Kształt przypadek użycia

W diagram przypadków użycia kształt przypadek użycia to pionowa Elipsa, która reprezentuje element aktora, który używa systemu do osiągnięcia celu. Przypadek użycia jest normalnym widokiem procesu, a nie konkretnym krokiem ani transakcją.

Kształt przypadek użycia.

Nadawanie nazwy kształtowi przypadku użycia

  1. Kliknij dwukrotnie kształt.

    Zostanie wyświetlone pole tekstowe, w środku kształtu.

  2. Wprowadź nazwę kształtu, a gdy skończysz, naciśnij klawisz ESC.

W diagram przypadków użycia przypadek użycia UML Use Case shape icon reprezentuje zestaw zdarzeń, które występują, gdy aktor używa systemu do ukończenia procesu. Przypadek użycia jest zwykle stosunkowo obszerny, a nie pojedynczy krok lub transakcja.

Określanie nazwy i Dodawanie wartości innych właściwości kształtu przypadek użycia

Otwórz okno dialogowe Właściwości UML elementu, klikając dwukrotnie ikonę przedstawiającą element w widok drzewa lub kształt reprezentujący element na diagramie.

Porada: Aby sterować wyświetlaniem wartości właściwości kształtu na diagramie, kliknij kształt prawym przyciskiem myszy, a następnie kliknij polecenie Opcje wyświetlania kształtu. W oknie dialogowym Opcje wyświetlania kształtu UML wybierz i wyczyść opcje, aby wyświetlić lub ukryć wartości właściwości.

Właściwość

Właściwość

Opis

Pełna ścieżka

Szablon Diagram modelu UML automatycznie zawiera pełne informacje na temat ścieżki elementu w hierarchii model systemu. Nie można edytować tych informacji, ale Jeśli przeniesiesz elementy, ścieżka jest automatycznie aktualizowana.

Stereotyp

Z listy rozwijanej wybierz odpowiedni stereotyp. Jeśli odpowiedniego stereotypu nie ma na liście, możesz dodać nowy stereotyp lub edytować istniejący, klikając pozycję stereotypy w menu UML .

Widoczności

Wybierz typ widoczność (publiczna, prywatna lub chroniona), który dotyczy przypadku użycia.

Element IsRoot

Zaznaczenie tego pola wyboru oznacza, że przypadek użycia nie może mieć przodków.

Element IsLeaf

Zaznaczenie tego pola wyboru oznacza, że przypadek użycia nie może mieć obiektów podrzędnych.

IsAbstract

Zaznacz to pole wyboru, aby wskazać, że przypadek użycia jest abstrakcyjny i nie można utworzyć żadnych wystąpień przypadku użycia.

Dokumentację

Wpisz dowolną dokumentację, którą chcesz dodać do elementu jako wartość oznakowana. Po zaznaczeniu kształtu lub ikony reprezentującej ten element dokumentacja wpisana w tym miejscu będzie widoczna również w oknie Dokumentacja .

Ukrywanie nazwy lub stereotypu kształtu przypadek użycia

Kliknij prawym przyciskiem myszy kształt, kliknij pozycję Opcje wyświetlania kształtu, a następnie wyczyść pole wyboru Nazwa lub stereotyp.

Dodawanie punktów rozszerzenia do kształtu przypadek użycia

Punkt rozszerzenia wskazuje punkt, w którym działanie Case użycia może być zwiększane o elementy, które są rozszerzane o przypadek użycia.

  1. W diagram przypadków użycia przeciągnij kształt przypadek użycia na stronę rysunku.

  2. Kliknij dwukrotnie kształt przypadek użycia , a następnie kliknij kategorię punkty rozszerzenia .

  3. Kliknij pozycję Nowy, wpisz odpowiednią nazwę punktu rozszerzenia, a następnie kliknij przycisk OK.

  4. Powtórz krok 3 dla każdego punktu rozszerzenia, który chcesz dodać, a następnie kliknij przycisk OK.

    Porada: Aby ukryć przedział punktów rozszerzenia kształtu przypadek użycia , kliknij prawym przyciskiem myszy kształt, kliknij pozycję Opcje wyświetlania kształtu, a następnie wyczyść pole wyboru punkt rozszerzenia. Aby zastosować tę zmianę tylko do zaznaczonego kształtu, usuń zaznaczenie opcji Zastosuj do wszystkich podobnych kształtów UML na bieżącej stronie w oknie dialogowym Opcje wyświetlania kształtu .

Wyświetlanie dokumentacji i innych wartości oznakowanych skojarzonych z przypadkiem użycia

Kliknij prawym przyciskiem myszy kształt przypadek użycia , kliknij pozycję Opcje wyświetlania kształtu, a następnie wybierz pozycję Właściwości.

Przechodzenie do innych widoków przypadku użycia

Kliknij prawym przyciskiem myszy kształt, kliknij pozycję widoki, wybierz odpowiedni widok, a następnie kliknij przycisk OK.

Zobacz też

Tworzenie diagramu przypadków użycia UML

Rozwijaj umiejętności związane z pakietem Office
Poznaj szkolenia
Uzyskuj nowe funkcje w pierwszej kolejności
Dołącz do niejawnych testerów pakietu Office

Czy te informacje były pomocne?

Dziękujemy za opinię!

Dziękujemy za opinię! Wygląda na to, że połączenie Cię z jednym z naszych agentów pomocy technicznej pakietu Office może być pomocne.

×