Logowanie do pakietu Office

Logowanie do pakietu Office

Po zalogowaniu się następuje automatyczne logowanie do usług online, takich jak Office Online i OneDrive.

W przeglądarce internetowej   

 1. Przejdź do strony: https://www.office.com/signin

  W przypadku usługi Office 365 obsługiwanej przez firmę 21Vianet w Chinach zaloguj się za pomocą konta służbowego w witrynie https://login.partner.microsoftonline.cn.

  W przypadku usługi Office 365 Germany zaloguj się za pomocą konta służbowego w witrynie https://portal.office.de.

 2. Zaloguj się za pomocą osobistego konta Microsoft skojarzonego z pakietem Office lub zestawu nazwy użytkownika i hasła używanego z kontem służbowym.

W aplikacji klasycznej pakietu Office   

 1. Jeśli nie jesteś jeszcze w pliku lub dokumencie pakietu Office, otwórz aplikację, taką jak Word lub Excel, a następnie otwórz istniejący plik lub utwórz nowy.

 2. Wybierz pozycję Plik > Konto (lub Konto pakietu Office, jeśli korzystasz z programu Outlook). Jeśli jeszcze się nie zalogowano, kliknij pozycję Zaloguj się.

 3. W oknie logowania wpisz adres e-mail i hasło używane w pakiecie Office. Może to być osobiste konto Microsoft skojarzone z pakietem Office lub zestaw nazwy użytkownika i hasła używany z kontem służbowym.

Jeśli do zalogowania się zostało już użyte jedno konto, ale chcesz zalogować się za pomocą innego, zobacz sekcję Przełączanie się między kontami poniżej. Przełączenie się między kontami może być konieczne, jeśli próbujesz zapisać lub otworzyć pliki z usługi w chmurze, która używa innego konta. Być może na przykład używasz więcej niż jednej usługi OneDrive. Jedna jest skojarzona z kontem służbowym, a druga z osobistym lub szkolnym. Ewentualnie współużytkujesz komputer z inną osobą, która nadal jest zalogowana.

Przełączanie się między kontami

Jeśli po zalogowaniu się przy użyciu konta Microsoft chcesz zamiast tego zalogować się za pomocą konta służbowego lub zalogowano się przy użyciu konta innej osoby i chcesz zalogować się do własnego konta, wykonaj następujące czynności:

W przeglądarce   

 • W prawym górnym rogu wybierz swoją nazwę, a następnie wyloguj się z bieżącego konta i zaloguj się przy użyciu innego konta.

  — LUB —

 • Otwórz sesję prywatną w przeglądarce internetowej. Na przykład w programie Internet Explorer lub Microsoft Edge użyj trybu InPrivate. W przeglądarce Chrome użyj okna incognito. W programie Firefox użyj polecenia Nowe okno prywatne.

W aplikacji klasycznej pakietu Office   

 1. W aplikacji, na przykład w programie Word lub Excel, wybierz pozycję Plik > Konto.

 2. Wybierz pozycję Przełącz konto.

  Zrzut ekranu przedstawiający sposób przełączania kont w obszarze Informacje o koncie

Jak wylogować się z pakietu Office

W przeglądarce   

 1. W prawym górnym rogu okna przeglądarki wybierz swoją nazwę lub obraz, a następnie wybierz pozycję Wyświetl konto.

 2. Wybierz pozycję Wyloguj się.

W aplikacji klasycznej pakietu Office   

 1. W aplikacji, na przykład w programie Word lub Excel, wybierz pozycję Plik > Konto (lub Konto pakietu Office w programie Outlook).

 2. W obszarze Informacje o użytkowniku wybierz pozycję Wyloguj.

Przechodzenie na stronę Moje konto w celu zarządzania pakietem Office, w tym instalowaniem, dezaktywacją, płatnościami i odnawianiem oraz udostępnianiem

W przeglądarce internetowej   

 1. Przejdź do strony: https://www.office.com/signin

  W przypadku usługi Office 365 obsługiwanej przez firmę 21Vianet w Chinach zaloguj się za pomocą konta służbowego w witrynie https://login.partner.microsoftonline.cn.

  W przypadku usługi Office 365 Germany zaloguj się za pomocą konta służbowego w witrynie https://portal.office.de.

