Makiety elementów interfejsu systemu Windows XP

Uwaga: Staramy się udostępniać najnowszą zawartość Pomocy w Twoim języku tak szybko, jak to możliwe. Ta strona została przetłumaczona automatycznie i może zawierać błędy gramatyczne lub nieścisłości. Chcemy, aby ta zawartość była dla Ciebie przydatna. Prosimy o powiadomienie nas, czy te informacje były pomocne, u dołu tej strony. Oto angielskojęzyczny artykuł do wglądu.

Szablon Interfejsu użytkownika systemu Windows XP umożliwia tworzenie makiety interfejsów użytkownika za pomocą kształtów przeznaczona zgodnie z zaleceniami dotyczącymi systemu Microsoft Windows XP. Kształty zawierają elementy często używane w interfejsach, takie jak pusty formularz stanowiący podstawę okna aplikacji, strony kreatora, kształty menu i narzędzi oraz kształty formantów.

Za pomocą tych kształtów nawiązać wszystko od makiety złożonego okna aplikacji lub okna dialogowego z kartami do prostego okna komunikatu lub jeden przycisk.

Co chcesz zrobić?

Tworzenie jednego okna dialogowego

Okno dialogowe Tworzenie

Tworzenie okna aplikacji

Tworzenie menu i pasków narzędzi

Tworzenie jednego okna dialogowego

 1. Korzystając z okna i okna dialogowe przeciągnij kształt pusty formularz na stronie rysunku.

 2. Gdy kształt jest zaznaczony wpisz tytuł w oknie dialogowym.

 3. Przeciągnij kształt przycisku okna na prawym końcu paska tytułu i wybierz typ przycisku. Zazwyczaj są tam przyciski Pomoc i zamknij, uporządkowane od lewej do prawej.

 4. Dodaj przyciski poleceń, takich jak OK, Anuluj i Zastosuj do prawym dolnym rogu kształtu pusty formularz.

  jak

  1. Z Typowych kontrolek przeciągnij kształty przycisku polecenia do prawej dolnej krawędzi kształtu pusty formularz.

  2. Zaznacz każdy przycisk i wpisz nazwę formantu.

 5. Przeciągnij odpowiednie formanty na kształt pusty formularz. Kliknij prawym przyciskiem myszy kształty, aby wybrać odpowiednie opcje.

  Aby uzyskać pomoc dotyczącą określonego kształtu formantu kliknij prawym przyciskiem myszy kształt, a następnie kliknij przycisk Pomoc.

  Jeśli korzystasz z narzędzia tekst Aby utworzyć własny tekst w kształcie pusty formularz, formatowanie tekstu jako Tahoma 8 punktów.

 6. Połącz polecenia w logiczne grupy.

 7. Przeciągnij pole grupy i Linia grupy kształtów na kształt pusty formularz, który chcesz graficznie oddzielić grupy.

  Używanie prowadnic do wyrównywania kontrolek.

  Okno dialogowe Drukowanie, w menu plik jest dobrym przykładem okna dialogowego zawierającego wiele najczęściej używanych elementów.

Początek strony

Okno dialogowe Tworzenie

 1. Korzystając z okna i okna dialogowe przeciągnij kształt pusty formularz na stronie rysunku.

 2. Gdy kształt jest zaznaczony wpisz tytuł w oknie dialogowym.

 3. Przeciągnij kształt przycisku okna na prawym końcu paska tytułu i wybierz typ przycisku. Zazwyczaj są tam przycisk Pomoc i przycisk Zamknij uporządkowane od lewej do prawej.

 4. Dodaj przyciski poleceń, takich jak OK, Anuluj i Zastosuj do prawym dolnym rogu kształtu pusty formularz.

  jak

  1. Z typowych kontrolek przeciągnij kształty przycisku polecenia do prawej dolnej krawędzi kształtu pusty formularz.

  2. Zaznacz każdy przycisk i wpisz nazwę formantu.

 5. Przeciągnij kształt Formant karty (treść) kształtu pusty formularz i rozmiaru, aby mieścił się wewnątrz formularza, pozostawiając miejsca dla kart.

 6. Przeciągnij kształt Formant karty (karty) i przyklej go do górnej krawędzi kształtu Formant karty (treść).

 7. Po zaznaczeniu kształtu Formant karty (karty) wpisz nazwę karty.

 8. Powtarzaj kroki 6 i 7 dla każdej karty, przyklejanie karty do siebie także jako kształt Formant karty (treść) .

 9. Kliknij prawym przyciskiem myszy kartę, którą chcesz wyświetlić jako pierwsza, kliknij Kartę pierwszego planu i ustaw inne kartę Tła.

 10. Przeciągnij odpowiednie formanty na kształt pusty formularz. Kliknij prawym przyciskiem myszy kształty, aby wybrać odpowiednie opcje.

