MACIERZ.ODW, funkcja

Uwaga: Staramy się udostępniać najnowszą zawartość Pomocy w Twoim języku tak szybko, jak to możliwe. Ta strona została przetłumaczona automatycznie i może zawierać błędy gramatyczne lub nieścisłości. Chcemy, aby ta zawartość była dla Ciebie przydatna. Prosimy o powiadomienie nas, czy te informacje były pomocne, u dołu tej strony. Oto angielskojęzyczny artykuł do wglądu.

Ten artykuł zawiera opis składni formuły i zastosowania funkcji MACIERZ.ODW w programie Microsoft Excel.

Opis

Zwraca macierz odwrotną dla macierzy przechowywanej w tablicy.

MACIERZ.ODW(tablica)

W składni funkcji MACIERZ.ODW występują następujące argumenty:

  • Tablica    Argument wymagany. Tablica liczb zawierająca jednakową liczbę wierszy i kolumn.

  • Tablica może być podawana jako zakres komórek, na przykład A1:C3, jako stała tablicowa: {1;2;3\4;5;6\7;8;9} lub jako nazwa jednego z tych dwóch argumentów.

  • Jeśli którakolwiek komórka w tablicy jest pusta lub zawiera tekst, funkcja macierz. Jeżeli zwraca wartość #VALUE! #ADR!.

  • Funkcja MACIERZ.ODW zwraca wartość błędu #ARG! również wtedy, gdy liczba wierszy i liczba kolumn w tablicy nie są równe.

  • Formuły zwracające tablice należy wprowadzać w postaci formuł tablicowych.

  • Macierzy odwrotnych, podobnie jak wyznaczników, używa się zasadniczo do rozwiązywania układów równań matematycznych zawierających wiele zmiennych. Iloczyn macierzy i jej odwrotności to macierz jednostkowa — macierz kwadratowa, której wartości diagonalne są równe 1, a wszystkie pozostałe są równe 0.

  • Jako przykład tego, jak obliczana jest dwuwierszowa, dwukolumnowa macierz, załóżmy że zakres A1:B2 zawiera litery a, b, c i d, które reprezentują dowolne cztery liczby. Poniższa tablica pokazuje odwrotność macierzy A1:B2:

Kolumna A

Kolumna B

Wiersz 1

d/(a*d-b*c)

b/(b*c-a*d)

Wiersz 2

c/(b*c-a*d)

a/(a*d-b*c)

  • Funkcja MACIERZ.ODW jest obliczana z dokładnością do około 16 cyfr, co może prowadzić do niewielkich błędów numerycznych, jeśli kompensacja jest niepełna.

  • Niektóre macierze kwadratowe nie mogą być odwrócone i zostaną zwrócone #NUM! wartość błędu z wartością macierz. Wyznacznik macierzy nieodwracalnej jest równy 0.

Przykład 1-macierz

Przykład 2-macierz

Aby poprawnie pracować, należy wprowadzić Powyższe formuły jako formuły tablicowe. Po wprowadzeniu formuły naciśnij klawisz Enter , jeśli masz bieżącą subskrypcję pakietu Office 365; w przeciwnym razie naciśnij klawisze CTRL + SHIFT + ENTER. Jeśli formuła nie zostanie wprowadzona jako formuła tablicowa, zostanie zwrócony jeden wynik.

Uwaga: Jeśli masz aktualną wersję pakietu Office 365, możesz po prostu wprowadzić formułę w komórce znajdującej się w lewym rogu zakresu wyjściowego, a następnie nacisnąć klawisz Enter , aby potwierdzić formułę jako dynamiczną formułę tablicową. W przeciwnym razie formułę należy wprowadzić jako starszą formułę tablicową, wybierając zakres wyjściowy, wprowadzając formułę w komórce znajdującej się w lewym rogu zakresu wyjściowego, a następnie naciskając klawisze CTRL + SHIFT + ENTER , aby potwierdzić. Program Excel wstawia nawiasy klamrowe na początku i końcu formuły. Aby uzyskać więcej informacji na temat formuł tablicowych, zobacz Wskazówki i przykłady dotyczące formuł tablicowych.

Rozwijaj umiejętności związane z pakietem Office
Poznaj szkolenia
Uzyskuj nowe funkcje w pierwszej kolejności
Dołącz do niejawnych testerów pakietu Office

Czy te informacje były pomocne?

Dziękujemy za opinię!

Dziękujemy za opinię! Wygląda na to, że połączenie Cię z jednym z naszych agentów pomocy technicznej pakietu Office może być pomocne.

×