Listy dystrybucyjne uaktualnienia do usługi Office 365 grup w programie Outlook

Uwaga:  Staramy się udostępniać najnowszą zawartość Pomocy w Twoim języku tak szybko, jak to możliwe. Ta strona została przetłumaczona automatycznie i może zawierać błędy gramatyczne lub nieścisłości. Chcemy, aby ta zawartość była dla Ciebie przydatna. Prosimy o powiadomienie nas, czy te informacje były pomocne, u dołu tej strony. Oto angielskojęzyczny artykuł do wglądu.

Współautorzy: Diane Faigel
Ostatnia aktualizacja: 18 grudnia, 2017

To łatwo uaktualnić listy dystrybucyjne grupami usługi Office 365 w programie Outlook do! Jest to doskonały sposób, aby nadać listy dystrybucyjne organizacji wszystkich funkcji i funkcji grup usługi Office 365. Dlaczego należy uaktualnić list dystrybucyjnych do grup w programie Outlook

Można też uaktualnić list dystrybucyjnych jeden pojedynczo lub kilku w tym samym czasie.

Uaktualnienia rozkładu jednego lub kilku list grupami usługi Office 365 w programie Outlook

Użytkownik musi być administratorem globalnym usługi Office 365 lub administrator serwera Exchange, aby uaktualnić listy dystrybucyjnej.

 1. Zaloguj się przy użyciu konta administratora usługi Office 365 na stronie https://aka.ms/admincenter.

  Zaloguj się przy użyciu konta administratora usługi Office 365 na stronie https://portal.office.de/adminportal/home#/homepage.

  Logowanie się do usługi Office 365 obsługiwanej przez firmę 21Vianet

 2. Wybierz pozycję Centra administracyjne > Exchange.

 3. W Centrum administracyjnym programu Exchange przejdź do pozycji Adresaci > grupy.

  Pojawi się powiadomienie o wskazuje, że masz listy dystrybucyjne (nazywane również grupami dystrybucyjnymi), które można uaktualnić do grup usługi Office 365.

  Kliknij na wprowadzenie.

 4. Wybierz jeden lub więcej list dystrybucyjnych (nazywana również grupą dystrybucyjną) na stronie grupy .

  Wybierz grupę dystrybucyjną na stronie grupy
 5. Wybierz ikonę uaktualnienia.

  Kliknij lub naciśnij pozycję Uaktualnij do ikony grupy usługi Office 365
 6. W oknie dialogowym informacje o wybierz pozycję Tak, aby potwierdzić aktualizację. Proces zaczyna się natychmiast. W zależności od rozmiaru i liczby list dystrybucyjnych w przypadku uaktualniania może potrwać minuty lub godziny.

  Jeśli nie można uaktualnić listy dystrybucyjnej, pojawi się okno dialogowe z informacją. Zobacz, jakie dystrybucji list można uaktualnić.

 7. Uaktualnianie wielu list dystrybucyjnych, należy użyć listy do filtrowania listy dystrybucyjne, które zostały uaktualnione. Jeśli lista nie jest wykonane, poczekaj chwilę dłużej, a następnie wybierz pozycję Odśwież , aby zobaczyć, co to jest został pomyślnie uaktualniony.

  Istnieje nie należy zauważyć, że informuje, gdy proces uaktualniania zostało ukończone dla wszystkich list dystrybucyjnych zostanie zaznaczona. Można określić to, wyświetlając co to jest wyświetlana w obszarze dostępne do uaktualnienia lub Uaktualnione list dystrybucyjnych.

 8. Jeśli zaznaczony listy Dystrybucyjnej do uaktualnienia, ale został nadal jest wyświetlany na stronie jako dostępne w celu uaktualnienia, a następnie go nie można uaktualnić. Zobacz, Co zrobić, jeśli nie działa uaktualnienie.