  Aby uzyskać pomoc dotyczącą określonego kształtu formantu kliknij prawym przyciskiem myszy kształt, a następnie kliknij przycisk Pomoc.

  Jeśli korzystasz z narzędzia tekst Aby utworzyć własny tekst w kształcie pusty formularz, formatowanie tekstu jako Tahoma 8 punktów.

 11. Połącz polecenia w logiczne grupy.

 12. Przeciągnij pole grupy i Linia grupy kształtów na kształt pusty formularz, który chcesz graficznie oddzielić grupy.

  Używanie prowadnic do wyrównywania kontrolek.

  Okno dialogowe Ustawienia strony, w menu plik jest dobrym przykładem okna dialogowego zawierającego wiele najczęściej używanych elementów.

Początek strony

Tworzenie okna aplikacji

 1. Korzystając z okna i okna dialogowe przeciągnij kształt pusty formularz na stronie rysunku.

 2. Gdy kształt jest zaznaczony wpisz tytuł okna aplikacji.

 3. Aby dodać ikonę po lewej stronie tekstu na pasku tytułu, kliknij prawym przyciskiem myszy kształt pusty formularz, a następnie zaznacz pole wyboru miejsce na ikonę.

 4. Przeciągnij kształt przycisków w oknie na prawym końcu paska tytułu i wybierz typ przycisku. Zazwyczaj są trzy przyciski: przycisk Minimalizuj, Maksymalizuj lub Przywracanie przyciski i Zamknij, uporządkowane od lewej do prawej.

 5. Paski narzędzi i menu przeciągnij kształt paska Menu kształt pusty formularz, przyklej go do dolnej części paska tytułu, a następnie dodaj elementy menu.

  jak

  1. Przeciągnij kształt element menu najwyższego poziomu na stronę i przyklej go do lewej krawędzi na pasku Menu.

   Możesz umieścić ikonę po lewej stronie pierwszego elementu menu.

  2. Gdy kształt jest zaznaczony wpisz nazwę. Jeśli element menu ma skrót klawiaturowy, podkreślenie odpowiednią literę.

  3. W razie potrzeby powtórz kroki 1 i 2.

   Aby uzyskać pomoc dotyczącą kształtu kliknij go prawym przyciskiem myszy, a następnie kliknij przycisk Pomoc.

   Aby ukryć połączenie punktów Obraz punktu połączenia — niebieski znak X , w menu Widok kliknij polecenie Punkty połączeń.

   Wszystkie elementy w kolumnie powinny mieć szerokość największy.

  Aby wyświetlić kropki uchwytu przy lewej krawędzi paska menu, kliknij prawym przyciskiem myszy kształt i wyczyść pole wyboru Zablokuj pasek Menu.

 6. Paski narzędzi i menu przeciągnij kształt paska narzędzi na kształcie pusty formularz, przyklej go do dolnej części paska menu, a następnie dodaj przyciski na pasku narzędzi.

  jak

  1. Przeciągnij jeden z kształtów przyciski na pasku narzędzi na stronę i przyklej go do lewej krawędzi kształtu pasek narzędzi.

  2. W oknie dialogowym Dane kształtu wybierz typ przycisku. Jeśli chcesz zmienić przycisk później, kliknij prawym przyciskiem myszy kształt i kliknij pozycję Ustaw typ przycisku, aby ponownie otworzyć okno dialogowe Dane kształtu.

  3. Przeciągnij kształty więcej przyciski na pasku narzędzi i separator przycisków stosownie do potrzeb i przyklej je do siebie.

   Aby uzyskać pomoc dotyczącą kształtu kliknij go prawym przyciskiem myszy, a następnie kliknij przycisk Pomoc.

   Aby ukryć połączenie punktów Obraz punktu połączenia — niebieski znak X , w menu Widok kliknij polecenie Punkty połączeń.

  Aby wyświetlić kropki uchwytu przy lewej krawędzi paska narzędzi, kliknij prawym przyciskiem myszy kształt i wyczyść pole wyboru Zablokuj pasek narzędzi.

 7. Formanty standardowe Przeciągnij paski przewijania poziomego i pionowego odpowiednio do prawej i dolnej krawędzi kształtu pusty formularz.

 8. Kliknij prawym przyciskiem myszy pasków przewijania i wybierz pozycję Ustaw rozmiar przycisku przewijania, aby wskazać, ile można przewijać okna.

  Aby wskazać, że jedynie niewielki fragment dokumentu jest widoczny, ustaw duży rozmiar small. Aby wskazać, że większość dokumentu jest widoczna, ustaw duży rozmiar duży.

 9. Przeciągnij kształt paska stanu do dolnej krawędzi okna aplikacji i odpowiednio sformatuj.

  jak

  1. Przeciągnij kształt podziału paska stanu na stronę i przykleić go do kształtu pasek stanu sterowania uchwyt Uchwyt sterujący .

