Limity usługi SharePoint Online

Ostatnia aktualizacja: kwiecień 2018 r.

Ten artykuł zawiera opis limitów usługi SharePoint Online mających zastosowanie do wszystkich planów. Aby uzyskać informacje dotyczące limitów przestrzeni dyskowej i użytkowników dla bieżących planów usługi Office 365 i planów autonomicznych usługi SharePoint Online, zobacz opis usługi SharePoint Online. Aby uzyskać informacje dotyczące limitów przestrzeni dyskowej i użytkowników dla poprzednich planów usługi Office 365 dla małych i średnich firm, zobacz Limity dotyczące planów usługi Office 365 dla małych i średnich firm w dalszej części tego artykułu.

Uwagi: 

Ograniczenia dotyczące usługi

 • Elementy i pliki — Lista może zawierać maksymalnie 30 milionów elementów, a biblioteka może zawierać maksymalnie 30 milionów plików i folderów. Widoki mogą zawierać maksymalnie 12 kolumn odnośników. Aby uzyskać więcej informacji na temat innych ograniczeń dotyczących wyświetlania dużych list, zobacz Zarządzanie dużymi listami i bibliotekami w usłudze Office 365. Aby uzyskać informacje o znakach, których nie można używać w nazwach plików, zobacz Nieprawidłowe znaki w nazwach plików i folderów.

 • Podwitryny — Maksymalnie 2000 podwitryn na zbiór witryn.

 • Długość ścieżki pliku — Całkowita długość adresu URL, łącznie z nazwą pliku, nie może przekraczać 400 znaków. Na przykład tak wygląda typowy adres URL pliku przechowywanego w programie SharePoint:
  http://www.contoso.com/sites/marketing/documents/Shared%20Documents/Promotion/Holiday%202018.xlsx

 • Rozmiar pliku — Mniej niż 15 GB na plik. Pliki dołączane do elementów list mogą mieć rozmiar do 250 MB.

 • Synchronizacja — W celu zapewnienia optymalnej wydajności zalecamy przechowywanie nie więcej niż 100 000 plików w jednej bibliotece usługi OneDrive lub witryny zespołu. Jeśli korzystasz z poprzedniego klienta synchronizacji usługi OneDrive dla Firm (Groove.exe), limit synchronizacji na bibliotekę wynosi 5000 elementów.

 • Wersje — 50 000 wersji głównych i 511 wersji pomocniczych.

 • Grupy programu SharePoint — Użytkownik może należeć do 5000 grup, a każda grupa może mieć maksymalnie 5000 użytkowników. Zbiór witryn może zawierać maksymalnie 10 000 grup.

 • Hostowane aplikacje programu SharePoint — 20 000 wystąpień na dzierżawę.

 • Użytkownicy — 2 miliony na zbiór witryn.

 • Magazyn terminów zarządzanych metadanych (baza danych): 200000 terminów, 1000 globalnych zestawów terminów, 1000 grup

Uwaga: Nie ma ograniczenia dotyczącego liczby użytkowników zewnętrznych, których można zaprosić do zbiorów witryn usługi SharePoint Online. Aby uzyskać więcej informacji, zobacz Zarządzanie udostępnianiem zewnętrznym w środowisku usługi SharePoint Online.

Limity dotyczące planów usługi Office 365 dla małych i średnich firm

Te plany nie są już dostępne w sprzedaży. Zobacz Przełączanie do innego planu lub innej subskrypcji usługi Office 365, aby uzyskać instrukcje dotyczące aktualizowania planu do jednego z nowych planów.

Funkcja   

Office 365 Midsize Business   

Office 365 Small Business i Small Business Premium   

Magazyn

Uwaga: Zalecamy monitorowanie Kosza i jego regularne opróżnianie. Miejsce do magazynowania zużywane przez Kosz jest częścią całkowitego limitu magazynowania plików organizacji.

1 TB na organizację plus 0,5 GB na użytkownika z subskrypcją.

Możesz wykupić dodatkowe miejsce w magazynie o wielkości maksymalnie 20 TB.

Aby kupić miejsce do magazynowania, zobacz Zmienianie ilości miejsca do magazynowania dla subskrypcji.

1 TB na organizację.

Miejsce do magazynowania dla zbiorów witryn i grup usługi Office 365

Maksymalnie 1 TB na zbiór witryn lub grupę.

1 TB

Zbiory witryn i grupy usługi Office 365

20 na organizację (z wyłączeniem usługi OneDrive dla każdego użytkownika z licencją).

1 na organizację (z wyłączeniem usługi OneDrive dla każdego użytkownika z licencją).

Liczba użytkowników

1 – 250

1 – 25

Temat:

Informacje:

Limity w zakresie łączności dotyczące usługi Office 365

Aby uzyskać informacje na temat przepustowości internetowej oraz kwestii związanych z portami i protokołami w planach usługi Office 365, zobacz Porty i protokoły usługi Office 365.

Dostępność funkcji programu SharePoint

Aby uzyskać więcej informacji o dostępności funkcji programu SharePoint i usługi SharePoint Online w ramach usługi Office 365, zobacz Opis usługi SharePoint Online.

Limity wyszukiwania usługi SharePoint Online

Aby dowiedzieć się więcej na temat limitów wyszukiwania dotyczących usługi SharePoint Online, zobacz Limity wyszukiwania dotyczące usługi SharePoint Online.

Ograniczenia i limity dotyczące usługi OneDrive dla Firm

Aby dowiedzieć się więcej na temat ograniczeń i limitów obowiązujących podczas korzystania z aplikacji nowy klient synchronizacji usługi OneDrive (OneDrive.exe), zobacz Ograniczenia i limity obowiązujące podczas synchronizowania plików i folderów.

Aby uzyskać więcej informacji na temat ograniczeń i limitów związanych z korzystaniem z poprzedniego klienta synchronizacji usługi OneDrive dla Firm (Groove.exe), zobacz Ograniczenia dotyczące synchronizowania bibliotek programu SharePoint z komputerem za pomocą usługi OneDrive dla Firm.

Aby ustalić, którego klienta synchronizacji używasz, zobacz Którego klienta synchronizacji usługi OneDrive używam?

Typy plików

Aby uzyskać więcej informacji o typach plików, jakich nie można dodać do listy, zobacz Typy plików, których nie można dodawać do listy ani do biblioteki.

Adresy URL usługi SharePoint Online

Aby uzyskać więcej informacji o adresach usługi SharePoint Online, zobacz Adresy URL i IP usługi SharePoint Online.

Języki witryny

Aby dowiedzieć się, jak ustawić język witryn, zobacz Zmienianie ustawień językowych i regionalnych.

Planowanie i wdrażanie usługi SharePoint Online

Przewodnik po planowaniu pod kątem usługi SharePoint Online dla usługi Office 365 dla firm

Dodawanie lub zmniejszenie miejsca do magazynowania

Zmienianie ilości miejsca do magazynowania dla subskrypcji.

Rozwijaj umiejętności związane z pakietem Office
Poznaj szkolenia
Uzyskuj nowe funkcje w pierwszej kolejności
Dołącz do niejawnych testerów pakietu Office

Czy te informacje były pomocne?

Dziękujemy za opinię!

Dziękujemy za opinię! Wygląda na to, że połączenie Cię z jednym z naszych agentów pomocy technicznej pakietu Office może być pomocne.

×