 2. Zaloguj się za pomocą osobistego konta Microsoft skojarzonego z pakietem Office lub zestawu nazwy użytkownika i hasła używanego z kontem służbowym.

  Nie możesz się zalogować? Zobacz Nie pamiętam nazwy użytkownika lub hasła do konta używanego z pakietem Office.

 3. W prawym górnym rogu wybierz swoją nazwę lub obraz, a następnie wybierz pozycję Wyświetl konto.

W aplikacji klasycznej pakietu Office   

 1. W aplikacji, na przykład w programie Word lub Excel, wybierz pozycję Plik > Konto (lub Konto pakietu Office w programie Outlook).

 2. W obszarze Informacje o produkcie wybierz pozycję Zarządzaj kontem.

  Zostanie otwarta przeglądarka internetowa. Jeśli przeglądarka nie została otwarta automatycznie, kliknij ją na pasku zadań.

 3. W przeglądarce może zostać od razu otwarta strona Moje konto pakietu Office. W przeciwnym razie może pojawić się monit o zalogowanie się. Zaloguj się przy użyciu konta skojarzonego z pakietem Office. Będzie to albo konto Microsoft, albo konto służbowe skojarzone z pakietem Office.

 4. Po zalogowaniu się kliknij swoją nazwę lub obraz w prawym górnym rogu i w zależności od rodzaju konta wybierz pozycję Moje konto lub Wyświetl konto.

Na stronie Moje konto możesz wykonać następujące czynności (zależnie od produktu pakietu Office):

 • Instalowanie pakietu Office lub wyświetlanie stanu instalacji (jeśli jest dostępna licencja umożliwiająca jego zainstalowanie)

 • Udostępnianie subskrypcji (opcja dostępna tylko dla właściciela subskrypcji usługi Office 365 dla użytkowników domowych)

 • Zarządzanie kontem oraz pakietem Office. W zależności od produktu w tym miejscu możesz również sprawdzić, jakie produkty pakietu Office posiadasz, zdezaktywować pakiet Office na urządzeniu, odnowić usługę Office 365, udostępnić swoją subskrypcję pakietu Office i zarządzać płatnościami.

  Porady: Aby uzyskać więcej informacji na temat zarządzania opcjami płatności, zobacz następujące artykuły w zależności od produktu pakietu Office:

Nie pamiętasz nazwy użytkownika lub hasła

Jeśli nie pamiętasz nazwy użytkownika lub hasła do konta albo występują problemy z logowaniem, zobacz Nie pamiętam nazwy użytkownika lub hasła do konta używanego z pakietem Office.

Masz już zainstalowany pakiet Office?   

Jeśli masz usługę Office 365 lub pakiet Office 2016 i oprogramowanie jest już zainstalowane, w niektórych przypadkach możesz wyświetlić nazwę konta skojarzonego z pakietem Office.

 1. Jeśli nie jesteś jeszcze w pliku lub dokumencie pakietu Office, otwórz aplikację, taką jak Word lub Excel, a następnie otwórz istniejący plik lub utwórz nowy.

 2. Wybierz pozycję Plik > Konto (lub Konto pakietu Office, jeśli korzystasz z programu Outlook). Jeśli jeszcze się nie zalogowano, kliknij pozycję Zaloguj się.

 3. W obszarze Informacje o produkcie znajduje się nazwa Twojego produktu pakietu Office oraz sformułowanie Należy do wraz z kontem skojarzonym z tą wersją pakietu Office.

  Konto Microsoft skojarzone z pakietem Office jest wyświetlane w oknie Konto aplikacji pakietu Office

  Jeśli nie widzisz napisu Należy do, wybierz pozycję Opcje aktualizacji > Aktualizuj teraz. Po zakończeniu aktualizacji spróbuj zamknąć aplikację, a następnie otworzyć ją ponownie. Jeśli nadal brakuje odpowiedniej pozycji, być może Twoja wersja pakietu Office nie zawiera tej funkcji.

Rozwijaj umiejętności związane z pakietem Office
Poznaj szkolenia
Uzyskuj nowe funkcje w pierwszej kolejności
Dołącz do niejawnych testerów pakietu Office

Czy te informacje były pomocne?

Dziękujemy za opinię!

Dziękujemy za opinię! Wygląda na to, że połączenie Cię z jednym z naszych agentów pomocy technicznej pakietu Office może być pomocne.

×