Kształt — informacje podstawowe

Uwaga:  Staramy się udostępniać najnowszą zawartość Pomocy w Twoim języku tak szybko, jak to możliwe. Ta strona została przetłumaczona automatycznie i może zawierać błędy gramatyczne lub nieścisłości. Chcemy, aby ta zawartość była dla Ciebie przydatna. Prosimy o powiadomienie nas, czy te informacje były pomocne, u dołu tej strony. Oto angielskojęzyczny artykuł do wglądu.

Na rysunku programu Microsoft Office Visio kształty reprezentują zarówno obiekty, jak i koncepcje. Kształt programu Visio może być prosty jak linia i złożony jak kalendarz. Kształt programu Visio może być jednowymiarowy (1-W) lub dwuwymiarowy (2-W). Kształt 1-W zachowuje się jak linia, podczas gdy kształt 2-W zachowuje się jak prostokąt.

Uwaga: Do niektórych kształtów są przypisane niestandardowe zachowania, odpowiednio do typu rysunku. Te kształty mogą się zachowywać nieco inaczej, niż opisano tutaj.

Zaznaczanie kształtu

Zaznaczanie jednego kształtu: Objaśnienie 1 umieść wskaźnik myszy na kształcie. Objaśnienie 2 Gdy wskaźnik przybierze kształt strzałki z czterema grotami, kliknij kształt. Objaśnienie 3 Zaznaczonym kształcie zostaną wyświetlone uchwyty zaznaczenia.

Selecting a shape by clicking it

Aby zaznaczyć kilka kształtów: Objaśnienie 1 kliknij narzędzie wskaźnik Button image , a następnie przeciągnij sieć zaznaczenia wokół kształtów, które chcesz zaznaczyć, przytrzymaj naciśnięty klawisz SHIFT i kliknij każdy kształt. Objaśnienie 2 Zaznaczone kształty zostaną otoczone w fioletowy i grupie zostaną wyświetlone uchwyty zaznaczenia.

Selecting shapes by dragging a selection net around them

Uwagi: 

  • Aby szybko zaznaczyć wszystkie kształty znajdujące się na stronie, w menu Edycja kliknij polecenie Zaznacz wszystko.

  • Aby anulować zaznaczenie jednego z wielu zaznaczonych kształtów, przytrzymaj naciśnięty klawisz SHIFT i kliknij odpowiedni kształt.

Przenoszenie kształtu

Przenoszenie kształtu: Umieść wskaźnik myszy na kształcie, a gdy wskaźnik zmieni się w strzałkę z czterema grotami, przytrzymaj naciśnięty przycisk myszy i przeciągnij kształt.

Moving a shape by dragging it

Aby wyrównywać kształty do innych kształtów, należy użyć siatki dynamicznej.

Aligning shapes using the dynamic grid

Uwagi: 

  • Aby włączyć siatkę dynamiczną, w menu Narzędzia kliknij polecenie Przyciąganie i przyklejanie. Kliknij zakładkę Ogólne, zaznacz pole wyboru Siatka dynamiczna, a następnie kliknij przycisk OK.

  • Aby nieznacznie przesunąć kształt, zaznacz go kliknięciem, a następnie naciśnij jeden z klawiszy strzałek. Aby przesunąć kształt dokładnie o jeden piksel, przytrzymaj naciśnięty klawisz SHIFT i naciśnij jeden z klawiszy strzałek.

Dodawanie tekstu do kształtu

Aby dodać tekst do kształtu: Objaśnienie 1 zaznacz kształt. Objaśnienie 2 Wpisz odpowiedni tekst.

Typing text in a shape

Uwaga: Jeśli kształt nie został jeszcze powiększony, program Visio automatycznie powiększy kształt w chwili rozpoczęcia wpisywania tekstu. Aby przywrócić oryginalną skalę kształtu, kliknij dowolne miejsce poza kształtem.

Edytowanie tekstu w kształcie

Aby edytować tekst w kształcie: Objaśnienie 1 kliknij, aby zaznaczyć kształt. Objaśnienie 2 Kliknij narzędzie tekst. Objaśnienie 3 Wpisz nowy tekst.

Modifying text in a shape

Uwaga: Aby zmienić wygląd tekstu, zaznacz kształt kliknięciem, a następnie w menu Format kliknij polecenie Tekst i wybierz odpowiednie opcje formatowania.

