Logowanie się w pakiecie Office lub w usłudze Office 365

Zaloguj się do aplikacji klasycznej na przykład Word lub Excel albo na stronie Moje konto w przeglądarce internetowej przy użyciu konta skojarzonego z Twoją subskrypcją usługi Office 365 lub jednorazowym zakupem pakietu Office 2016 bądź Office 2013.

Porada: Jeśli chcesz się dowiedzieć, jak zainstalować pakiet Office, zobacz Pobieranie i instalowanie lub ponowne instalowanie usługi Office 365 lub pakietu Office 2016 na komputerze PC lub Mac.

Aby uzyskać informacje o logowaniu się i wylogowywaniu się w programie Outlook, zobacz Jak logować się do usługi Outlook.com lub aplikacji Outlook w sieci Web.

Logowanie się w pakiecie Office w przeglądarce internetowej

Porada: Jest to również właściwe miejsce do zalogowania się w przypadku używania subskrypcji usługi Project Online Professional lub Project Online Premium albo programu Visio Pro dla Office 365.

 1. Przejdź do strony: https://www.office.com/signin

 2. Zaloguj się za pomocą osobistego konta Microsoft skojarzonego z pakietem Office lub zestawu nazwy użytkownika i hasła używanego z kontem służbowym.

  Uwaga: W przypadku usługi Office 365 obsługiwanej przez firmę 21Vianet w Chinach zaloguj się za pomocą konta służbowego w witrynie https://login.partner.microsoftonline.cn.
  W przypadku usługi Office 365 Germany zaloguj się za pomocą konta służbowego w witrynie https://portal.office.de.

  Nie możesz się zalogować? Zobacz Nie pamiętam nazwy użytkownika lub hasła do konta używanego z pakietem Office.

Zalogowanie się powoduje też automatyczne zalogowanie się w usługach online, takich jak Office Online czy OneDrive, oraz na stronie Moje konto. Zależnie od wersji pakietu Office na tej stronie możesz zainstalować lub ponownie zainstalować aplikacje klasyczne pakietu Office, a także zarządzać subskrypcją usługi Office 365.

Więcej...

Po zalogowaniu się kliknij swoją nazwę lub obraz w prawym górnym rogu i wybierz pozycję Wyświetl konto.

Zrzut ekranu przedstawiający pozycję Wyświetl konto na liście rozwijanej Moje konta

Na stronie Moje konto możesz wykonać następujące czynności (zależnie od produktu pakietu Office):

Jeśli po zalogowaniu się przy użyciu konta Microsoft chcesz zamiast tego zalogować się za pomocą konta służbowego lub na odwrót, wykonaj następujące czynności:

 • Wyloguj się z bieżącego konta, a następnie zaloguj się przy użyciu innego konta.

  — LUB —

 • Otwórz sesję prywatną w przeglądarce internetowej. Na przykład w programie Internet Explorer lub Microsoft Edge użyj trybu InPrivate. W przeglądarce Chrome użyj okna incognito. W programie Firefox użyj polecenia Nowe okno prywatne.

 1. W prawym górnym rogu okna przeglądarki wybierz swoją nazwę lub obraz, a następnie wybierz pozycję Wyświetl konto.

 2. Wybierz pozycję Wyloguj się.

  Zrzut ekranu przedstawiający pozycję Wyloguj się na liście rozwijanej Moje konta

Jeśli nie pamiętasz nazwy użytkownika lub hasła do konta albo występują problemy z logowaniem, zobacz Nie pamiętam nazwy użytkownika lub hasła do konta używanego z pakietem Office.

Możesz też wypróbować opcję „Tutaj możesz zainstalować i ponownie zainstalować pakiet Office”, jeśli podczas logowania zostało użyte konto Microsoft i po zalogowaniu się pojawił się ten komunikat.

Jeśli próbujesz zalogować się do pakietu Office przy użyciu konta Microsoft, może zostać wyświetlony komunikat z prośbą o zgodę rodzica lub o potwierdzenie wieku.

Aby uzyskać więcej informacji o tym, dlaczego jest to wyświetlane i jak to rozwiązać, zobacz Zgody rodziców i konta Microsoft dzieci.

