OPIS

Śledzenie postępu

Chociaż projektu ułatwia śledzenie, istnieje kilka czynności do wykonania, zanim będzie można rozpocząć śledzenie postępów.

Zarządzanie kosztami projektu

Budżet jest przekroczony często powoduje, że projekty nie powiedzie się. Program Project 2010 może ułatwić dodawanie i zarządzanie nimi zasobów, aby upewnić się, że projekt kończy się na czas i w dobrej kształtu.

Praca z wieloma projektami

Funkcje współpracy programu Project 2010 umożliwia komunikowanie się przez oraz zarządzanie wieloma projektami.

Przekazywanie informacji o projekcie

Program Project 2010 synchronizować listy zadań do listy w witrynie programu SharePoint. Lub listy programu SharePoint można zaimportować do programu Project. Dzięki temu komunikacji i współpracy w organizacji, w których nie należy używać.

Tworzenie i drukowanie raportów

Program Project umożliwi do tworzenia raportów wizualnych i tekstowych w programie Excel lub Visio ułatwiają analizowanie i prezentowanie informacji o projekcie biorący udział w projekcie.

Zarządzanie ryzykiem

Zarządzanie ryzykiem polega na określeniu potencjalnych obszarów zagrożeń, przewidując ryzyko i reagując na zdarzenia ryzyka, a także na tworzeniu raportów o postępie w projekcie dla udziałowców i członków zespołu.

Zarządzanie projektem za pomocą programu Project Server

Dowiedz się, jak Microsoft Project Server może służyć do śledzenia i zarządzanie zadaniami i przydziałami w całej organizacji.

Wyświetlanie projektu

Menedżerowie projektów, udziałowców i członków zespołu muszą różnych rodzajów i głębokości informacji o projekcie. Program Project 2010 udostępnia wiele możliwości dostosowywania sposobów wyświetlania najważniejszych elementów projektu.

Krok 4: Zamknij projektu

Wszystkich projektów powinny zostać zakończone, ale to nie oznacza zakończenie pracy. Jeśli nie można zarejestrować sukcesów i wyzwania projektu, jesteś doomed Powtarzaj problemów kolejnego projektu. Działania, które występują w to między innymi czasu:

 • Raportowanie programu project sukcesów i wyzwania zespołu i uczestnikom.

 • Archiwizowanie projektu, tak aby może służyć do zapewnienia sukcesu przyszłych projektów.

CEL

OPIS

Zamykanie projektu

Nie wszystkie pracować nad projektem kończy się po zakończeniu projektu. Archiwizowanie projektu jest również ważne, zwłaszcza jeśli chcesz inne osoby w organizacji, aby skopiować sukcesów, które trzeba było.

Przechwytywanie i archiwizowanie informacji o projekcie z programem SharePoint

Program Project 2010 synchronizować listy zadań programu project do listy w witrynie programu SharePoint Server 2010 lub SharePoint Foundation 2010. Lub możesz zaimportować listy programu SharePoint do. Jest to ważne opcja do współpracy, zwłaszcza jeśli Twoja organizacja nie korzysta z programu Project Server.

Tworzenie raportów o projekcie

Po ukończeniu projektu nadszedł czas na umieszczenie stempla na jej przez tworzenie raportów w celu wyświetlenia wszystkich powodzenia projektu. .

Wyświetlanie projektu

Menedżerowie projektów, uczestników i zasobów potrzebne różne typy i głębokości informacji o projekcie. Program Project 2010 udostępnia wiele możliwości dostosowywania sposobów wyświetlania najważniejszych elementów projektu.

Inne zasoby

ZASÓB

OPIS

Przy użyciu Twitter, Facebook i innych społecznościowych

Media społecznościowe witryn sieci Web może być przydatne źródła danych wejściowych w procesie zarządzania projektem z burzy mózgów do współpracy zamknięcia realizowania projektu.

Rozwijaj umiejętności związane z pakietem Office
Poznaj szkolenia
Uzyskuj nowe funkcje w pierwszej kolejności
Dołącz do niejawnych testerów pakietu Office

Czy te informacje były pomocne?

Dziękujemy za opinię!

Dziękujemy za opinię! Wygląda na to, że połączenie Cię z jednym z naszych agentów pomocy technicznej pakietu Office może być pomocne.

×