Przejdź do głównej zawartości
Której wersji programu SharePoint używam?

Której wersji programu SharePoint używam?

Jeśli szukasz pomocy online, często musisz znać używaną wersję SharePoint. Ten temat może ułatwić znalezienie tego tematu.

Uwagi: 

 • Niektóre funkcje są wprowadzane stopniowo w organizacjach, które korzystają z opcji udostępniania kierowanego w usłudze Office 365. To znaczy, że ta funkcja może jeszcze nie być dostępna lub może się ona różnić wyglądem od tego, co opisano w artykułach Pomocy.

 • Jeśli po uzyskaniu z innego tematu możesz znaleźć używaną wersję SharePoint, kliknij przycisk Wstecz w przeglądarce, aby wrócić do tego tematu.

Znajdowanie używanej wersji programu SharePoint

Gdy SharePoint nie ma przycisku wersji lub pola informacje z informacjami o wersji, w każdej wersji znajduje się kilka charakterystycznych funkcji. Niestety nie zawsze widzisz te funkcje, jeśli administrator i Projektant witryny intensywnie dostosowała witrynę. Jeśli nie widzisz tu niczego, co wygląda znajomo, zapytaj swojego kierownika, administratora lub działu INFORMATYCZNego.

Jeśli widzisz coś, co wygląda jak środowisko SharePoint, kliknij poniższe szczegóły, aby uzyskać więcej informacji o tej wersji.

SharePoint Online

SharePoint Online oferuje kilka typów witryn, które można utworzyć ze strony głównej. Poniżej przedstawiono niektóre typy witryn i sposób ich identyfikowania.

Strona główna usługi SharePoint Online

Jeśli zobaczysz

 1. Brak wstążki i jest wyświetlana ikona uruchamianie aplikacji.

 2. W górnej części strony jest Tworzenie witryny i Tworzenie wpisu w wiadomościach.

 3. Treść zawiera zazwyczaj wiadomości z witryn i często używanych witryn.

 4. Na pasku Szybkie uruchamianie lub lewy pasek nawigacyjny na stronie głównej mogą być wyświetlane następujące, ostatnio używanelub wyróżnione łącza.

Korzystasz SharePoint Online

Na ekranie głównym SharePoint Online możesz tworzyć witryny zespołu lub witryny do komunikacji. Poniżej opisano, jak można je zidentyfikować.

Witryna zespołu

Witryna zespołu jest połączona z grupą Office 365. Aby uzyskać więcej informacji na ten temat, zobacz co to jest witryna zespołu programu SharePoint.

 1. W grupie znajduje się podtytuł.

 2. Istnieje lewy pasek nawigacyjny (szybkie uruchamianie), ale bez paska nawigacji.

 3. Treść zawiera wiadomości, szybkie linki, aktywność i dokumenty.

Witryna do komunikacji

Witryna komunikacyjna nie jest połączona z grupą, ale możesz używać grup do uprawnień. Aby uzyskać więcej informacji, zobacz co to jest witryna do komunikacji programu SharePoint.

 1. Znajduje się pasek nawigacyjny z najwyższym paskiem (lub przyciskiem paska Szybkie uruchamianie).

 2. Jest tylko tytuł, a nie SUBTITE na potrzeby deklaracji grupy.

 3. Strona główna zawiera zazwyczaj wiadomości, zdarzenia, dokumenty i komentarze.

Środowisko klasyczne usługi SharePoint Online

Jeśli zobaczysz

 1. Tytuł środowiska jest Office 365

 2. Tytuł aplikacji jest SharePoint. Istnieje wstążka.

Korzystasz ze środowiska klasycznego usługi SharePoint Online.

SharePoint Online jest często aktualizowana, więc Office 365 lub SharePoint Online Standalone to zazwyczaj Najnowsza wersja.

Uwaga: Gdy SharePoint Online jest stale aktualizowany, czasami starsze witryny będą nadal wyświetlane w klasycznym wyglądzie.

Główna Strona główna SharePoint Online widoczna jest w lewym okienku nawigacji z następującymi, ostatnimii wyróżnionymi linkami. U góry strony znajduje się Witryna + Utwórz witrynę i + Utwórz linki do wpisu wiadomości . Gdy klikniesz pozycję + Utwórz witrynę , możesz wybrać witrynę zespołu lub witrynę komunikacyjną.