Uwaga: Jeśli jest wyświetlany grupy szyfrowane wiadomości e-mail, które można zauważyć u dołu, które umożliwiają uaktualnianie dowolny odpowiedniej rozkład czasami będzie oferować listy, że jesteś właścicielem. Aby uzyskać więcej informacji na temat wiadomości e-mail skrót, zobacz prowadzenie konwersacji grupowej w programie Outlook .

Co zrobić, jeśli nie działa uaktualnienie

Listy dystrybucyjne, których nie można uaktualnić pozostaną niezmienione.

Jeśli co najmniej jeden odpowiedniej listy dystrybucyjne nie można uaktualnić, otwórz bilet pomocy technicznej. Ten problem, musisz być przekazany do zespołu inżynierów grupy dla nich ustalanie problemu.

Jest to możliwe, że ze względu na awarię usług nie uaktualnić listy dystrybucyjnej, ale bardzo prawdopodobne. Jeśli chcesz, poczekaj chwilę i spróbuj ponownie uaktualnianie listy Dystrybucyjnej.

Jak za pomocą programu PowerShell uaktualnienie rozkładu kilku list w tym samym czasie

Jeśli jesteś doświadczonym przy użyciu programu PowerShell, warto pójść tą drogą zamiast interfejsu użytkownika. Mamy zestaw poleceń cmdlet, ułatwiającą uaktualnienie listami dystrybucyjnymi. Zobacz poniższą sekcję.

Uaktualnianie jednej listy Dystrybucyjnej

Aby uaktualnianie jednej listy Dystrybucyjnej uruchom następujące polecenie:

Uaktualnianie DistributionGroup — DlIdentities < adres Dl SMTP >

Na przykład jeśli chcesz uaktualnić list dystrybucyjnych z dl1@contoso.com adres SMTP, uruchom następujące polecenie:

Uaktualnianie DistributionGroup — DlIdentities dl1@contoso.com

Uwaga: Możesz również uaktualnić listy dystrybucyjnej jednej grupy usługi Office 365 przy użyciu polecenia cmdlet programu PowerShell Nowy UnifiedGroup

Uaktualnianie wielu list dystrybucyjnych w partii

Można również przekazać wiele list dystrybucyjnych jako partię i uaktualnianie je razem:

Uaktualnianie DistributionGroup — DlIdentities < DL adres1 SMTP >, < DL SMTP 2 >,

< DL SMTP address3 >, < adres DL SMTP 4 >...

Na przykład jeśli chcesz uaktualnić pięć list dystrybucyjnych z dl1@contoso.com adres SMTP i dl2@contoso.com, dl3@contoso.com, dl4@contoso.com i dl5@contoso.com, uruchom następujące polecenie:

Uaktualnianie DistributionGroup — DlIdentities dl1@contoso.com, dl2@contoso.com, dl3@contoso.com, dl4@contoso.com, dl5@contoso.com

Uaktualnianie wszystkich odpowiedniej list dystrybucyjnych

Istnieją dwa sposoby, w których można też uaktualnić wszystkie odpowiedniej list dystrybucyjnych.

 1. Uzyskiwanie odpowiedniej list dystrybucyjnych w dzierżawie i uaktualnić za pomocą polecenia uaktualnienia"

Get-EligibleDistributionGroup | Uaktualnianie DistributionGroup

2. Pobierz listę wszystkich list dystrybucyjnych i uaktualnianie tylko odpowiedniej list dystrybucyjnych:

Get-DistribtuionGroup | Uaktualnianie DistributionGroup

Często zadawane pytania na temat uaktualniania listy dystrybucyjne do grupami usługi Office 365 w programie Outlook

Listy dystrybucyjne, które można uaktualnić?

Możesz uaktualnić tylko listy dystrybucyjne zarządzanych w chmurze, prosta, zagnieżdżone. W poniższej tabeli wymieniono listy dystrybucyjne, których nie można uaktualnić.

Właściwość

Uprawniony?

Lista dystrybucyjna zarządzanych lokalnego.

Nie

Listy dystrybucyjne zagnieżdżonych. Lista dystrybucyjna składa się z grup podrzędnych lub jest członkiem innej grupy.

