Który format pliku powinien być używany w programie Access 2007?

Uwaga:  Staramy się udostępniać najnowszą zawartość Pomocy w Twoim języku tak szybko, jak to możliwe. Ta strona została przetłumaczona automatycznie i może zawierać błędy gramatyczne lub nieścisłości. Chcemy, aby ta zawartość była dla Ciebie przydatna. Prosimy o powiadomienie nas, czy te informacje były pomocne, u dołu tej strony. Oto angielskojęzyczny artykuł do wglądu.

Microsoft Office Access 2007 wprowadzono nowy format pliku, która korzysta z rozszerzenie pliku accdb. Ponadto Office Access 2007 nadal zapewniają niektóre obsługę plików w formacie używanym we wcześniejszych wersjach programu Access. W tym artykule wyjaśniono, dlaczego warto korzystać na nowy format pliku, o ile to możliwe i dlaczego należy użyć formatu pliku wcześniejszej wersji w niektórych przypadkach. Możesz również pokażemy jawnie jak konwertowanie na nowy format pliku bazy danych.

W tym artykule

Nowy format pliku (accdb)

Wcześniejsza wersja formatu pliku (MDB)

Konwertowanie na nowy format pliku

Nowy format pliku (accdb)

Office Access 2007 wykorzystuje na nowy format pliku, który obsługuje wiele rozszerzeń produktu. Po utworzeniu nowej bazy danych w Access 2007 baza danych domyślnie jest używana na nowy format pliku i otrzymuje rozszerzenie pliku accdb.

Należy używać na nowy format pliku, o ile to możliwe, ponieważ obsługuje on nowych funkcji, takich jak pól wielowartościowych i załączników. Jednak na nowy format pliku nie może być otwarty lub połączony we wcześniejszych wersjach programu Access nie obsługuje replikacji i nie obsługuje zabezpieczeń na poziomie użytkownika. Jeśli chcesz używać bazy danych z wcześniejszych wersji programu Access lub jeśli musisz użyć replikacji lub zabezpieczeń na poziomie użytkownika, należy użyć formatu pliku wcześniejszej wersji.

Nowe funkcje obsługiwane w formacie pliku accdb obejmują:

 • Pola wielowartościowe

  Załóżmy, że chcesz przydzielić zadanie jednego z pracowników, ale zdecydować, że należy go przypisać więcej niż jedna osoba. W Office Access 2007 można utworzyć pole wielowartościowe miejsce, w którym można wybrać z lub wprowadzić w polu nazwisk pracowników.

  Po kliknięciu tego pola zaznaczone pola wyboru wskazują wybrane opcje. Nazwiska wybranych pracowników są przechowywane w polu wielowartościowym i podczas wyświetlania są (domyślnie) oddzielane przecinkami.

  Pola wielowartościowe będzie ułatwiają zaznaczanie i przechowywanie więcej niż jeden wybór bez konieczności tworzenia bardziej zaawansowanych projektu bazy danych. Pola wielowartościowe są również ważne w integracji z Windows SharePoint Services 3.0, ponieważ listy programu SharePoint obsługują także pól wielowartościowych.

  Ważne: Pola wielowartościowe są obsługiwane tylko przy użyciu nowego formatu pliku accdb.

 • Typ danych Załącznik

  Nowy typ danych załącznik pozwala łatwo przechowywać wszystkie typy dokumentów i plików binarnych w bazie danych bez nadmiarowe wzrost fizyczny rozmiar bazy danych. Załączniki są automatycznie kompresowane, jeśli to konieczne, maksymalizować wykorzystanie miejsca. Dołączanie dokumentu Microsoft Office Word 2007 do rekordów lub przechować serię obrazów cyfrowych. Możesz nawet zachować wiele załączników do pojedynczego rekordu.

  Ważne: Typ danych załącznik jest obsługiwana tylko przy użyciu nowego formatu pliku accdb.

 • Lepszą integrację z programem Windows SharePoint Services i Microsoft Office Outlook 2007

  W przeszłości uzyskiwanie dostępu do plików w formacie mdb zostały zablokowane przez Windows SharePoint Services lub programu Outlook z faktu, że niebezpieczny kod można wchodzić w bazie danych programu Access. Office Access 2007 umożliwia kod, aby zweryfikować jako bezpieczne lub wyłączony. Pozwala na pełnym integracja bazy danych programu Access z programu Windows SharePoint Services lub programu Outlook.

  Ważne: Możliwość lepszej integracji baz danych programu Access z programem Windows SharePoint Services lub programu Outlook jest obsługiwana tylko przy użyciu nowego formatu pliku accdb.

 • Sporządzanie listy programu SharePoint do trybu offline w programie Access

  Listy programu SharePoint w trybie offline za pomocą jednego kliknięcia można wykonać przy użyciu Office Access 2007. Praca z danymi w programie Access i zsynchronizować zmiany lub ponownie nawiązać połączenie z witryną programu SharePoint w późniejszym czasie.

