Limity czasu sesji usługi Office 365

Okresy istnienia sesji to istotny element uwierzytelniania w usłudze Office 365, a także ważny składnik stosowany w celu równoważenia zabezpieczeń i częstotliwości monitowania użytkowników o poświadczenia.

Czasy sesji w usługach Office 365

Gdy użytkownicy przeprowadzają uwierzytelnianie w dowolnej aplikacji sieci Web lub aplikacji mobilnej usługi Office 365, zostaje ustanowiona sesja. W trakcie trwania sesji użytkownicy nie muszą przeprowadzać ponownego uwierzytelniania. Sesje mogą wygasać w przypadku braku aktywności, zamknięcia okna przeglądarki lub karty bądź wygaśnięcia tokenu z innych przyczyn, na przykład po zresetowaniu hasła. Usługi Office 365 mają różne limity upływu czasu sesji odpowiadające typowym sposobom korzystania z poszczególnych usług.

W poniższej tabeli podano okresy istnienia sesji dla usług Office 365:

Usługa Office 365

Limit czasu sesji

Centrum administracyjne usługi Office 365

Co 8 godzin będzie pojawiał się monit o podanie poświadczeń dla centrum administracyjnego.

SharePoint Online

5 dni braku aktywności, jeśli użytkownik wybrał opcję Nie wylogowuj mnie. Jeśli użytkownik ponownie uzyska dostęp do usługi SharePoint Online po upływie co najmniej 24 godziny od poprzedniego logowania, wartość limitu czasu jest resetowana do 5 dni. 

Outlook Web App

6 godzin.

Możesz zmienić tę wartość za pomocą parametru ActivityBasedAuthenticationTimeoutInterval w poleceniu cmdlet Set-OrganizationConfig.

Azure Active Directory

(Używana przez klientów pakietu Office 2013 korzystających z systemu Windows z włączonym nowoczesnym uwierzytelnianiem)

W przypadku nowoczesnego uwierzytelniania są używane tokeny dostępu, które są odświeżane w celu udzielania użytkownikom dostępu do zasobów usługi Office 365 za pomocą usługi Azure Active Directory. Token dostępu to token sieci Web JSON wystawiany po pomyślnym uwierzytelnieniu, który jest ważny przez godzinę. Wystawiany jest również token odświeżania o dłuższym okresie istnienia. Gdy token dostępu wygasa, klient pakietu Office uzyskuje nowy token dostępu, zużywając ważny token odświeżania. Wymianę tę udaje się przeprowadzić, jeśli początkowe uwierzytelnienie użytkownika jest nadal ważne.

Tokeny odświeżania są ważne 90 dni i w przypadku stałego używania ich ważność może zostać przedłużona do czasu ich odwołania.

Tokeny odświeżania mogą zostać unieważnione na skutek kilku zdarzeń, na przykład:

  • Hasło użytkownika zostało zmienione od momentu wystawienia tokenu odświeżania.

  • Administrator może zastosować zasady dostępu warunkowego ograniczające dostęp do zasobu, którego próbuje użyć użytkownik.

Aplikacje mobilne programu SharePoint i usługi OneDrive dla systemów Android, iOS i Windows 10

Domyślny czas istnienia tokenu dostępu to 1 godzina. Domyślny maksymalny czas braku aktywności tokenu odświeżania to 90 dni.

Dowiedz się więcej o tokenach i sposobach ich konfigurowania

Aby odwołać token odświeżania, możesz zresetować hasło usługi Office 365 użytkownika.

Usługa Yammer z logowaniem usługi Office 365

Okres istnienia okna przeglądarki. Jeśli użytkownik zamknie okno przeglądarki i uzyska dostęp do usługi Yammer w nowym oknie przeglądarki, usługa Yammer podejmie próbę ponownego uwierzytelnienia użytkownika w usłudze Office 365. W przypadku korzystania z przeglądarek innych firm, które przechowują pliki cookie w pamięci podręcznej, ponowne uwierzytelnianie po ponownym otwarciu okna przeglądarki może nie być konieczne.

Uwaga: Ta zasada obowiązuje tylko w przypadku sieci używających logowania usługi Office 365 w usłudze Yammer.

Rozwijaj umiejętności związane z pakietem Office
Poznaj szkolenia
Uzyskuj nowe funkcje w pierwszej kolejności
Dołącz do niejawnych testerów pakietu Office

Czy te informacje były pomocne?

Dziękujemy za opinię!

Dziękujemy za opinię! Wygląda na to, że połączenie Cię z jednym z naszych agentów pomocy technicznej pakietu Office może być pomocne.

×