Kryteria daty nie działają w mojej kwerendzie

Kryteria daty nie działają w mojej kwerendzie

Gdy używasz daty jako kryterium w kwerendzie programu Access, możesz uzyskać nieoczekiwane wyniki.

Kryteria daty, które nie zwrócą odpowiednich wyników

W kwerendzie przedstawionej powyżej kryteria >=#2005-01-01#<#2010-01-01# nie zadziałają, ponieważ nie są prawidłowe. Kwerenda jest uruchamiana, ale prawdopodobnie wyniki będą nieprawidłowe. Kryteria wymagają operatora „And” między datami. Kryteria przedstawione poniżej, z operatorem „And”, będą działały zgodnie z oczekiwaniami:

Te kryteria daty będą działać

Aby łatwiej uzyskać wyniki, zamiast używać znaków „większe niż”, „mniejsze niż” lub „równe”, w przypadku dat możesz użyć operatorów „Between” oraz „And” do wykonania tego samego testu w następujący sposób:

Between #2005-01-01# And #2010-01-01#

Zwróć uwagę na znaki # (krzyżyki) otaczające daty. Gdy wprowadzasz datę rozpoznawaną przez program Access, jest ona automatycznie otaczana znakami #.

Przykłady kryteriów dat

Tutaj pokazano niektóre kryteria, które będą działać, oraz takie, które nie będą:

Kryterium

Zwraca rekordy z:

>2010-12-31

Daty przypadające w dniu 2011-01-01 lub po nim.

<=2014-06-01

Daty przypadające w dniu 2014-06-01 lub po nim.

2013-08-25

Wyłącznie data 2013-08-25.

Between 01-09 And 2015-12-31

Daty przypadające w dniu 01-09 lub po nim w bieżącym roku oraz w dniu 2015-12-31 lub przed nim.

>31-03-13<01-07-13

Wszystkie daty. W kryteriach brakuje operatora „And”, więc nie są filtrowane żadne wyniki.

Between 2010-03-01 And 2005-01-01

Daty w dniu 2005-01-01 lub po nim oraz w dniu 2010-03-01 lub przed nim. Nie ma znaczenia, że w kryteriach wprowadzono datę późniejszą przed datą wcześniejszą.

Przykłady formatów dat rozpoznawanych przez program Access

Oto niektóre z wielu formatów dat, których możesz używać w komórce Kryteria:

Format

Przykład

rrrr-mm-dd

2013-10-05

dd-mm

05-10

Jeśli nie określisz roku, program Access użyje roku bieżącego.

d-mmm-rrrr

5-paź-2013

rrrr-m-d

1990-7-3

Zobacz Przykłady używania dat jako kryteriów w kwerendach programu Access, aby poznać wiele sposobów używania dat jako kryteriów kwerend.

Rozwijaj umiejętności związane z pakietem Office
Poznaj szkolenia
Uzyskuj nowe funkcje w pierwszej kolejności
Dołącz do niejawnych testerów pakietu Office

Czy te informacje były pomocne?

Dziękujemy za opinię!

Dziękujemy za opinię! Wygląda na to, że połączenie Cię z jednym z naszych agentów pomocy technicznej pakietu Office może być pomocne.

×