W SharePoint witrynie zespołu zostanie wyświetlony tytuł "Grupa publiczna" jako podtytuł. Ma lewy pasek nawigacyjny, ale nie pasek nawigacyjny. W formularzu domyślnym treść strony głównej zawiera wiadomości, szybkie linki, aktywność, dokumentyi Komentarze.

W witrynie komunikacji SharePoint jest widoczny tytuł bez nazwy pomocniczej grupy. Zawiera pasek nawigacyjny z najwyższym paskiem, ale bez lewego paska nawigacyjnego. W tym formularzu domyślnym główna treść strony przedstawia wiadomości, zdarzenia, dokumentyi Komentarze.

Po kliknięciu pozycji ustawienia Ikona Ustawienia obydwa typy witryn pokazują listę rozwijaną z wyborem informacji o witrynie wraz z innymi opcjami, ale bez wyboru ustawień witryny . W oknieInformacje o witrynie możesz zmienić tytuł, logo lub opis witryny, jeśli masz odpowiednie uprawnienia.

Przeprojektowana Strona główna SharePoint zawiera często odwiedzane witryny, najnowsze działania, obserwowane witryny i zalecane witryny. Nie ma również wstążki.

Widok nowoczesnej strony głównej

Strona zawartość witryny została również zaktualizowana. Teraz możesz dodać listę, stronę, bibliotekę dokumentów, aplikacjęlub podwitrynę, bezpośrednio z menu pierwszego poziomu.

Nowe opcje strony zawartości witryny

W bibliotekach dokumentów są dostępne widoki listy lub kafelków z możliwością przypinania plików, obrazów, klipów wideo, dźwięku lub dowolnego elementu w zasięgu ręki u góry strony.

Biblioteka dokumentów programu SharePoint

Biblioteki dokumentów umożliwiają przenoszenie lub kopiowanie plików między folderami w bibliotece z opcją Przenieś do i Kopiuj do.

Przycisk Kopiuj do w menu głównym

Listy są również aktualizowane z nowym wyglądem i za pośrednictwem interfejsu użytkownika SharePoint Online nie ma wstążki.

Widok listy w programie SharePoint

Kliknij pozycję Otwórz okienko szczegółów Okienko Szczegóły biblioteki dokumentów , aby wyświetlić informacje dotyczące kontekstu na liście, w bibliotece lub w poszczególnych plikach.

Otwieranie wyróżnionego przycisku okienko szczegółów

W bibliotece dokumentów możesz wyświetlić aktywność dotyczącą plików. Wybieranie pliku i wyświetlanie lub edytowanie właściwości, takich jak nazwa, tytuł lub osoba z dostępem.

Szczegóły dotyczące panelu informacje w dokumencie

Na pasku poleceń nad biblioteką są wyświetlane wielokropek (...), które można kliknąć, aby uzyskać więcej opcji. Polecenia mogą być wyświetlane na pasku poleceń w trybie pełnoekranowym lub w menu wielokropka w zmniejszonym rozmiarze.

Lista rozwijana wielokropek biblioteki

Opcje paska poleceń również zmieniają się po wybraniu elementów.

Polecenia rozwijane kontekstowe

SharePoint Server 2016 i SharePoint Online klasyczne środowisko   

Administrator może wybrać opcję prezentowania witryny SharePoint Online w klasycznym środowisku, a nie wyglądem domyślnym. SharePoint Online klasyczne środowisko iSharePoint Server 2016 są bardzo podobne. Jednak w lewym górnym rogu ekranu są dostępne dwa proste wyjątki.

SharePoint Online Klasyczne środowisko

Tryb klasyczny usługi SharePoint Online w lewym górnym rogu z wyświetlonym przyciskiem uruchamianie i tytuł aplikacji
 1. Tytuł środowiska jest Office 365.

 2. Tytuł aplikacji jest SharePoint.

SharePoint Server 2016

SharePoint 2016 w lewym górnym rogu ekranu przedstawiający ikonę Uruchamianie i tytuł aplikacji
 1. Tytuł środowiska jest SharePoint.

