MACIERZ.ODW, funkcja

Ten artykuł zawiera opis składni formuły i zastosowania funkcji MACIERZ.ODW w programie Microsoft Excel.

Opis

Zwraca macierz odwrotną dla macierzy przechowywanej w tablicy.

Składnia

MACIERZ.ODW(tablica)

W składni funkcji MACIERZ.ODW występują następujące argumenty:

  • Tablica    Argument wymagany. Tablica liczb zawierająca jednakową liczbę wierszy i kolumn.

Spostrzeżenia

  • Tablica może być podawana jako zakres komórek, na przykład A1:C3, jako stała tablicowa: {1;2;3\4;5;6\7;8;9} lub jako nazwa jednego z tych dwóch argumentów.

  • Jeśli jakaś komórka w tablicy jest pusta lub zawiera tekst, funkcja MACIERZ.ODW zwraca wartość błędu #ARG!.

  • Funkcja MACIERZ.ODW zwraca wartość błędu #ARG! również wtedy, gdy liczba wierszy i liczba kolumn w tablicy nie są równe.

  • Formuły zwracające tablice należy wprowadzać w postaci formuł tablicowych.

  • Macierzy odwrotnych, podobnie jak wyznaczników, używa się zasadniczo do rozwiązywania układów równań matematycznych zawierających wiele zmiennych. Iloczyn macierzy i jej odwrotności to macierz jednostkowa — macierz kwadratowa, której wartości diagonalne są równe 1, a wszystkie pozostałe są równe 0.

  • Jako przykład tego, jak obliczana jest dwuwierszowa, dwukolumnowa macierz, załóżmy że zakres A1:B2 zawiera litery a, b, c i d, które reprezentują dowolne cztery liczby. Poniższa tablica pokazuje odwrotność macierzy A1:B2:

Kolumna A

Kolumna B

Wiersz 1

d/(a*d-b*c)

b/(b*c-a*d)

Wiersz 2

c/(b*c-a*d)

a/(a*d-b*c)

  • Funkcja MACIERZ.ODW jest obliczana z dokładnością do około 16 cyfr, co może prowadzić do niewielkich błędów numerycznych, jeśli kompensacja jest niepełna.

  • Niektórych macierzy kwadratowych nie da się odwrócić, a wynikiem działania funkcji MACIERZ.ODW będzie wartość błędu #LICZBA!. Wyznacznik dla macierzy nieodwracalnej jest równy 0.

Przykłady

Przykład 1

Skopiuj przykładowe dane z poniższej tabeli i wklej je w komórce A1 nowego arkusza programu Excel. Aby formuły wyświetlały wyniki, zaznacz je, naciśnij klawisz F2, a następnie naciśnij klawisz Enter. Jeśli to konieczne, możesz dostosować szerokości kolumn, aby wyświetlić pełne dane.

Dane

4

-1

2

0

Formuła

Opis

Wyniki

=MACIERZ.ODW(A2:B3)

Uwaga: aby formuła działała prawidłowo, należy ją wprowadzić w programie Excel jako formułę tablicową.

Po skopiowaniu przykładu do pustego arkusza zaznacz zakres C5:D6 zaczynający się komórką formuły. Naciśnij klawisz F2, a następnie naciśnij klawisze Ctrl+Shift+Enter. Jeśli formuła nie zostanie wprowadzona jako formuła tablicowa, w komórce C5 zostanie zwrócony pojedynczy wynik (0).

0

0,5

-1

2

Przykład 2

Skopiuj przykładowe dane z poniższej tabeli i wklej je w komórce A1 nowego arkusza programu Excel. Aby formuły wyświetlały wyniki, zaznacz je, naciśnij klawisz F2, a następnie naciśnij klawisz Enter. Jeśli to konieczne, możesz dostosować szerokości kolumn, aby wyświetlić pełne dane.

Dane

1

2

1

3

4

-1

0

2

0

Formuła

Opis

Wyniki

=MACIERZ.ODW(A2:C4)

Aby formuła działała prawidłowo, należy ją wprowadzić w programie Excel jako formułę tablicową.

Po skopiowaniu przykładu do pustego arkusza zaznacz zakres C6:E8 zaczynający się komórką formuły. Naciśnij klawisz F2, a następnie naciśnij klawisze Ctrl+Shift+Enter. Jeśli formuła nie zostanie wprowadzona jako formuła tablicowa, w komórce C6 zostanie wyświetlony pojedynczy wynik (0,25).

0,25

0,25

-0,75

0

0

0,5

0,75

-0,25

-0,25

Początek strony

Rozwijaj umiejętności związane z pakietem Office
Poznaj szkolenia
Uzyskuj nowe funkcje w pierwszej kolejności
Dołącz do niejawnych testerów pakietu Office

Czy te informacje były pomocne?

Dziękujemy za opinię!

Dziękujemy za opinię! Wygląda na to, że połączenie Cię z jednym z naszych agentów pomocy technicznej pakietu Office może być pomocne.

×