Kryteria kwerend, część 2: operator LIKE

Uwaga:  Staramy się udostępniać najnowszą zawartość Pomocy w Twoim języku tak szybko, jak to możliwe. Ta strona została przetłumaczona automatycznie i może zawierać błędy gramatyczne lub nieścisłości. Chcemy, aby ta zawartość była dla Ciebie przydatna. Prosimy o powiadomienie nas, czy te informacje były pomocne, u dołu tej strony. Oto angielskojęzyczny artykuł do wglądu.

W tej serii, część 3 część 1 możemy traktowane jako prosty przykład: używanie kryteriów w kwerendzie, aby zawęzić pytanie kwerendy. To świetnie, jeśli znasz dokładnie czego szukasz. Ale co zrobić, jeśli chcesz wyświetlić niedokładne odpowiada — powiedzieć wszystkich osób o nazwisku zaczyna się od ? Masz szczęście — program Access zawiera zaawansowane narzędzia można użyć w kryteriach kwerendy do pobierania niedokładne: symbol wieloznaczny znaków i LIKE operator.

Symbole wieloznaczne

Jeśli kiedykolwiek został odtworzony pokera, prawdopodobnie możesz odgadnięcie, co zrobić, znaków wieloznacznych: można zastąpić innych znaków. Istnieje dziesięć znaków wieloznacznych, ale tylko pięć mogą być używane w dowolnej bazy danych. Pięć ich spełniają standard znany jako ANSI-89, a inne pięciu spełnia standardu ANSI-92; co baza danych obsługuje standard jednego lub drugiego, ale nie obu. Można ustawić opcję określającą, jaki standard ANSI korzystać.

Symbole standardu ANSI-89

Symbol  

Opis

Przykład

*

Zastępuje dowolną liczbę znaków.
Gwiazdkę można zastosować w dowolnym miejscu ciągu znakowego.

ciąg kt * umożliwia znalezienie wyrazów, białe i dlaczego, ale nie chwilę lub czujki.

?

Zastępuje dowolny pojedynczy znak alfabetu.

Ciąg mi?a umożliwia znalezienie wyrazów mina, misa i mila.

[ ]

Używany z innymi znakami (ujętymi w nawiasy kwadratowe).
Zastępuje dowolny pojedynczy znak spośród znaków umieszczonych w nawiasach kwadratowych.

B [ NL ] a umożliwia znalezienie wyrazów "mina" i dzwonek, ale nie.

!

Używany w nawiasach kwadratowych razem z innymi znakami.
Zastępuje dowolny znak inny niż znaki umieszczone w nawiasach kwadratowych.

b [! NL ] a umożliwia znalezienie wyrazów, misa i "miła", ale nie kulki ani "mila"

-

Używany w nawiasach kwadratowych razem z innymi znakami.
Zastępuje dowolny znak należący do zakresu.
Zakres musi być podany w porządku rosnącym (od A do Z, a nie od Z do A).

Ciąg b[a-c]d umożliwia znalezienie ciągów bad, bbd i bcd.

#

Zastępuje dowolny pojedynczy znak numeryczny.

Ciąg 1#3 umożliwia znalezienie liczb 103, 113 i 123.

Symbole standardu ANSI-92

Symbol  

Opis

Przykład

%

Zastępuje dowolną liczbę znaków.
Może być używany jako pierwszy i ostatni znak w ciągu.

ciąg kt % umożliwia znalezienie wyrazów, białe i dlaczego, ale nie chwilę lub czujki.

_

Zastępuje dowolny pojedynczy znak alfabetu.

Ciąg mi_a umożliwia znalezienie wyrazów mina, misa i mila.

[ ]

Używany razem z innymi znakami.
Zastępuje dowolny pojedynczy znak spośród znaków umieszczonych w nawiasach kwadratowych.

B [ NL ] a umożliwia znalezienie wyrazów "mina" i dzwonek, ale nie.

^

Używany w nawiasach kwadratowych razem z innymi znakami.
Zastępuje dowolny znak inny niż znaki umieszczone w nawiasach kwadratowych.

b [^ NL ] a umożliwia znalezienie wyrazów, misa i "miła", ale nie "mina" lub dzwonka

-

Używany w nawiasach kwadratowych razem z innymi znakami.
Zastępuje dowolny znak należący do zakresu.
Zakres musi być podany w porządku rosnącym (od A do Z, a nie od Z do A).

Ciąg b[a-c]d umożliwia znalezienie ciągów bad i bbd.

Operator LIKE

Program Access wymaga wyrazu „Like” w każdym kryterium z symbolami wieloznacznymi. Operatora LIKE należy używać bezpośrednio przed ciągiem zawierającym symbole wieloznaczne. Ponadto ten ciąg powinien być ujęty w cudzysłów. Na przykład w celu dopasowania danych tekstowych zawierających literę T należy użyć następującego wyrażenia:

LIKE "*t*"

W najnowszych wersjach program Access automatycznie dodaje operator LIKE i cudzysłów, jeśli zostaną pominięte. Zatem jeśli użyjesz wyrażenia *t*, program Access zmieni je na wyrażenie Like "*t*", gdy uruchomisz kwerendę lub umieścisz kursor poza kryterium.

Działanie operatora LIKE i symboli wieloznacznych

Jeśli chcesz obejrzeć klip wideo przedstawiający sposób używania tych narzędzi, spróbuj tego klipu wideo, na przykład witryny YouTube i symboli wieloznacznych w kryteriach kwerendy programu Access.

Następnie część 3 tej serii, część 3: monitowanie o podanie danych wejściowych przy użyciu parametru.

Rozwijaj umiejętności związane z pakietem Office
Poznaj szkolenia
Uzyskuj nowe funkcje w pierwszej kolejności
Dołącz do niejawnych testerów pakietu Office

Czy te informacje były pomocne?

Dziękujemy za opinię!

Dziękujemy za opinię! Wygląda na to, że połączenie Cię z jednym z naszych agentów pomocy technicznej pakietu Office może być pomocne.

×