Learn how to navigate SharePoint Online using accessible features

Learn how to navigate SharePoint Online using accessible features

Uwaga:  Staramy się udostępniać najnowszą zawartość Pomocy w Twoim języku tak szybko, jak to możliwe. Ta strona została przetłumaczona automatycznie i może zawierać błędy gramatyczne lub nieścisłości. Chcemy, aby ta zawartość była dla Ciebie przydatna. Prosimy o powiadomienie nas, czy te informacje były pomocne, u dołu tej strony. Oto angielskojęzyczny artykuł do wglądu.

Symbol odczytywania na głos z etykietą zawartości czytnika ekranu. Ten temat dotyczy korzystania z czytnika zawartości ekranu w pakiecie Office

Ten artykuł jest przeznaczony dla osób, które korzystają z czytnika zawartości ekranu w produktach pakietu Office i stanowi część zawartości dotyczącej ułatwień dostępu pakietu Office. Aby uzyskać bardziej ogólną pomoc, zobacz stronę główną Pomocy technicznej pakietu Office.

SharePoint Online includes accessibility features that make it easy for users with disabilities like low vision to work with SharePoint home page.

Uwagi: 

 • Nowe funkcje usługi Office 365 są udostępniane subskrybentom usługi Office 365 stopniowo, więc mogą nie być jeszcze dostępne w Twojej aplikacji. Aby dowiedzieć się, jak szybciej uzyskać nowe funkcje, odwiedź stronę Kiedy uzyskam najnowsze funkcje w pakiecie Office 2016 dla usługi Office 365.

 • Aby poznać skróty klawiaturowe, zobacz Skróty klawiaturowe w usłudze SharePoint Online.

 • W tym temacie założono, że używany jest wbudowany czytnik zawartości ekranu systemu Windows — Narrator. Aby dowiedzieć się więcej na temat korzystania z Narratora, zobacz Wprowadzenie do Narratora.

 • W tym temacie jest też mowa o działaniu czytnika JAWS. Aby uzyskać więcej informacji na temat czytnika JAWS dla systemu Windows, zobacz JAWS for Windows Quick Start Guide (Przewodnik Szybki start programu JAWS dla systemu Windows).

 • W tym temacie założono, że ta aplikacja używana jest na komputerze PC. W przypadku telefonu lub tabletu z systemem Windows nawigacja i gesty mogą się niekiedy różnić.

 • Podczas korzystania z usługi SharePoint Online zalecamy używanie programu Microsoft Edge jako przeglądarki internetowej. Ze względu na to, że usługa SharePoint Online działa w przeglądarce internetowej, skróty klawiaturowe są inne niż w programie klasycznym. Na przykład przejście do poleceń i wyjście z nich odbywa się za pomocą klawiszy Ctrl+F6 (zamiast klawisza F6). Ponadto typowe skróty, takie jak F1 (Pomoc) i Ctrl+O (Otwórz), odnoszą się do przeglądarki internetowej, a nie do usługi SharePoint Online.

Nawigowanie na stronie głównej usługi SharePoint Online

Here are the basics for navigating on the SharePoint Online home page.

 • To cycle through groups of screen elements (for example, the Following or Recent group in the left pane or the Frequent or Suggested group on the main screen), press the Tab key (forward) or Shift+Tab (backward). To select an item, press Enter.

 • To cycle through a list of sites under most groups, press the Up arrow key or the Down arrow key. (If you don’t hear the name of the site, press the arrow key a second time.)

 • To cycle through a list of items in the Suggested group, press the Left arrow key or the Right arrow key.

 • In most cases, when you press Enter, a link opens on a new browser tab. To return to the SharePoint home page, repeatedly press the Tab key or Shift+Tab until one of the browser tabs has the focus, and then press the Left arrow key or the Right arrow key until you hear “SharePoint tab selected.” Press Enter.

 • Aby wyjść z menu lub trybu, naciśnij klawisz Esc.

Uwaga: After you press Enter to select an item under one of the groups, you might then hear a prompt about allowing pop-ups. To move the focus to the notification bar and allow the site to open, press Alt+N, A. The selected site opens in a separate tab. To close the notification bar, press Alt+N again, press the Tab key until you hear "Close, button," and then press Enter.

Aby uzyskać więcej informacji, przejdź do artykułu Skróty klawiaturowe w usłudze SharePoint Online.

Zobacz też

Korzystanie z czytnika zawartości ekranu do przeglądania list obserwowanych i ostatnio odwiedzanych witryn w usłudze SharePoint Online

Wprowadzenie do korzystania z czytnika zawartości ekranu w usłudze SharePoint Online z nowoczesną biblioteką dokumentów

Skróty klawiaturowe w usłudze SharePoint Online

Basic tasks using a screen reader with SharePoint Online

Make your SharePoint site accessible

SharePoint Online includes accessibility features that make it easy for users with disabilities like low vision to work with SharePoint sites, pages, and document libraries.