 2. Tytuł aplikacji to witryny. Ten tytuł pojawi się również w obszarze Uruchamianie aplikacji , tak jak tutaj.

Jeśli korzystasz z klasycznego środowiska SharePoint Online, możesz korzystać z większości tematów pomocy określonych dla SharePoint 2016.

Zasoby   

Obserwowanie najnowszych aktualizacji w usłudze SharePoint Online

Pomoc usługi SharePoint Online

SharePoint Server

SharePoint Server 2016

Jeśli zobaczysz

 1. Tytuł środowiska jest SharePoint

 2. Tytuł aplikacji to witryny. Ten tytuł pojawi się również w obszarze Uruchamianie aplikacji , tak jak tutaj. Istnieje wstążka.

Korzystasz SharePoint 2016

SharePoint Server 2013

Jeśli zobaczysz

 1. Znajduje się wstążka, ale nie ma przycisku uruchamianie aplikacji* ani tylkoSharePoint na pasku tytułu.

  * Od lipca 2016 narzędzie do uruchamiania aplikacji jest teraz dostępne dla instalacji hybrydowych programu SharePoint Server 2013. Aby uzyskać więcej informacji, zobacz środowisko hybrydowe programu SharePoint

 2. Aby przełączać się między aplikacjami, jest dostępny najwyżej pasek menu.

Korzystasz SharePoint 2013

SharePoint Server 2010

Jeśli zobaczysz

 1. Przycisk Akcje witryny służy do uzyskiwania dostępu do wszystkich ustawień programu SharePoint 2010.

 2. Strona główna jest przyciskiem zamiast łącza.

 3. Pasek Szybkie uruchamianie jest wstępnie ustawiony za pomocą bibliotek, listi dyskusji.

Korzystasz SharePoint 2010

Uwaga: Jednym z możliwych problemów z opisami na tych stronach jest to, że Twoja wersja programu SharePoint została dostosowana przez administratora lub zarządzanie witryną. SharePoint jest niezwykle konfigurowalny, a administrator może zmienić lub zmodyfikować prawie wszystkie aspekty działania witryny oraz odpowiednie opcje. Jeśli witryna nie mieści się w żadnej z tych prowadnic, może być konieczne poproszenie administratora lub Menedżera witryny.

Jeśli masz SharePoint 2016, to większość interfejsu wygląda tak SharePoint Online a, z dwoma wyjątkami:

SharePoint Server 2016

SharePoint 2016 w lewym górnym rogu ekranu przedstawiający ikonę Uruchamianie i tytuł aplikacji
 1. Tytuł środowiska jest SharePoint

 2. Tytuł aplikacji to witryny. Ten tytuł pojawi się również w obszarze Uruchamianie aplikacji , tak jak tutaj.

SharePoint Online Klasyczne środowisko

Tryb klasyczny usługi SharePoint Online w lewym górnym rogu z wyświetlonym przyciskiem uruchamianie i tytuł aplikacji
 1. Tytuł środowiska jest Office 365

 2. Tytuł aplikacji jest SharePoint

Tutaj znajdziesz kilka wskazówek wizualnych umożliwiających zidentyfikowanie SharePoint 2016. SharePoint 2016 była pierwszą wersją SharePoint, aby użyć ikony Uruchamianie aplikacji . SharePoint 2016 udostępnia tę SharePoint Online, a w zależności od sposobu skonfigurowania jej przez administratora możesz uruchomić SharePoint, OneDrive, kanał Aktualnościlub inne aplikacje.

Ikona Uruchamianie aplikacji programu SharePoint 2016 z kafelkami

Przycisk ustawienia Przycisk Ustawienia programu SharePoint 2016 na pasku tytułu. SharePoint 2016 znajduje się po lewej stronie identyfikatora logowania i ikony pomocy (?), gdzie SharePoint 2013 znajduje się po prawej stronie nazwy użytkownika. Przycisk Ustawienia udostępnia linię za pomocą ikony Uruchamianie aplikacji, nazwę środowiska i tytuł aplikacji na pasku tytułu.

Menu rozwijane menu Ustawienia programu SharePoint 2016

W SharePoint 2016 bibliotekach dokumentów znajduje się pasek poleceń. Umożliwia tworzenie nowych dokumentów, przekazywanie, synchronizowaniei wykonywanie innych zadań bibliotecznych. Elementy, które nie mieszczą się w wierszu polecenia, są wyświetlane w obszarze polecenia więcej .

