Krok 2. Dodawanie osób do usługi Project Online

Uwaga:  Staramy się udostępniać najnowszą zawartość Pomocy w Twoim języku tak szybko, jak to możliwe. Ta strona została przetłumaczona automatycznie i może zawierać błędy gramatyczne lub nieścisłości. Chcemy, aby ta zawartość była dla Ciebie przydatna. Prosimy o powiadomienie nas, czy te informacje były pomocne, u dołu tej strony. Oto angielskojęzyczny artykuł do wglądu.

Konfiguracja

Krok 1. Tworzenie konta w usłudze Project Online
Krok 2. Dodawanie osób do usługi Project Online
Krok 3. Konfigurowanie ustawień w usłudze Project Online

1. najpierw dodaj osoby do usługi Office 365

Dodawanie użytkownika

Zacznij od dodania użytkowników w Centrum administracyjnym usługi Office 365. Jeśli Project Online są dodawane do istniejącej subskrypcji usługi Office 365, być może już dodano wszyscy użytkownicy muszą i pominąć ten krok.

Ważne: Planujesz użyć własnej domeny (na przykład contoso.com)?   Zestaw pierwszy, przed dodaniem użytkowników Project Online. Zmienianie domeny po dodaniu użytkowników nie jest obsługiwane!

Arrow

Gdy wszystko będzie gotowe do dodania kogoś do Project Online, zacznij, dodając użytkowników:   

 1. Wybierz pozycję Użytkownicy > Aktywni użytkownicy z menu po lewej stronie w Centrum administracyjnym Office 365.

 2. U góry listy użytkowników wybierz pozycję + Dodaj użytkownika.

 3. Wypełnij informacje o koncie. W obszarze licencje produktów upewnij się, że jest przypisana licencja Project Online, a następnie wybierz przycisk Dodaj.

 4. Określ, czy chcesz wysłać hasło nowego użytkownika w wiadomości e-mail, a następnie dodaj innego użytkownika.

Aby uzyskać więcej informacji zobacz Dodawanie użytkowników pojedynczo lub zbiorowo do usługi Office 365 — Pomoc dla administratorów

2. dalej, grupowanie osób, wykonując co oni będzie można usłudze Project Online

Udostępnianie

Teraz, gdy do Project Online zostały dodane osoby, następnym krokiem jest ich podziału na grupy, jak ich będzie można go używać.

Nie wszyscy musi mieć dostęp do wszystkich dostępnych w Project Online. Zazwyczaj Twojej organizacji mogą być posortowane według następujących ról:

Rola

Opis

Nazwa uprawnień

Administratorzy

Osoby, które muszą pełną kontrolę nad subskrypcji Project Online. Administratorzy zarządzanie listą użytkownika, który pobiera poziom dostępu, oraz zarządzanie wszystkie ustawienia projektu głównego.

Administratorzy dla projektu sieci Web App [pełna kontrola]

Menedżerowie projektów

Osoby, które będą tworzenie plików i zarządzanie nimi projektu. Menedżerowie projektów będą tworzenia projektów i zadań, przydzielanie zasobów, Zarządzaj grafikami i inny sposób odpowiedzialnych za projekty i plików projektu.

Menedżerowie projektów dla projektu sieci Web App [projektów, zarządzanie podwitryny]

Członkowie zespołu:

Osoby, które wykonywania zadań w projekcie. Członkowie zespołu otrzymasz przydziałów i wypełnij grafików i postępu.

Członkowie zespołu projektu sieci Web App [odczytu]

Aby uzyskać pełną listę uprawnień dostępnych w usłudze Project Online zobacz Planowanie grup programu SharePoint w usłudze Project Online.

Arrow

Aby łatwiej zarządzać osoby w Project Online, należy utworzyć grupę zabezpieczeń dla każdej z ról, które są potrzebne:   

 1. Wybierz pozycję grupy > grupy z menu po lewej stronie w Centrum administracyjnym Office 365.

 2. U góry listy grup wybierz pozycję + Dodaj grupę.

 3. W obszarze Typ wybierz pozycję grupy zabezpieczeń. Istnieją inne typy grupy w usłudze Office 365, ale jest to, w którym można zarządzać najłatwiej użytkowników usługi Project Online. Aby uzyskać więcej informacji dotyczących różnych typów grup zobacz Porównanie grup.

 4. Wpisz nazwę grupy. Może to być łatwiej wybierz nazwę, która odwołuje się do poziomu uprawnień. W przypadku organizacji o nazwie Contoso może nazwę usługi "Contoso Administratorzy grup" lub "Członkowie zespołu firmy Contoso".

 5. Wybierz pozycję Add (Dodaj).

Arrow

Następnie należy dodać użytkowników do grup.

