Który format pliku powinien być używany w programie Access 2010?

Uwaga:  Staramy się udostępniać najnowszą zawartość Pomocy w Twoim języku tak szybko, jak to możliwe. Ta strona została przetłumaczona automatycznie i może zawierać błędy gramatyczne lub nieścisłości. Chcemy, aby ta zawartość była dla Ciebie przydatna. Prosimy o powiadomienie nas, czy te informacje były pomocne, u dołu tej strony. Oto angielskojęzyczny artykuł do wglądu.

Microsoft Access 2010 domyślnie używa wprowadzone w Access 2007 rozszerzenie formatu pliku accdb. Dostęp w dalszym ciągu zapewnia obsługę niektórych plików w formacie używanym we wcześniejszych wersjach programu Access. W tym artykule wyjaśniono, dlaczego warto korzystać na nowy format pliku, o ile to możliwe i dlaczego należy użyć formatu pliku wcześniejszej wersji w niektórych przypadkach. Możesz również pokażemy jawnie jak konwertowanie na nowy format pliku bazy danych.

W tym artykule

Nowy format pliku (accdb)

Wcześniejsza wersja formatu pliku (MDB)

Konwertowanie na nowy format pliku

Nowy format pliku (accdb)

Access 2010 wykorzystuje format pliku, który obsługuje wiele rozszerzeń produktu. Po utworzeniu nowej bazy danych bazy danych domyślnie jest używana na nowy format pliku i otrzymuje rozszerzenie pliku accdb.

Gdy tylko jest to możliwe, należy używać nowego formatu pliku, ponieważ obsługuje on nowe funkcje, na przykład pola wielowartościowe i załączniki. Ponadto baza danych dla komputerów stacjonarnych, która ma zostać przekonwertowana przy użyciu usług programu Access na bazę danych sieci Web, musi mieć format accdb.

Jednak nowego formatu pliku (accdb) nie można otworzyć we wcześniejszych wersjach programu Access ani połączyć z nimi, a poza tym nie obsługuje on replikacji ani zabezpieczeń na poziomie użytkownika. Jeśli baza danych musi być używana w starszych wersjach programu Access albo jest konieczne używanie funkcji replikacji lub zabezpieczeń na poziomie użytkownika, należy zastosować starszą wersję formatu pliku.

Funkcje oferowane przez format pliku accdb

 • Publikowanie za pomocą usług programu Access w sieci Web   

  W przypadku korzystania z serwera z uruchomionymi usługami programu Access — składnikiem programu SharePoint Server — pliki w formacie accdb można z pewnymi ograniczeniami zgodności publikować w sieci Web. Niektóre funkcje i paradygmaty projektowania w przypadku baz danych sieci Web są inne niż w przypadku baz danych dla komputerów stacjonarnych — niektórych baz danych dla komputerów stacjonarnych nie można opublikować w sieci Web, dopóki nie zostaną wprowadzone zmiany w ich projekcie.

  Po opublikowaniu bazy danych w sieci Web nadal można otwierać plik accdb w celu wprowadzania zmian w projekcie. Można także synchronizować później te zmiany z opublikowaną wersją. Z bazy danych opublikowanej w sieci Web można korzystać za pomocą przeglądarki, bez instalowania programu Access.

 • Pola wielowartościowe   

  Załóżmy, że chcesz przydzielić zadanie jednego z pracowników, ale zdecydować, że należy go przypisać więcej niż jedna osoba. W Access 2010 można utworzyć pole wielowartościowe miejsce, w którym można wybrać z lub wprowadzić w polu nazwisk pracowników.

  Po kliknięciu tego pola zaznaczone pola wyboru wskazują wybrane opcje. Nazwiska wybranych pracowników są przechowywane w polu wielowartościowym i podczas wyświetlania są (domyślnie) oddzielane przecinkami.

  W założeniu pola wielowartościowe mają ułatwiać wybieranie i zapisywanie więcej niż jednego wyboru — bez tworzenia bardziej zaawansowanego projektu bazy danych. Pola wielowartościowe są również ważne w integracji z programem Microsoft SharePoint Foundation, ponieważ na listach programu SharePoint pola wielowartościowe są także obsługiwane.

 • Typ danych załącznik   

  Nowy typ danych — załącznik — pozwala w prosty sposób przechowywać dowolnego typu dokumenty i pliki binarne w bazie danych bez jej nadmiernego przyrostu. W razie potrzeby załączniki są automatycznie kompresowane, aby zoptymalizować użycie miejsca na dysku. Można załączyć do rekordu plik programu Word lub przechować serię obrazów cyfrowych w bazie danych. Można nawet przypisać wiele załączników do jednego rekordu.

