Limity wyszukiwania dotyczące usługi SharePoint Online

Uwaga:  Staramy się udostępniać najnowszą zawartość Pomocy w Twoim języku tak szybko, jak to możliwe. Ta strona została przetłumaczona automatycznie i może zawierać błędy gramatyczne lub nieścisłości. Chcemy, aby ta zawartość była dla Ciebie przydatna. Prosimy o powiadomienie nas, czy te informacje były pomocne, u dołu tej strony. Oto angielskojęzyczny artykuł do wglądu.

Jako administrator zarządzający usługi SharePoint Online (Aby uzyskać więcej informacji, zobacz Omówienie administracji wyszukiwania usługi SharePoint Online), należy pamiętać o limity wyszukiwania. Na przykład są limity liczba wpisów, które masz w niestandardowym słowniku wyszukiwania lub liczbę wierszy, które są zwracane jako część wyszukiwania.

Istnieją dwa typy limitów:

  • Graniczny — liczba, której nie można przekraczać.

  • Obsługiwany — liczba, której przekroczenie jest niezalecane (na podstawie testów przeprowadzonych przez firmę Microsoft).

    W przypadku przekroczenia obsługiwanego limitu mogą wystąpić nieoczekiwane wyniki lub znaczący spadek wydajności.

Uwaga: Dane alfanumeryczne w programie Microsoft Excel dokumentów jest indeksowane i przeszukiwana, ale dane liczbowe. Na przykład ciąg "PO123456789" czy zwracanych w wynikach wyszukiwania, ale liczbę "123456789 tak" czy nie.

Limity te dotyczą wszystkich planów usługi SharePoint Online.

W poniższej tabeli przedstawiono limity dotyczące wyszukiwania usługi SharePoint Online.

Granica

Wartość maksymalna

Typ limitu

Uwagi

Rozmiar dokumentu, który może być pobierany przez składniki przeszukiwania

64 MB, 3 MB w przypadku dokumentów programu Excel

Graniczny

Funkcja wyszukiwania pobiera metadane i zawartość z dokumentu, aż zostanie osiągnięty maksymalny rozmiar dokumentu. Pozostała zawartość nie jest pobierana.

Rozmiar przeanalizowanej zawartości

2 miliony znaków

Graniczny

Funkcja wyszukiwania przestaje analizować element po przeanalizowaniu 2 milionów znaków z jego zawartości (łącznie z załącznikami). Rzeczywista liczba przeanalizowanych znaków może być niższa niż ten limit, ponieważ funkcja wyszukiwania przeznacza na analizę pojedynczego elementu wraz z załącznikami maksymalnie 30 sekund. Po zatrzymaniu analizy przez funkcję wyszukiwania element jest oznaczany jako częściowo przetworzony. Nieprzeanalizowana zawartość nie jest przetwarzana i w związku z tym nie jest indeksowana.

Znaki przetwarzanych przez moduł dzielenia wyrazów

1 000 000

Graniczny

Wyszukiwania dzieli zawartość na pojedyncze wyrazy (tokeny). Moduł dzielenia wyrazów tworzy tokenów z pojedynczego elementu z uwzględnieniem załączników z elementu najpierw 1 000 000 znaków.

Rzeczywista liczba tokenów może być niższa niż ten limit, ponieważ funkcja wyszukiwania przeznacza na dzielenie wyrazów maksymalnie 30 sekund. Pozostała zawartość nie jest przetwarzana.

Rozmiar zindeksowanej właściwości zarządzanej

512 KB na właściwość zarządzaną przy ustawieniu „uwzględniana w wyszukiwaniu” lub „uwzględniana w kwerendach”

Graniczny

Rozmiar właściwości zarządzanej uwzględnianej podczas pobierania wyników

16 KB na właściwość zarządzaną

Graniczny

Rozmiar właściwości zarządzanej uwzględnianej w sortowaniu i uściślaniu

16 KB na właściwość zarządzaną

Graniczny

Rozmiar tokenu

Zmienna — rozmiar zależy od ustawień dzielenia wyrazów, a dzielenie wyrazów jest zależne od języka.