Uwagi: 

 • Nowe funkcje usługi Office 365 są udostępniane subskrybentom usługi Office 365 stopniowo, więc mogą nie być jeszcze dostępne w Twojej aplikacji. Aby dowiedzieć się, jak szybciej uzyskać nowe funkcje, odwiedź stronę Kiedy uzyskam najnowsze funkcje w pakiecie Office 2016 dla usługi Office 365.

 • Aby poznać skróty klawiaturowe, zobacz Skróty klawiaturowe w usłudze SharePoint Online.

 • W tym temacie założono, że używany jest wbudowany czytnik zawartości ekranu systemu Windows — Narrator. Aby dowiedzieć się więcej na temat korzystania z Narratora, zobacz Wprowadzenie do Narratora.

 • W tym temacie jest też mowa o działaniu czytnika JAWS. Aby uzyskać więcej informacji na temat czytnika JAWS dla systemu Windows, zobacz JAWS for Windows Quick Start Guide (Przewodnik Szybki start programu JAWS dla systemu Windows).

 • W tym temacie założono, że ta aplikacja używana jest na komputerze PC. W przypadku telefonu lub tabletu z systemem Windows nawigacja i gesty mogą się niekiedy różnić.

 • Podczas korzystania z usługi SharePoint Online zalecamy używanie programu Microsoft Edge jako przeglądarki internetowej. Ze względu na to, że usługa SharePoint Online działa w przeglądarce internetowej, skróty klawiaturowe są inne niż w programie klasycznym. Na przykład przejście do poleceń i wyjście z nich odbywa się za pomocą klawiszy Ctrl+F6 (zamiast klawisza F6). Ponadto typowe skróty, takie jak F1 (Pomoc) i Ctrl+O (Otwórz), odnoszą się do przeglądarki internetowej, a nie do usługi SharePoint Online.

W tym temacie

Get to know the SharePoint Online Modern Experience layout

Widok Główny

After you've signed in, SharePoint Online opens to the main view. On the top of the page, there's a navigation bar with the following buttons:

 • Ikona Uruchamianie aplikacji

 • Office 365

 • SharePoint

 • Powiadomienia

 • Ustawienia

 • Pomoc

 • Moje konto

Below the navigation bar, there's a toolbar containing the following items:

 • Search text field

 • Create site button

 • Create news post button

Below the toolbar, the navigation pane is displayed on the left. The navigation pane lists links to, for example, sites that you're following and recent sites. Next to the navigation pane, to the right, the main content area takes up most of the remaining space on the screen. The main content area displays a collection of feeds and activities, for example, news from different sites, sites that you've frequently visited, and suggested sites.

Site home page

On the top of the page, there's the navigation bar as in the main view.

Below the navigation bar, there's a row that contains the Search text field.

Below that row, the navigation pane is displayed on the left. The navigation pane lists links to, for example, the home page of a site, documents, pages, and document libraries in a site. On the bottom of the navigation pane, there's the Edit button. Next to the navigation pane, to the right, there's the main content area that takes up most of the remaining space on the screen. On the top left part of the main content area, there's a banner with the site name and info on the security and publicity of the site. To the right of the site name, there are the Following/Not following button and the Group conversations link. Below these items, there's the Group membership button. Below the site name banner and the items, there's a toolbar with the following buttons:

 • Nowy

 • Edytuj

 • Publikuj

When you're editing a site, the toolbar displays the following buttons:

 • Save and close

 • Discard changes

 • Publikuj

The main content area includes the items that have been added to the site, for example, calendar events, news, activities. On the bottom right of the main content area, there are the following buttons: Feedback and Get the mobile app.

Biblioteka dokumentów

In a document library, the navigation bar, Search field, navigation pane, and the site name banner with its items are in the same location as on a SharePoint Online site. The toolbar resides below the banner and contains the following buttons:

 • Nowy

 • Upload

 • Sync

 • Flow

 • More commands

 • Opcje widoku

 • Filters pane

 • Szczegóły

Below the toolbar, there's the main content area. The top part of the area contains the pinned items. Below the pinned items, there are the items that have been added in the document library. On the bottom right of the main content area, there's the Feedback button.

Nawigowanie przy użyciu klawiatury

 • To navigate in SharePoint Online and to cycle through screen elements, press the Tab key (forward) or Shift+Tab (backward).

 • To navigate and cycle through elements and have your screen reader announce more details, press Caps Lock+Right or Left arrow key.

 • To select an item, press Enter or Alt+Enter.

 • To browse within menus or lists, press the Up arrow key or the Down arrow key, and then, to make a selection, press Enter or Alt+Enter.

 • To browse within menus or lists and have your screen reader announce more details, press Caps Lock+Right or Left arrow key.

 • Aby wyjść z menu lub trybu, naciśnij klawisz Esc.

 • To open SharePoint Online shortcuts in a separate window, press the question mark sign (?).

 • To open the context menu, press Shift+F10 or Alt+Menu button.

Aby uzyskać więcej informacji, przejdź do artykułu Skróty klawiaturowe w usłudze SharePoint Online.

Special considerations for SharePoint Online Modern Experience

To find your documents and pages as quickly as possible you can use the site contents pages.

Navigate to a document library

Identifying a document library in the navigation pane can be difficult as the screen readers don't announce the item types as you move inside the pane. You can use the site contents page to browse the list of items and their types to make sure you find the right one.