Zmienianie rozmiaru kształtu

Aby zmienić szerokość lub długość kształtu: Objaśnienie 1 umieść wskaźnik na uchwyt zaznaczenia. Objaśnienie 2 Gdy wskaźnik przybierze kształt strzałki z dwoma grotami, przeciągnij uchwyt zaznaczenia.

Changing the width of a shape by dragging a side selection handle

Długość i szerokość zaznaczonego kształtu są wyświetlane na pasku stanu, w dolnej części okna programu Visio.

Uwaga: Rozmiar kształtu można również zmienić w oknie Rozmiar i położenie. W menu Widok kliknij polecenie Okno Rozmiar i położenie. Zaznacz kształt, którego rozmiar ma zostać zmieniony, a następnie wpisz odpowiednie wartości długości i szerokości.

Aby zmienić rozmiar kształtu przy zachowaniu proporcji: Objaśnienie 1 umieść wskaźnik myszy na narożny uchwyt zaznaczenia. Objaśnienie 2 Przeciągnij uchwyt zaznaczenia. Objaśnienie 3 Przeciągnij dowolny uchwyt zaznaczenia okręgu albo kwadratu, aby zmienić rozmiar kształtu proporcjonalnie.

Resizing a shape proportionally by dragging a corner selection handle

Formatowanie kształtu

Aby sformatować kształt: Objaśnienie 1 kliknij, aby zaznaczyć kształt. Objaśnienie 2 Kliknij przycisk Kolor wypełnienia, Kolor linii, Grubość linii lub inne przyciski na pasku narzędzi Formatowanie. Objaśnienie 3 Kształt odzwierciedla wprowadzone zmiany.

Changing the fill color of a shape

Obracanie kształtu

Aby obrócić kształt: Objaśnienie 1 kliknij zaznacz kształt, a następnie umieść wskaźnik myszy na obrót Obraz przycisku uchwyt, aż wskaźnik przybierze kształt okręgu Wskaźnik narzędzia Obrót . Objaśnienie 2 Przeciągnij uchwyt obrotu, które mają.

Rotating a shape with the Rotation tool

Obracanie kształtu o stałą kwotę: Objaśnienie 1 kliknij, aby zaznaczyć kształt. Objaśnienie 2 W menu Widok kliknij polecenie okno rozmiar i położenie. Objaśnienie 3 W polu kąt wpisz wartość kąta, a następnie naciśnij klawisz Enter.

Rotating a shape by typing a rotation angle

Kopiowanie kształtu

Kopiowanie kształtu: Objaśnienie 1 kliknij, aby zaznaczyć kształt. Objaśnienie 2 Naciśnij i przytrzymaj klawisz CTRL i przeciągnij, aby umieścić kopię w odpowiednie miejsce. Objaśnienie 3 Zwolnij przycisk myszy.

Copying a shape by holding down CTRL and dragging the shape

Wyświetlanie dodatkowych poleceń dotyczących kształtów

Aby wyświetlić więcej poleceń dotyczących kształtów: Objaśnienie 1 umieść wskaźnik myszy na kształcie. Objaśnienie 2 Kliknij prawym przyciskiem myszy kształt.

Right-clicking a shape to see the shortcut menu

Niektóre kształty mają uchwyty sterujące, których można modyfikować kształt. Każdego uchwytu sterującego, ma unikatowy do kształtu, na której znajduje się funkcja. Objaśnienie 1 Kliknij, aby zaznacz kształt, a następnie umieść wskaźnik na uchwyt sterowania Uchwyt sterujący . Objaśnienie 2 Przeciągnij uchwyt sterujący.

Changing the contour of a shape.

Uwaga: Zatrzymanie wskaźnika na uchwycie sterującym kształtu powoduje wyświetlenie etykietki z opisem funkcji uchwytu.

Powiększanie i pomniejszanie

Aby powiększyć rysunek, kliknij strzałkę obok pola Powiększenie, a następnie kliknij jedną z wyświetlonych wartości. Obszar rysunku można także powiększyć, przytrzymując kombinację klawiszy CTRL+SHIFT i przeciągając siatkę zaznaczenia wokół obszaru, który ma zostać powiększony.

Zooming in or out of a drawing by using the Zoom box

Rozwijaj umiejętności związane z pakietem Office
Poznaj szkolenia
Uzyskuj nowe funkcje w pierwszej kolejności
Dołącz do niejawnych testerów pakietu Office

Czy te informacje były pomocne?

Dziękujemy za opinię!

Dziękujemy za opinię! Wygląda na to, że połączenie Cię z jednym z naszych agentów pomocy technicznej pakietu Office może być pomocne.

×