Jesteś osobą dorosłą, której jest wyświetlany ten komunikat? Zobacz Weryfikacja wieku i zgoda rodziców.

Logowanie się w pakiecie Office z poziomu aplikacji

W pakiecie Office można się zalogować z poziomu okna aplikacji lub sekcji informacji aplikacji.

Porada: Aby uzyskać pomoc dotyczącą konfigurowania kont e-mail w aplikacji klasycznej Outlook na komputerze PC lub Mac, zobacz Konfigurowanie poczty e-mail w programie Outlook na komputerze PC lub Dodawanie konta e-mail do programu Outlook na komputerze Mac.

Logowanie się w oknie aplikacji   

 1. Otwórz aplikację, taką jak Word lub Excel (jeśli korzystasz z programu Outlook, wykonaj czynności „Logowanie się z poziomu menu Plik”), a następnie otwórz istniejący plik lub utwórz nowy.

 2. W prawym górnym rogu okna aplikacji kliknij pozycję Zaloguj się. (Jeśli zamiast pozycji Zaloguj się widzisz nazwę użytkownika, oznacza to, że logowanie do aplikacji zostało już przeprowadzone).

  Zrzut ekranu przedstawiający link logowania w aplikacji klasycznej pakietu Office
 3. W oknie logowania wpisz adres e-mail i hasło używane w pakiecie Office. Może to być osobiste konto Microsoft skojarzone z pakietem Office lub zestaw nazwy użytkownika i hasła używany z kontem służbowym. Kliknij przycisk Dalej.

Logowanie się z poziomu menu Plik   

 1. Otwórz aplikację, taką jak Word lub Excel, a następnie otwórz istniejący plik lub utwórz nowy.

 2. Wybierz pozycję Plik > Konto (lub Konto pakietu Office, jeśli korzystasz z programu Outlook). Jeśli jeszcze się nie zalogowano, kliknij pozycję Zaloguj się.

  Zrzut ekranu przedstawiający obszar Informacje o koncie w programie Word

 3. W oknie logowania wpisz adres e-mail i hasło używane w pakiecie Office. Może to być osobiste konto Microsoft skojarzone z pakietem Office lub zestaw nazwy użytkownika i hasła używany z kontem służbowym. Kliknij przycisk Dalej.

Porada: Jeśli do zalogowania się zostało już użyte jedno konto, ale chcesz zamiast zalogować się za pomocą innego, zobacz sekcję Przełączanie się między kontami poniżej. Przełączenie się między kontami może być konieczne, jeśli próbujesz zapisać lub otworzyć pliki z usługi w chmurze, która używa innego konta. Być może na przykład używasz więcej niż jednej usługi OneDrive. Jedna jest skojarzona z kontem służbowym, a druga z osobistym lub szkolnym.

Jeśli nie możesz odnaleźć aplikacji klasycznych, zobacz Nie możesz znaleźć aplikacji pakietu Office w systemie Windows 10, Windows 8 lub Windows 7. Aby skonfigurować konto e-mail w programie Outlook, zobacz Konfigurowanie poczty e-mail w programie Outlook.

Więcej...

Możesz przełączać się między kontami, jeśli na przykład używasz z pakietem Office kont różnych typów, takich jak osobiste konto Microsoft i konto służbowe.

Z poziomu okna aplikacji   

 1. W prawym górnym rogu okna aplikacji, takiej jak Word lub Excel, kliknij swoją nazwę.

 2. Wybierz pozycję Przełącz konto.

  Zrzut ekranu przedstawiający sposób przełączania kont w aplikacji klasycznej pakietu Office

Z poziomu menu Plik   

 1. W aplikacji, na przykład w programie Word lub Excel, wybierz pozycję Plik > Konto (lub Konto pakietu Office w programie Outlook).

 2. Wybierz pozycję Przełącz konto.

  Zrzut ekranu przedstawiający sposób przełączania kont w obszarze Informacje o koncie

 1. W aplikacji pakietu Office wybierz pozycję Plik > Konto.

 2. W obszarze Informacje o użytkowniku wybierz pozycję Wyloguj.

Jeśli masz pakiet Office 2016, w niektórych przypadkach możesz wyświetlić nazwę konta skojarzonego z pakietem Office.

