Kryteria kwerend, część 3: monitowanie o podanie danych wejściowych przy użyciu parametru

Uwaga: Staramy się udostępniać najnowszą zawartość Pomocy w Twoim języku tak szybko, jak to możliwe. Ta strona została przetłumaczona automatycznie i może zawierać błędy gramatyczne lub nieścisłości. Chcemy, aby ta zawartość była dla Ciebie przydatna. Prosimy o powiadomienie nas, czy te informacje były pomocne, u dołu tej strony. Oto angielskojęzyczny artykuł do wglądu.

W części 2 tej serii omówiliśmy używanie operatora LIKE i symboli wieloznacznych w celu znalezienia dopasowań niedokładnych. Bardzo ciekawe — a co, jeśli można by było zastosować w kwerendzie kryteria podawane w momencie jej uruchomienia? Czy kwerenda mogłaby monitować o podanie danych wejściowych? Mam dobrą wiadomość! Można zrobić tak, aby kwerenda monitowała o dane wejściowe i jest to bardzo łatwe.

Wszystko, co trzeba zrobić, to użyć pytania ujętego w nawiasy kwadratowe w miejscu normalnego kryterium. Gdy ktoś uruchomi kwerendę, najpierw zostanie wyświetlone okno dialogowe zawierające wprowadzone pytanie. Przyjrzyjmy się projektowi kwerendy, która wyświetliła to okno dialogowe Nazwisko klienta?.

Pytanie o podanie parametru w nawiasach kwadratowych w wierszu Kryteria

Kwerenda zwraca wszystkie dane z tabeli Klienci, ale tylko te rekordy, w których pole Nazwisko pasuje do odpowiedzi użytkownika na następujące pytanie:

Wprowadzanie wartości parametru

To będzie działać, ale można wykonać kilka czynności, aby poprawić użyteczność tej kwerendy. Po pierwsze możesz zadeklarować parametry, aby program Access wyświetlił sensowny komunikat o błędzie, gdy ktoś wprowadzi dane nieodpowiedniego typu (na przykład tekst, gdy jest wymagana liczba).

Aby zadeklarować parametr:

  1. Otwórz kwerendę w widoku projektu i skopiuj pytanie o parametr do Schowka, z uwzględnieniem nawiasów kwadratowych (zaznacz pytanie o parametr i naciśnij klawisze Ctrl+C).

  2. Na karcie Narzędzia kwerend | Projektowanie w grupie Pokaż/Ukryj kliknij pozycję Parametry.

  3. W oknie dialogowym Parametry kwerendy wklej skopiowany parametr w kolumnie Parametr, a następnie ustaw typ danych przy użyciu listy rozwijanej w kolumnie Typ danych.

Wklejanie pytania w oknie dialogowym Parametry kwerendy

Jeśli na pewno chcesz przejść całkowitej, służy formularza do zbierania danych wejściowych. Formularz otwarty różnego rodzaju możliwości, takich jak udostępnianie parametrów wejściowych między zestawem kwerend lub dostarczając selektora dat do wprowadzania parametru data/godzina. Aby uzyskać więcej informacji zobacz Używanie parametrów w kwerendach, formularzach i raportach.

Rozwijaj umiejętności związane z pakietem Office
Poznaj szkolenia
Uzyskuj nowe funkcje w pierwszej kolejności
Dołącz do niejawnych testerów pakietu Office

Czy te informacje były pomocne?

Dziękujemy za opinię!

Dziękujemy za opinię! Wygląda na to, że połączenie Cię z jednym z naszych agentów pomocy technicznej pakietu Office może być pomocne.

×