Nie

Listy dystrybucyjne z elementem RecipientTypeDetails inne niż UserMailbox, SharedMailbox, TeamMailbox, MailUser

Nie

Listy dystrybucyjnej, która ma więcej niż 100 właściciele

Nie

Listy dystrybucyjnej, która zawiera tylko członkowie, ale bez właściciela

Nie

Listy dystrybucyjnej, w której znajduje się alias zawierających znaki specjalne

Nie

Jeśli na liście dystrybucyjnej jest skonfigurowany do być adresem przekazywanie udostępnione skrzynki pocztowej

Nie

Jeśli listy Dystrybucyjnej jest częścią ograniczeń nadawcy w innej listy Dystrybucyjnej.

Nie

Grupy zabezpieczeń

Nie

Dynamiczne listy dystrybucyjne

Nie

Listy dystrybucyjne, które są konwertowane na RoomLists

Nie

Jak sprawdzić, którego list dystrybucyjnych kwalifikujące się do uaktualnienia?

Jeśli chcesz sprawdzić, czy listy Dystrybucyjnej jest uprawniony, można uruchamiać poniżej polecenia:

Get-DistributionGroup < adres DL SMTP > | Get-EligibleDistributionGroup

Jeśli chcesz sprawdzić, którego list dystrybucyjnych kwalifikujące się do uaktualnienia, po prostu uruchom następujące polecenie:

Get-EligibleDistributionGroup

Kto może zostać uruchomiony skrypty uaktualniania?

Osoby z administratorem globalnym usługi Office 365 lub praw administratora programu Exchange.

Dlaczego wizytówki nadal jest wyświetlana na liście dystrybucyjnej? Co należy zrobić, aby zapobiec wyświetlaniu w mojej automatyczne listy dystrybucyjnej uaktualnione proponowanie listy?

 • Dla programu Outlook

  • Jeśli ktoś próbuje wysłać wiadomość e-mail w programie Outlook, wpisując nazwę grupy usługi Office 365 po przeprowadzeniu migracji, adresat będzie rozpoznać jako listy dystrybucyjnej zamiast grupy usługi Office 365. Wizytówki adresata będzie wizytówki listy dystrybucyjnej. Wynika to z adresatów pamięci podręcznej lub nick nazwy pamięci podręcznej w programie Outlook. Wiadomość e-mail zostanie wysłana pomyślnie do grupy usługi Office 365, ale może powodować dezorientację nadawcy.

   W tym temacie informacje dotyczące listy autouzupełniania resetowanie pamięci podręcznej, która będzie rozwiązać ten problem, można wykonać czynności.

 • Dla programu Outlook w sieci web

Czy nowych członków grupy przeznaczony powitalna wiadomość e-mail w skrzynce odbiorczej?

Wartość nie. To ustawienie w celu umożliwienia wiadomości powitalnej jest domyślnie ma wartość FAŁSZ. To ustawienie wpływa zarówno istniejących, jak i nowych członków grupy, którzy mogą przyłączyć się po zakończeniu migracji. Jeśli później właściciela grupy pozwala użytkowników gości, użytkowników gości będą odbierane powitalna wiadomość e-mail w skrzynce odbiorczej. Członkowie gościa można kontynuować pracę z grupą.

Co się stanie z listy Dystrybucyjnej, jeśli nie powiedzie się uaktualnienie z Centrum administracyjnego programu Exchange?

Uaktualnianie nastąpi tylko wtedy, gdy połączenie jest przesyłany do serwera. Jeśli uaktualnienie nie powiedzie się, do list dystrybucyjnych będą bez zmian. Będą one działać tak, jak są używane do.

Rozwijaj umiejętności związane z pakietem Office
Poznaj szkolenia
Uzyskuj nowe funkcje w pierwszej kolejności
Dołącz do niejawnych testerów pakietu Office

Czy te informacje były pomocne?

Dziękujemy za opinię!

Dziękujemy za opinię! Wygląda na to, że połączenie Cię z jednym z naszych agentów pomocy technicznej pakietu Office może być pomocne.

×