 • Ulepszona integracja z programami SharePoint i Outlook   

  W przeszłości uzyskiwanie dostępu do plików w formacie mdb były blokowane w programie SharePoint lub w programie Outlook z faktu, że niebezpieczny kod można wchodzić w bazie danych programu Access. Access 2010 umożliwia kod, aby zweryfikować jako bezpieczne lub wyłączony. Pozwala na pełnym integracja bazy danych programu Access z programu SharePoint lub Outlook.

 • Śledzenie historii pola Nota   

  Pola typu Nota są przydatne do przechowywania dużych ilości danych. Począwszy od Access 2007, można ustawić właściwość (TylkoDołącz), który wymusza dostęp do zachowywanie historii wszystkich zmian do pola typu Nota. Można wyświetlić historię tych zmian. Ta funkcja także obsługuje funkcję przechowywania wersji w Windows SharePoint Services 3.0, dzięki czemu za pomocą programu Access do śledzenia zmian w wielu wierszach pola tekstowego, który jest przechowywany na liście programu SharePoint (pod warunkiem, że pole ma wybraną opcję Dołącz zmiany do istniejącego tekstuTak ).

 • Ulepszone szyfrowanie   

  Istnieje możliwość ustawienia hasła bazy danych i szyfrowania zawartości bazy danych. Jeśli można to zrobić przy użyciu Access 2007 i plik, który używa na nowy format pliku, program Access używa interfejsu API szyfrowania systemu Windows do szyfrowania danych. Można także narzędzia szyfrowania innych firm.

Początek strony

Starsza wersja formatu pliku (mdb)

Wersje programu Access starsze niż Office Access 2007 obsługuje formaty plików, które mają rozszerzenie pliku mdb. W Access 2010 nadal można otwierać plików mdb. Jeśli plik jest przechowywany w formacie programu Access 2000 lub Access 2002 – 2003, możesz go otworzyć i używać go w Access 2010 w normalny sposób. Jednak możesz nie można korzystać z nowych funkcji, które wymagają format pliku accdb.

Jeśli plik jest przechowywany w formacie pliku programu Access 95 lub Access 97, przy pierwszym otwarciu w Access 2010, Access oferuje uaktualnienie bazy danych na format pliku ustawiony jako domyślny format pliku (zazwyczaj formatu accdb, chyba że Ty lub administrator c hanged ustawienie). Jeśli nie planujesz używać bazy danych z programu Access w wersji wcześniejszej niż Access 2007 i użytkownik nie będzie udostępniana bazy danych innym użytkownikom, którzy korzystają z programu Access w wersji wcześniejszej niż Access 2007, a nie jest używana replikacja lub zabezpieczenia na poziomie użytkownika, możesz należy uaktualnić plik bazy danych do nowego formatu accdb. Po uaktualnieniu bazy danych na format pliku accdb, nie są już można otworzyć bazy danych przy użyciu programu Access w wersji wcześniejszej niż Access 2007.

Jeśli plik jest przechowywany w formacie programu Access 95 lub Access 97 i nie chcesz uaktualnić na format accdb, nie można wprowadzać zmian w projekcie. Można wyświetlić obiekty i wprowadzanie zmian w danych przy użyciu Access 2010, ale nie można wprowadzać zmian w projekcie.

Początek strony

Konwertowanie na nowy format pliku

Aby jawnie przekonwertować bazę danych programu Access na nowy format pliku accdb, należy otworzyć bazę danych, a następnie zapisać ją w formacie pliku accdb.

Ważne: Następująca procedura dotyczy plików utworzonych w programie Access 97, Access 2000, Access 2002 lub Access 2003.

Najpierw otwórz bazę danych:

 1. Kliknij kartę Plik.

 2. Po lewej stronie kliknij pozycję Otwórz.

 3. W oknie dialogowym Otwieranie wybierz i otwórz plik bazy danych, który chcesz przekonwertować.

Teraz przekonwertuj bazę danych:

 1. Kliknij kartę Plik.

 2. Po lewej stronie kliknij pozycję Udostępnij.

 3. W obszarze Zapisz całą bazę danych kliknij przycisk Zapisz bazę danych jako.

 4. Po prawej stronie w obszarze Typy plików bazy danych kliknij przycisk Baza danych programu Access.

 5. W oknie dialogowym Zapisywanie jako w polu Nazwa pliku wprowadź nazwę pliku lub użyj podanej nazwy pliku.

 6. Kliknij przycisk Zapisz.

  Zostanie utworzona kopia bazy danych w formacie pliku accdb.

Początek strony

Rozwijaj umiejętności związane z pakietem Office
Poznaj szkolenia
Uzyskuj nowe funkcje w pierwszej kolejności
Dołącz do niejawnych testerów pakietu Office

Czy te informacje były pomocne?

Dziękujemy za opinię!

Dziękujemy za opinię! Wygląda na to, że połączenie Cię z jednym z naszych agentów pomocy technicznej pakietu Office może być pomocne.

×