Kreatora Avery, aby być wycofana

Kreatora Avery, aby być wycofana

Ważne: Ten artykuł został przetłumaczony maszynowo, zobacz zastrzeżenie. Angielskojęzyczną wersję tego artykułu można znaleźć tutaj .

Jeśli korzystasz firmy Avery krok po kroku kreatora umożliwia formatowanie i drukowanie Avery etykiet, wizytówek i innych funkcji w starszych wersjach programu Word, Oto projekcyjny wskazuje pozycję, która Avery planuje wycofać dodatek.

Program Word nadal służy do tworzenia firmy Avery elementów: szablony programu Word, Opcje etykiet i szablony można pobrać z witryny sieci Web firmy Avery.

Szablony programu Word

Aby znaleźć różnych szablonów zgodnego z programem firmy Avery w programie Word, przejdź do karty plik w programie Word, wybierz pozycję Nowy, a następnie w polu wyszukiwania wpisz firmy Avery . Pojawi się szablony Avery zgodnego zwracana etykiet adresowych, dysk CD etykiet, znaczniki prezentów i identyfikatory.

Wyszukaj "Avery", aby znaleźć szablony firmy Avery zgodnego

Opcje etykiet

Aby sformatować etykiety zgodnego z programem firmy Avery, przejdź na kartę Korespondencja i wybierz pozycję etykiety. Kliknij przycisk Opcje, a w polu Etykieta dostawców wybierz Avery US Letter (lub Avery A4 i A5 dla rozmiarze A4 i A5). Następnie wybierz z listy produktów.

Wybieranie układu zgodnego z programem firmy Avery w oknie dialogowym Opcje etykiet

Aby uzyskać szczegółowe informacje o tworzeniu etykiet w programie Word zobacz Tworzenie i drukowanie etykiet.

Pliki do pobrania

W witrynie sieci Web firmy Avery Znajdź szablon w avery.com/templatesi pobierz go przy użyciu programu Word.

Wybierz pozycję Word dotyczące pobierania programu template_C3_201710823174 firmy Avery

Uwaga: Zrzeczenie dotyczące tłumaczenia maszynowego: Ten artykuł został przetłumaczony przez system komputerowy bez interwencji człowieka. Firma Microsoft udostępnia te tłumaczenia maszynowe, aby ułatwić użytkownikom, którzy nie znają języka angielskiego, korzystanie z zawartości dotyczącej produktów, usług i technologii firmy Microsoft. Ponieważ ten artykuł został przetłumaczony maszynowo, może zawierać błędy w słownictwie, składniowe lub gramatyczne.

Rozwijaj swoje umiejętności
Poznaj szkolenia
Uzyskuj nowe funkcje w pierwszej kolejności
Dołącz do niejawnych testerów pakietu Office

Czy te informacje były pomocne?

Dziękujemy za opinię!

Dziękujemy za opinię! Wygląda na to, że połączenie Cię z jednym z naszych agentów pomocy technicznej pakietu Office może być pomocne.

×