Logowanie do pakietu Office

Logowanie do pakietu Office umożliwia tworzenie, edytowanie i udostępnianie plików. Po zalogowaniu, następuje automatyczne zalogowanie do usług online, takich jak Office Online lub OneDrive. Nie pamiętasz nazwy konta lub hasła?

Uwaga: Po zainstalowaniu usługi Office 365, zostanie wyświetlony monit, aby zalogować się w celu aktywacji pakietu Office. Aby dowiedzieć się więcej, zobacz Jak działa funkcja logowania w usłudze Office 365.

Z pakietu Office dla komputerów PC

 1. Jeśli nie jesteś jeszcze w pliku lub dokumencie pakietu Office, otwórz aplikację, taką jak Word lub Excel, a następnie otwórz istniejący plik lub utwórz nowy.

 2. Wybierz pozycję Plik > Konto (lub Konto pakietu Office, jeśli korzystasz z programu Outlook). Jeśli jeszcze się nie zalogowano, kliknij pozycję Zaloguj się.

 3. W oknie logowania wpisz adres e-mail i hasło używane w pakiecie Office. Może to być osobiste konto Microsoft skojarzone z pakietem Office lub zestaw nazwy użytkownika i hasła używany z kontem służbowym.

Zaloguj się przy użyciu służbowego lub szkolnego konta Microsoft lub usługi Office 365.

Z pakietu Office dla komputerów Mac

 1. Otwórz dowolną aplikację pakietu Office, na przykład program Word i wybierz pozycję Zaloguj się. Jeśli już edytujesz plik, przejdź do Plik > Nowy z szablonu... > Zaloguj się.

  Uwaga: Jeśli jesteś w programie OneNote, wybierz OneNote z menu u góry, a następnie wybierz Zaloguj się.

 2. W oknie logowania wpisz adres e-mail i hasło używane w pakiecie Office. Może to być osobiste konto Microsoft skojarzone z pakietem Office lub zestaw nazwy użytkownika i hasła używany z kontem służbowym.

Zaloguj się przy użyciu służbowego lub szkolnego konta Microsoft lub usługi Office 365.

W witrynie Office Online

 1. Przejdź do www.Office.com i w prawym górnym rogu wybierz Zaloguj się.

 2. Wprowadź swój adres e-mail i hasło. Może to być Twoje osobiste konto konto Microsoft lub nazwa użytkownika i hasło, których używasz z kontem służbowym lub szkolnym. Nazwa konta, wyświetlana jest w nagłówku.

 3. WybierzIkonę uruchamiania aplikacji Ikona uruchamiania aplikacji w usłudze Office 365 , a następnie wybierz dowolną aplikację pakietu Office, aby z niej skorzystać.

Ikona uruchamiania aplikacji pakietu Office

W aplikacjach mobilnych pakietu Office

Telefony iPhone i tablety iPad:   

 1. Otwórz aplikację pakietu Office. Na ekranie Konto naciśnij Zaloguj się.

 2. W oknie logowania wpisz adres e-mail i hasło używane w pakiecie Office. Może to być konto osobiste konto Microsoft powiązane z pakietem Office lub nazwa użytkownika i hasło używane z kontem służbowym.

Zaloguj się przy użyciu służbowego lub szkolnego konta Microsoft lub usługi Office 365.

Dla systemu Android lub komputerów Chromebook:   

 1. Otwórz aplikację pakietu Office. Na ekranie Ostatnie naciśnij Zaloguj.

 2. W oknie logowania wpisz adres e-mail i hasło używane w pakiecie Office. Może to być konto osobiste konto Microsoft powiązane z pakietem Office lub nazwa użytkownika i hasło używane z kontem służbowym.

Zaloguj się przy użyciu służbowego lub szkolnego konta Microsoft lub usługi Office 365.

Dla Windows Phone:   

 1. Otwórz aplikację pakietu Office, naciśnij Zaloguj się.

 2. W oknie logowania wpisz adres e-mail i hasło używane w pakiecie Office. Może to być konto osobiste konto Microsoft powiązane z pakietem Office lub nazwa użytkownika i hasło używane z kontem służbowym.

Zaloguj się przy użyciu służbowego lub szkolnego konta Microsoft lub usługi Office 365.

Przełączanie się między kontami

Jeśli po zalogowaniu się przy użyciu konta Microsoft chcesz zamiast tego zalogować się za pomocą konta służbowego lub zalogowano się przy użyciu konta innej osoby i chcesz zalogować się do własnego konta, wykonaj następujące czynności:

W przeglądarce   

 • W prawym górnym rogu wybierz swoją nazwę, a następnie wyloguj się z bieżącego konta i zaloguj się przy użyciu innego konta.

  — LUB —

 • Otwórz sesję prywatną w przeglądarce internetowej. Na przykład w programie Internet Explorer lub Microsoft Edge użyj trybu InPrivate. W przeglądarce Chrome użyj okna incognito. W programie Firefox użyj polecenia Nowe okno prywatne.

W aplikacji klasycznej pakietu Office   

 1. W aplikacji, na przykład w programie Word lub Excel, wybierz pozycję Plik > Konto.

 2. Wybierz pozycję Przełącz konto.

  Zrzut ekranu przedstawiający sposób przełączania kont w obszarze Informacje o koncie

Rozwijaj umiejętności związane z pakietem Office
Poznaj szkolenia
Uzyskuj nowe funkcje w pierwszej kolejności
Dołącz do niejawnych testerów pakietu Office

Czy te informacje były pomocne?

Dziękujemy za opinię!

Dziękujemy za opinię! Wygląda na to, że połączenie Cię z jednym z naszych agentów pomocy technicznej pakietu Office może być pomocne.

×