  Ważne: Możliwość korzystania z list programu SharePoint do trybu offline w programie Access jest obsługiwana tylko przy użyciu nowego formatu pliku accdb.

 • Śledzenie historii pól typu Nota

  Pola typu Nota są przydatne do przechowywania dużych ilości danych. Począwszy od Office Access 2007, można ustawić właściwość (TylkoDołącz), który wymusza dostęp do zachowywanie historii wszystkich zmian do pola typu Nota. Można wyświetlić historię tych zmian. Ta funkcja także obsługuje funkcję przechowywania wersji w Windows SharePoint Services 3.0, dzięki czemu za pomocą programu Access do śledzenia zmian w wielu wierszach pola tekstowego, który jest przechowywany na liście programu SharePoint (pod warunkiem, że pole ma wybraną opcję Dołącz zmiany do istniejącego tekstuTak ).

  Ważne: Śledzenie dla pól typu Nota historii jest obsługiwana tylko przy użyciu nowego formatu pliku accdb.

 • Ulepszone szyfrowanie

  Istnieje możliwość ustawienia hasła bazy danych i szyfrowania zawartości bazy danych. Jeśli można to zrobić przy użyciu Office Access 2007 i plik, który używa na nowy format pliku, program Access używa interfejsu API szyfrowania systemu Windows do szyfrowania danych.

  Ważne: Ulepszone szyfrowanie jest obsługiwana tylko przy użyciu nowego formatu pliku accdb.

Początek strony

Starsza wersja formatu pliku (mdb)

Wersje programu Access starsze niż Office Access 2007 obsługuje formaty plików, które mają rozszerzenie pliku mdb. W Office Access 2007 nadal można otwierać plików mdb. Jeśli plik jest przechowywany w formacie programu Access 2000 lub Access 2002 – 2003, możesz go otworzyć i używać go w Office Access 2007 w normalny sposób. Jednak możesz nie można korzystać z nowych funkcji, które wymagają format pliku accdb.

Jeśli plik jest przechowywany w formacie pliku programu Access 95 lub Access 97, przy pierwszym otwarciu w Office Access 2007, Access oferuje uaktualnienie bazy danych na format pliku ustawiony jako domyślny format pliku (zazwyczaj formatu accdb, chyba że Ty lub administrator c hanged ustawienie). Jeśli nie planujesz używać bazy danych z programu Access w wersji wcześniejszej niż Access 2007 i użytkownik nie będzie udostępniana bazy danych innym użytkownikom, którzy korzystają z programu Access w wersji wcześniejszej niż Access 2007, a nie jest używana replikacja lub zabezpieczenia na poziomie użytkownika, możesz należy uaktualnić plik bazy danych do nowego formatu accdb. Po uaktualnieniu bazy danych na format pliku accdb, nie są już można otworzyć bazy danych przy użyciu programu Access w wersji wcześniejszej niż Access 2007.

Jeśli plik jest przechowywany w formacie programu Access 95 lub Access 97 i nie chcesz uaktualnić na format accdb, nie można wprowadzać zmian w projekcie. Można wyświetlić obiekty i wprowadzanie zmian w danych przy użyciu Office Access 2007, ale nie można wprowadzać zmian w projekcie.

Początek strony

Konwertowanie na nowy format pliku

Aby jawnie przekonwertować bazę danych programu Access na nowy format pliku accdb, należy najpierw otwórz bazę danych, a następnie zapisz go w formacie pliku accdb. Poniższa procedura dotyczy plików utworzonych w programie Access 97, Access 2000, Access 2002 lub Access 2003. Aby uzyskać informacje o importowaniu i konwertowanie plików bazy danych programu Access 2.0 lub Access 95 Zobacz z łączy w sekcji Zobacz też.

Najpierw otwórz bazę danych:

 1. Kliknij przycisk pakietu Microsoft Office Obraz przycisku pakietu Office , a następnie kliknij polecenie Otwórz.

 2. W oknie dialogowym Otwieranie wybierz i otwórz plik bazy danych, który chcesz przekonwertować.

Teraz przekonwertuj bazę danych:

 1. Kliknij przycisk pakietu Microsoft Office Obraz przycisku pakietu Office , a następnie wskaż polecenie Zapisz jako.

 2. W obszarze Zapisz bazę danych w innym formacie kliknij pozycję Baza danych programu Access 2007.

 3. W oknie dialogowym Zapisywanie jako w polu Nazwa pliku wprowadź nazwę pliku lub użyj podanej nazwy pliku.

 4. Kliknij przycisk Zapisz.

  Zostanie utworzona kopia bazy danych w formacie pliku accdb.

Początek strony

Rozwijaj umiejętności związane z pakietem Office
Poznaj szkolenia
Uzyskuj nowe funkcje w pierwszej kolejności
Dołącz do niejawnych testerów pakietu Office

Czy te informacje były pomocne?

Dziękujemy za opinię!

Dziękujemy za opinię! Wygląda na to, że połączenie Cię z jednym z naszych agentów pomocy technicznej pakietu Office może być pomocne.

×