 1. Otwórz dowolną aplikację pakietu Office, na przykład Word lub Excel.

 2. Wybierz pozycję Plik. Jeśli nie otworzono istniejącego dokumentu, utworzenie nowego dokumentu może być konieczne w celu wyświetlenia menu Plik.

 3. Z okienka nawigacyjnego po lewej stronie wybierz pozycję Konto.

 4. W obszarze Informacje o produkcie znajduje się nazwa Twojego produktu pakietu Office oraz sformułowanie Należy do wraz z kontem Microsoft skojarzonym z tą wersją pakietu Office.

  Konto Microsoft skojarzone z pakietem Office jest wyświetlane w oknie Konto aplikacji pakietu Office

  Jeśli nie widzisz napisu Należy do, wybierz pozycję Opcje aktualizacji > Aktualizuj teraz. Po zakończeniu aktualizacji zamknij aplikację, a następnie otwórz ją ponownie. Informacje uwzględniające konto Microsoft powinny być teraz dostępne.

 1. W aplikacji pakietu Office wybierz pozycję Plik > Konto.

 2. W obszarze Informacje o produkcie wybierz pozycję Zarządzaj kontem.

  Zrzut ekranu przedstawiający wybieranie pozycji Zarządzaj kontem na stronie Konto w aplikacji klasycznej pakietu Office

  Zostanie otwarta przeglądarka internetowa. Jeśli przeglądarka nie została otwarta automatycznie, kliknij ją na pasku zadań.

 3. W przeglądarce może zostać od razu otwarta strona Moje konto pakietu Office. W przeciwnym razie może pojawić się monit o zalogowanie się. Zaloguj się przy użyciu konta skojarzonego z pakietem Office. Będzie to albo konto Microsoft, albo konto służbowe skojarzone z pakietem Office.

 4. Po zalogowaniu się kliknij swoją nazwę lub obraz w prawym górnym rogu i w zależności od rodzaju konta wybierz pozycję Moje konto lub Wyświetl konto.

  Zrzut ekranu przedstawiający pozycję Wyświetl konto na liście rozwijanej Moje konta

  Na stronie Moje konto możesz wykonać następujące czynności (zależnie od produktu pakietu Office):

Jeśli nie pamiętasz nazwy użytkownika lub hasła do konta albo występują problemy z logowaniem, zobacz Nie pamiętam nazwy użytkownika lub hasła do konta używanego z pakietem Office.

Komunikat weryfikacji rodzicielskiej   

Jeśli próbujesz zalogować się do pakietu Office przy użyciu konta Microsoft, może zostać wyświetlony komunikat z prośbą o zgodę rodzica lub o potwierdzenie wieku.

Aby uzyskać więcej informacji o tym, dlaczego jest to wyświetlane i jak to rozwiązać, zobacz Zgody rodziców i konta Microsoft dzieci.

Jesteś osobą dorosłą, której jest wyświetlany ten komunikat? Zobacz Weryfikacja wieku i zgoda rodziców.

Jeśli próbujesz zalogować się do pakietu Office przy użyciu konta Microsoft, może zostać wyświetlony komunikat z prośbą o zgodę rodzica lub o potwierdzenie wieku.

Aby uzyskać więcej informacji o tym, dlaczego jest to wyświetlane i jak to rozwiązać, zobacz Zgody rodziców i konta Microsoft dzieci.

Jesteś osobą dorosłą, której jest wyświetlany ten komunikat? Zobacz Weryfikacja wieku i zgoda rodziców.

Zobacz też

Podczas logowania się do pakietu Office jest wyświetlane pytanie o zgodę rodzica

Centrum pomocy programu Outlook

Uzyskiwanie pomocy dotyczącej usługi Outlook.com

Konto Microsoft — Pomoc

Rozwijaj umiejętności związane z pakietem Office
Poznaj szkolenia
Uzyskuj nowe funkcje w pierwszej kolejności
Dołącz do niejawnych testerów pakietu Office

Czy te informacje były pomocne?

Dziękujemy za opinię!

Dziękujemy za opinię! Wygląda na to, że połączenie Cię z jednym z naszych agentów pomocy technicznej pakietu Office może być pomocne.

×