Okno dialogowe biblioteki dokumentów programu SharePoint zawierającej kilka plików.

Polecenia na pasku poleceń zmieniają się niezależnie od tego, czy przeglądasz listę, czy bibliotekę dokumentów. W przypadku listy są oferowane tylko dwie opcje, nowe i Edycja, więc wyglądają inaczej.

Pasek poleceń listy programu SharePoint 2016

Widoki są wyświetlane tuż pod paskiem poleceń. Kliknij wielokropek (...), aby zmienić lub utworzyć widok w menu rozwijanym.

Zasoby   

Co nowego w programie SharePoint 2016

Co jest wycofane w programie SharePoint 2016

Pomoc programu SharePoint Server 2016

SharePoint Server 2013 zawiera wstążkę z przyciskami służącymi do uruchamiania zadań. Różnica między tym a SharePoint 2016 to brak ikony Uruchamianie aplikacji .

Wstążka programu SharePoint 2013 w lewym górnym rogu ekranu

Pasek menu SharePoint, kanał Aktualności lub Yammer, a OneDrive (lub SkyDrive ) znajduje się po prawej stronie. Jeśli są zainstalowane dodatkowe aplikacje, mogą być również wyświetlane.

Górny pasek menu programu SharePoint 2013

Przycisk Ustawienia SharePoint 2013 znajduje się na pierwszym pasku łączy po prawej stronie identyfikatora logowania. Różni się on od SharePoint 2016, który znajduje się po lewej stronie identyfikatora logowania.

Przycisk Ustawienia programu SharePoint 2013 z menu rozwijanym

Zasoby   

Co nowego w programie SharePoint 2013

Co jest wycofane w programie SharePoint 2013

SharePoint Server 2013 — Pomoc

Menu Akcje witryny programu SharePoint 2010

SharePoint Server 2010 jest dość różna od nowszych wersji SharePoint. Nie ma przycisku Ustawienia , ale Akcje witryny Menu Akcje witryny przycisk w lewym górnym rogu ekranu. Po kliknięciu przycisku Akcje witryny Menu Akcje witryny możesz uzyskać opcje tworzenia nowych stron, witryn, bibliotek dokumentów, wyświetlania i aktualizowania uprawnień oraz uzyskiwania dostępu do wszystkich ustawień i zawartości witryny.

Pasek Szybkie uruchamianie znajdujący się po lewej stronie strony umożliwia odróżnienie bibliotek, list i dyskusji jako nagłówków. Możesz również otworzyć Kosz lub wyświetlić całą zawartość witryny.

Pasek Szybkie uruchamianie programu SharePoint 2010

Gdy otworzysz bibliotekę lub listę, a następnie klikniesz pozycję Utwórz, zaznaczenie typów, na przykład lista kontaktów, jest zilustrowane kolorem i względnie szczegółowymi ikonami. W nowszych wersjach programu SharePoint zastosowano bardziej uproszczone ikony. Oprócz tego z bibliotek lub list można filtrować wszystkie typy od wszystkich do określonego typu.

Program SharePoint 2010 Tworzenie strony listy lub biblioteki z wyróżnionymi powiadomieniami

Kliknięcie pozycji cała zawartość witrynypowoduje wyświetlenie listy elementów, które zawiera witryna, w tym opis i Ostatnia modyfikacja.

Strona zawartości witryny programu SharePoint 2010 — wszystko

Zasoby   

Elementy programu SharePoint

Nawigowanie w SharePoint Online, SharePoint Server i Office 365 witryn korzysta z kilku metod. Oto informacje o nich.

Pasek Szybkie uruchamianie to okienko wyświetlane po lewej stronie ekranu, w którym można przejść bezpośrednio do stron, bibliotek i innych obszarów witryny.

Możesz dodawać listy i biblioteki, które mają być wyświetlane, a także strony, podwitryny, witryny typu wiki i inne obszary witryny SharePoint. Pasek Szybkie uruchamianie to stała Metoda nawigacji, która jest wyświetlana we wszystkich wersjach programu SharePoint, ale wygląd i zawartość zmieniają się między wersjami.