Aby dodać użytkowników do grup:

 1. Wybierz pozycję Użytkownicy > aktywni użytkownicy.

 2. Zaznacz pole wyboru dla każdego użytkownika, który chcesz dodać do pierwszej grupy zabezpieczeń, a następnie wybierz pozycję + Dodaj do grupy w okienku czynności zbiorczo .

 3. Wybierz grupę z listy członkostwa w grupach , a następnie wybierz pozycję Zapisz > Zamknij.

3. następnie dodaj osoby jako zasoby

Dodawanie użytkownika

Nie każdy użytkownik musi być zasobem. Czasami osoby, takie jak kierownicy wyższego poziomu, potrzebują dostępu do usługi Project Online tylko w celu sprawdzania postępu projektów w organizacji.

Użytkownicy i zasoby

Arrow

Jeśli wiesz, że osoba będzie pracować nad projektami i zadaniami, przypisz mu zasobu:   

 1. Na Office 365 aplikacji uruchamianie wybierz Projekt.

 2. Wybierz pozycję zasoby w menu po lewej stronie. Możesz:

  • Dodawanie wielu zasobów jednocześnie: Jeśli nie zostały dodane zasoby, które jeszcze, można synchronizować z istniejącej grupy.

   1. Na stronie Centrum zasobów wybierz pozycję kliknij tutaj w zdaniu pierwszym: "Aby dodać zasoby, kliknij tutaj, aby zsynchronizować z istniejącą grupą."

   2. Na stronie Synchronizacji puli zasobów przedsiębiorstwa Active Directory wpisz nazwę grupy zabezpieczeń w polu Grupy usługi Active Directory .

   3. Wybierz pozycję Zapisz.

   4. Powtórz dla innych grup zabezpieczeń, aby utworzyć zasoby. Po dodaniu wszystkich grup zabezpieczeń, które mają, wybierz pozycję Zapisz i zsynchronizuj teraz.

  • Dodawanie zasobów jednym naraz:

   1. Na stronie Centrum zasobów, wybierz pozycję zasoby > Nowy.

    Nowy zasób

   2. Znajduje się tu wiele pól do wypełnienia, ale teraz tylko dwa są naprawdę ważne:

    • W obszarze Informacje identyfikacyjne wybierz pozycję Skojarz zasób z kontem użytkownika.

    • W obszarze Uwierzytelnianie użytkownika w polu Konto logowania użytkownika wpisz nazwę użytkownika, który ma pracować nad projektami i zadaniami.

   3. Gdy skończysz, wybierz pozycję Zapisz.

4. na koniec udostępnić usługi Project Online dodanym osobom

Udostępnianie

Teraz, gdy do usługi Project Online zostały dodane osoby, następnym krokiem jest udostępnienie im witryny, aby te osoby mogły się do niej dostać.

Gdy udostępniasz witrynę usługi Project Online użytkownikowi, decydujesz również, co on może robić w usłudze Project Online:   

 1. W usłudze Project Online wybierz pozycję Udostępnij znajdującą się pod Twoją nazwą użytkownika w prawym górnym rogu strony.

  Udostępnianie

 2. Możesz udostępnić innym osobom lub grupy zabezpieczeń. Udostępnianie przez grupy zabezpieczeń po utworzeniu grupy zabezpieczeń dla poszczególnych poziomów uprawnień, który ma być używany. Wpisz nazwę grupy zabezpieczeń lub nazwę danego użytkownika w górnym polu, a następnie wybierz pozycję Pokaż opcje.

  Pokaż opcje

 3. W obszarze Wybieranie grupy lub poziomu uprawnień wybierz poziom uprawnień, która jest zgodna z rolę osoby lub grupy zabezpieczeń jest w Twojej organizacji. Na przykład dla grupy zabezpieczeń Administratorzy firmy Contoso, wybierz pozycję administratorów programu Project Web App [pełna kontrola].

  Rozwinięta pozycja Pokaż opcje

 4. Wybierz pozycję Udostępnij.

 5. Powtórz tę procedurę dla wszystkich dodatkowych grup lub osób, które chcesz używać usługi Project Online.

NASTĘPNY KROK...

Następnie zapoznaj się z tematem Krok 3. Konfigurowanie ustawień w usłudze Project Online.

Krok 1. Tworzenie konta w usłudze Project Online Krok 2. Dodawanie osób do usługi Project Online Krok 3. Konfigurowanie ustawień w usłudze Project Online

Początek strony

Rozwijaj umiejętności związane z pakietem Office
Poznaj szkolenia
Uzyskuj nowe funkcje w pierwszej kolejności
Dołącz do niejawnych testerów pakietu Office

Czy te informacje były pomocne?

Dziękujemy za opinię!

Dziękujemy za opinię! Wygląda na to, że połączenie Cię z jednym z naszych agentów pomocy technicznej pakietu Office może być pomocne.

×