Krokowe wykonywanie makra w celu naprawienia go

Uwaga:  Staramy się udostępniać najnowszą zawartość Pomocy w Twoim języku tak szybko, jak to możliwe. Ta strona została przetłumaczona automatycznie i może zawierać błędy gramatyczne lub nieścisłości. Chcemy, aby ta zawartość była dla Ciebie przydatna. Prosimy o powiadomienie nas, czy te informacje były pomocne, u dołu tej strony. Oto angielskojęzyczny artykuł do wglądu.

przechodzenie krok po kroku wykonywanie makro umożliwia obserwację działania i wyników każdej jego akcja, a tym samym znalezienie akcji działającej błędnie lub zwracającej niepożądane wyniki.

 1. Makro w okienku nawigacji kliknij prawym przyciskiem myszy, a następnie kliknij polecenie Widok projektu Obraz przycisku .

 2. Na karcie Projektowanie w grupie Narzędzia kliknij przycisk Praca krokowa Obraz przycisku .

 3. Kliknij przycisk Uruchom obraz przycisku . Jeśli makro jest nowe lub zmodyfikowane makra, pojawi Aby zapisać makro, aby można było go uruchomić.

  Zostanie wyświetlone okno dialogowe Praca krokowa makra. W tym oknie dialogowym są wyświetlane informacje dotyczące makra i akcji makra, a także numer błędu. Zero w polu Numer błędu oznacza, że nie wystąpił żaden błąd.

  Okno dialogowe Praca krokowa makra

 4. Wykonaj jedną z następujących czynności: 

  • Kliknij przycisk Krok, aby wykonać akcję pokazaną w oknie dialogowym Praca krokowa makra.

  • Kliknij przycisk Zatrzymaj wszystkie makra, aby zatrzymać makro i zamknąć okno dialogowe.

  • Kliknij przycisk Kontynuuj, aby wyłączyć pracę krokową i wykonać pozostałą część makra.

Spostrzeżenia

 • Aby rozpocząć pracę krokową w trakcie wykonywania makra, naciśnij klawisze CTRL+BREAK.

 • Aby rozpocząć pracę krokową w określonym miejscu makra, możesz dodać akcję makra PracaKrokowa w miejscu, w którym chcesz rozpocząć pracę krokową. Aby dodać do makra akcję makra PracaKrokowa, wykonaj następujące czynności:

  1. Kliknij prawym przyciskiem myszy miejsce, w którym ma się pojedynczego, aby rozpocząć akcję makra, a następnie kliknij polecenie Wstaw wiersze Obraz przycisku .

  2. Na liście Akcja kliknij pozycję PracaKrokowa. Ta akcja nie ma argumentów.

  3. Zapisz makro, klikając przycisk Zapisz na pasku narzędzi Szybki dostęp.

   Jeśli praca krokowa będzie wyłączona w momencie kliknięcia przycisku Uruchom, instrukcje makra poprzedzające wiersz z akcją makra PracaKrokowa zostaną wykonane w normalny sposób. W tym wierszu makro rozpocznie pracę krokową. Do makra można dodać wiele akcji PracaKrokowa. Po kliknięciu przycisku Kontynuuj w oknie dialogowym Praca krokowa makra praca krokowa zostanie wyłączona do czasu napotkania kolejnej akcji PracaKrokowa.

   Krokowe znajduje się w chwili zakończenia makra, będzie ona na. Po uruchomieniu makra inny program Access wyświetli okno dialogowe Praca krokowa makra ponownie. Aby wyłączyć przechodzenie krok po kroku, kliknij przycisk Kontynuuj, okno dialogowe Praca krokowa makra lub na karcie Projektowanie w grupie Narzędzia kliknij Praca krokowa Obraz przycisku , tak aby nie jest podświetlona.

Rozwijaj umiejętności związane z pakietem Office
Poznaj szkolenia
Uzyskuj nowe funkcje w pierwszej kolejności
Dołącz do niejawnych testerów pakietu Office

Czy te informacje były pomocne?

Dziękujemy za opinię!

Dziękujemy za opinię! Wygląda na to, że połączenie Cię z jednym z naszych agentów pomocy technicznej pakietu Office może być pomocne.

×