Kształty menu

Pasek menu

Kształty Pasek menu stanowią tło dla głównych elementów menu, takich jak Plik, Edycja czy Format.

Kliknij prawym przyciskiem myszy polecenie Pasek menu, aby wyświetlić następujące polecenia:

  • Zablokuj pasek menu — powoduje zablokowanie położenia paska menu w określonej pozycji (nie można go wtedy przesuwać w oknie aplikacji) lub jego odblokowanie. W drugim przypadku na lewej krawędzi kształtu paska są wyświetlane w kolumnie małe kropki, co oznacza, że kształt można przesuwać.

  • Pokaż separator menu — powoduje dodanie linii obramowania na lewej krawędzi kształtu menu. Umożliwia to rozróżnienie poszczególnych kształtów wzornika Pasek menu ułożonych obok siebie.

  • Opcje rozmiaru umożliwiają wybranie rozmiaru standardowego lub ustawienie rozmiaru niestandardowego.

Element menu najwyższego poziomu

Przykładowe elementy menu najwyższego poziomu to Plik, Edycja i Format. Należy je przykleić do punktów połączenia na kształcie Pasek menu.

Kliknij prawym przyciskiem myszy kształt Pasek menu, aby wyświetlić następujące polecenia:

Normalne — wskazuje, że polecenie nie jest zaznaczone, ale jest dostępne.

Wyróżnione — wskazuje, że polecenie jest zaznaczone i dostępne.

Wyłączone — wskazuje, że polecenie nie jest dostępne.

Porada: Po zaznaczeniu kształtu Element menu najwyższego poziomu i wpisaniu jego nazwy szerokość kształtu zmienia się w taki sposób, aby zmieścił się na nim tekst.

Element menu rozwijanego

Przykładowe elementy menu rozwijanego to Nowy, Otwórz i Zapisz jako. Są one ze sobą połączone, tworząc kolumnę poleceń wyświetlaną po kliknięciu element menu najwyższego poziomu. Szerokość każdego kształtu Element menu rozwijanego w kolumnie powinna być taka sama jak najszerszego z nich.

Kliknij prawym przyciskiem myszy kształt Element menu rozwijanego, aby wyświetlić następujące polecenia:

Normalne — wskazuje, że polecenie nie jest zaznaczone, ale jest dostępne.

Wyróżnione — wskazuje, że polecenie jest zaznaczone i dostępne.

Wyłączone — wskazuje, że polecenie nie jest dostępne.

Element wybrany/zaznaczony — powoduje zmianę stanu kształtu Element menu rozwijanego.

Uwaga: Ta opcja jest dostępna tylko wtedy, gdy w polu Styl elementu menu w oknie dialogowym Właściwości elementu menu wybrano wartość Zaznaczony lub Radiowy.

Okno dialogowe Właściwości elementu menu pozwala wybierać różne style dla elementu menu (na przykład przyciski radiowe czy menu kaskadowe) oraz zmieniać położenie tekstu elementu.

Rozwijaj umiejętności związane z pakietem Office
Poznaj szkolenia
Uzyskuj nowe funkcje w pierwszej kolejności
Dołącz do niejawnych testerów pakietu Office

Czy te informacje były pomocne?

Dziękujemy za opinię!

Dziękujemy za opinię! Wygląda na to, że połączenie Cię z jednym z naszych agentów pomocy technicznej pakietu Office może być pomocne.

×