 1. In the site home page, press the Tab key until you hear: "Entering navigation control, <the current selection in the list>, link."

 2. Press the Down arrow key until you hear "Site contents, link" and then press Enter. The site contents page opens.

 3. Press the Tab key until you hear "List of contents within this site," and then press Caps Lock+Right or Left arrow to browse the list. You hear each item's name, modification date and time, and the item type.

 4. Once you hear the document library you want, press Enter. The document library opens in new tab in Microsoft Edge.

Uwaga: If you know the name, part of the name, or subject of the document library, you use Search. For instructions, go to Search for sites, document libraries, or pages.

Navigate to a page

 1. In the site home page, press the Tab key until you hear: "Entering navigation control, <the current selection in the list>, link."

 2. Press the Down arrow key until you hear "Pages, link" and then press Enter. The Site Pages page opens. The focus is on the first item in the list of pages.

 3. Press the Up or Down arrow key until you hear the page you want, and then press Enter.

 4. Once you hear the document library you want, press Enter. The pages opens in a new tab in Microsoft Edge.

Uwaga: If you know the name, part of the name, or subject of the page, you use Search. For instructions, go to Search for sites, document libraries, or pages.

Zobacz też

Tworzenie witryny zespołu lub witryny do komunikacji w programie SharePoint za pomocą czytnika zawartości ekranu

Dodawanie obrazów i multimediów do strony programu SharePoint za pomocą czytnika zawartości ekranu

Dodawanie zawartości i tekstu do strony programu SharePoint z ułatwieniami dostępu za pomocą czytnika zawartości ekranu

Skróty klawiaturowe w usłudze SharePoint Online

Wykonywanie podstawowych zadań za pomocą czytnika zawartości ekranu w usłudze SharePoint Online

Make your SharePoint site accessible

The SharePoint Online app for iOS includes accessibility features that make it easy for users with disabilities like low vision to work with SharePoint Online sites. For more information about accessibility settings and features that are platform-specific, see Set up your device to work with accessibility in Office 365.

Uwagi: 

W tym temacie

Get to know the SharePoint Online app for iOS layout

When you first sign in to the SharePoint Online app for iOS, you land on the Sites home page, which lists available sites. The title is centered at the top of the screen. To the right of the title is the Search button.

Below the title row are the Frequent and Following tabs. Below the tabs is a vertical list of sites within the selected tab.

At the bottom of the screen is a menu bar, which contains the following tabs from left to right:

 • News: Provides a vertical list of the latest activity from the sites.

 • Links: Provides a vertical list of links and resources for your organization.

 • Sites: Opens to the Sites page, from which you can select and go to a SharePoint Online site.

 • People: Provides a vertical list of the contacts you work with.

 • Me: Provides access to your personal SharePoint Online settings. The page contains a vertical list of settings.

Navigate by touch

 • To navigate in SharePoint Online app for iOS and to cycle through screen elements, swipe left or right with one finger.

 • To explore the screen content, drag a finger across the screen.

 • Aby wybrać element, naciśnij dwukrotnie ekran.

 • Aby przeglądać menu lub listę, szybko przesuń w lewo lub w prawo, a następnie w celu dokonania wyboru naciśnij dwukrotnie ekran.

 • To open the context-sensitive menu (when available), double-tap and hold with one finger.

Zobacz też

Wykonywanie podstawowych zadań za pomocą czytnika zawartości ekranu w usłudze SharePoint Online

Konfigurowanie na urządzeniu współdziałania z ułatwieniami dostępu w usłudze Office 365

Pomoc techniczna dla klientów niepełnosprawnych

Firma Microsoft chce zapewnić możliwie najlepszą obsługę dla swoich wszystkich klientów. Jeśli jesteś osobą niepełnosprawną lub masz pytania dotyczące ułatwień dostępu, skontaktuj się z zespołem Answer Desk firmy Microsoft dla osób niepełnosprawnych w celu uzyskania pomocy technicznej. Zespół pomocy technicznej Answer Desk dla osób niepełnosprawnych jest przeszkolony w zakresie używania wielu popularnych technologii ułatwień dostępu i oferuje pomoc w językach angielskim, francuskim i hiszpańskim oraz w amerykańskim języku migowym. Aby zapoznać się z informacjami kontaktowymi w swoim regionie, odwiedź witrynę Answer Desk firmy Microsoft dla osób niepełnosprawnych.

Jeśli korzystasz z produktów przeznaczonych dla instytucji rządowych, przedsiębiorstw bądź do celów komercyjnych, skontaktuj się z działem Answer Desk dla osób niepełnosprawnych w przypadku przedsiębiorstw.

Rozwijaj umiejętności związane z pakietem Office
Poznaj szkolenia
Uzyskuj nowe funkcje w pierwszej kolejności
Dołącz do niejawnych testerów pakietu Office

Czy te informacje były pomocne?

Dziękujemy za opinię!

Dziękujemy za opinię! Wygląda na to, że połączenie Cię z jednym z naszych agentów pomocy technicznej pakietu Office może być pomocne.

×