Limity i ograniczenia dotyczące aplikacji internetowych programu Access

Każda aplikacja usług programu Access w usługach Office 365 i SharePoint Online tworzy odpowiadającą jej bazę danych SQL, która podlega limitom zużycia zasobów. Te limity są przypisywane do konkretnych baz danych i mają zastosowanie zarówno w przypadku korzystania z internetowego interfejsu użytkownika, jak i z bezpośredniego połączenia ODBC.

Ważne    Firma Microsoft nie zaleca już tworzenia aplikacji sieci Web programu Access ani używania ich w programie SharePoint. Jako alternatywę rozważ tworzenie rozwiązań biznesowych bez użycia kodu dla sieci Web i urządzeń przenośnych za pomocą usługi Microsoft PowerApps.

Limity aplikacji internetowej programu Access

Limit

Wartość maksymalna

Uwagi

Maksymalny poziom wydajności zapytania

5 DTU

Ten limit jest obliczany jako liczba jednostek transakcji bazy danych, czyli DTU (Database Transaction Units), które są oparte na pomiarach mieszanych procesora, pamięci, i operacji We/Wy (operacje We/Wy danych i dziennika transakcji).

Jeśli zapytanie przekroczy limit zużycia zasobów, zostanie wyświetlony błąd SQL 10928.

Maksymalny rozmiar magazynu bazy danych aplikacji programu Access

1 GB

1 GB to limit magazynu bazy danych.

Jeśli aplikacja przekroczy ten limit rozmiaru, zostanie wyświetlony błąd SQL 40544.

Jak unikać ograniczania

Jeśli zapytania są ograniczane, mogą istnieć pewne sposoby zmniejszenia ilości zużywanych zasobów bez zmniejszania ilości danych, do których uzyskuje dostęp aplikacja internetowa programu Access. Oto kilka ogólnych porad dotyczących zmniejszenia zużycia zasobów:

  • Zidentyfikuj najważniejsze zapytania, które potencjalnie mogłyby zostać dostosowane w celu zwiększenia wydajności.

  • Utwórz indeks i zastosuj go w celu zwiększenia wydajności

  • Przełącz przetwarzanie inne niż OLTP do lokalnej bazy danych programu Access (ACCDB) lub do bazy danych Azure SQL.

Rozwijaj umiejętności związane z pakietem Office
Poznaj szkolenia
Uzyskuj nowe funkcje w pierwszej kolejności
Dołącz do niejawnych testerów pakietu Office

Czy te informacje były pomocne?

Dziękujemy za opinię!

Dziękujemy za opinię! Wygląda na to, że połączenie Cię z jednym z naszych agentów pomocy technicznej pakietu Office może być pomocne.

×