   Uchwyty sterujące służą do Przyklejanie kształtu podziału paska stanu na pasku stanu lub do innego kształtu podziału paska stanu.

   Jeśli nie widzisz kształt podziału paska stanu, po przykleić go do kształtu pasek stanu , zaznacz kształt paska stanu i, menu kształt, wskaż polecenie kolejność, a następnie kliknij pozycję Przesuń do tyłu.

  2. Przeciągnij kształt Zmiana rozmiaru okna do prawej krawędzi paska stanu, aby wskazać, że jest ono oznaczając.

Początek strony

Tworzenie menu i pasków narzędzi

Za pomocą kształtów systemu Windows XP do utworzenia proste menu, menu rozwijane i paski narzędzi.

Tworzenie menu

 1. Paski narzędzi i menu przeciągnij kształt paska Menu na stronę rysunku. Aby wyświetlić kropki uchwytu przy lewej krawędzi paska menu, kliknij prawym przyciskiem myszy kształt i wyczyść pole wyboru Zablokuj pasek Menu.

 2. Przeciągnij kształt element menu najwyższego poziomu i przyklej go do lewej krawędzi na pasku Menu.

  Porada: Można umieścić ikonę po lewej stronie pierwszego elementu menu.

 3. Gdy kształt jest zaznaczony wpisz nazwę. Jeśli element menu ma skrót klawiaturowy, podkreślenie odpowiednią literę.

 4. W razie potrzeby powtórz kroki 2 i 3.

  Aby uzyskać pomoc dotyczącą kształtu kliknij go prawym przyciskiem myszy, a następnie kliknij przycisk Pomoc.

  Aby ukryć połączenie punktów Obraz punktu połączenia — niebieski znak X , w menu Widok kliknij polecenie Punkty połączeń.

  Wszystkie elementy w kolumnie powinny mieć szerokość największy.

Tworzenie listy rozwijanej

 1. Przeciągnij na stronę rysunku kształt element menu najwyższego poziomu.

 2. Gdy kształt jest zaznaczony wpisz nazwę. Jeśli element menu ma skrót klawiaturowy, podkreślenie odpowiednią literę.

 3. Przeciągnij kształt Element Menu rozwijanego, przyklej go do dolnej części element menu najwyższego poziomu, a następnie wpisz nazwę.

 4. Powtórz krok 3 dla wszystkich elementów menu rozwijanego w kolumnie.

 5. Zmienianie rozmiaru wszystkich Elementów Menu rozwijane szerokość największy.

 6. Kliknij prawym przyciskiem myszy każdy kształt Element Menu rozwijanego, kliknij pozycję Właściwości elementu Menu, a następnie wybierz odpowiednie opcje.

  Aby uzyskać pomoc dotyczącą kształtu kliknij go prawym przyciskiem myszy, a następnie kliknij przycisk Pomoc.

  Aby ukryć połączenie punktów Obraz punktu połączenia — niebieski znak X , w menu Widok kliknij polecenie Punkty połączeń.

Tworzenie paska narzędzi

 1. Paski narzędzi i menu przeciągnij kształt paska narzędzi na stronę rysunku. Aby wyświetlić kropki uchwytu przy lewej krawędzi paska narzędzi, kliknij prawym przyciskiem myszy kształt i wyczyść pole wyboru Zablokuj pasek narzędzi.

 2. Przeciągnij kształt przycisku na pasku narzędzi i przyklej go do lewej krawędzi kształtu pasek narzędzi.

 3. W oknie dialogowym Dane kształtu wybierz typ odpowiedni przycisk. Jeśli chcesz zmienić przycisk później, kliknij prawym przyciskiem myszy kształt i kliknij pozycję Ustaw typ przycisku, aby ponownie otworzyć okno dialogowe Dane kształtu.

 4. Przeciągnij kształty więcej przycisku na pasku narzędzi i separator przycisków stosownie do potrzeb i przyklej je do siebie.

  Aby uzyskać pomoc dotyczącą kształtu kliknij go prawym przyciskiem myszy, a następnie kliknij przycisk Pomoc.

  Aby ukryć połączenie punktów Obraz punktu połączenia — niebieski znak X , w menu Widok kliknij polecenie Punkty połączeń.

Początek strony

Rozwijaj umiejętności związane z pakietem Office
Poznaj szkolenia
Uzyskuj nowe funkcje w pierwszej kolejności
Dołącz do niejawnych testerów pakietu Office

Czy te informacje były pomocne?

Dziękujemy za opinię!

Dziękujemy za opinię! Wygląda na to, że połączenie Cię z jednym z naszych agentów pomocy technicznej pakietu Office może być pomocne.

×