Graniczny

Funkcja wyszukiwania może indeksować tokeny dowolnej długości, ale długość tokenu może zostać ograniczona przez moduł dzielenia wyrazów, który odpowiada za tworzenie tokenów. Moduły dzielenia wyrazów to składniki językowe dzielące zawartość na pojedyncze wyrazy (tokeny).

Liczba wpisów w niestandardowym słowniku wyszukiwania

5000 terminów na dzierżawcę

Graniczny

Ogranicza to liczbę terminów dozwolonych w słownikach dołączeń i wykluczeń na potrzeby sprawdzania pisowni kwerend i ekstrakcji firm. W magazynie terminów można przechowywać więcej terminów niż wynika z limitu, ale wyszukiwanie obsługuje tylko 5000 terminów na dzierżawcę.

Mapowania właściwości zarządzanej

100 na właściwość zarządzaną

Obsługiwany

Właściwości przeszukane mogą być mapowane właściwości zarządzane. Przekroczenie tego limitu może spowodować zmniejszenie szybkości przeszukiwania i wydajności kwerendy.

Wartości na właściwość zarządzaną

 1000

Graniczny

Właściwość zarządzana może mieć wiele wartości tego samego typu. Jest to maksymalna liczba wartości na wielowartościową właściwość zarządzaną dla każdego dokumentu. Jeśli ta liczba zostanie przekroczona, pozostałe wartości są usuwane.

Konteksty unikatowe używane do klasyfikowania

15 kontekstów unikatowych na model klasyfikacji

Graniczny

Strony autorytatywne

1 strona najwyższego poziomu i minimalna liczba stron drugiego i trzeciego poziomu na dzierżawcę

Obsługiwany

Należy używać jak najmniejszej liczby stron drugiego i trzeciego poziomu przy zachowaniu wymaganej istotności.

Dodanie kolejnych stron może uniemożliwić uzyskanie wymaganej istotności. Witrynę kluczową należy dodać do pierwszego poziomu istotności. Kolejne witryny kluczowe należy dodawać pojedynczo do drugiego lub trzeciego poziomu istotności. Po każdym dodaniu należy ocenić istotność w celu upewnienia się, że osiągnięto wymagany efekt.

Długość tekstu kwerend w przypadku użycia języka kwerend ze słowami kluczowymi

4 KB (4.096 znaków)

Graniczny

W przypadku kwerend odnajdowania maksymalna długość tekstu wynosi 16 KB (16 384 znaków).

Liczba wierszy w zestawie wyników

500

Graniczny

Aby wyświetlić cały zestaw wyników, użyj więcej kwerend stronicowania.

W przypadku kwerend odnajdowania maksymalna liczba wierszy w zestawie wyników wynosi 10 000.

Modele klasyfikowania

1000 na dzierżawcę

Graniczny

Zbliżenie się do tego limitu może mieć negatywny wpływ na ogólną wydajność systemu.

Indeksy pełnotekstowe definiowane przez użytkownika

3

Graniczny

Maksymalna liczba elementów w lokalnym indeksowane w usłudze Office 365

20 milionów elementów

Progowa.

Dla każdego 1 TB wolnego miejsca w usłudze Office 365 znajduje się dzierżawy usługi pozwalają na indeksowanie elementów 1 mln zawartości lokalnego w Twojej dzierżawy indeksu wyszukiwania w usłudze Office 365 przy użyciu rozwiązania do wyszukiwania hybrydowych chmury. Przydział jest domyślnie ograniczone do góry do 20 milionów elementów. Aby zwiększyć liczbę elementów, które mogą być indeksowane poza 20 milionów elementów, skontaktuj się Support firmy Microsoft.

Zobacz też:

Rozwijaj umiejętności związane z pakietem Office
Poznaj szkolenia
Uzyskuj nowe funkcje w pierwszej kolejności
Dołącz do niejawnych testerów pakietu Office

Czy te informacje były pomocne?

Dziękujemy za opinię!

Dziękujemy za opinię! Wygląda na to, że połączenie Cię z jednym z naszych agentów pomocy technicznej pakietu Office może być pomocne.

×