Do paska Szybkie uruchamianie możesz dodać niemal dowolny element witryny SharePoint, korzystając z ustawień. W przypadku list i bibliotek Użyj ustawienia listy lub ustawień biblioteki, a następnie kliknij pozycję Nazwa listy, opis inazwa biblioteki, opis i nawigacja , a następnie Znajdź tę bibliotekę dokumentów na pasku Szybkie uruchamianie?

Aby uzyskać więcej informacji na temat edytowania paska Szybkie uruchamianie, zobacz Dostosowywanie nawigacji w witrynie zespołu.

SharePoint Online QuickLaunchBar

SharePoint Online Pasek Szybkie uruchamianie

SharePoint 2016 — pasek klasycznego paska szybkiego uruchamiania usługi SharePoint Online

Szybkie uruchamianieSharePoint 2016 i SharePoint Online klasycznego środowiska

Pasek Szybkie uruchamianie programu SharePoint 2013

SharePoint 2013 Pasek Szybkie uruchamianie

Pasek Szybkie uruchamianie programu SharePoint 2010

SharePoint 2010 Pasek Szybkie uruchamianie

Możesz również wyświetlić pasek Szybkie uruchamianie w widoku drzewa. Aby uzyskać więcej informacji na ten temat, zobacz Wyświetlanie widoku drzewa na pasku Szybkie uruchamianie.

Pasek Szybkie uruchamianie z widokiem drzewa

Ikona uruchamianie aplikacji jest ikoną typu siatki Ikona uruchamianie aplikacji w usłudze Office 365 , która powoduje otwarcie menu miniatur aplikacji.

Obszar uruchamianie aplikacji znajduje się w lewym górnym rogu SharePoint Online, Office 365 i SharePoint 2016. Od lipca 2016 uruchamianie aplikacji jest dostępne dla administratorów do wdrażania na SharePoint Server 2013 ych instalacji hybrydowych. W zależności od aplikacji, które zostały zainstalowane lub subskrybowane, menu aplikacji może być różne.

Lista aplikacji pakietu Office 365 z poziomu przycisku uruchamianie aplikacji

Nie możesz znaleźć aplikacji, której szukasz? W obszarze Uruchamianie aplikacji wybierz pozycję Wszystkie aplikacje, aby wyświetlić listę alfabetyczną dostępnych aplikacji usługi Office 365. W tym miejscu możesz wyszukać konkretną aplikację.

Wyraz na temat dostosowywania i znajdowanie wersji na inne sposoby

SharePoint można dostosować do momentu, gdy nie wygląda on już tak, jak pokazano tutaj. W przypadku zbyt skomplikowanego dostosowania tej wersji trudno jest ustalić jej wersję. Oto inny sposób ustalania posiadanej wersji.

Korzystanie z pomocy w celu uzyskania pomocy Na stronie głównej SharePoint naciśnij przycisk Pomoc ? . Spowoduje to wyświetlenie okienka pomoc dla tej wersji. Jedynym wyjątkiem jest SharePoint online, który powoduje wyświetlenie standardowej strony sieci Web. wSharePoint produktach serwerowych są dostępne własne okienka pomocy oraz strona identyfikująca wersję, od której pochodzi.

SharePoint Serwer 2016

Nagłówek okienka pomocy programu SharePoint 2016

SharePoint Serwer 2013

Nagłówek okienka pomocy programu SharePoint 2013

SharePoint Serwer 2010

Nagłówek okienka pomocy programu SharePoint 2010

SharePoint Serwer 2007

Nagłówek okienka pomocy programu SharePoint 2007

Zostaw komentarz

Zaktualizowano 26 lutego 2018 r.

Czy ten artykuł był przydatny? Jeśli tak, zaznacz to na dole tej strony. Jeśli nie był pomocny, napisz, co było w nim niejasne lub co pominięto. Skorzystamy z Twojej opinii, aby dokładnie sprawdzić wszystkie fakty, dodać informacje i zaktualizować ten artykuł.

Rozwijaj umiejętności związane z pakietem Office
Poznaj szkolenia
Uzyskuj nowe funkcje w pierwszej kolejności
Dołącz do niejawnych testerów pakietu Office

Czy te informacje były pomocne?

Dziękujemy za opinię!

Dziękujemy za opinię! Wygląda na to, że połączenie Cię z jednym z naszych agentów pomocy technicznej pakietu Office może być pomocne.

×